Dobrý podvečer, dnes je pondělí 27.5.2024, svátek slaví Valdemar, zítra Vilém.

Vyšetření reflexů při mozkové smrti, areflexie nad C1

vysetreni-reflexu-pri-mozkove-smrti-areflexie-nad-C1Mozková smrt (smrt mozku) je nezvratné vymizení všech mozkových funkcí včetně mozkového kmene na jinak fungující kardiovaskulární systém. Pro diagnostiku smrti mozku máme nejrůznější nástroje (CT, panangiografie, EEG) včetně klinického neurolgoického vyšetření. Areflexie nad C1 potvrzuje smrt mozku. Vyšetření reflexů nad C1 je uvedeno na této stránce.
___
___


Vyšetření reakcí a reflexů při mozkové smrti

pupilarni-zornicovy-reflex-vysetreni
pupilarni-zornicovy-reflex-vysetreni
Zornicový reflex - pupilární reakce na osvětlení

aferentace - n. opticus (II), centrum - mezencefalon, eferentace - n. oculomotorius (lIl). Normální odpověď: zúžení zornice při osvitu oka. Provádí se v šeru ostrým bodovým světlem. U mozkově mrtvých jsou zornice zpravidla oboustranně dilatovány. V ojedinělých případech ani malé zornice nevylučují mozkovou smrt, nikdy však nesmí být přítomna reakce na osvit.


korenealni-reflex-vysetreni
korenealni-reflex-vysetreni
Korneální reflex

aferentace - n. trigeminus (V), centrum - pons, eferentace - n. facialis (VII). Normální odpověď: sevření víček po dotyku rohovky.
Provádí se rohem sterilního tarnpónu, k oku se přibližujerne mimo oblast zorného pole. U mozkově mrtvých je reflex vždy nevýbavný.


vestibulookularni-reflex-vysetreni
vestibulookularni-reflex-vysetreni
Vestibulookulární reflex

aferentace - n. vestibulocochlearis (VIII), centrum - prodloužená mícha, eferentace - n. oculomotorius (III). Normální odpověď: nystagmus ke straně podráždění.
Provedení: po ověření průchodnosti zevních zvukovodů a při anteflexi hlavy kolem 30 stupňů se do zvukovodu instiluje během 10-15 s 20 ml ledové vody a po dobu I min se ověřuje absence pohybu bulbů k testované straně. Druhostranný test se provádí nejdříve za 5 min. Při zničení jednoho analyzátoru (fraktura lební báze ap.) je postačující jednostranný test.


okulocefalicky-reflex-vysetreni
okulocefalicky-reflex-vysetreni
Okulocefalický reflex

normální odpověď: při rychlém pootočení hlavy na stranu dochází ke kontralaterálnímu pohybu bulbů. U mozkově mrtvých nedochází k pohybu bulbů, oční koule zůstávají fixovány ve stejném postavení v orbitě.


Faryngeální reflex

aferentace - n. glossopharyngeus (IX) a n. vagus (X), centrum - pons a prodloužená mícha, eferentace - n. vagus (X). Norrnální odpověď: při dráždění orofaryngu dochází k dávení. U mozkově mrtvých není žádná reakce.

kaslaci-reflex-vysetreni
kaslaci-reflex-vysetreni
Kašlací reflex

reakce na odsávání: aferentace - n. glossopharyngeus a n. vagus, centrum - pons a prodloužená mícha, eferentace - n. phrenicus a další míšní nervy inervující exspirační svaly. Normální odpověď: drážděním při odsávání z trachey dochází ke kašli. U mozkově mrtvých není žádná reakce na odsávání z trachey.

Reakce na bolest

u mozkové smrti se neobjeví žádná motorická odpověď v distribuci hlavových nervů (např. grimasa) po jakémkoli bolestivém podnětu z kterékoli části těla včetně hlavy a obličeje (test V. a VII. hlavového nervu).