Dobré ráno, dnes je sobota 25.5.2024, svátek slaví Viola, zítra Filip.

Modifikovaná Rankinova stupnice, Rankinova škála v neurologii - tabulka, co hodnotíme, vyhocení soběstačnosti pacienta

Modifikovaná Rankinova stupnice, Rankinova škála tabulka vyhodnocení v češtině česky

Modifikovaná Rankinova stupnice, Rankinova škála tabulka vyhodnocení v češtině česky
Modifikovaná Rankinova stupnice nebo též Rankinova škála vyhodnocuje soběstačnost pacienta po nějakém úraze nebo po cévní mozkové příhodě. Využívá se v oboru neurologie a také např. v léčebnách dlouhodobě nemocných. Je vhodné zapsat výsledek testu (škálování) do objektivního nálezu při propuštění do propouštěcí zprávy, aby lékař, který se později setká s pacientem měl rychle přehled v jakém stavu pacient byl dříve.
__

__

Modifikovaná Rankinova stupnice - tabulka, vyhodnocení

  • 0 - Zdravý člověk, plně soběstačný
  • 1 - Může zastat všechny navyklé úkoly a činnosti
  • 2 - Neschopen vykonávat dřívější činnosti, může  ale některé vlastní věci zařídit bez pomocí
  • 3 - Potřebuje určitou podporu, dopomoc, ale je schopen chůze i bez pomoci
  • 4 - Neschopen chůze bez pomoci a neschopen starat se bez pomoci o vlastní potřeby
  • 5 - Trvale ležící, inkontitnentní, potřebuje stálou péči a pozornost lidí kolem sebe (doma nebo ve zdravotnickém zařízení)
  • 6 - Smrt