Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Texty Právo a sebeobrana Kácení stromů bez povolení - podmínky a kdy naopak zaplatím pokutu?

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7308
Kácení stromů bez povolení - podmínky a kdy naopak zaplatím pokutu? Email
Úterý, 04. listopad 2008 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 77884x
kaceni_stromu_bez_povoleni_pokuty.jpgDřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením zákonem. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, až na níže uvedené výjimky. Stránka se zabývá skutečností kdy je možné kácet strom bez povolení a za jakých podmínek již ne a zmiňuje také pokuty za likvidaci stormu.
___
___

Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí uložit žadateli náhradní výsadbu a následnou péči o náhradně vysazené dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše po dobu 5 let (§ 7, § 8, § 9 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). Kácení se zpravidla provádí v období vegetačního klidu (prosinec - březen).

A) Ke kácení stromů rostoucích mimo les není třeba povolení obecního úřadu v těchto případech:

1) Jde o kácení stromů z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (zákon o vodách, o dráchách, o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny, o výrobě, rozvodu a využití topných plynů a o telekomunikacích). Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění (po oznámení po 15 dnech můžete strom pokácet).
2) Jde o stromy, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí nedosahuje 80 cm.
3) Jde o souvislý porost keřů zaujímající plochu do 40 m2.
4) Jde o kácení stromu (stromů) z naléhavého důvodu pro odvrácení bezprostředního ohrožení života a poškození majetku v značném rozsahu. V takovém případě se povolení vydává dodatečně.

B) Ve všech ostatních případech je nutné požádat obecní úřad o vydání povolení ke skácení stromu.

Příslušný formulář je umístěn na stránce níže. Jde o tyto případy:
1) Jde o stromy s obvodem kmene 130 cm nad zemí více než 80 cm.
2) Jde o keřový porost o ploše vyšší než 40 m2.
Poznámka: Podle výkladu MŽP je třeba žádat o povolení i v případě ovocných stromů, pěstovaných na zahradách a v sadech.

Přestupky a sankce

Fyzické osoby:

Kdo nesplní ohašovací povinnost (bod A1) nebo neprovede náhradní výsadbu - pokuta do 5 000 Kč;
Kdo poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les - pokuta do 10 000 Kč;
Kdo poškodí nebo zničí památný strom; pokácí bez povolení nebo závažně poškodí skupinu stromů - pokuta do 50 000 Kč.

Právnické osoby a fyzické osoby při podnikatelské činnosti:

Kdo poškodí nebo zničí památný strom; poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin; nesplní ohlašovací povinnost; nesplní povinnost náhradní výsadby - pokuta do 500 000 Kč.

 


Související odkaz:

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny