Příjemnou noc, dnes je středa 17.4.2024, svátek slaví Rudolf, zítra Valérie.

Rakovina - prevence, statistiky, moderní léčba, screeningové programy

rakovina-prevence-statistiky-moderni-lecba-screeningove-programy

rakovina-prevence-statistiky-moderni-lecba-screeningove-programy
Dvě choroby nám nahánějí největší strach: AIDS a rakovina. Zatímco HIV pozitivních bylo u nás loni 1675 lidí, rakovinou onemocnělo více než 70 tisíc z nás. Podle onkologického portálu www.linkos.cz je situace u nádorových chorob vážná: každý třetí obyvatel ČR onemocní rakovinou a každý čtvrtý na ni zemře.

___

___

Onemocněli jste rakovinou? 

Každý nový onkologický pacient nebo jeho blízcí by se měli aktivně zajímat o charakter onemocnění a průběh léčby. Jsou dobrá onkologická oddělení a jsou i ta horší. Na těch dobrých s pacienty hovoří otevřeně a s pochopením. Volbu lékaře i zdravotnického zařízení máte ve svých rukou. Proto neváhejte a zeptejte se:

 • V jakém stadiu je mé onemocnění?
 • Jaká vyšetření mě čekají?
 • Budou v mém případě provedeny testy na genetické mutace nádoru?
 • Jak a kde budu léčen?
 • Je pro mne vhodná cítená biologická léčba?

Pozor, biologická léčba je dostupná jen v komplexních onkologických centrech. Jejich kompletní seznam najdete na internetových stránkách www.linkos.cz.

 

Stastistiky týkající se rakoviny

 • Každoročně onemocní v České republice rakovinou více než 70.000 lidí.
 • Každý rok u nás zemře na rakovinu přes 27.000 lidí, každý den této zákeřné nemoci v České republice podlehne 72 lidí, každých 20 minut tedy umírá v naší zemi jeden člověk na rakovinu.
 • V počtu onkologicky nemocných zaujímáme přední místa v Evropě. Čeští muži mají dokonce jedno "zlato". Jsou první na světě v rakovině tlustého střeva v přepočtu na 100 tisíc obyvatel.

Prevence rakoviny - můžeme předejít nádorům?

Podle slov předního českého odborníka prof. Jiřího Vorlíčka by třetina onkologů přišla o práci, kdyby se všichni kuřáci své závislosti ihned zbavili. Všem typům rakoviny však stoprocentně předejít nelze, a to ani tím nejzdravějším životním stylem. Dokonce i nekuřáci mohou onemocnět rakovinou plic. Při vzniku karcinomů se totiž uplatňují i jiné mechanizmy, například genetické faktory, infekce, exhalace či dlouhodobé záněty. Jistá účinná prevence však přesto existuje. Například očkováním proti lidskému papilomaviru můžeme výrazně snížit riziko vzniku karcinomu děložního čípku. Léčbou zánětu žaludku se zase značně omezí riziko nádoru žaludku. Existují výzkumy, které prokazují, že některé protizánětlivé léky (například kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen) mohou snížit riziko určitých typů rakoviny. Nejnovější bádání však tyto závěry zase zpochybňují.

O něčem jiném jsou pak preventivní prohlídky a takzvané screeningové (vyhledávací) programy. Ty sice nelze považovat za prevenci jako takovou, přesto mají svůj význam. Jejich absolvováním můžeme přispět k časnému odhalení nemoci a zachránit si život.

 

V současnosti jsou v ČR následující screeningové programy:

 • mamografický (pro ženy od 45 let), seznam akreditovaných pracovišť najdete na www.mamo.cz
 • děložního hrdla, provádí gynekolog v rámci preventivní prohlídky
 • kolorektálního karcinomu (rakovina tlustého střeva a konečníku - pro všechny od 50 let), provádí praktický lékař
 • prostaty, stanovuje se hladina tzv. PSA neboli prostatického specifického antigenu, odběr krve provádí praktický lékař, o případnou další léčbu se postará urolog.

 

Jak vzniká rakovina

Teorií je několik. Možná existuje jedna "kmenová" nádorová buňka, která je odolná všem vlivům, mění své okolí a vytváří tak prostředí vhodné ke svému množení, růstu a šíření nádoru. Další hypotéza předpokládá jako prvotní při vzniku nádoru genetickou změnu v jádře buňky, která "nutí" buňku k výrobě určitých proteinů, které v důsledku své existence a funkce startují tzv. patologickou signální dráhu. Toje kaskáda dějů, které vedou k rychlému růstu, dělení a.šíření nádorových buněk. Další teze předpokládají neustálý vznik nádorových buněk, které jsou, v tom lepším případě, okamžitě likvidovány imunitním systémem. Žádná z výše uvedených teorií nebyla dosud stoprocentně potvrzena, jediné, co víme jistě, je, že na vzniku rakoviny se podílí více faktorů.

 

Operace i "chemo"

Základem léčby všech solidních nádorů (tj. rakoviny, která tvoří ložiska) je jejich chirurgické odstranění. To lze v časných stadiích, kdy nejsou vytvořeny metastázy a růst nádoru bezprostředně neohrožuje životně důležité orgány. "Zajišťovací" chemoterapie (a/nebo radioterapie - ozáření) má za úkol zlikvidovat všechny nádorové buňky v těle, které z ložiska "unikly". V pokročilých stadiích, kdy operace není možná pro velikost nebo rozšíření nádorových ložisek, přináší chemoterapie a radioterapie zmírnění potíží pacienta a prodloužení jeho života.

 

Novinka 3. tisíciletí

Tak lze pojmenovat biologickou léčbu, jež se někdy označuje jako cílená. Její výhodou je především "zacílení" na struktury typické pro nádorové buňky, proto nepoškozuje buňky zdravé. Přestože jde o velmi účinnou terapii, nemusí fungovat u každého. Proto se v posledních letech zavádí testování, jehož výsledek předpovídá účinnost léčby.

Cílená biologická léčba se v komplexních onkologických centrech používá u karcinomu prsu, tlustého střeva a konečníku, hlavy a krku, jater, plic, prostaty, ledvin a u gynekologických nádorů.