Dobrý podvečer, dnes je čtvrtek 22.2.2024, svátek slaví Petr, zítra Svatopluk.

Syndrom kaudy, syndrom caudy equiny - příčina, příznaky, projevy, léčba

syndrom_kaudy_priznaky_projevy.jpg

Jednou z klinických jednotek, ze kterých má každý neurolog obavy je syndrom kaudy, kdy kompesi nervů kaudy equiny dochází k neurologickému deficitu, který pokud není řešen akutně, může vést k trvalé inkontinenci a asexuálnímu životu. Má následky forenzní a vede také k újmě na odborné pověsti neurologa, který stav zanedbal.

___

Vertebrogenní algický syndrom VAS, cervikovestibulární syndrom - definice, příznaky

vertebrogenni-algicky-syndrom-VAS-cervikovestibularni-syndrom-pricina-priznakyBolesti páteře patří k onemocněním, která jsou jedna z najčastějších. Jsou podstatnou příčinou nemocnocnosti a pracovní neschopnosti, za léčbu těchto onemocnění vydají zdravotní pojišťovny obrovská kvanta peněz. Někdy jste se možná setkali s termíny vertebrogenní algický syndrom VAS a cervikovestibulární syndrom. Stránka ve stručnosti objastní tyto dva termíny a přinese definici.

___
___

Bolesti krční páteře - příčina, diagnostika, léčba

bolesti-krcni-patere-lecba-diagnostika-rehabilitaceBolesti zad patří k nejčastějším příčinám pracovní neschopnosti. Setkala se s nimi už většina z nás. Nedbáme na správné držení těla, málo se hýbeme, setrváváme dlouho v nepřirozené poloze bez pohybu, sedáme na nesprávně vysoké židli. Své krční páteři zkrátka denně ubližujeme. A ona se nám mstí vznikem tzv. vertebrogenního algického (bolestivého) syndromu.
___
___

Afázie, fatická porucha, alexie - příčina, diagnostika, léčba

afazie-faticke-poruchy-alexie-pricina-etiologie-diagnostika-lecbaPři svém brouzdání na internetu jsem našel velmi šikovnou bakalářskou práci, která se věnuje afázii, alexii a jednotlivým fatickým poruchám. Uvádí příčiny, rozdělení (klasifikaci) a léčbu a to z pohledu farmakologického, tak i logopedického.

___
___

Ochrnutí, paréza, obrna nervus radialis - příznaky, projevy, léčba vyšetření

ochrnuti-pareza-obrna-nervus-radialis-priznaky-projevy-lecba-vysetreniN. radialis je důležitý ve své motorické i senzitivní složce. Motoricky inervuje m. triceps brachii, m. brachioradialis, m. extensor carpi radialis longus a částečně m. brachialis. Senzitivně inervuje zadní plochu paže, střední část zadní plochy předloktí, palcovou půli dorza ruky, dorzální plochu palce a 2. a 3. prstu s výjimkou distálních dvou článků.

___

___

Vyšetření reflexů při mozkové smrti, areflexie nad C1

vysetreni-reflexu-pri-mozkove-smrti-areflexie-nad-C1Mozková smrt (smrt mozku) je nezvratné vymizení všech mozkových funkcí včetně mozkového kmene na jinak fungující kardiovaskulární systém. Pro diagnostiku smrti mozku máme nejrůznější nástroje (CT, panangiografie, EEG) včetně klinického neurolgoického vyšetření. Areflexie nad C1 potvrzuje smrt mozku. Vyšetření reflexů nad C1 je uvedeno na této stránce.
___
___

Ochrnutí, paréza, obrna nervus medianus - příznaky, projevy, vyšetření, léčba

ochrnuti-pareza-nervus-medianus-priznaky-projevy-testNervus medianus ("středový nerv") je smíšený nerv, který nemá větve na paži. Existují anatomické varianty v motorickém i senzitivním zásobení v oblasti ruky s nervus ulnaris. Nervus medianus inervuje na předloktí skupinu pronátorů a flexorů (výjimkou je m. flexor carpi ulnaris a ulnární část m. flexor digitorum profundus).

___
___

Smrt mozku - příznaky, projevy, vyšetření

smrt-mozku-priznaky-projevy-vysetreniMozková smrt je nezvratné vymizení všech mozkových funkcí včetně funkcí mozkového kmene bez ohledu na přetrvávající činnost kardiovaskulárního aparátu a jiných orgánů. Mozková smrt je ztotožněna s biologickou smrtí jedince. Tento fakt je přijímán lékaři, veřejností, statutárními orgány a právními řády většiny zemí světa a vychází z následujících skutečností:
___
___

Co vyvolává, způsobuje migrénu

co-zpusobuje-vyvolava-migrenuVětšina lidí trpících migrénou má vypozorované faktory, které mohou vyvolat záchvat. Znalost těchto provokujících podnětů je velmi důležitá, neboť podaří-li se jim vyhnout, vyhne se nemocný i záchvatu migrény. Nejčastějším provokačním momentem je stres a různé nepříjemné citové prožitky. To je jistě zcela pochopitelné, ale bohužel i citové prožitky pozitivního rázu (např. výlet či přátelská schůzka) mohou vést k migrenóznímu záchvatu.

___
___

Prevence migrény

prevence-migrenyPrevence migrény je jistě lepší, než léčba migrenozního záchvatu. Pacient, který atakami trpí může některými opatřeními rozvoji záchvatu zabránit. Známe dlouhodobé metody, nefarmakologické a farmakologické způsoby, jak zabránit záchvatu. O způsobech jak zabránit dopředu migrenosním bolestem hlavy píše tato stránka.
___
___