Dobré odpoledne, dnes je pondělí 24.6.2024, svátek slaví Jan, zítra Ivan.

Co je to ekostopa - měření, definice, jaká je má osobní ekostopa?

mereni_ekostopy_jaka_je_moje_ekostopa.jpgVím, že u nás v republice ekologie až tak moc "nefrčí," ale i tak je dobré pro naši planetu něco udělat a proto jsem se rozhodl zveřejnit tento článek s testem. Není tomu tak dávno, co jsem se poprvé ponaučil co je to ekostopa. Současně jsem se dozvěděl jak ji změřit nebo vypočítat. Pokud chcete totéž zkusit i vy a změřit tak, jak velkou zátěží jste vy osobně nebo vaše rodina pro přírodu, pokračujte bez výčitek dále ve četení článku a následně si můžete udělat test.

ekologická stopa

Definice a vysvětlení

Koncept ekologické stopy (ES) můžeme považovat za účetní nástroj pro počítání ekologických zdrojů. Různé kategorie lidské spotřeby jsou převedeny na plochy biologicky produktivních ploch, nezbytné k zajištění zdrojů a asimilaci odpadních produktů. Jeden ze spoluautorů ES, Kanaďan William Rees, ekologickou stopu přibližuje takto: "Kolik plochy (země a vodních ekosystémů) je třeba k souvislému zajišťování všech zdrojů, které potřebuji ke svému současnému životnímu stylu a k zneškodnění všech odpadů, které při tom produkuji?" Ekologická stopa je přesně tím, co jsme dosud postrádali - měřítkem toho, jak udržitelné jsou naše životní styly.

Neříká nám tedy, co máme dělat, ale "pouze" jakou stopu (vyjádřenou v globálních hektarech na osobu) zanechává náš životní styl a související spotřeba zdrojů v globálním měřítku.

Nepřekvapí proto, že lidé žijících v různých koutech Země vytváří tak naprosto diametrálně rozdílné ekologické stopy. Pokud by se dala jedním slovem charakterizovat dnešní globální ekonomika a společnost, je to nerovnováha. Tomu odpovídá i velmi nerovnovážné tempo čerpání přírodních zdrojů v různých zemích světa.

 

Jak definici ekostopy chápat jednoduše prakticky?

Vyplněním přiloženého formuláře (viz níže) vám program sám spočítá, jakou zanecháváte ekologickou stopu. Jde o číslo, které udává, jak velkou plochu Země potřebujete k zajištění svého normálního provozu. Ekostopa průměrného Čecha činí pět globálních hektarů. Rozměry naší země nám však dovolují necelé dva hektary. Znamená to, že kdyby každý spotřebovával tolik energie jako průměrný Čech, potřebovali bychom dvě a půl planety.

Jak se ekologická stopa počítá?

Existují dva základní způsoby výpočtu ekologické stopy. Jeden zkoumá zdroje odebrané z přírody (například dřevo nebo obilí), ze kterých se vyrábějí předměty spotřeby (jídlo, oblečení, atd.), druhý je zaměřen na jednotlivé kategorie spotřeby ve formě hotových výrobků. Oba mají samozřejmě stejný cíl - převést lidskou spotřebu na velikost používané plochy. Záleží na tom, co a na jaké úrovni se počítá. Způsoby jsou trochu odlišné proto, že na různých úrovních (regionálních, národních, globální) jsou dostupná jinak podrobná data. Národní statistiky udávající, kolik národ jako celek spotřebuje například obilnin, existují, u konkrétního člověka můžeme vzít chléb. Při výpočtu ekostopy celé země, je nejvhodnější použít metodu zaměřenou na zdroje, u odhadu stopy jedince je pak vhodnější se zaměřit na jeho spotřebu, ze které se dále odvodí množství zdrojů, které byly použity na její zajištění - tedy začít z druhé strany.

Toto počitadlo (viz níže) vzhledem k nedostatku dat a složitosti potřebných výpočtů kombinuje oba způsoby: vy zadáváte odhad svojí spotřeby a počitadlo prakticky vypočítá vaši odchylku od průměru, kterou přičte či odečte z průměrného výsledku, který byl zveřejněn pro Českou republiku v mezinárodní zprávě Living Planet Report, kterou vydala v roce 2004 organizace WWF. Ke stažení zde.

 

Kalkulace ekologické stopy je založena na pěti jednoduchých faktech:

  • Můžeme kvantitativně stanovit většinu zdrojů, které spotřebováváme a odpadů, které produkujeme. Tyto informace lze vesměs získat z oficiálních statistik.
  • Většina těchto zdrojů a odpadů může být převedena na odpovídající plochy biologicky produktivní země (tj. plochy orné půdy, pastvin, lesů, vodní plochy apod., obecně ekosystémové plochy nutné k zabezpečení životadárných systémů).
  • Tyto rozdílné plochy mohou být vyjádřeny ve stejných jednotkách (hektarech), pokud jsou setříděny podle produkce biomasy. Jinými slovy, každý hektar (ať už se jedná o hektar polí, lesů, vodních ploch apod.) může být převeden na odpovídající plochu s globálně průměrnou produktivitou.
  • Vzhledem k tomu, že každá tato plocha má specifické použití a každý standardizovaný hektar odpovídá stejnému množství biologické produktivity, lze tyto hektary vzájemně sčítat. Celek tvoří celkovou poptávku lidstva po přírodních zdrojích.
  • Celkovou poptávku společnosti je možné porovnat s přírodní nabídkou ekologických služeb. Lze totiž odhadnou celkovou část Země, která je biologicky produktivní.

 

Jednotky měření ekostopy

Ekologická stopa je vyjádřena v globálních hektarech. Každá jednotka odpovídá jednomu hektaru biologicky produktivních ploch s globálně průměrnou produktivitou.

 

Měření ekostopy - počítadlo


Jen pro srovnání mé výsledky testu:
bydlení 1,2 GH, jídlo 2 GH, zboží+služby 2,1 GH, doprava 0,1 GH. No mám co dohánět ...