Dobré dopoledne, dnes je pondělí 22.7.2024, svátek slaví Magdaléna, zítra Libor.

Léky proti epilepsii, antiepileptika - nežádoucí účinky, dávkování, hladiny

leky_proti_epilepsii_antiepileptika.jpgText obsahuje seznam v ČR používaných léků proti epilepsii (antiepileptik), jejich indikaci (použití pro pacienty s konkrétními potížemi), nežádoucích účinků, projevů a hladiny otravy léčivem, denní dávkování a krevní hladiny. 

léky proti epileptickým záchvatům 

Lék

Valproát

Indikace absence, myoklonické, generalizované tonicko klonické , akinetické , parciální záchvaty; infantilní spasmy
Denní dávkování    
Děti   počáteční dávka 10 – 15 mg/ kg ve dvou nebo třech jednotlivých dávkách; zvyšování* o 5 – 10 mg/kg denně v týdenních intervalech. Udržovací dávka obvykle 30 – 60 mg/kg ve dvou až třech jednotlivých dávkách.
Dospělí   15 – 30 mg/kg rozděleně do dvou denních dávek (začínat nízko a pomalu zvyšovat, obzvláště jestliže jsou užívány ještě jiné léky)
Krevní hladiny    
Terapeutické   50 – 100 mikrogram/ml (před dopolední dávkou), (347 – 693 mikromol/l)
Toxické   vyšší než 130 mikrogram/ml, (vyšší než 900 mikromol/l)
Nežádoucí účinky nauzea a zvracení, gastrointestinální intolerance, přibývání na váze, reverzibilní alopecie (v 5%), přechodná ospalost, přechodná neutropenie. Idiosynkraticky: encephalopatie z nadbytku dusíkatých látek. Vzácně fatální nekróza jater u mladých neurologicky postižených dětí léčených mnohočetnými antikonvulzivy.


 
Lék

Acetazolamid

Indikace Refrakterní případy záchvatů absencí
Denní dávkování    
Děti   8 – 30 mg/kg rozděleně po 6 až 12 hodinách; maximálně 1 gram
Dospělí   8 – 30 mg/kg
Krevní hladiny    
Terapeutické   nebyly stanoveny
Toxické   nebyly stanoveny
Nežádoucí účinky urolithiasis


 
Lék

Ethosuximid

Indikace záchvaty absencí
Denní dávkování    
Děti   u mladších než 6 let počáteční dávka 15 mg/kg rozděleně po 12 hodinách; maximálně: 500 mg. Zvyšování po 4 až 7 dnech. Udržovací dávka 15 – 40 mg/kg rozděleně po 12 hodinách; maximálně: 1,5 g. U dětí starších než 6 let počáteční dávka 250 mg po 12 hodinách; zvyšování o 250 mg/den podle potřeby po 4 až 7 dnech. Udržovací dávka: obvykle 20 – 40 mg/kg rozděleně po 12 hodinách; maximálně: 1,5 g.
Dospělí   500 mg čtyřikrát denně; maximálně: 1500 mg, pokud není pečlivě monitorováno
Krevní hladiny    
Terapeutické   40 – 100 mikrogram/ml, (283 – 708 mikromol/l)
Toxické   vyšší než 100 mikrogram/ml, ( vyšší než 708 mikromol/l)
Nežádoucí účinky vyšší než 100 mikrogram/ml, ( vyšší než 708 mikromol/l)


 
Lék

Felbamat

Indikace Lennox-Gastautův sy u dospělých a dětí starších 4 let věku, se používá v kombinaci s dalšími antiepileptiky
Denní dávkování    
Děti   15 mg/kg/den ve 3-4 denních dávkách ( od 4 let věku)
Dospělí   Počáteční dávka 1,2 mg/kg/den ve 3 dávkách, lze postupně zvyšovat o 0,6 mg za 2 týdny na udržovací dávku 2,4 - 3,6 g/den
Krevní hladiny    
Terapeutické  
Toxické  
Nežádoucí účinky nauzea, anorexie, ospalost, závratě, aplastická anémie, hepatotoxicita


 
Lék

Fosfenytoin

Indikace status epilepticus, stejné indikace jako pro intravenózní phenytoin
Denní dávkování    
Děti   10 – 20 mg PE/kg; maximální rychlost infúze 150 mg PE/min. při současném monitorování pulsu a krevního tlaku
Dospělí   10 – 20 mg PE/kg; maximální rychlost infúze 150 mg PE/ min., monitorování pulsu a krevního tlaku je zapotřebí při maximální rychlosti, ale nikoli při pomalejších rychlostech
Krevní hladiny    
Terapeutické   10 – 20 mikrogram/ml, (40 – 80 mikromol/l)
Toxické   vyšší než 25 mikrogram/ml, (vyšší než 99 mikromol/l)
Nežádoucí účinky ataxie, závratě, somnolence, bolesti hlavy, pruritus, parestezie


 
Lék

Gabapentin

Indikace Přídatná medikace pro komplexní parciální záchvaty
Denní dávkování    
Děti   10 – 50 mg/kg dvakrát nebo čtyřikrát denně
Dospělí   600 – 1200 mg dvakrát denně
Krevní hladiny    
Terapeutické   nebyly stanoveny
Toxické   nebyly stanoveny
Nežádoucí účinky ospalost, závratě, přibývání na váze, bolesti hlavy


 
Lék

Karbamazepin

Indikace Generalizované tonicko – klonické a parciální záchvaty
Denní dávkování    
Děti   U mladších 6 let: počáteční dávka 5 mg/kg rozděleně po 6 až 12 hodinách; zvyšovaná po 5 – 7 dnech až na 20 mg /kg; děti ve věku 6 – 12 let: počáteční dávka 10 mg/kg rozdělená do dvou denních dávek: maximálně 200 mg; zvyšovaná po 100 mg denně v týdenních intervalech až do 15 – 30 mg/kg
Dospělí   800 až 1200 mg (naředěno), rozděleně ve dvou až třech dávkách: zvyšovaných pomalu ( jsou k dispozici přípravky s pomalým uvolňováním pro dávkování dvakrát denně)
Krevní hladiny    
Terapeutické   4 – 12 mikrogramů/ml (17 až 51 mikromolů/l)
Toxické   vyšší než 14 mikrogramů na ml (vyšší než 59 mikromolů/l)
Nežádoucí účinky diplopie, závratě, nystagmus, zhoršení gastrointestinálních potíží, nauzea, dysartrie, letargie, snížení počtu leukocytů (3000 – 4000/mikrolitr). Idiosynkrastické: granulocytopenie, trombocytopenie, hepatotoxicita, aplastická anémie


 
Lék

Klonazepam

Indikace absence, atypické, myoklonické a parciální záchvaty; infantilní spasmy
Denní dávkování    
Děti   počátečná dávka 0,01 – 0,03 mg/kg; maximálně: 0,05 mg/kg ve dvou až třech jednotlivých dávkách. Zvyšování o 0,25 – 0,5 mg po třech dnech až do zvládnutí záchvatů nebo objevení se nežádoucích účinků. Jako udržovací dávku 0,1 – 0,2 mg/kg rozděleně po 8 hodinách
Dospělí   Počáteční dávka 0,5 mg dvakrát denně. Udržovací dávka až 5 – 7 mg dvakrát denně; maximálně: 20 mg
Krevní hladiny    
Terapeutické   nebyly stanoveny
Toxické   nebyly stanoveny
Nežádoucí účinky ospalost, ataxie, behaviorální abnormality; závažné reakce jsou vzácné, ale částečná nebo úplná tolerance k příznivým účinkům obvykle za 1 – 6 měsíců


 
Lék

Lamotrigin

Indikace Přídatná medikace pro komplexní parciální a generalizované tonicko-klonické záchvaty.
Denní dávkování    
Děti   U mladších než 16 let: Spolu s antiepileptiky indukujícími enzymy bez valproátu: počáteční dávka 2 mg/kg rozdělená po 12 hodinách po dobu dvou týdnů, potom 5 mg/kg po dobu dvou týdnů, potom 10 mg/kg; maximálně: 15 mg/kg nebo 250 mg. Spolu s antiepileptiky indukujícími enzymy a s valproátem: počáteční dávka 0,2 mg/kg dvakrát denně po dobu dvou týdnů, potom 0,5 mg/kg po dobu dvou týdnů, potom 1 mg/kg v jedné nebo ve dvou dávkách; maximálně: 5 mg/kg nebo 250 mg. S valproátem bez antikonvulziv indukujících enzymy: počáteční dávka 0,1 – 0,2 mg/kg dvakrát denně po dobu dvou týdnů, potom 0,2 – 0,5 mg/kg denně po dobu dvou týdnů, potom 0,5 – 1,0 mg/kg; maximálně: 2 mg/kg nebo 150 mg.
Dospělí   150 – 250 mg dvakrát denně
Krevní hladiny    
Terapeutické   nebyly stanoveny
Toxické   nebyly stanoveny
Nežádoucí účinky vyrážka ( v 5%); vysoká incidence výskytu vyrážky přecházející do Stevens-Johnsonova syndromu u dětí (1 z 50 – 100 expozic ve srovnání s 1 z 1000 expozic u dospělých)


 
Lék

Levetiracetam

Indikace přídatná terapie při léčbě záchvatů s parciálním (ohraničeným) nástupem bez sekundární generalizace nebo s ní u pacientů s epilepsií
Denní dávkování    
Děti   není dostatek údajů, aby bylo možno doporučit dětem do 16 let
Dospělí   dospělí a dospívající nad 16 let – počáteční dávka je 500 mg/ 2x denně. Dávku lze zvýšit podle klinické odpovědi až na 1500 mg/ 2x denně. Dávku lze zvyšovat i snižovat po 500 mg každé 2 až 4 týdny.
Krevní hladiny    
Terapeutické   nebyly stanoveny
Toxické   nebyly stanoveny
Nežádoucí účinky ospalost, asténie, závratě, GIT obtíže


 
Lék

Oxkarbazepin

Indikace monoterapie i přídatná terapie epilepsie, léčba parciální a generalizovaných tonicko-klonických záchvatů
Denní dávkování    
Děti   Počáteční dávka 8-10 mg/kg/den rozdělená do dvou denních dávek, střední udržovací dávka je 30 mg/kg/den
Dospělí   Počáteční dávka 600 mg/den rozdělená do dvou denních dávek, dávka může být postupně zvyšována o 600 mg na den, rozmezí dávek 600-2400 mg/den
Krevní hladiny    
Terapeutické   Není nutné monitorovat
Toxické  
Nežádoucí účinky únava, asténie, závratě, bolesti hlavy, ospalost, nauzea, zvracení, hyponatrémie, kožní vyrážka, diplopie, neostré vidění, méně často: leukopénie, trombocytopénie, zvýšení transamináz a alkalické fosfatázy


 
Lék

Fenobarbital

Indikace generalizované tonicko-klonické a parciální záchvaty
Denní dávkování    
Děti   novorozenci: 3 – 4 mg/kg, potom zvyšovat na dávku dle klin. odpovědi a hladiny v séru. Kojenci: 5 – 6 mg/kg v jedné nebo ve dvou jednotlivých dávkách. Děti od 1 do 5 let: 6 – 8 mg /kg v jedné nebo ve dvou jednotlivých dávkách. Děti 6 – 12 let: 4 – 6 mg/kg v jedné nebo ve dvou jednotlivých dávkách.
Dospělí   150 – 300 mg
Krevní hladiny    
Terapeutické   10 – 30 mikrogram/ml, (43 – 129 mikromol/l)
Toxické   vyšší než 35 mikrogram/ml, (vyšší než 151 mikromol/l)
Nežádoucí účinky ospalost, paradoxní hyperaktivita u dětí, nystagmus, ataxie, potíže s učením. Idiosynkratické: anémie, vyrážka.


 
Lék

Fenytoin

Indikace generalizované tonicko-klonické, parciální záchvaty, intravenózně pro status epilepticus
Denní dávkování    
Děti   novorozenci: počáteční dávka 5 mg/kg ve dvou jednotlivých dávkách. Udržovací dávka obvykle 5 – 8 mg/kg rozdělená do dvou nebo tří dávek. 0,5 – 3 roky: 8 – 10 mg/kg. 4 – 6 let: 7,5 – 9 mg/kg, 7-9 let: 7 – 8 mg/kg, 10 – 16 let: 6 – 7 mg/kg.
Dospělí   300 – 500 mg, intravenózně 1 – 5 gramů
Krevní hladiny    
Terapeutické   10 – 20 mikrogram/ml, (40 – 80 mikromol/l)
Toxické   vyšší než 25 mikrogram/ml, ( vyšší než 99 mikromol/l)
Nežádoucí účinky megaloblastická anémie, hyperplazie dásní, osteopenie, hirsutismus, adenopatie. Při vysokých krevních hladinách: nystagmus, ataxie, dysartrie, letargie, irritabilita, nauzea, zvracení, zmatenost. Idiosynkratické: vyrážka, exfoliativní dermatitida, exacerbace záchvatů (vzácně).


 
Lék

Primidon

Indikace parciální a generalizované tonicko-klonické záchvaty
Denní dávkování    
Děti   U mladších než 8 let: počáteční dávka 50 – 125 mg večer; zvyšování* o 50 – 125 mg denně po 3 až 7 dnech. Udržovací dávka obvykle 10 – 25 mg/kg rozdělena do tří nebo 4 jednotlivých dávek.
Dospělí   750 – 1500 mg, pomalé zvyšování
Krevní hladiny    
Terapeutické   5 – 12 mikrogram/ml, (23 – 55 mikromol/ml)
Toxické   vyšší než 15 mikrogram/ml, (vyšší než 69 mikromol/l)
Nežádoucí účinky stejné jako pro fenobarbital


 
Lék

Tiagabin

Indikace Přídatná léčba parciálních záchvatů s/bez sekundární generalizace, pro dospělé a děti starší 12 let
Denní dávkování    
Děti   Starší 12 let - Počáteční dávka 7,5-15 mg/den, která může být zvyšována v týdenních intervalech o 5-15 mg na obvyklou udržovací dávku 15-30 mg/den, rozdělenou do 3 dávek. U pacientů užívajících léky, které patří mezi induktory enzymů, je udržovací dávka v rozmezí 30-50 mg/den
Dospělí   dtto
Krevní hladiny    
Terapeutické  
Toxické  
Nežádoucí účinky únava, ospalost, závratě, poruchy koncentrace, anxieta, třes, zřídka: zmatenost, paranoidní reakce, deprese, vzácně: případy non-konvulsivního epileptického statu a poruchy zorného pole


 
Lék

Topiramat

Indikace přídatná medikace pro komplexní parciální záchvaty u dospělých
Denní dávkování    
Děti  
Dospělí   200 – 400 mg rozdělených do dvou denních dávek
Krevní hladiny    
Terapeutické   nebyly stanoveny
Toxické   nebyly stanoveny
Nežádoucí účinky zmatenost, deprese dokonce i u nízkých dávek (v 5%), anorexie


 
Lék

Vigabatrin

Indikace Rezistentní parciální epilepsie s/bez sekundární generalizace, kterou nelze zvládnout jinými antiepileptiky, Westův sy
Denní dávkování    
Děti   Obvyklá počáteční dávka 40 mg/kg/den, děti 10-15 kg - 0,5-1 g/den, děti 15-30 kg - 1-1,5 g/den, děti 30-50 kg - 1,5-3 g/den, nad 50 kg - 2-3 g/den, kojenci s Westovým sy - 50 mg/kg/den, lze zvyšovat postupně v týdenních intervalech na 150 mg/kg/den
Dospělí   Počáteční dávka je 1 g , lze zvyšovat postupně v týdenních intervalech na 2-3 g/den, dávka nad 3 g/den by měla být užívána jen výjimečně za pečlivého sledování NÚ
Krevní hladiny    
Terapeutické  
Toxické  
Nežádoucí účinky

ospalost, závratě, agitace, poruchy chování, 1/3 pacientů udává defekty zorného pole

 Zdroj:
epilepsie.cz