Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Texty Právo a sebeobrana Advokát, právník zdarma - kdy na něj máte právo? Právní zástupce ex offo.

Sponzorované odkazy:

  • Luštitelské časopisy

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307
Advokát, právník zdarma - kdy na něj máte právo? Právní zástupce ex offo. Email
Úterý, 11. listopad 2008 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 28513x

potrebuji_advokata_co_mam_delat_tipy_rady.jpgV životě se setkáme s nejrůznějšími situacemi. Málokdo se chce dostat do křížku se žákonem natož jít k soudu ať už jako strana žalující nebo žalovaná. Co ale dělat, když potřebujeme advokáta, právníka a žádného neznáme nebo na něj nemáme?

___

___

1. Problém: Potřebuji advokáta a žádného neznám.


Řešení: Z nabídky vyberu "Seznam advokátů" a tím se dostanu na aktuální seznam všech advokátů zapsaných v daném okamžiku v seznamu České advokátní komory. Mohu si vybrat podle sídla, jména, jazykových znalostí či odbornosti.

 

2. Problém: Jsem účastníkem občanskoprávního řízení v oblasti občanského, pracovního, rodinného práva, nemám  advokáta, mám pocit, že bych jej potřeboval, ale nemám finanční prostředky na jeho zaplacení.


Řešení: Obrátím se na soudce, který soudí mou věc, a požádám jej s odvoláním na § 30 občanského soudního řádu o ustanovení zástupce. V takovém případě hradí náklady advokáta stát, není však povinen mé žádosti vyhovět. Učiní tak jen tehdy, vyžaduje-li to moje ochrana.

 

3. Problém: Jsem trestně stíhán, nemám obhájce, mám pocit, že bych jej potřeboval, ale nemám finanční prostředky na jeho zaplacení.


Řešení: Bude-li mi sděleno usnesení o zahájení trestního řízení, tzv. sdělení obvinění, a osvědčím-li, že nemám dostatek prostředků na hrazení nákladů spojených s mou obhajobou, rozhodne předseda senátu, v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce, že mám nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu. Musím mít dostatek důkazů prokazujících mou majetkovou a sociální situaci. O mém právu na bezplatnou obhajobu nebo obhajobu za sníženou odměnu může sice soud nebo v přípravném řízení soudce rozhodnout bez mého výslovného návrhu, avšak je vždy lepší, když tento návrh podám hned po zahájení trestního řízení nebo v okamžiku, kdy se dostanu do situace, že mé majetkové poměry mi nedovolí hradit náklady spojené se zastupováním advokátem.V tomto případě hradí náklady obhajoby zcela nebo zčásti stát. Návrh na rozhodnutí o právu na bezplatnou obhajobu či obhajobu za sníženou odměnu mohu podat já sám, můj obhájce a dále osoby uvedené v § 37 odst. 1 tr.řádu. Návrh se podává spolu s přílohami dokládajícími mé majetkové a sociální poměry v přípravném řízení prostřednictvím státního zástupce a v řízení před soudem soudu prvního stupně. Jestliže soud, resp. soudce přizná právo na bezplatnou obhajobu či na obhajobu za sníženou odměnu a já požádám o ustanovení obhájce, bude mi obhájce neprodleně ustanoven. Všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny mě o právu na bezplatnou obhajobu či na obhajobu za sníženou odměnu poučit a poskytnout mi možnost uplatnění tohoto práva.

V případech tzv. nutné obhajoby (viz. § 36, § 36a trestního řádu) má obviněný právo zvolit si obhájce, a nevyužije-li tohoto práva, je mu po dobu, kdy důvody nutné obhajoby trvají, obhájce neprodleně ustanoven.

 

4. Problém: jsem účastníkem řízení ve správním soudnictví, mám pocit, že potřebuji k ochraně svých práv zástupce, ale nemám dostatek prostředků na jeho zaplacení.


Řešení: Jsem-li účastníkem řízení, které je projednáváno v rámci řízení, jehož průběh se řídí soudním řádem správním, např. žaloby proti nečinnosti správního orgánu, žaloby proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku a další žaloby proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy, mám právo podle § 35 odst. 8 zákona č. 150/2002 Sb. o soudním řádu správním požádat předsedu senátu, aby mi ustanovil zástupce. Musím však spolu se žádostí prokázat, že splňuji podmínky pro osvobození od soudních poplatků. V takovém případě hradí náklady spojené s mým zastupováním stát. O ustanovení zástupce dle § 35 odst. 8 soudního řádu správního je možno požádat již před podáním návrhu na zahájení řízení.

 

5. Problém: Výše uvedené možnosti zůstaly bezvýsledné a já se stále nedomohl poskytnutí právních služeb.


Řešení: Obrátím se na Českou advokátní komoru a požádám s odvoláním na § 18/2 Zákona o advokacii o určení advokáta. Komora může advokáta určit, jestliže doložím usnesení soudu nebo soudce, kterým bude žádost o ustanovení zástupce dle § 30 občanského soudního řádu nebo § 33 trestního řádu nebo § 35 odst. 8 soudního řádu správního zamítnuta a zástupce nebude ustanoven, a současně prokážu, že mi poskytnutí právní služby bylo odmítnuto alespoň dvěma advokáty. Na určení advokáta dle § 18 odst. 2 zákona o advokacii není právní nárok. Musí se jednat o případy, kdy je z konkrétního případu zřejmé, že k ochraně práv žadatele je nezbytně nutné nebo ze zákona povinné zastoupení advokátem. Pokud Komora shledá mou žádost o určení advokáta důvodnou, určí mi jednoho advokáta k poskytnutí jedné konkrétní právní služby; nikdy se nejedná o řešení více právních problémů žadatele. Určení advokáta k poskytnutí právní služby nenahrazuje plnou moc, která je nutná pro zastupování klienta advokátem v rámci různých soudních, správních a jiných řízení. Nedojde-li mezi advokátem a žadatelem k podpisu plné moci, stává se rozhodnutí o určení advokáta bezpředmětným a bude zrušeno. Více informací a pokynů o podmínkách, za kterých Komora určí advokáta žadateli k poskytnutí právní služby, obdrží každý žadatel na písemné vyžádání od ČAK - pobočka Brno, 602 00 Brno, nám. Svobody 84/15. Žádost o určení advokáta k poskytnutí právní služby si musí každý žadatel podat sám  písemně na uvedené adrese. Zdůrazňujeme, že Česká advokátní komora není právní poradnou a právní porady žadatelům neposkytuje.
 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny