Dobré ráno, dnes je středa 21.2.2024, svátek slaví Lenka, zítra Petr.

Ochrnutí, paréza, obrna nervus medianus - příznaky, projevy, vyšetření, léčba

ochrnuti-pareza-nervus-medianus-priznaky-projevy-test

ochrnuti-pareza-nervus-medianus-priznaky-projevy-test
Nervus medianus ("středový nerv") je smíšený nerv, který nemá větve na paži. Existují anatomické varianty v motorickém i senzitivním zásobení v oblasti ruky s nervus ulnaris. Nervus medianus inervuje na předloktí skupinu pronátorů a flexorů (výjimkou je m. flexor carpi ulnaris a ulnární část m. flexor digitorum profundus).

___
___


Příznaky, projevy

Na ruce inervuje všechno svalstvo tenaru (výjimkou je m. adductor pollicis, m. flexor pollicis brevis a prvé dva mm. lumbricales). Senzitivně inervuje kůži tenaru, střed dlaně a radiální strany prstů. Hlavní obtíží nemocného jsou nejčastěji dysestézie až palčivé bolesti v příslušné inervační oblasti. Tvar postižené ruky připomíná ruku při přísaze. Hybné defekty bývají dobře kompenzované a nahrazené inervací n. radialis a n. ulnaris. 

 

Příčina

Nejčastější příčinou je útlak v karpálním tunelu, časté jsou léze profesionální.


Testy, zkoušky, vyšetření

  • zkouška mlýnku palce - na straně obrny je palec nehybný;
  • zkouška abdukce palce - v předpažení nedokonalá abdukce palce;
  • zkouška kružítka - palec přejíždí dlaňovou plochu prvních článků ostatních prstů, přičemž pohyb je možný jen ke 3. prstu;
  • zkouška zaklesnutí prstů - při sepnutí rukou ukazovák a prostředník trčí vzhůru;
  • zkouška poškrabání ukazovákem - ukazovák se nemůže flektovat, nelze uzavřít kroužek mezi palcem a ukazovákem.

OBRÁZKY RŮZNÝCH TESTŮ PŘI PARÉZE (OCHRNUTÍ) NERVUS MEDIANUS ZDE

 

Léčba, obecné postupy léčby mononeuropatie:

Základem úspěšnosti léčby je včasná etiopatogenetická a topická diagnóza a správně zvolený terapeutický postup. Základní postavení v diagnostice má elektromyografie. Její úloha je nezastupitelná i v průběhu regenerace a hojení. Pokud dojde k neurotmezi, je nezbytná chirurgická revize a event. transplantace nervu. Konzervativní postup musí být komplexní. Důležitou úlohu sehrává také svalový test - jak v určení rozsahu léze, tak i v posuzování průběhu hojení.

Léčba musí být zahájena včas a za aktivní účasti nemocného.

Medikamentózní léčba užívá vitamíny skupiny B, vitamín E, vazodilatancia, preparáty podporující nervosvalový přenos (Syntostigmin ap.). U úžinových syndromů se lokálně aplikují kortikoidy. Rehabilitační léčba je nedílnou součástí terapie od samého počátku. V první fázi používáme polohování a pasívní pohyby. V časné fázi je důležitá elektrogymnastika plegických svalů k udržení kontraktilních svalových vláken a k uchování nervosvalového přenosu. Jak je to jen trochu možné, přistupujeme k aktivnímu cvičení podle svalového testu. Je vhodné cvičit častěji a kratší dobu, nepřetěžovat svalové skupiny nevhodnou zátěží. Nemělo by docházet k prochlazení a měla by být odstraněna bolest, pokud se vyskytuje. Široké je použití fyzikálních technik - elektroterapie, iontoforéza, magnetické pole, laser. Vzhledem k tomu, že periferní parézy provází většinou i porucha čití, je zde riziko poškození kůže při nevhodné aplikaci.