Dobré ráno, dnes je pondělí 25.9.2023, svátek slaví Zlata, zítra Andrea.

Zmražení těla po smrti – kryonika, kryokonzervace těla a fixace tkání, vitrifikace.

zmrazeni_tela_po_smrti.jpgAsi jsme všichni slyšeli o možnosti nechat se zamrazit po úmrtí s možností se nechat později oživit. Těmito záležitostmi se zabývá vědní obor, zvaný kryonika. Vyhlídka na věčný život a naděje na zmrtvýchvstání – skutečně žádané zboží, ale jaká je realita a především: bude možné znovu zmražené tělo oživit???
___
___
Poznámka: V době napsání článku (06/2008) se jedná o jeden z prvních medicínských textů na českém internetu, který se touto problematikou do hloubky zabývá.

Zmražení a kryoprezervace – informace, postup a zajímavosti

 • Technologie se uplatňuje těsně po úmrtí, kdy se do organismu okamžitě po podepsání úmrtního listu vstříkne kombinace léčiv, která brání srážení krve, tělo je již přitom kryobiologem chlazeno (fixační stabilizační posmrtná procedura). Chlazení ledem probíhá ve speciálním pro tento účelem upraveném voze Alcor (nebo na centrále této firmy). Při snížení teploty o 10 stupňů se zásadně zpomalují metabolické pochody až o 50% a nedochází tak k velmi zásadnímu poškození mozku (ten je na faktory jako je neokysličení velmi citlivý a extrémně rychle se poškozuje) a rozkladném procesu dalších tkání, které by nastalo při neokysličení.
 • V další fázi je napuštěno tělo speciálním kryoprotektivním (kryonickým) roztokem (nahradí více než 60% původní vody v těle), který má zabránit v poškození tkání a buněk hlubokým zmražením. Roztok je do těla instilován pod tlakem a je nemrznoucí. Tekutina se musí do těla instilovat pomalu. Kdyby tento předpoklad nebyl splněn a došlo k rychlé výměně, vysoká koncentrace chemikálií by buňky roztrhala.
 • Po celou tuto dobu je tělo v jakési „truhle“ z plexiskla.
 • V další fázi se tělo vkládá do kovového boxu, kde se pracovníci snaží o tzv. rychlé zmrazení. Uplynulo asi 48 hodin.
 • V těle je uměle umístěna řada čidel, které sledují teplotu tkání. Do boxu je vpouštěn plynný dusík a teplota klesá ke zhruba -110 stupňům.
 • Při teplotě tkání kolem –120 stupňů tkáň vypadá jako zakalené sklo.
 • Tělo se vkládá do jakéhosi „spacího pytle“ (vypadá jako uzavřený spacák). V něm bude už natrvalo.
 • Tělo je následně na 15 dní přemístěno do speciálního ocelového válce, kde postupně teplota klesá až na teplotu tekutého dusíku (viz dále). Zde již zůstává natrvalo s tekutým dusíkem, kde je -196 stupňů Celsia. V ocelových válcích je vždy více osob (3) a nebo hlav (kapacita až kolem 50ks hlav).
 • Normální rozklad měkkých tkání těla by trval dle okolností v řádu měsíců. Díky této teplotě se tělo zachová teoreticky miliony let.

Kro provádí výše uvedené?

Jde o vyškolené dobrovolníky (kryobiology), kteří ani nemusí mít lékařské vzdělání. Stačí, aby byli u několika zásahů a pak již provádí postup sami. Na tuto činnost nejsou žádné zákony, které by upravovaly vzdělání. Důležitá je při výkonu rychlost a obratnost.

V další fázi (na centrále Alcoru) je prováděna úprava těla za přítomnosti 2 chirurgů a 6 nižších zdravotníků,  kdy procedurra trvá desítky hodin.

 

 

Jaké tkáně se v nynější době oficiálně zamrazují v tekutém dusíku?

 • vajíčka
 • spermie
 • embrya
 • červené krvinky
 • kmenové buňky

První pokus – zamražení králičí ledviny

Vědci byl udělán pokus, kdy byla králíkovi vyňata ledvina, následně zamražena a po nějaké době rozmražena a transplantována. Králík přežil. To dalo kryobiologům naději.

 

 

Největší pozornost se věnuje mozku

Mozek člověka je jeho osobností. Utváří jeho vlastní já. Při tomto komplexním postupu se tedy nejvíce dbá na to, aby nebyl poškozen právě mozek. Z tohoto důvodu je lebka při instilaci chemikálií trepanována (vyvrtán otvor). Sleduje se, jak přijímá mozek kyoprotektivum, zda neotéká, zda se nezmenšuje (odvodňováním). Kontroluje se tak, zda dochází ke správné vitrifikaci. V této době je mozek několik stupňů nad nulou a má v sobě i čidlo, které kontroluje, zda nedochází ve tkáni k mikrotrhlinám. Ty jsou nebezpečné, protože mohou způsobit nevratné trhání tkání. Mikrotrhlinky se tvoří především když teplota tkání klesne pod -120 stupňů Celsia. Důležité proto je, aby se tkáň ochlazovala symetricky, pomalu a nedocházelo tak ke pnutí a vznikům oněch mikrotrhlin.

 

 

Problém: krystalky ledu

V procesu zmrazování tkání vznikají krystalky ledu, které je poškozují (pnutí zmražené vody mezi buňkami je od sebe nevratně oddělí). Vědci se zabývají především tím, jak tomuto zabránit nebo alespoň kryoprotektivními roztoky tuto skutečnost zmírnit.

Pokud se poškodí pojivo, které drží buňky po hromadě (viz výše), tak i když buňky přežijí, po rozmražení nebudou fungovat. Tato ochrana tkání se nazývá vitrifikace.

 

 

Bude možné tělo opět oživit?

Soudní lékař, prezident kryobiologické společnosti, Dr. Arthur W. Row, Ph.D. říká: „Tělo oživit není možné a lidem je dávána falešná naděje. Považuji to za překročení veškerých hranic lékařské etiky. Jsem naprosto přesvědčen, že jsou klienti podváděni a šizeni. Platí nehorázné peníze za jakousi mrazivou naději. Jejich spasitelé se jim snaží prodat zajíce v pytli a hlavně na tom pořádně vydělat. V současné době neexistuje jediný vědecký důkaz, že by bylo možné tělo oživit.“

 

 

Psychika člověka po proceduře by dostala těžké trauma!

Velkou neznámou je také to, jak by dopadla psychika člověka po eventuelním rozmražení. Další věcí je to, jak by takový člověk pochopil co se dělo po celou dobu, co byl zmražený, jak by přijal to, že již nemá žádný majetek (ze zákona ho dědí dědicové a jejich dědicové ...), že již na světě pravděpodobně není nikdo, koho znal a pokud ano, je to už starý člověk. Ale pozor, je také možné, že tělo bude oživeno (pokud to půjde a nic zásadního se nestane) i za 500 let. To pak bude pro člověka neskutečný šok!

 

 

Biologické hranice znovuoživení po zmražení těla

K tomu, aby bylo možné tělo oživit by musely být známy postupy, jak znovu oživit tkáně a také vyléčit nemoc, na kterou kdysi pacient zemřel. To v tuto dobu nelze.

 

 

Nanotechnologie je jistou nadějí

Po rozmražení bude tělo významně poškozeno. Již v nynější době se však vyvíjí nanotechnologie a nanoroboti, kteří by měli dokázat shluky buněk opravit. Nanoroboti jsou budou asi 400x menší než je tloušťka lidského vlasu. Dle teorií by měly být obrovské množství robotů (v řádu trilionů kusů) do těla vpuštěny a tam by zastávali jediný úkol – opravovat poškozené buňky a tkáně.

 

 

alcor_logo.gifFakta o technologii a firmě Alcor

 • V současné době má firma zamrařených cca. 200 těl, v roce 2007 bylo 1000 závazně smlouvu podepsaných čekatelů na tuto kryonickou konzervaci.
 • Firma má pobočky v Mitchigenu (Institut kryoniky) a Arizoně (firma Alcor ).
 • Do projektu jsou přijímáni jacíkoliv pacienti – i se závažnými nemocemi (rakovina s četnými metastázami).
 • Zmrazit je možné celé tělo nebo jen hlavu (to není žert ale skutečnost, apropos jako neurologa by mě docela zajímalo, jak by pak chtěli po rozmražení těla spojit míchu k novému tělu).
 • Cena zamřežení těla v Alcoru: 80.000 USD (cca. 1.500.000 Kč)
 • Cena zamražení hlavy v Alcoru: 50.000 USD (asi 900.000 Kč)
 • Finance jsou využity pro zamražení těla, udržení těla v dusíku a následně pro oživení.

Metoda se vyvíjí.

S dalšími a dalšími zkušenostmi se tato technologie vyvíjí a vylepšuje. Největší pokrok přitom je u stále zlepšujících se vlastností tekutiny, která nahrazuje vodu z těla.


Zdroj:
Zpracováno dle dokumentu ČT – „Mrazivá naděje“

Článek záměrně není zařazen mezi medicínské texty, protože je v současné době považována technologie spíše za sci-fi než řádný vědecký projekt.