Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Medicína Ostatní obory Léčba pacientů v ambulanci a na lůžkovém oddělení

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7308
Léčba pacientů v ambulanci a na lůžkovém oddělení Email
Pondělí, 06. únor 2012 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 22266x
lecba-neurologickych-pacientu-v-ambulanci-a-luzkovem-oddeleni-postupyNeurologickou praxi v rámci nemocnice vykonávám již osmým rokem. Pokud si myslíte, že se neurolog na lůžkovém oddělení nebo v rámci svých pohotovostních služeb setká jen s neurologickými potížemi pacientů, tak se velmi mýlíte. Velmi často neurolog řeší také interní problémy (tlaky krve, warfarinizace, plicní embolie, cukrovka) a nemoci; někdy se, aniž by si to přál, i "nachomýtne" k chirurgickým stavům (náhlá příhoda břišní, žlučníkový záchvat, krávcení do trávicího traku) ad. Stránka obsahuje mé poznámky, které jsem za několik let nashromáždil.

___

Informace pro zdravotníky:

Pokud ve stránce najdete nějakou chybu nebo obsolentní postup, upozorněte mne na to, prosím. Děkuji.

MŮŽE SE HODIT: PŘÍČINA ZMĚN (ZVÝŠENÍ, SNÍŽENÍ) KREVNÍHO OBRAZU - ČERVENÁ A BÍLÁ KREVNÍ ŘADA, ZMĚNY JEDNOTLIVÝCH ELEMENTŮ ZDE.

 

Neurologické škály, stupnice a tabulky - GSC, NIHSS, Radkinova škála:

 


Objektivní neurologický (neurotopický) nález

při přijetí pacienta k hospitalizaci, vyšetření - stručná verze, normální nález

Obj. neurotop.: lucidní, orient. časem, osobou prostorem, při vyšetř. spolupracující, exprese správná, přiléhavá, psychomotoricky v normě,
hlava poklepově nebolestivá, bulby ve středním postavení, zornice izo, foto+, diplopie 0, nystagmus 0, výstupy n. V nebolestivé, n. VII a XII sym., norm.,
HKK v Ming. spr., konfigurace HKK fyziologická, svalový tonus přiměřený, diadocho lehce pomalejší, rr. C5-C8 symetrické, stř., py jevy  spastické a paretické 0, taxe správná, špetka správná, stisk sym;  břišní rr. spr.,
DKK v Ming. spr., konfigurace fyziologická, svalový tonus přiměřený, rr. L2-L4 sym., správné, rr. L5-S2 sym. stř., pyramidy 0, Lasegue 90/90, motorika akra pro L5 a S1 spr., rotace v kyč. volná.; stoj a chůze samost., volné, bez pomůcek, bez antalg. držení nebo jiné patologie.  Čití trupu, HDKK a hlavy v normě.
Páteřní nález: páteř lehce esovitá, skoliosa jen nazn., hlava v lehkém přednosu, C páteř volná pro antefelxi, retroflexi, inklinace i rotace, šíjní kulisa sym., Th kyfosa lehce prohloubená, Th páteř lehce vázne pro flexi a extenzi, scapuly neprominují, LS páteř - aplanace bederní lordozy, pánev vodorovná, Thomayer do půli bérců, omezené rozvíjení L úseku, inklinace bilat. na 1/2, RF na 1/2.
Interní a biometrický nález: 159 cm, 69 kg, TK 130/60 mm Hg, TF 75, afebrilní, dých. sklípkové, bez vedl. fenom., břicho palp. měkk., prohm., DKK bez otoků a známek zánětu.

 

Vertebrogenní pacient - chorobopis

1. hospitalizace na neurologii ............ nemocnice
Nemoci: HN 0, DM 0, ICHS 0, IM 0, GD vředy 0
Operace:
Úrazy hlavy a páteře: 0
RA: otec - , matka - , sourozenci - , děti -
FA: 0
PA:
SA: žije s manželem
RF: nekouří, alkohol příl.
AA: neguje alergie na léky a běžné alegeny
GA: porody , potraty, gyn. disp., MMG disp.
Onkoscreening: váhově stabilní, moč a stolice bez příměsi krve

Nynější onemocnění:
Pac. odeslán k hospitalizaci .................... z neurologické ambulance ................
Anamn. chronické bolesti bederní páteře, nyní asi ...... zhoršené, projekce do LDK po zadní straně stehna až k .........
Medikoval Aulin, Neuromultivit s část. efektem.  
Nitrobřišní lis potíže akcentuje. Sfinktery intaktní.

Objektivní neurotopický nález

Lucidní, orient., exprese volná, psychomotor. v normě. Zornice izo, pohledy volné, bez nystagmu, na m.n. v normě, mening. není, HKK v Mi drží, taxe spr., rr. C5/8 sym, motorika aker spr., je pravák, čití na HKK neporušeno, DKK v Mi drží, pata-koleno spr., rr. L2/L4 sym. stř, L5/S2 stopa, py DKK 0, dermolexie spr., topognozie spr. P v ose, přechod C-Th schodovitě s přednosem hlavy, h. p. trap. zkr., AF C p na ... prsty ke sternu, rotace a inklinece Cp oboustranně omezeny na 1/2, RF na 3/4, asymetrická šíjní kulisa s elevací dx. ramene, Th páteř vázne do plné flexe a extense, hyperkyfosa, LS p v ose s napřím. lord., Thomayer na kolena, rozvíjení vázne, dysharmonické napřimování se šplháním, RF a inkl. LS nazn., Lasegue dx. 60, sin. 70 , akra pevná , bez motor. deficitu, stoj na patách i na špičkách spr., chůze - antalgická se šetřením LDK, Déjerinea-Frazier test pozitivní, vyš. stoje, sedu a lehu.

Interně: TK:......, P: ...../min, KP komp., břicho bpn, DKK bez otoků a zn. zánětu.

Závěr (příklad):
Terén chron. VAS L páteře, nyní 2měsíční zhoršení s projekcí S1 vlevo, bez kořenové léze
obj. pozitivita napínacích testů vlevo
etiol. vertebrogenní při verifikované listéze S1 (na RTG)

Terapeutický a diagnostický plán
labor. screening, infusní analg-myorelax. přeléčení, ev. rehabilitace, další zobrazení dle klin. stavu

Průběh hospitalizace - pacient s páteřními obtížemi
Pacient přijat pro výše uvedené. Přeléčen analg.-myorelax. infus. th. v kombinaci s rehabilitací s uspokojivým efektem.
Průběh hospitalizace bez kompl., po celou dobu afebrilní, KP komp..
V obj. nálezu při propuštění:
Subj. udává zlepšení, potíže mírnější, spokojen.

Doporučení do propouštěcí zprávy - pacient s páteřními obtížemi

Pacienta předáváme do péče praktickému lékaři, kde kontrola do 3 dnů a neurol. ambul. VNOl, kde ko. při klin. potřebě po předchozím objednání. Zvyklý režim vertebropatů - analgetika v nutné míře při bolestech, páteř neprochlazovat,  nepřetěžovat - obzvl. se vyvarovat delší činnosti v předklonu, těžší břemena zdvíhat z podřepu.
Vhodné pravid. rehab. cvič. páteře dle pokynů FT.
Vhodná dietní opatření při hypertriacylglycerolémii - obzl. strava s nízkým glykemickým indexem a v menších dílčích dávkách během dne.
Vhodná redukce hmotnosti - vedla by ke zmírnění bolestí páteře a nosných kloubů pacienta.
Pracovní neschopnost dle klinického stavu ještě cca. 7-10 dní.
Medikace při dimisi viz níže, léky na 3 dny zajištěny.


Indikace - lázně do doporučení propouštěcí zprávy
Výhledově při nezlepšení ke zvážení lázeňské přeléčení - sk. VI/3, dg.G551(M511).

 


Lumbální punkce - klasické odběry na:

 • bazál
 • boreliózy (všechny)
 • RS (demyelinizace)
 • destrukce
 • degenerativní onemocnění
 • zánět
 • intrathekální protilátky

 


 

Meningeální symptomatika:

 • Amos (trojnožka)
 • Brudzinski 1
 • Brudzinski 2
 • Kernigue
 • Lasegue
 • Spinální znaménko

 


 

Antibiotikum na léčbu boreliozy:

 • Dyoxycyklin

 


 

Migréna:

 • Při atace doma možné použít např. Relpax, Rosemig, ad.
  Někdy pomůže i Tralgit (tramadol).
 • V nemocnici krom analgetik (a triptanů) podáváme i kortikoidy (např. Dexamed, Hydrocortison)
 • Cinarizin 25 0-0-1 nebo Topamark 25 25 0-0-1 preventivně
  Magnosolv
  pro domo denně 1-0-0
 • pomáhá kyslík (O2) nosnímí brýlemi 3x/D

Někteří pacienti (hlavně ženy s migrénou závislou na menstruaci) reagují dobře na Indometacin čípky.

 

 


Anafylaktický šok, anafylaktická reakce

 


Nasazení Warfarinu:

 • 1. den 2x5 mg
 • 2. den 2x5 mg
 • 3. den 1 tbl. za den

 

 


 

V případě rozvoje kvantitativní poruchy vědomí (sopor, koma - někdy se rozvine i na lůžkovém oddělení) bez korelátu na CT pátrat po interní příčině - výsledky krve. A nespěchat s překladem na neurologickou JIP. V případě nejistoty i interní konzilium a ARO konzilium.

 

 


 

Pacienty kteří prodělali epileptický záchvat a jsou opilí, tak i když jsou kompenzovaní necháme buď vyležet na oddělení nebo pošleme na záchytnou stanici.

 


Anémie z nedostatku železa

 • Actiferin
 • Sorbifer

 


Periferní vestibulární syndrom - léčba

 • Agapurin inj. i.v., vit. B12 1000 inj i.m.
 • Neurobene inj. i.m.,
 • Medrol 16 mg  2-2-1,
 • další dny snižovat Medrol - 2-1,5-1/2

 


Rychle progredující neuropatie: 

 • kompletní biochemie a KO
 • lumbální punkce na sérologii a degen. onemocnění
 • EMG
 • jehlová EMG
 • specifická biochemie - bílkovina v séru, elektroforéza bílkovin, kvantitativně imunoglobuliny, hladina vtaminu B12, foláty, homocystein, T3, T4, TSH
 • imunologie - RF, antinukleární faktor, anti DNA, neuronální protilátky, protilátky proti gangliosidům.

 


Dekompenzace, zhoršení myastenie (myastenia gravis)

Při zhoršení polykání nebo dýchání pomůže Syntostigmin injekce do 2,5 mg podávaný s atropinem - informace o léčbě akutní myastenické krize a cholinergní krize jsou zde:

Lék Mestinon se zvyšuje od 2 tbl. až do max. 10 tbl. - musí se titrovat.

Pokud pacient do myastenické krize, spolupracujeme s ARO lékaři, včas převádíme na UPV a další dny zajistíme adekvátní léču (event. i plazmaferéza). Při převedení na UPV a medikaci propofolu nutno řešit hypotenzi.

Stav, kdy je pacient vyčerpán a syntostigmin je v maximální dávce již podán vyžaduje po dohodě s ARO lékařem okamžitý převod na UPV. Hrozí nebezpečí z prodlení, poškození pacienta a forenzní důsledky (oprávněná žaloba od rodiny proti zdravotnickému zařízení).

 


Zaléčení nového myastenika, který přechází do myastenické krize

 • Pacienta uložit na JIP
 • Vysadit Mestinon
 • Syntostigmin medikovat 3x denně
 • Nasadit kortikoidy (Dexamed á 12 hod.)
 • Zajištění Fraxiparinem
 • Zajištění žíly, NGS, PMK
 • Samozřejmostí je kompletní laboratoř
 • (zvažte EKG, RTG S+P, pokud je důvod)
 • Nemedikovat MgSO4!

 


Silná analgetika, anodyna - léky na silnou neztišitelnou bolest

 • Ultracod
 • DHC
 • Tramal
 • Oxycontin (pozor, způsobuje zácpu)
 • Transtec náplasti

 (případně pak přejít na léky na neuropatickou bolest, event. řešit s místně příslušným centrem pro léčbu nemoci)

 


Léčba osteoporózy

 • Vigantol
 • Caltrate
 • Calcium D3
 • (bisfosfonáty - musí dát ortoped po denzitometrii, event. bez denzitometrie při kompresivkách)

 


Léčba kortikoidy - bolesti páteře

 • dávat jen 3 dny
 • současně podávat omeprazol (např. Apo-ome)

 


Migréna - dát do infúze mj.

 • Spasmoanalget

 


Vedlejší vyšetření u migrény:

 • EEG,
 • UZV karotid,
 • zobrazení (CT nebo MR) k vyloučení expanzivního procesu
 • Laboratorní vyšetření:
  • kyselina listová,
  • B12,
  • Mg,
  • T3,
  • T4,
  • TSH,
  • IgTPO

 


Náhlá kvadruparéza, kvadruplegie nebo porucha čití končetin nebo trupu po traumatu hlavy či krční páteře:

 • zajistit vždy MR mozku a páteře (hlavně C mícha nebo dle hranice čití)
 • kortikoidy (SOLU-MEDROL, DEXONA)
 • JIP péče
 • pokud je nález na MR (např. hernie disku, disko-ligamentozní trauma, změny míchy ad.), tak NCh konzilium

 


Injekční analgetikum aplikované u praktického lékaře

 • např. Movalis, Dolmina
 • domů pak např. Flamexin.

 


Kontraindikace tramadolu (Tramalu, Tralgitu)

Tramal kontraindikován při glaukomu.
Není vhodný u lidí s krvácením intrakraniálně - krvácení do mozku, subdurální a epidurální krvácení.

 


Milgamma

 • vitamíny řady B v inj. - podává se při neuropatiích a periferních parézách (možno doma B-komplex tbl.)

 


Noční bolesti zad, páteře

 • Vhodná např. Dolminy inj. nebo Movalis.
 • Z NSA má dobrý efekt také Indometacin čípek 100 mg.

 


Motace, točení hlavy u mladých lidí

Možno vyzkoušet Betahistin. Zaměřit se na příčinu (nízký tlak krve?).

 


Demence u Alzheimerovy choroby, nemoci:

Aricept - je drahý

 


Podávání léku Movalis

Podává se jen 1x denně!!!
Nekombinovat s jinými NSA! (dráždění žaludku, horší srážlivost krve)

 


Lék na demenci u Parkinsonovy choroby

Exelon

 


 

Co hodnotíme u pacientů v bezvědomí nebo komatu

Oční štěrbiny - jejich rozevření, tonus víček, ozrnice 2,5-4,5 mm, nocicepce, postavení bulbů.

Okulocefalický reflex (otočení hlavy - bulby), kalorický r.

CIliospinální, nasopalpebrální, lash reflex (řasy), korneální, maseterový, dávivý, okulokardiální (běžně se moc nezkouší), patologické axiální (nazolabiální, mentolabiální).
Vyhodnocujeme také spont. dýchání.
Dále vyhodnocujeme tonus svalů - zda je rigidita nebo atonie.

 

 


 

Mozková smrt - stanovení (stanovuje vždy atestovaný neurolog!):

 


Lék Nimotop a SAK

Dává se u subarachnoidálního krvácení a CMP - prevence vazokonstrikce, vazospasmu. Postupovat dle letáku!

 


 Percepční fatická porucha

Pacient převážně nerozumí mluvenému slovu, ale je schopný mluvit (méně obvyklá)

 


Levodopa test u extrapyramidového syndromu - diff. dg.

V rámci diff. dg. třesu možno udělat levodopa test - Nakomi mite 2 tbl, za 20 minut by měl nastoupit efekt a třest se zmírnit nebo ustat.

 

 


Vysazení Haloperidolu

Vysazování haloperidolu musí být pomalé, jinak se může rozvinout sekundární extrapyramidový syndrom (rozvoj třesu končetin)

 

 


Zvýšená hodnota neutrofilů v krevním obraze - příčina

příčinou je bakteriální infekce, zánět nebo leukémie

 

 


Silná chronická bolest - lék s kontinuálním uvolňováním v náplasti

Transtec náplast. Pozor - zácpy.

 


Tranzitorní ischemická ataka TIA - diagnostika

udělat vždy CT a angiografii

 


Křeče dolních končetin

Mg + Spasmomen

 


Kardegic

kyselina acetylsalicylová - ASA

 


Léčba cervikokraniálního syndromu

Dobrý je např. ATARALGIN (kofein, paracetamol)

 


Staří lidé a DHC

Nedávat jim DHC  - zácpa, až ileus!!!

 


Léčba bolesti - neuralgie trigeminu při hospitalizaci

Nová léčba (2019):

 

 • 1. volba Karbamazepin nebo oxkarbazepin.
 • 2. volba Lamotrigin, Baclofen.
 • První pomoc na akutní ambulanci: Epanutin (ú. l. fenytoin) a Lidocain!

 

Starší léčba: Pokud neúčinkuje Tegretol (karbamazepin), zkusíme

 • Gabapentin 300 1-0-1 (event. Lyrica, pokud by nebyl efekt gabapentinu)
 • Zaldiar 1-2-2
 • Amitryptilin 25 0-0-0-1
 • Infuze FR 100 + Tralgit 100 mg 1 amp. + MgSO4 10% 1 amp.

 


Léčba bolesti Paralenem

500 mg je nedostatečná dávka, u dospělého je indikováno při bolesti 1000 mg v 1 dávce (2 tablety Paralenu)

 


EMG u parézy n. facialis:

blink reflex u perif. par. n. VII

 


Léčba syndromu neklidných nohou

 • Requip 0,25 0-0-0-1 NEBO
 • Adartrel 0,25 0-0-0-1 NEBO
 • Targin

V laboratoři zkontrolovat hladinu ferritinu - může být nízká.

 


Stočení očních bulbů na jednu stranu

Vždy u léze pons varoli (varolova mostu) a frontálních laloků

 


Topimark (topiramát)

používá se na léčbu migrén

 


Neklid na JIP (nebo i lůžkovém odd.)

Medikace Dormicum (midazolam) 50 mg do FR 50, kape 4 ml/hod. Na odd. pravidelné sledování pacienta!

 


Esenciální třes rukou - léčba

Liskantin na třes končetin (rukou)

 


Tachykardie, FIS na JIP

Sedacoron 1 amp. do 50 ml 5% glukosy nebo

Digoxin 0,25 mg 1 amp. do FR 20 - řídit se dle doporučení internisty.
Medikace může v příznivém stavu vertovat do sinusového rytmu.

 

 


Bolesti páteře - infúze expektačního lůžka velké nemocnice - použili

Neodolpasse 250+ Novalgin 1 amp. + Guajacuran 1 amp. + MgSO4 0% 1 amp.

 


Nově nasazená levodopa u extrapyramidového syndromu

Levodopa (Nakom) se titruje - 125 mg 3x denně po dobu 3 dnů, pak se navýší na 275 mg 3x denně a dále dle efektu léku (ustal třes a rigidita?).

 

 


Antiparkinsonikum při ranní ztuhlosti u parkinsoniků

Madopar - bere se před spaním (prodloužený účinek) - bere se: retardovaný Madopar v kombinaci s půl tabletou normálního Madoparu.
Zatuhnutí, zamrznutí, freezing syndrom u Parkinsonovy nemoci - pokud pacient užívá Akineton, pokusit se ho vysadit a nasait spíše Nakom mite 1/2-1/2-1/2

 


Masivní makroskopická hematurie - vyšetření

 • UZV ledvin a moč. měchýře
 • Pamba
 • APTT, Quick
 • KO, urea, kreat, osmol.
 • urologické event. nefrologické vyš.

 


Podezření na rakovinu prostaty - laboratorní a klinické vyšetření

 • PSA
 • kostní alkalická fosfatáza (!!!)
 • scintigrafie skeletu

 


Zvracení bez reakce na Torecan

Pokud na nauzeu či zvracení nepomáhá Torecan, aplikuje se Zolfran i.v. ve FR 20 (bolus) a nebo ve FR 100.

 

 


Neždoucí účinek Torecanu

Po aplikaci Torecanu může někdy dojít, hlavně u mladých lidí k dystonii (torticollis spastica). V praxi jsem to viděl 2x.

 

 


 

Vysoká hladina sodíku, hypernatrémie - léčba:

Aplikujeme inf. glucosy 10% 500 ml + Humulin R 8 jednotek ( + KCl 7,5% 1 amp., pokud je souč. i hypokalémie)

 

 


 

Fibrilace s rychlým převodem na komory u pacienta s KS:

Bisoprolol / Concor 5 mg 1-0-0 event. až 2-0-0 (poradit se s internistou)

 


Co je to BNP (natriuretický peptid B) u kardiaků

Zvýšené hladiny BNP se používá pro diagnózu stabilní anginy, akutního koronárního syndromu, asymptomatické dysfunkce levé komory, systolického a diastolického srdečního selhávání a rejekce štěpu po srdeční transplantaci.
Byla zjištěna korelace BNP s funkční třídou NYHA u srdečního selhání a ve studii ValHeFT byl rovněž prognostickým prediktorem srdečního selhání. Prognostický význam BNP byl rovněž prokázán u akutního infarktu myokardu a náhlé smrti.

 

 


U kardiaků při zhoršení stavu

 • D-dimery
 • CK
 • CK-MB
 • LDH
 • HBD
 • kardiální troponin I
 • v rámci diff. dg. odebrat téžAST, ALT, KO, CPR, BNP,
 • samozřejmostí je EKG

 

 


Herpes - léčba

Zovirax

 


Kořenová bolest - pacienti s bolestí páteře

v krajním případě možno zkusit Gabalept na neuropatickou bolest

 

 


Dávkování Gabapentinu
1. týden 1x denně 400 mg,
pak (pokud nebude pacient ospalý atd.), tak dát 2x400 mg.

 


Delirium, delirantní stav u alkoholika - léčba

Heminevrin - lék pro alkoholiky při odvykacím a peridelirantním stavu. Nutné dostatečné sycení - 300 mg 1 tbl. až á 2 hod.

 


Lék na křeče

Spasmomen

 


Další léky od bolesti

Corylan, Ultracod - obsahují codein, může dělat zácpu. Mabron - tramadol s paracetamolem.

 


Noční bolesti hlavy

Vhodný je Ataralgin, možno též zkusit Indometacin čípek 100 mg

 


Pacienti s vysokým krevním tlakem a Ataralgin

Pozor - obsahuje kofein, může dojít k přechodnému zvýšení tlaku

 


Lícní obrna, periferní paréza n. VII ad. periferní neuropatie - léčba

 • Domů dát Prednison 20 2-1-0 v tbl. první 4 dny 1,5-1/2-1/2, postupně po 4 dnech snižovat vždy o 1/2 tbl.až do úplného vysazení
 • Prednison 20 - medikace u periferní parézy VII na oddělení - 2-1-0
 • Vitamíny (v tabletách nebo injekční - např. Milgamma)
 • Secaotoxin 20-20-20 kapek - již se nevyrábí, nahradil se lékém: Aescin 2-2-2
 • Rehabitlitace
 • Pokud nedovírá víčko, tak oční mast (např. O-septonex na noc) a oční kapky (Visine apod.) - vhodné i oční vyšetření
 • Vhodné doplnit i RTG lebky a pyramid

 


Silné bolesti páteře

Možné použít injekční lék DOLSIN, pokud nepomůže, tak DIPIDOLOR

 


Nízký tlak krve - zvýšení tlaku u pacientů se selháváním kardiovaskulárního systému

Dle dop. internisty noradrenalin nebo tensamin

Dávkování:

Noradrenalin 2 amp. do FR 20 (lineární dávkovač), kape d.p. 4 ml za hodinu - titrování dle aktuálního TK, VÝHODNĚJŠÍ JE ALE DÁVAT NORADRENALIN DO GLUKÓZY!

Tensamin 200 mg do FR 50 ml (lineární dávkovač), kape 6 ml za hodinu - titrování dle aktuálního TKNízká tepová frekvcence u pacienta na JIP:

dáváme Atropin v lineárním dávkovači

 

 


 

Snížení vysokého krevního tlaku u pac. na JIP, kteří nepřijímají léky p.o.:

Ebrantil 1/2 amp. i.v. nebo

nebo Isoket - bolus 1/2 amp. i.v., dále 4-5 ml/hod. (natitrovat pak dle aktuálního TK)

nebo Tachybene 25 2 amp. do FR 50 kape 5 ml
nebo Tachybene 1/2 amp. i.v.

nebo NitroPohl - dávkujeme NitroPohl 20 + FR 20 kape 2-4ml/hod.

 


Neklid nebo agresivita pacienta na oddělení

BURONIL - nedávat u pacientů se sklonem k nízkému krevnímu tlaku - lék sám o sobě tlak snižuje!!!
TIAPRIDAL - inj. nebo tbl. forma, nutno titorovat, nezabírá hned, až asi za 2-3 dny (než začne účinkovat, používají se jiné léky - např. nízké dávky Dormica p.o. nebo inj.)
TISERCIN - rychleji působící antipsychotikum

 


Akutní náhlá dušnost - podezření na plicní emboliii

 • D-dimery
 • Troponin I (kardiální marker)
 • CKMB
 • Oxymetr (!!!)
 • KO
 • kontroly TK
 • event. i RTG S+P

 

 


Při selhávání vitálních funkcí volat internistu, event. ARO lékaře!
Poznámka: na plicní embolii pacienti často náhle na lůžkovém oddělení umírají. Nebagatelizovat stav! Věnovat se aktivně pacientům s dušností!

 


Nízký krevní tlak - léčba

Podává se lék GUTRON

 


Krvácení z nosu

Podává se ASCORUTIN (obsahuje kyselinu askorbovou - vitamín C + rutin)
U krvácení z nosu při antikoagulaci Pamba nebo Dicynon, lokálně speciální gel do nosu (velmi vhodné konzultovat s internistou).
Možno dát tampon s vazelínou nebo Gelaspon (želatinová houba).

 

 


Postherpetické bolesti

na lůžkovém oddělení: Tegretol 2x200, infuze s Novalginem, event. i Dolmina inj. (podle toho, co pacientovi zabere)
Též možno vyzkoušet efekt Gabapentinu, Tramalu ad.

 


Parkinsonova choroba - léčba

Bez výraznějšího třesu (při ztuhlost) Isicom 100, postupně navyšovat na 200 mg
 


Plicní krvácení, vykašlávání krve - léčba

 • Pamba i.v. nebo Dicinon,
 • při souč. kašli i Kodein tbl.

 


Premedikace před CT s kontrastem u alergického pacienta

 • Prednison 20 forte v poledne a večer před vyšetřením, Dithiaden večer a ráno před vyšetřením
 • Nalačno, svačina s sebou, (v případě, že je vyš. ráno).

 


Revma, revmatoidní artritida - vyšetření, diagnostika

 • ANA
 • ENA
 • FW
 • RTG rukou
 • hladina orosomukoidu

 


Dušnost, ztížené expirium

 • Aplikovat kortikoid (Hydrocortison 100 mg bolusem) a nechat vykapat Syntophyllin ve FR 100 ml na 20 minut - dojde k bronchodilataci

 

 


Lék na rychlé zastavení rýmy

 • Disophrol (s pseudoefedrinem) - údajně perfektní efekt (nevyzkoušeno)

 

 


Medikamentosní léčba epilepsie

 • Z léků: Tegretol, Depakine (na GTCS i parciální záchvaty), Sodanton, Epilan ... (léčbu ale svěřit epileptologovi)
 • Novému epileptikovi též možno dát Diazepam čípky (při auře nebo prevence dalšího záchvatu krátce po záchvatu).
 • Depakine by se měl natitrovat až do dávky Depakine chrono 300 mg tbl. - 1-0-1 tbl. - sledujeme hladinu valproátu v krvi.

 


Epileptický záchvat a Apaurin

Nepodávat do svalu (intramuskulárně)!!! Non lege artis postup, amatérský.
Záchvat se musí zastavit rychle (poškozování CNS přetížením), Apaurin v úvodu 1/2 ampule se podává vždy intravenozně!

 


Premedikace před lumbální punkcí u nervózních pacientů:

Apaurin 1 amp. i.m. (do svalu - asi 15-20 minut před lumbální punkcí) nebo Diazepam p.o.

 


Průjem

 • Endiaron
 • Karbosorb
 • Smecta

 


Zácpa

 • Laxygal 20 kapek
 • Lactulosa sirup
 • Gutalax
 • Regulax
 • Stadalax
 • Glycerinové čípky (suppositorium glycerini)
 • Syntostigmin na podporu peristaltiky
 • olivový olej - 1 lžíce po ránu

 

 


Maximální rychlost snižování glykémie a riziko edému mozku

Glykémie by měla být snižována pomalu!!! max. 5mmol/l za hodinu. Pokud je snižována rychleji, může dojít k edému mozku!

 


Vysoké CRP - zajištění pacienta

Při CRP 300-400 je nutno považovat pacienta za kritického, může jít o životohrožující stav. Vhodné umístění na JIP + kultivace moči (či sputa apod.) a při febrilii vzít hemokultury.

V rámci diferenciální diagnostiky

 • RTG srdce a plic,
 • ultrazvuk břicha a retroperitonea,
 • snažit se najít zdroj infekce - fokus (absces? spondylodiscitida? zuby?).
 • Empiricky kombinace antibiotik (např. Amoksiklav + Gentamicin) za monitorování funkce ledvin (obzvl. u Gentamicinu!!!).
 • Časté kontroly laboratoře (KO, CRP, urea, kreat, Na, K, gly, Cl, osmol + při podezření na katabolismus a překyselení též VENOZNÍ ASTRUP!).

 


 

V případě oftalmoplegie uvažovat nad ischemií VB povodí (internukleární oftalmoplegie) - udělat CT mozku s kontrastem

 


Dehydratace, vysoká hodnota urey a kreatininu

 • rehydratace až 500 ml / hod. i.v., diuretika jen v indikovaných případech
 • Pozor na kardiaky - možnost přetížení srdce - sledovat, zda není pacient dušný, auskulatace plic!
 • Zvažte vysazení antibiotika, které může ledviny přetěžovat (Gentamicin ad.)
 • K rehydrataci můžete využít fyziologický roztok nebo Isolyte apod. (dle hladin iontů - pozor, některé infuzní roztoky mají v sobě draslík!!!).
 • V případě nejistoty se poradit s internistou.

 


Zvýšená teplota a horečka - srážení teploty

 • Zvýšená teplota (do 38°C) se nemá srážet - zapojení obranných mechanismů organismu.
 • Léky na snížení horečky: Paralen, Novalgin i.v., Perfalgan i.v.
 • Při hyperpyrexii (nad 40°C podat kortikoidy - např. Hydrocortison 100 mg bolusem) a chlazení třísel.

CAVE! Horečka vyčerpává pacienta, energeticky náročná (zvýšení teploty o 1 stupeň zásadně zvyšuje spotřebu energie). Myslet na dostatečnou hydrataci (hlavně u pacientů v soporu, bezvědomí, komatu) a podporu příjmu energie (Glukóza v infuzi apod.).

 


 

 

Náhle vzniklá kvadruparza pacienta - pomýšlet na: AMAN - akutní motorická axonální neuropatie

 


Léčba roztroušené sklerózy mozkomíšní (RS) pomocí léku Solumedrol - dávkování

 • Solu-medrol do 2 gramů, Tysarbi, betaferon (Rebif), Copaxone
 • V různých nemocnicích se dávají různé dávky Solu-medrolu od 2 do 5 g v rámci jedné hospitalizace - některé začínají od 1000 mg, jiné od 500 mg a následně hodnotu v medikaci snižují (1000-500-500 ... mg nebo 500-250-250-125...mg).

 


Kortikoid na nádory (tumory) mozku

 • na oddělení či JIP antiedematikum Mannitol (20% 100 ml 2x denně) při otoku mozku
 • pro domo se většinou podává Fortecortin (antiedematosní efekt) 4 mg 3x denně 1/2 tbl., k tomu vhodný K v tlb. a dále nějaký omeprazol apod. na ochranu žaludeční stěny

 

 


Náhrada Warfarinu u nespolupracujících pacientů

 • Při non-compliance pacientů (nechodí na odběry INR apod.) po konzultaci s internistou (vyhodnocení nefropatií ad.) medikovat Pradaxa 1-0-1 nebo pokud je indikováno, tak moderní NOAK (Xarelto ad.).

 


Novalgin a tlak krve

 • Novalgin snižuje tlak krve, neměl by se užívat u lidí s hypotenzí. 

 


Novalgin a játra

 • Novalgin může prohlubovat elevaci jaterních enzymů u pacientů s hepatopatií.

 


Antibiotikum Cotrimoxazol a ledviny

 • Cotrimoxazol (stejně jako některá jiná antibiotika) může poškodit ledviny, pokud se bere dlouhodoběji.
 • U osob které užívají antibiotika a současně mají nemocné ledviny by se měly sledovat ledvinové funkce (urea, kreatinin ad.).

 


Angína - antibiotikum první volby:

nepodáváme automaticky širokospektrá antibiotika nebo antibiotika nové generace, podáváme nejdříve obyčejný PENICILIN - pozor na alergie!

 


MAP vazopresory

 • zkratka MAP znamená střední arteriální tlak

 

Epileptický status, status epilepticus - léčba

1) Apaurin 1 amp. + bolusově Hydrocortison 100 mg ... pokud záchvat trvá, tak další 1 amp. Apaurinu  pokud nezabere cca. do 20 min.

2) Epanutin 1 amp. ve 100 ml FR - rychle vykapat pokud nezabere cca. do 20 min., pak

3) Rivotril 1 amp. ve 100 ml FR pokud nezabere cca. do 20 min., pak

4) volat lékaře ARO (vyvolat umělý spánek)

 

Postup 2019:

Apaurin 1/2 bolus
FR 100 + Apaurin 1/2 + MgSO4 10 % 1 amp.
Bolus Dexamed
FR250 + Depakine 400
FR250 + Depakine 400
Epanutin postupně až do dávky  1000 mg ve FR 500
Finálně Midazolam 1 mg/hod. v lineáru
Volat lékaře ARO

 

 


 

Moderní léčba CMP - seminář 2018:

 • Solumbra = extrakce a aspirace trombu z cévního řečiště. Odsávání je rychlé a efektivní.
 • IVT by se podle posledních zkušeností měla realizovat do 4,5 hodiny od prvních příznaků CMP.
 • Mechanická trombektomie je vhodná i po 6 hodinách (max. do 24 hod.) od 1. příznaků CMP (studie DAWN).
 • Rapid software = porgram, který ukazuje dle zobrazení automaticky velikost postižení při CMP (zavádí se, v budoucnu bude zřejmě samozřejmostí).
 • Kryptogenní CMP - neznámé etiologie.
 • V minulosti ASA, nově NOAKy (rivaroxaban, dabigatran, apinaban).
 • 2/100.000 lidí má ročně iCMP po migréně!
 • 10-43% lidí má bolesti hlavy před rupturou aneurysmatu!!!
 • Primární prevence CMP u migreniků se zdá být pro příp. rozvoj CMP zásadní.
 • Betablokátory mohou zvyšovat riziko CMP u starších pacientů.
 • Nitráty zvyšují incidenci migrén u lidí!
 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny