Dobré dopoledne, dnes je středa 17.4.2024, svátek slaví Rudolf, zítra Valérie.

Ochrnutí, paréza, obrna nervus radialis - příznaky, projevy, léčba vyšetření

ochrnuti-pareza-obrna-nervus-radialis-priznaky-projevy-lecba-vysetreni

ochrnuti-pareza-obrna-nervus-radialis-priznaky-projevy-lecba-vysetreni
N. radialis je důležitý ve své motorické i senzitivní složce. Motoricky inervuje m. triceps brachii, m. brachioradialis, m. extensor carpi radialis longus a částečně m. brachialis. Senzitivně inervuje zadní plochu paže, střední část zadní plochy předloktí, palcovou půli dorza ruky, dorzální plochu palce a 2. a 3. prstu s výjimkou distálních dvou článků.

___

___

 

Příznaky, projevy

N. radialis může být postižen v celém průběhuna paži - pak záleží na výšce léze. Při postižení v axile dominuje postižení m. triceps - nelze extendovat flektované předloktí. Při traumatické lézi v chirurgickém krčku humeru bývá zachovaná funkce tricepsu, ale je pronační držení předloktí, stálá palmární flexe zápěstí, flexe prstů v metakarpofalangeálních kloubech, palec je addukován k ukazováku - rukaje v postavení labutího krku. Vázne supinace předloktí, radiální a ulnární dukce ruky, dorzální flexe ruky.

Dále nelze provést extenzi základního článku 2.-5. prstu a extenzi a abdukci palce

 

Příčina

Nejčastější příčinou postižení jsou traumata či tlak zvnějšku, časté bývá i toxické postižení. Nejdříve se při reinervaci zlepšují ukazovák a malík, kde je zdvojená motorická inervace.

 

Testy, vyšetření

  • příznak modlitby - oddálení prstů vede k flexi prstů až volárnímu přepadnutí ruky;
  • příznak pěsti - při sevřené pěsti a předpažených končetinách poklesne ruka v zápěstí;
  • příznak schodiště - v postavení labutího krku je nejvíce flektován malík, pak prsteník, méně prostředník, nejméně ukazovák.

 

Léčba, obecné postupy léčby mononeuropatie

 

Základem úspěšnosti léčby je včasná etiopatogenetická a topická diagnóza a správně zvolený terapeutický postup. Základní postavení v diagnostice má elektromyografie. Její úloha je nezastupitelná i v průběhu regenerace a hojení. Pokud dojde k neurotmezi, je nezbytná chirurgická revize a event. transplantace nervu. Konzervativní postup musí být komplexní. Důležitou úlohu sehrává také svalový test - jak v určení rozsahu léze, tak i v posuzování průběhu hojení.
 

Léčba musí být zahájena včas a za aktivní účasti nemocného.

 

Medikamentózní léčba užívá vitamíny skupiny B, vitamín E, vazodilatancia, preparáty podporující nervosvalový přenos (Syntostigmin ap.). U úžinových syndromů se lokálně aplikují kortikoidy. Rehabilitační léčba je nedílnou součástí terapie od samého počátku. V první fázi používáme polohování a pasívní pohyby. V časné fázi je důležitá elektrogymnastika plegických svalů k udržení kontraktilních svalových vláken a k uchování nervosvalového přenosu. Jak je to jen trochu možné, přistupujeme k aktivnímu cvičení podle svalového testu. Je vhodné cvičit častěji a kratší dobu, nepřetěžovat svalové skupiny nevhodnou zátěží. Nemělo by docházet k prochlazení a měla by být odstraněna bolest, pokud se vyskytuje. Široké je použití fyzikálních technik - elektroterapie, iontoforéza, magnetické pole, laser. Vzhledem k tomu, že periferní parézy provází většinou i porucha čití, je zde riziko poškození kůže při nevhodné aplikaci.