Příjemnou noc, dnes je středa 21.2.2024, svátek slaví Lenka, zítra Petr.

Příznaky před epileptickým záchvatem - aura (předzvěsť), prodromy, pozáchvatové období

epilepticka_aura_prodrom.jpgPřed tím, než vznikne epileptický záchvat, mívají epileptici často jisté pocity, které cítí jen oni sami. Po těchto pocitech následně paroxysmus vypukne. Tyto stavy se nazývají epileptické prodromy nebo aura. Mají nejrůznější podoby, které uvádí následující článek. 

 

Jak poznat přicházející epileptický záchvat 

Status epilepticus, epileptický status - léčba, definice, příznaky, příčiny, následky

status_epilepticus_lecba_priznaky_pricina_definice.jpg V neurologii kromě cévní mozkové příhody není příliš nemocí, které by pacienta ohrožovaly přímo na životě. Mezi tyto stavy ale patří epileptický status neboli status epilepticus. Článek pojednává o tomto stavu, definuje ho a zmiňuje se i o jeho akutní léčbě zprostředkované lékařem.
___
___

Léky proti epilepsii, antiepileptika - nežádoucí účinky, dávkování, hladiny

leky_proti_epilepsii_antiepileptika.jpgText obsahuje seznam v ČR používaných léků proti epilepsii (antiepileptik), jejich indikaci (použití pro pacienty s konkrétními potížemi), nežádoucích účinků, projevů a hladiny otravy léčivem, denní dávkování a krevní hladiny. 

léky proti epileptickým záchvatům 

Artefakty na EEG záznamu - obrázky, dělení EEG artefaktů

eeg_artefakty.jpgSignály které při EEG měříme maji velmi malou amplitudu (několik uV). Z toho důvodu se ve výsledném signálu může objevit rušení nejrůznější povahy. Tyto rušení označujeme jako artefakty. Lze je rozdělit do dvou základních skupin - artefakty biologické a technické povahy.
___
___ 

EEG vyšetření - frekvenční pásma, rozložení elektrod, grafoelementy

eeg_definice_grafoelementy_frekvencni_pasma_elektrody.jpg EEG (elektroencefalografie) je vyšetření registrující aktuální elektrickou aktivitu mozku pomocí povrchových elektrod umístěných na povrchu lebky. Výsledný záznam je označován jako elektroencefalogram. První popis metody pochází z roku 1929.
___
___

Průběh EEG vyšetření, EEG epileptika, zdravého a usínajícího, spícího pacienta

eeg_vysetreni.jpgČlánek se věnuje laickým a spíše orientačním pohledem na EEG vyšetření, jeho provedení a souhrnem popisuje co lze z EEG zjistit. Je zde zmíněn REM a NREM spánek, změny aktivity elektroencefalografu při epilepsii, při bdění, kreativitě nebo např. nádoru mozku.
___
___ 

Co je to epilepsie, jak funguje mozek, základy anatomie

co_je_to_epilepsie.jpg
Epilepsii může dostat každý z nás v každém okamžiku svého života. Většinou si nikdo neuvědomuje, jak časté je to nemocnění: řada z nás má představu, kolik lidí trpí, dejme tomu cukrovkou, ale už málo víme, že podobné množství lidí může mít epilepsii.
___
___

 

Epilepsie - výskyt, spontánní vymizení, incidence, epidemiologie, výskyt v rasách

epilepsie_epidemiologie_incidence_remise.jpgČlánek popisuje v bodech promořenost populace epilepsie, výskyt u jednotlivých etnik, zmiňuje se o vztahu epilepsie k věku a také o spontánní remisi (vymizení) této nemoci.

___

___

 

Příčina vzniku epilepsie a její dělení

priciny_vzniku_epilepsie.jpg

Abychom si mohli odpovědět na otázku proč mají lidé epilepsii si tuto nemoc musíme rozdělit do tří skupin a to na symptomatickou, idiopatickou a kryptogenní. Od toho se rozvíjí teorie vzniku.

dědičnost

Epilepsie a dědičnost (genetika) – mohu epilepsii zdědit?

dedicnost_epilepsie_mohu_epilepsii_zdedit.jpg
Jednoduchá otázka na tuto otázku zní: ne. Přesto někteří lidé mohou zdědit znaky, které je činí náchylnější ke vzniku epilepsie. Například pokud matka má epilepsii, protože má nízkou odolnost vůči záchvatům, dítě může zdědit tuto nízkou odolnost. Pokud má ale otec tohoto dítěte odolnost vysokou, dítě které přijímá dědičné znaky od obou rodičů, nemusí mít tak nízkou odolnost, aby došlo ke vzniku epilepsie.
___
___