Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Texty Právo a sebeobrana Dluhy a závazky vzniklé v době manželství

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307
Dluhy a závazky vzniklé v době manželství Email
Sobota, 20. září 2008 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 6977x
dluhy_vznikle_v_dobe_manzelstvi.jpgČlánek zmiňuje právo manželů na společnou správu majetku a zaměřuje se na vznik závazku (dluhů) v době manželství a možnost právní úpravy této situace. Odpovídá defacto na otázku kdo platí dluhy vzniklé za dobu trvání manželství.
___
___

Ještě za trvání manželství mohou dohodou zúžit společné jmění manželů. Ze závažných důvodů tak může učinit za trvání manželství i soud na návrh jednoho z manželů. Po zániku manželství, pokud se manželé na vypořádání majetku (včetně dluhů) nedohodnou, může soud vypořádat majetek na návrh jednoho z rozvedených manželů. Přitom se má za to, že za závazky (dluhy) vzniklé za trvání manželství odpovídají oba manželé společně. Tam může soud do určité míry zohlednit i to, kdo z manželů dluhy udělal a za jakých okolností, přihlíží se totiž i k tomu, jak se kdo z manželů zasloužil o rodinu (zjednodušeně řečeno). Rozhodně to je ale práce pro advokáta.

Není-li mezi manžely uzavřena zvláštní majetková smlouva, pak společný majetek musí oba manželé udržovat společně a také pochopitelně mají právo ho společně užívat. Závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé společně a nerozdílně; stejně tak jsou z právních úkonů týkajících se společného jmění oprávněni a povinni společně a nerozdílně oba manželé. Manželé tedy odpovídají za závazek jen jednoho z manželů, je-li součástí společného jmění, nejen svým majetkem v jejich společném jmění a výlučným majetkem prvého z manželů, ale i výlučným majetkem druhého z manželů, popř. majetkem v jejich podílovém spoluvlastnictví.

Dojde-li mezi manžely k neshodě o právech a povinnostech vyplývajících ze společného jmění, rozhodne na návrh některého z nich soud. Neshody se mohou týkat způsobu a rozsahu užívání věcí, nákladů, které mají být na věc vynaloženy, hospodaření s věcmi, ale též může jít o případ, kdy jeden z manželů vylučuje druhého manžela z užívání společné věci (např. u nemovitosti).

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny