Dobré dopoledne, dnes je pondělí 22.7.2024, svátek slaví Magdaléna, zítra Libor.

Testy, testové otázky na zbrojní průkaz 2020, označené správné odpovědi (AKTUALIZOVANÉ OTÁZKY!)

testy-testove-otazky-na-zbrojni-prukaz-oznacene-spravne-odpovedi
testy-testove-otazky-na-zbrojni-prukaz-oznacene-spravne-odpovedi
Na této stránce si můžete zdarma pročíst testové otázky na zbrojní průkaz. V testech jsou označené správné odpovědi, takže nemusíte složitě zjišťovat která odpověď je ta, kterou si přeje zkušební komisař vidět zaškrtnutou. Testy mají 488 otázek. Vždy je správná jen jedna odpověď. Přeji hodně štěstí, aby se Vám podařilo zkoušku na zborjní průkaz složit hned napoprvé.
Cena zbrojního průkazu je uvedená zde.

___
___

 

 

testy-testove-otazky-na-zbrojni-prukaz-oznacene-spravne-odpovedi
testy-testove-otazky-na-zbrojni-prukaz-oznacene-spravne-odpovedi
Testy, testové otázky na zbrojní průkaz 2020 ke stažení, označené správné odpovědi

Teoretická zkouška:

 • test obsahuje 30 otázek na jejichž zodpovězení máte 40 minut (času je opravdu hodně)
  • 22 otázek z právních předpisů je hodnoceno 3 body,
  • 5 otázek z nauky o zbraních a střelivu hodnoceno 2 body a
  • 3 otázky ze zdravotního minima hodnoceno 1 bodem
 • maximální počet bodů je tedy 79
 • pozor, při zkoušce na jakoukoliv skupinu zbrojního průkazu jsou použity všechny otázky, tzn. včetně otázek týkající se zbrojní licence, dvojáku, trojáku, atd.
 • některé otázky jsou triviální a u některých se zapotíte - je opravdu potřeba se je naučit

Potřebné počty bodů:

 • pro skupinu A minimálně 67 bodů
 • pro skupinu B a C minimálně 71 bodů
 • pro skupinu D a E minimálně 74 bodů

Může se hodit: Formuláře - zbrojní průkaz, nákupní povolení


 Kategorie zbraní a skupiny zbrojních průkazů jsou v souborech ke stažení WORD verze ¦ PDF verze (Adobe acrobat reader).

>>>>> Zkuste si testové otázky online nanečisto zde. <<<<<

 


Testové otázky na zbrojní průkaz (před aktualizací 1.8.2017, kdy došlo k aktualizaci testu) jsou k náhledu zde (neučte se je, jde o starý materiál!)

1.   Pro účely zákona o zbraních se rozumí držením zbraně nebo střeliva mít
a) zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí bez souhlasu vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí, zbraň nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo,
b) zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí, nebo zbraň nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo,
c) zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí, zbraň nabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru.


2.   Pro účely zákona o zbraních se rozumí nošením zbraně nebo střeliva mít
a) zbraň nebo střelivo u sebe, s výjimkou případů, kdy se jedná o držení,
b) zbraň nebo střelivo uloženo v trezoru,
c) zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí, nebo zbraň nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru.


3.   Přenecháním zbraně nebo střeliva se pro účely zákona o zbraních rozumí
a) poskytnutí možnosti příslušnému útvaru policie se zbraní a střelivem fakticky nakládat,
b) neposkytnutí možnosti jiným osobám se zbraní a střelivem fakticky nakládat,
c) poskytnutí možnosti jiné osobě se zbraní nebo střelivem fakticky nakládat.


4.   Samočinné zbraně jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie A.


5.   Zbraně vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie C.


6.   Zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně) jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie A.


7.   Střelná nástrahová zařízení jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie C.


8.   Palné zbraně nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazedel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie C.


9.   Plynové nebo expanzní zbraně, nejde-li o dovolené výrobní provedení, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie C,
b) zbraně kategorie A,
c) zbraně kategorie D.


10.   Zbraně s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu nebo s pevně vestavěnými laserovými zaměřovači jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie C.


11.   Tlumiče hluku výstřelu jsou doplňky zbraní, které jsou zařazeny mezi
a) zbraně kategorie C,
b) zbraně kategorie A,
c) zbraně kategorie B.


12.   Zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů jsou doplňky zbraní, které jsou zařazeny mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie C.


13.   Laserové zaměřovače jsou doplňky zbraní, které jsou zařazeny mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie A.


14.   Střelivo se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou je zařazeno mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie A.


15.   Střelivo pro krátké kulové zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku je zařazeno mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie C.


16.   Střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení, je střelivo zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie A,
c) zbraně kategorie C.


17.   Munice je střelivo zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie C.


18.   Krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie C.


19.   Krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie C.


20.   Jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.


21.   Dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než tři náboje, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie B.


22.   Dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je podávací ústrojí odnímatelné, anebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji na zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie C.


23.   Dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo rovná 600 mm, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie C.


24.   Samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie C.


25.   Signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.


26.   Jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 280 mm, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.


27.   Plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J, s výjimkou paintbalových zbraní, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie B.


28.   Více než dvouranové nebo opakovací zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie C.


29.   Historické zbraně jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.


30.   Zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie C,
b) zbraně kategorie D,
c) zbraně kategorie E.


31.   Palné zbraně určené pro střelbu náboji flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.


32.   Plynové zbraně na vzduchovou kartuš jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.


33.   Plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie C,
b) zbraně kategorie D,
c) zbraně kategorie E.


34.   Expanzní zbraně a expanzní přístroje jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie C,
b) zbraně kategorie D,
c) zbraně kategorie E.


35.   Mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.


36.   Znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.


37.   Zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.


38.   Neaktivní střelivo a munice jsou zařazené mezi
a) zbraně kategorie C,
b) zbraně kategorie D,
c) zbraně kategorie A.


39.   Zbraň kategorie A je zakázáno nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit, pokud není držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojní licence udělena výjimka
a) Ministerstvem vnitra,
b) Policií České republiky,
c) Ministerstvem obrany.


40.   Pro sběratelskou nebo muzejní činnost může udělit výjimku pro nabytí do vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie A držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojní licence
a) Policie České republiky,
b) Ministerstvo kultury,
c) Ministerstvo obrany.


41.   Pro přepravu, střežení mimořádně nebezpečných nebo cenných zásilek nebo střežení objektů mimořádné důležitosti, anebo objektů důležitých pro obranu státu, může udělit výjimku pro nabytí do vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie A držiteli zbrojní licence
a) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
b) Ministerstvo obrany,
c) Policie České republiky.


42.   Pro výrobní nebo obdobnou činnost, při které se při zkoušení výrobků nutně potřebuje zbraň kategorie A, může udělit výjimku pro nabytí do vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie A držiteli zbrojní licence
a) Policie České republiky,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) Ministerstvo obrany.


43.   Pro výuku a výcvik ve střelbě ze zbraní kategorie A může udělit výjimku pro nabytí do vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie A držiteli zbrojní licence
a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
b) Policie České republiky,
c) Ministerstvo obrany.


44.   Pro filmovou nebo divadelní činnost může udělit výjimku pro nabytí do vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie A držiteli zbrojní licence
a) Ministerstvo vnitra; v takovém případě nemusí být zbraň nevratně upravena tak, aby při střelbě z ní mohly být použity pouze cvičné náboje a nábojky,
b) Policie České republiky; v takovém případě musí být zbraň nevratně upravena tak, aby při střelbě z ní mohly být použity pouze cvičné náboje a nábojky,
c) Ministerstvo obrany; v takovém případě musí být zbraň nevratně upravena tak, aby při střelbě z ní mohly být použity pouze cvičné náboje a nábojky.


45.   Výjimku na zbraně kategorie A lze udělit, pokud to neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, a
a) lze ji časově omezit, pokud nebyla vydána pro sběratelskou nebo muzejní činnost,
b) nelze ji časově omezit,
c) lze ji časově omezit, pokud byla vydána pro sběratelskou nebo muzejní činnost.


46.   Žádost o udělení výjimky na zbraně kategorie A se podává u
a) Ministerstva vnitra,
b) příslušného útvaru policie,
c) Ministerstva obrany.


47.   Platnost výjimky udělené pro zbraně kategorie A zaniká, jestliže
a) uplynula doba, na kterou byla udělena, nebo ten, komu byla výjimka udělena, přestal být držitelem zbrojního průkazu skupiny A nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I nebo J,
b) její držitel dočasně opustil Českou republiku,
c) zanikla platnost průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu toho, komu byla výjimka udělena.


48.   Výjimka udělená pro zbraně kategorie A bude odňata
a) pominul-li důvod, pro který byla udělena,
b) nebyla-li držitelem po 5 letech obnovena,
c) nebyla-li držitelem do 3 let obnovena.


49.   Zbraň kategorie B lze držitelem zbrojního průkazu nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na základě
a) oznámení,
b) povolení,
c) udělení výjimky.


50.   Střelivo do zbraně kategorie B může nabývat do vlastnictví, držet a nosit
a) pouze držitel průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny,
b) pouze držitel udělené výjimky nebo zbrojního průvodního listu v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny,
c) pouze držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny.


51.   Povolení vlastnit nebo nosit zbraň kategorie B vydá
a) Ministerstvo vnitra, pokud má k tomu žadatel řádný důvod,
b) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, pokud má k tomu žadatel řádný důvod,
c) příslušný útvar policie, pokud má k tomu žadatel řádný důvod.


52.   Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B pro provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti vydá
a) příslušný útvar policie,
b) Ministerstvo kultury,
c) Ministerstvo vnitra.


53.   Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B pro uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo přípravu na povolání vydá
a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
b) příslušný útvar policie,
c) Ministerstvo vnitra.


54.   Příslušný útvar policie vydá povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B mimo jiné k provozování
a) volných živností v oboru zbraní a střeliva,
b) vázaných živností v oboru zbraní a střeliva,
c) koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva.


55.   Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B pro zajišťování ostrahy majetku a osob vydá
a) příslušný útvar policie,
b) Ministerstvo obrany,
c) Ministerstvo vnitra.


56.   Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B pro zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu, např. zákona o obecní policii vydá
a) obecní úřad,
b) příslušný útvar policie,
c) Ministerstvo vnitra.


57.   Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B pro ochranu života, zdraví nebo majetku vydá
a) Ministerstvo spravedlnosti,
b) Ministerstvo vnitra,
c) příslušný útvar policie.


58.   Oprávnění nosit zbraň kategorie B se zaznamenává do
a) zbrojního průkazu,
b) průkazu zbraně,
c) zbrojní licence.


59.   Platnost povolení vydaného na zbraň kategorie B zaniká
a) jestliže ten, komu bylo povolení uděleno, přestal být držitelem průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu,
b) jestliže ten, komu bylo povolení uděleno, přestal být držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence,
c) jestliže jeho držitel dočasně opustil Českou republiku.


60.   Platnost povolení vydaného na zbraň kategorie B zaniká, není-li využito
a) do 12 měsíců ode dne jeho vydání,
b) do 6 měsíců ode dne jeho vydání,
c) do 1 měsíce ode dne jeho vydání.


61.   Pomine-li řádný důvod, pro který bylo povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B vydáno, příslušný útvar policie povolení
a) odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů zajišťování ostrahy majetku a osob,
b) odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů ochrany života, zdraví nebo majetku,
c) odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů zabezpečení úkolů podle zvláštního právního předpisu.


62.   Zbraň kategorie C nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet pouze
a) držitel zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo zbrojní licence příslušné skupiny, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému útvaru policie,
b) držitel průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému útvaru policie,
c) držitel loveckého lístku, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit Policejnímu prezidiu České republiky.


63.   Zbraň kategorie C může držitel zbrojního průkazu nosit pouze
a) v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po vydání povolení,
b) v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po udělení výjimky,
c) v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po její registraci.


64.   Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit mimo právnické osoby i fyzická osoba starší
a) 15 let způsobilá k právním úkonům,
b) 16 let způsobilá k právním úkonům,
c) 18 let způsobilá k právním úkonům.


65.   Z historické zbraně nebo zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů lze střílet
a) jen na střelnici; tato zbraň nemusí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu,
b) jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí, při nichž se ze zbraní nevystřelují střely; tato zbraň musí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu,
c) jen na místě, kde by nemohl být ohrožen život nebo zdraví; tato zbraň nemusí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu.


66.   Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti
a) korozi a pravidelně ji čistit,
b) zneužití, ztrátě nebo odcizení,
c) poškození.


67.   Držitel zbraně kategorie D mimo jiné
a) nesmí zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném,
b) je oprávněn zbraň nosit viditelně i v místech, kam má veřejnost přístup,
c) nesmí zbraň nosit viditelně v místech, kam nemá veřejnost volný přístup.


68.   Držitel zbraně kategorie D nesmí mimo jiné
a) zbraň držet, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, léků nebo v důsledku nemoci,
b) zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci,
c) zbraň vlastnit a manipulovat s ní, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím návykových látek nebo v důsledku nemoci.


69.   Držitel zbraně kategorie D nesmí mimo jiné přechovávat větší množství bezdýmného nebo černého loveckého prachu než
a) 1 kilogram a více než 500 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce,
b) 2 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky nemusí být uloženy odděleně v samostatné schránce,
c) 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.


70.   Doba platnosti zbrojního průkazu je
a) 5 let a lze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 5 let,
b) 3 roky a lze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 3 roky,
c) 10 let a lze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 10 let.


71.   Zbrojní průkaz vydává
a) Ministerstvo vnitra na základě žádosti podané fyzickou osobou,
b) příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou,
c) obecní úřad s rozšířenou působností na základě žádosti podané fyzickou osobou.


72.   K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel mimo jiné povinen připojit
a) posudek o zdravotní způsobilosti,
b) posudek o dosaženém vzdělání,
c) výpis z Rejstříku trestů.


73.   K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel mimo jiné povinen připojit
a) výpis z Rejstříku trestů,
b) doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo,
c) doklad o spolehlivosti.


74.   K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel mimo jiné povinen připojit
a) 1 fotografii o rozměru 35x45 mm, odpovídající současné podobě žadatele,
b) 2 fotografie o rozměru 35x45 mm, odpovídající současné podobě žadatele,
c) 2 fotografie o rozměru 30x40 mm, odpovídající současné podobě žadatele.


75.   Jde-li o žádost o vydání zbrojního průkazu skupiny C, je žadatel povinen předložit
a) platné povolení k lovu,
b) platný doklad o očkování,
c) platný lovecký lístek.


76.   Posudek o zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, který se přikládá k žádosti o vydání zbrojního průkazu, nesmí být starší než
a) 1 měsíc,
b) 3 měsíce,
c) 6 měsíců.


77.   Doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, který se přikládá k žádosti o vydání zbrojního průkazu, nesmí být starší než
a) 1 rok,
b) 2 roky,
c) 6 měsíců.


78.   Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání zbrojního průkazu v případě,
a) že proti žadateli bylo zahájeno stíhání pro přečin uvedený v § 16 zákona o zbraních,
b) že proti žadateli bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 zákona o zbraních,
c) že proti žadateli bylo zahájeno řízení pro přestupek uvedený v § 20 zákona o zbraních.


79.   Pokud zákon o zbraních nestanoví jinak, lze zbrojní průkaz skupiny A, D nebo E vydat jen osobě
a) starší 21 let,
b) starší 18 let,
c) starší 16 let.


80.   Osobě starší 18 let, pokud zákon o zbraních nestanoví jinak, lze vydat zbrojní průkaz
a) skupiny A nebo D,
b) skupiny D nebo E,
c) skupiny B nebo C.


81.   Zbrojní průkaz skupiny B lze vydat osobě, která je členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba a která je starší
a) 14 let,
b) 15 let,
c) 13 let.


82.   Zbrojní průkaz skupiny C lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy či učiliště je zahrnuta výuka myslivosti, staršímu
a) 15 let,
b) 16 let,
c) 14 let.


83.   Zbrojní průkaz skupiny D lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy či učiliště je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva, staršímu
a) 15 let,
b) 16 let,
c) 18 let.


84.   Osoba mladší 18 let, pokud nemá zbrojní průkaz, smí zbraň nebo střelivo pro sportovní nebo lovecké účely používat pouze za přítomnosti
a) osoby starší 18 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B nebo C nejméně 3 roky a která zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem,
b) osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B nebo C nejméně 5 let a která zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem,
c) osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B nebo C nejméně 3 roky a která zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem.


85.   Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává
a) odborný lékař na základě výsledku lékařské prohlídky,
b) posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření,
c) odborný lékař na základě výsledku psychologického vyšetření.


86.   Posuzujícím lékařem žadatele o vydání zbrojního průkazu pro účely zákona o zbraních, vyjma skupiny zbrojního průkazu skupiny D, se rozumí
a) praktický lékař, u kterého je žadatel o zbrojní průkaz nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči,
b) odborný lékař, u kterého je žadatel o zbrojní průkaz nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči,
c) praktický lékař, u kterého je žadatel o zbrojní průkaz nebo držitel zbrojního průkazu v závodní preventivní péči.


87.   Posuzujícím lékařem pro žadatele o zbrojní průkaz skupiny D je
a) odborný lékař, u kterého je žadatel o zbrojní průkaz nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči,
b) praktický lékař, u kterého je žadatel o zbrojní průkaz nebo držitel zbrojního průkazu v závodní preventivní péči,
c) lékař zařízení poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči.


88.   Držitel zbrojního průkazu skupiny D je povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře
a) do 1 měsíce po uplynutí 30 měsíců od vydání zbrojního průkazu,
b) do 3 měsíců po uplynutí 30 měsíců od vydání zbrojního průkazu,
c) do 1 měsíce po uplynutí 24 měsíců od vydání zbrojního průkazu.


89.   Žadatel o vydání zbrojního průkazu prokazuje odbornou způsobilost zkouškou před zkušebním komisařem, kterého určuje
a) Ministerstvo vnitra,
b) Policejní prezidium České republiky,
c) příslušný útvar policie.


90.   Teoretická část zkoušky žadatele o vydání zbrojního průkazu se provádí formou písemného testu a žadatel při ní osvědčuje mimo jiné znalost
a) zákona o státní kontrole a právních předpisů vydaných k jeho provedení,
b) zákona o zbraních a právních předpisů vydaných k jeho provedení,
c) zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva a právních předpisů vydaných k jeho provedení.


91.   Teoretická část zkoušky žadatele o vydání zbrojního průkazu se provádí formou písemného testu a žadatel při ní osvědčuje mimo jiné znalost
a) zákona o státní kontrole a právních předpisů vydaných k jeho provedení,
b) zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, který upravuje oprávněné použití zbraně,
c) zvláštních právních předpisů upravujících oprávněné použití zbraně.


92.   Teoretická část zkoušky žadatele o vydání zbrojního průkazu se provádí formou písemného testu a žadatel při ní osvědčuje mimo jiné znalost
a) nauky o ověřování zbraní a střeliva a vybavení lékárničky,
b) nauky o zbraních a střelivu a zdravotnického minima,
c) nauky o bezpečné manipulaci se zbraněmi a první pomoci.


93.   Praktická část zkoušky žadatele o vydání zbrojního průkazu se skládá ze
a) zjištění znalostí povelů používaných na střelnici a střelby na cíl,
b) zjištění znalosti provozního řádu střelnice a střelby na pohyblivý cíl,
c) zjištění znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a střelby na pevný cíl.


94.   Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu přihlašuje
a) na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis,
b) na tiskopise, jehož vzor stanoví příslušný útvar policie,
c) osobně u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.


95.   Oznámení o konání zkoušky odborné způsobilosti musí být žadateli o vydání zbrojního průkazu doručeno nejpozději
a) 5 dnů přede dnem konání zkoušky,
b) 10 dnů přede dnem konání zkoušky,
c) 20 dnů přede dnem konání zkoušky.


96.   Pokud žadatel při zkoušce odborné způsobilosti neuspěl, může se přihlásit ke zkoušce nejdříve po uplynutí
a) 6 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky,
b) 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky,
c) 1 měsíce ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.


97.   Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu hradí
a) příslušný útvar policie,
b) jen držitel zbrojní licence,
c) žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence.


98.   Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným
a) trestným činem uvedeným v § 22 odst. 1 zákona o zbraních nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z trestných činů uvedených v odst. 1,
b) z přestupku na úseku zbraní a střeliva uvedeného v § 22 odst. 1 zákona o zbraních nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z uvedených přestupků v odst. 1 ,
c) z přečinu uvedeného v § 22 odst. 1 zákona o zbraních, nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z přečinů uvedených v odst. 1 .


99.   Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem vlastizrady, rozvracení republiky nebo teroru, za který byl uložen
a) výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 10 let; v případě mladistvého trestní opatření odnětí svobody nepodmíněně na 3 až 5 let,
b) výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let; v případě mladistvého trestní opatření odnětí svobody nepodmíněně na 5 až 10 let,
c) výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 15 let; v případě mladistvého trestní opatření odnětí svobody nepodmíněně na 3 a 8 let.


100.   Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem sabotáže, vyzvědačství, válečné zrady nebo obecného ohrožení, za který byl uložen
a) výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let; v případě mladistvého trestní opatření odnětí svobody nepodmíněně na 5 až 10 let,
b) výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 10 let; v případě mladistvého trestní opatření odnětí svobody nepodmíněně na 3 nebo 5 let,
c) výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 15 let; v případě mladistvého trestní opatření odnětí svobody nepodmíněně na 3 až 8 let.


101.   Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny, vraždy nebo genocidia, za který byl uložen
a) výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 10 let; v případě mladistvého trestní opatření odnětí svobody nepodmíněně na 3 až 5 let,
b) výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 15 let; v případě mladistvého trestní opatření odnětí svobody nepodmíněně na 3 nebo 8 let,
c) výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let; v případě mladistvého trestní opatření odnětí svobody nepodmíněně na 5 až 10 let.


102.   Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným úmyslným trestným činem proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo jiným úmyslným trestným činem spáchaným se zbraní, za který byl uložen trest odnětí svobody
a) nepřevyšující 5 let a od ukončení výkonu trestu odnětí svobody neuplynulo alespoň 15 let,
b) převyšující 5 let a od ukončení výkonu trestu odnětí svobody neuplynulo alespoň 20 let,
c) převyšující 5 let a od ukončení výkonu trestu odnětí svobody neuplynulo alespoň 25 let.


103.   Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným kterýmkoli úmyslným trestným činem, jestliže od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že byl tento trest uložen, neuplynulo alespoň
a) 5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky nebo jiný trest než trest odnětí svobody,
b) 8 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 5 let nebo jiný trest než trest odnětí svobody,
c) 10 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 8 let nebo jiný trest než trest odnětí svobody.


104.   Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným kterýmkoli úmyslným trestným činem, jestliže od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že byl tento trest uložen, neuplynulo alespoň
a) 5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky,
b) 8 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky,
c) 10 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky.


105.   Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem spáchaným z nedbalosti za porušení povinností v souvislosti s držením, nošením nebo používáním zbraně nebo střeliva, pokud od právní moci rozsudku neuplynuly alespoň
a) 2 roky,
b) 3 roky,
c) 4 roky.


106.   Za účelem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby
a) požádá příslušný útvar policie o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů,
b) připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání výpis z evidence Rejstříku trestů,
c) připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání opis z evidence Rejstříku trestů.


107.   Ten, jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil
a) se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého,
b) se nepovažuje podle zákona o zbraních za bezúhonného,
c) se považuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.


108.   Ten, kdo byl v posledních
a) 4 letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku používání výbušnin, se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého,
b) 3 letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku používání výbušnin, se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého,

c) 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku používání výbušnin, se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.


109.   Ten, kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky
a) se považuje podle zákona o zbraních za spolehlivého,
b) se nepovažuje podle zákona o zbraních za způsobilého,
c) se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.


110.   Za spolehlivého se nepovažuje podle zákona o zbraních ten, kdo představuje nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost svým jednáním, za které byl mimo jiné v posledních
a) 4 letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi nebo obrany České republiky,
b) 3 letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi nebo obrany České republiky,
c) 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi nebo obrany České republiky.


111.   Za spolehlivého se nepovažuje podle zákona o zbraních ten, kdo představuje nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost svým jednáním, za které byl mimo jiné v posledních
a) 3 letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití nebo proti majetku,
b) 4 letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití nebo proti majetku,
c) 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití nebo proti majetku.


112.   Za spolehlivého se nepovažuje podle zákona o zbraních ten, kdo představuje nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost svým jednáním, za které byl mimo jiné v posledních
a) 4 letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení,
b) 3 letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení,
c) 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení.


113.   Žádost o vydání nového zbrojního průkazu předkládá držitel zbrojního průkazu příslušnému útvaru policie
a) nejméně jeden měsíc a nejdříve 4 měsíce před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu,
b) nejméně dva měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu,
c) nejméně tři měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu.


114.   K žádosti o vydání nového zbrojního průkazu je držitel zbrojního průkazu povinen mimo jiné předložit posudek o zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, který nesmí být starší než
a) 2 měsíce,
b) 3 měsíce,
c) 6 měsíců.


115.   K žádosti o vydání nového zbrojního průkazu je držitel zbrojního průkazu povinen mimo jiné předložit
a) 1 fotografii o rozměru 35x45 mm, odpovídající současné podobě žadatele,
b) 2 fotografie o rozměru 35x45 mm, odpovídající současné podobě žadatele,
c) 2 fotografie o rozměru 30x40 mm, odpovídající současné podobě žadatele.


116.   K žádosti o vydání nového zbrojního průkazu držitel zbrojního průkazu doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo
a) připojuje,
b) připojuje pouze na žádost příslušného útvaru policie,
c) nepřipojuje.


117.   Vyhoví-li příslušný útvar policie žádosti o vydání nového zbrojního průkazu, vydá nový zbrojní průkaz výměnou za průkaz dosavadní s dobou platnosti
a) 3 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu,
b) 5 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu,
c) 6 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu.


118.   Pokud žadatel o vydání nového zbrojního průkazu skupiny C nebude držitelem platného loveckého lístku stanoveného pro vydání zbrojního průkazu, příslušný útvar policie žádost
a) odloží,
b) zamítne,
c) může vyřídit.


119.   Pokud žadatel o vydání nového zbrojního průkazu skupiny C nebude splňovat podmínky zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti nebo spolehlivosti stanovené pro vydání zbrojního průkazu, příslušný útvar policie žádost
a) odloží,
b) zamítne,
c) může vyřídit.


120.   K žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit
a) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 3měsíců a 2 fotografie,
b) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 3 měsíců, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 1 měsíce a 1 fotografii,
c) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 6 měsíců a 1 fotografii.


121.   Ukončil-li držitel zbrojního průkazu pobyt na území České republiky,
a) platnost zbrojního průkazu nezaniká,
b) příslušný útvar policie platnost zbrojního průkazu pozastaví,
c) příslušný útvar policie rozhoduje o zániku platnosti zbrojního průkazu.


122.   Pokud je ohlášena ztráta nebo odcizení zbrojního průkazu,
a) jeho platnost zaniká,
b) příslušný útvar policie pozastaví jeho platnost,
c) příslušný útvar policie jej odejme.


123.   Pokud zbrojní průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny nebo obsahuje nesprávné údaje,
a) příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti,
b) příslušný útvar policie pozastaví jeho platnost,
c) příslušný útvar policie jej odejme.


124.   Je-li zbrojní průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,
a) jeho platnost se zkracuje,
b) příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti,
c) příslušný útvar policie jej odejme.


125.   Jestliže držitel zbrojního průkazu pozbyl způsobilost k právním úkonům, rozhodne příslušný útvar policie
a) o zajištění zbrojního průkazu,
b) o odnětí zbrojního průkazu,
c) o zadržení zbrojního průkazu.


126.   Jestliže držitel zbrojního průkazu pozbyl zdravotní způsobilost, rozhodne příslušný útvar policie
a) o odnětí zbrojního průkazu,
b) o zajištění zbrojního průkazu,
c) o zadržení zbrojního průkazu.


127.   Jestliže držitel zbrojního průkazu přestal splňovat podmínky bezúhonnosti nebo spolehlivosti rozhodne příslušný útvar policie
a) o zadržení zbrojního průkazu,
b) o zajištění zbrojního průkazu,
c) o odnětí zbrojního průkazu.


128.   Jestliže držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C mladší 18 let přestal splňovat podmínky pro vydání zbrojního průkazu stanovené v zákoně o zbraních, rozhodne příslušný útvar policie
a) o zajištění zbrojního průkazu,
b) o odnětí zbrojního průkazu,
c) o zadržení zbrojního průkazu.


129.   Jestliže držitel zbrojního průkazu skupiny C přestal být držitelem platného loveckého lístku, rozhodne příslušný útvar policie
a) o zajištění zbrojního průkazu,
b) o odnětí zbrojního průkazu,
c) o zadržení zbrojního průkazu.


130.   Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu
a) nemá odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu je povinen tento průkaz neprodleně odevzdat příslušnému útvaru policie,
b) má odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu není povinen tento průkaz odevzdat příslušnému útvaru policie,
c) má odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu je povinen tento průkaz odevzdat příslušnému útvaru policie.


131.   Zbraň kategorie A, na kterou byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou bylo uděleno povolení, nebo zbraň kategorie C, je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely držitel zbrojního průkazu
a) skupiny D,
b) skupiny A,
c) skupiny E.


132.   Střelivo do zbraně kategorie B nebo C, nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení, je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely držitel zbrojního průkazu
a) skupiny A,
b) skupiny D,
c) skupiny E.


133.   Podle účelu užívání nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit sportovní zbraň kategorie B, na kterou bylo vydáno povolení, nebo sportovní zbraň kategorie C, je mimo jiné oprávněn držitel zbrojního průkazu
a) skupiny A,
b) skupiny B,
c) skupiny C.


134.   Podle účelu užívání nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit loveckou zbraň kategorie B, na kterou bylo vydáno povolení, nebo loveckou zbraň kategorie C, je mimo jiné oprávněn držitel zbrojního průkazu
a) skupiny A,
b) skupiny B,
c) skupiny C.


135.   Držitel zbrojního průkazu skupiny B je mimo jiné oprávněn
a) přebíjet pouze pro vlastní potřebu náboje podle technologických postupů, které udávají prodejci jednotlivých dílů nábojů,
b) přebíjet pro sebe i jiné zájemce náboje podle technologických postupů, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů,
c) přebíjet pouze pro vlastní potřebu náboje podle technologických postupů, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů.


136.   Držitel zbrojního průkazu skupiny C je mimo jiné oprávněn
a) přebíjet pouze pro vlastní potřebu náboje podle technologických postupů, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů,
b) přebíjet pouze pro vlastní potřebu náboje podle technologických postupů, které udávají prodejci jednotlivých dílů nábojů,
c) přebíjet pro sebe i jiné zájemce náboje podle technologických postupů, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů.


137.   Držitel zbrojního průkazu skupiny B je mimo jiné oprávněn nabývat do vlastnictví střelivo nebo jednotlivé části nábojů do
a) zbraně kategorie A nebo D,
b) zbraně kategorie B nebo C,
c) zbraně kategorie D nebo E.


138.   Držitel zbrojního průkazu skupiny C je mimo jiné oprávněn nabývat do vlastnictví střelivo nebo jednotlivé části nábojů do
a) zbraně kategorie A nebo D,
b) zbraně kategorie D nebo E,
c) zbraně kategorie B nebo C.


139.   Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů do zbraní kategorie B nebo C smí jen držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C
a) starší 16 let,
b) starší 18 let,
c) starší 15 let.


140.   Držitel zbrojního průkazu skupiny D je mimo jiné oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání
a) držet zbraň kategorie D nebo E, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence,
b) nosit zbraň kategorie D a E, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence,
c) nosit nebo držet zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence.


141.   Držitel zbrojního průkazu skupiny D je mimo jiné oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání
a) nosit nejvíce 3 zbraně kategorie B nebo C na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; dlouhou zbraň nesmí nosit viditelně,
b) nosit nejvíce 3 zbraně kategorie A nebo C na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; krátkou zbraň nesmí nosit viditelně,
c) nosit nejvíce 2 zbraně kategorie A, B nebo C na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; zbraň nesmí nosit viditelně.


142.   Strážník obecní policie
a) je oprávněn nosit zbraň viditelně při plnění úkolů obecní policie,
b) nesmí zbraň nosit viditelně,
c) může zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.


143.   Zaměstnanec České národní banky zajišťující fyzickou ochranu objektů banky
a) nesmí zbraň nosit viditelně,
b) může zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů,
c) může zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.


144.   Držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn mimo jiné nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit
a) zbraň kategorie B, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie C, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie D,
b) zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie C, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie D,
c) zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C.


145.   Držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn mimo jiné nabývat do vlastnictví střelivo nebo jednotlivé díly nábojů
a) do všech zbraní kategorie B až D, a to po předložení průkazu zbraně,
b) pouze do zbraně, kterou je oprávněn držet, a to po předložení průkazu zbraně,
c) pouze do zbraně, kterou je oprávněn držet, a to po předložení zbrojního průkazu.


146.   Držitel zbrojního průkazu skupiny E je mimo jiné oprávněn
a) nosit nejvýše 1 zbraň, kterou nesmí nosit viditelně,
b) nosit nejvýše 2 zbraně, které nesmí nosit viditelně,
c) nosit nejvýše 3 zbraně, které nesmí nosit viditelně.


147.   Držitel zbrojního průkazu
a) smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze pokud se jedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku,
b) smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku,
c) smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu nebo na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.


148.   Dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní, střelivem, střelným prachem a zápalkami je mimo jiné povinen držitel
a) zbrojního oprávnění,
b) zbrojního průkazu,
c) průkazu zbraně.


149.   Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a) zabezpečit zbraň kategorie A, B nebo C a střelivo,
b) zabezpečit zbraň kategorie A, B nebo E a střelivo,
c) zabezpečit zbraň kategorie B, C nebo E a střelivo.


150.   Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a) zabezpečit zbrojní průkaz a zbrojní licenci proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
b) zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
c) zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti poškození, ztrátě nebo odcizení..


151.   Dodržovat podmínky přechovávání a skladování střeliva, střelného prachu a zápalek je mimo jiné povinen držitel
a) zbrojního průkazu,
b) loveckého lístku,
c) povolenky k lovu.


152.   Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a) předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady ke kontrole,
b) předložit na výzvu Ministerstva vnitra zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady ke kontrole,
c) předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo D, střelivo do této zbraně a příslušné doklady ke kontrole.


153.   Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a) neprodleně ohlásit kterémukoli útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně,
b) neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie B, D nebo E, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně,
c) neprodleně ohlásit kterémukoli útvaru policie poškození nebo odcizení zbraně kategorie A, D nebo E, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.


154.   Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně za nový, pokud u něho došlo ke změně jména, příjmení nebo místa pobytu, do
a) 5 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklady původní,
b) 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklady původní,
c) 15 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklady původní.


155.   Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a) mít u sebe zbrojní průkaz a zbrojní licenci, jestliže má u sebe zbraň kategorie D, E nebo F nebo střelivo do této zbraně,
b) mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, jestliže má u sebe zbraň kategorie D, F nebo G nebo střelivo do této zbraně,
c) mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, jestliže má u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně.


156.   Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a) odevzdat zbrojní průkaz do 5 dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá je i s průkazem zbraně,
b) odevzdat zbrojní průkaz do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá je i s průkazem zbraně,
c) odevzdat zbrojní průkaz do 10 dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá je i s průkazem zbraně.


157.   Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a) ohlásit do 5 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně,
b) ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně,
c) ohlásit do 30 dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně.


158.   Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a) podrobit se při držení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu příslušníka obecní policie orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
b) podrobit se při nošení zbraně na výzvu pracovníka Ministerstva vnitra orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
c) podrobit se při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu příslušníka policie orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.


159.   Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a) neprodleně ohlásit Ministerstvu vnitra použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany,
b) neprodleně ohlásit obecnímu úřadu použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany,
c) neprodleně ohlásit útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany.


160.   Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a) umožnit příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A,
b) umožnit Ministerstvu vnitra vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A,
c) umožnit příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie B.


161.   Držitel zbrojního průkazu skupiny D je mimo jiné povinen do
a) 1 měsíce po uplynutí 20 měsíců od vydání zbrojního průkazu odevzdat doklad o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie,
b) 2 měsíců po uplynutí 30 měsíců od vydání zbrojního průkazu odevzdat doklad o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie,
c) 3 měsíců po uplynutí 12 měsíců od vydání zbrojního průkazu odevzdat doklad o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie.


162.   Převést vlastnictví ke zbrani, střelivu nebo zakázanému doplňku zbraně na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě, nesmí mimo jiné držitel
a) zbrojního průkazu,
b) průkazu zbraně,
c) loveckého lístku.


163.   Nosit zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, nesmí mimo jiné držitel
a) zbrojní licence,
b) zbrojního průkazu,
c) povolenky k lovu.


164.   Držitel zbrojního průkazu nesmí mimo jiné nosit zbraň kategorie A, B nebo C
a) na kterou nebyl vydán zbrojní průkaz,
b) na kterou nebyl vydán zbrojní průvodní list,
c) na kterou nebyl vydán průkaz zbraně.


165.   Držitel zbrojního průkazu nesmí mimo jiné
a) střílet ze zbraně, která je označena zkušební značkou,
b) střílet ze zbraně, která není označena značkou výrobce zbraně, nebo používat přebíjené střelivo,
c) střílet ze zbraně, která není označena zkušební značkou, nebo používat střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení.


166.   Držitel zbrojního průkazu skupiny B nesmí mimo jiné přechovávat větší množství bezdýmného prachu
a) než 1 kilogram a více než 2 000 zápalek; zápalky nemusí být uloženy odděleně v samostatné schránce,
b) než 2 kilogramy a více než 500 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce,
c) než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.


167.   Držitel zbrojního průkazu skupiny C nesmí mimo jiné přechovávat větší množství bezdýmného prachu
a) než 1 kilogram a více než 2 000 zápalek; zápalky nemusí být uloženy odděleně v samostatné schránce,
b) než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce,
c) než 2 kilogramy a více než 500 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.


168.   Držitel zbraně zkonstruované pro střelbu s použitím černého loveckého prachu nesmí přechovávat větší množství tohoto prachu
a) než 1 kilogram a více než 500 zápalek; zápalky nemusí být uloženy odděleně v samostatné schránce,
b) než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce,
c) než 3 kilogramy a více než 2 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.


169.   Držitel zbrojního průkazu skupiny C je mimo jiné povinen
a) přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, ve stavu nevylučujícím jejich okamžité použití; používá-li při této přepravě dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy, je povinen tyto zbraně přepravovat v uzavřeném obalu,
b) přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, pouze ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití; používá-li při této přepravě dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy, je povinen tyto zbraně přepravovat v uzavřeném obalu,
c) přepravovat nošené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, pouze ve stavu vylučujícím jejich použití; při této přepravě není oprávněn používat dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy.


170.   Držitel zbrojního průkazu skupiny B mimo jiné
a) není povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití,
b) je povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, pouze ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití a v uzavřeném obalu,
c) je povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, jen ve stavu nevylučujícím jejich okamžité použití; při této přepravě není oprávněn používat dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy.


171.   Zkušebního komisaře jmenuje na základě žádosti fyzické osoby na dobu
a) 5 let příslušný útvar policie,
b) 10 let Policejní prezidium České republiky,
c) 5 let Ministerstvo vnitra.


172.   Dokladem o jmenování zkušebním komisařem je
a) průkaz zkušebního komisaře, který vydává Ministerstvo vnitra,
b) osvědčení zkušebního komisaře, které vydává Ministerstvo vnitra,
c) průkaz zkušebního komisaře, který vydává příslušný útvar policie.


173.   Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která mimo jiné
a) dosáhla věku 20 let,
b) dosáhla věku 25 let,
c) dosáhla věku 30 let.


174.   Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která má mimo jiné
a) vysokoškolské vzdělání,
b) minimálně úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání,
c) minimálně střední vzdělání.


175.   Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která mimo jiné
a) prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou policejním prezidentem,
b) prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou příslušným útvarem policie,
c) prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou ministrem vnitra.


176.   Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je mimo jiné
a) držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C, D nebo E,
b) držitelem zbrojní licence A, B nebo C,
c) držitelem zbrojního průvodního listu.


177.   Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která mimo jiné
a) není podnikatelem v oboru zbraní a střeliva,
b) je podnikatelem v oboru zbraní a střeliva,
c) je podnikatelem v kterémkoli oboru činnosti.


178.   Ministerstvo vnitra, které eviduje žádosti o jmenování zkušebním komisařem, oznámí konání zkoušky tak, aby bylo žadateli doručeno nejpozději do
a) 5 pracovních dnů přede dnem konání zkoušky,
b) 10 dnů přede dnem konání zkoušky,
c) 14 dnů přede dnem konání zkoušky.


179.   Ministerstvo vnitra odvolá zkušebního komisaře před uplynutím doby na kterou byl jmenován, jestliže
a) mu byla mimo jiné odebrána zbrojní licence nebo se stal podnikatelem,
b) přestal být mimo jiné držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C, D nebo E nebo se stal podnikatelem v oboru zbraní a střeliva,
c) mu byl mimo jiné odebrán lovecký lístek, aniž se stal podnikatelem v oboru zbraní a střeliva.


180.   Zkušebního komisaře, který závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, odvolá
a) příslušný útvar policie,
b) Policejní prezidium České republiky,
c) Ministerstvo vnitra.


181.   Zkušebního komisaře, který požádal o odvolání před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, odvolá
a) příslušný útvar policie,
b) Ministerstvo vnitra,
c) Policejní prezidium České republiky.


182.   Zkušební komisař, který byl odvolán, protože závažných způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, může požádat o jmenování zkušebním komisařem nejdříve po uplynutí
a) 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání,
b) 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání,
c) 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání.


183.   Ministerstvo vnitra pozastaví činnost zkušebního komisaře před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, jestliže mu byl
a) zadržen zbrojní průkaz; tuto skutečnost je zkušební komisař povinen bezprostředně oznámit Ministerstvu vnitra,
b) zajištěn zbrojní průkaz; tuto skutečnost je zkušební komisař povinen bezprostředně oznámit Ministerstvu vnitra,
c) odňat zbrojní průkaz; tuto skutečnost je zkušební komisař povinen bezprostředně oznámit Ministerstvu vnitra.


184.   Zkušebnímu komisaři, který je podezřelý, že závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, pozastaví činnost
a) příslušný útvar policie,
b) Policejní prezidium České republiky,
c) Ministerstvo vnitra.


185.   Na základě žádosti podané fyzickou osobou nebo právnickou osobou na předepsaném tiskopise vydává zbrojní licenci
a) příslušný útvar policie,
b) Ministerstvo vnitra,
c) Ministerstvo průmyslu a obchodu.


186.   Fyzická nebo právnická osoba odůvodní mimo jiné žádost o vydání zbrojní licence
a) žádá-li o oprávnění nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A nebo kategorie C,
b) žádá-li o oprávnění nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A nebo kategorie B,
c) žádá-li o oprávnění nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie B nebo kategorie C.


187.   Příslušný útvar policie vydá zbrojní licenci fyzické nebo právnické osobě, jež má mimo jiné místo pobytu nebo sídlo
a) na území České republiky a splňuje náležitosti zákona o zbraních,
b) na území států Evropské unie a splňuje náležitosti zákona o zbraních,
c) kdekoli a splňuje náležitosti zákona o zbraních.


188.   Držitel zbrojní licence žádá o rozšíření skupin zbrojní licence
a) příslušný útvar policie na předepsaném tiskopise,
b) Ministerstvo vnitra na předepsaném tiskopise,
c) Ministerstvo průmyslu a obchodu.


189.   Pominul-li důvod, pro který byla vydána zbrojní licence, rozhodne příslušný útvar policie mimo jiné o
a) zajištění licence,
b) odnětí licence,
c) zadržení licence.


190.   Jestliže držitel zbrojní licence závažným způsobem nebo opakovaně porušuje ustanovení zákona o zbraních, rozhodne mimo jiné příslušný útvar policie o
a) zajištění licence,
b) odnětí licence,
c) zadržení licence.


191.   Pokud odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, anebo odpovědný zástupce fyzické osoby přestal splňovat podmínku bezúhonnosti nebo spolehlivosti, rozhodne mimo jiné příslušný útvar policie o
a) odnětí licence,
b) zajištění licence,
c) zadržení licence.


192.   Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen zajistit podmínky pro zabezpečení zbraní nebo střeliva
a) proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
b) před ztrátou, poškozením nebo odcizením,
c) proti zneužití, znehodnocení nebo odcizení.


193.   Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen ustanovit zbrojíře do
a) 20 dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 5 pracovních dnů příslušnému útvaru policie,
b) 30 dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie,
c) 60 dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 15 pracovních dnů příslušnému útvaru policie.


194.   Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen odevzdat příslušnému útvaru policie
a) do 5 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojní licence zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo a průkaz zbraně, je-li jejich držitelem,
b) do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojní licence zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo a průkaz zbraně, je-li jejich držitelem,
c) do 15 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojní licence zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo a průkaz zbraně, je-li jejich držitelem.


195.   Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen ohlásit příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně
a) do 3 pracovních dnů,
b) do 5 pracovních dnů,
c) do 10 pracovních dnů.


196.   Vydat vlastníku zbraně potvrzení o znehodnocení zbraně nebo střeliva anebo o provedení řezu zbraně nebo střeliva je mimo jiné povinen držitel zbrojní licence
a) skupiny C nebo F,
b) skupiny B nebo E,
c) skupiny D nebo H.


197.   Při ničení zbraně nebo střeliva dodržovat postup stanovený prováděcím právním předpisem a vydat vlastníku zbraně potvrzení o zničení zbraně nebo střeliva je mimo jiné povinen držitel zbrojní licence
a) skupiny E,
b) skupiny G nebo J,
c) skupiny H.


198.   Zaregistrována musí být každá zbraň kategorie
a) A, B nebo C; tato povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo,
b) B, C nebo D; tato povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo,
c) A, C nebo D; tato povinnost se vztahuje i na zakázané střelivo.


199.   Registraci zbraně kategorie A, B nebo C provádí
a) Ministerstvo vnitra na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně,
b) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně,
c) příslušný útvar policie na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně.


200.   Dokladem o registraci zbraně kategorie A, B nebo C je
a) zbrojní průkaz, který je veřejnou listinou,
b) průkaz zbraně, který je veřejnou listinou,
c) průkaz zbraně, který není veřejnou listinou.


201.   Příslušný útvar policie registraci zbraně neprovede, pokud jde mimo jiné o zbraň
a) podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu a je označena cizozemskou zkušební značkou,
b) podléhající ohlášení podle zvláštního právního předpisu, pokud není označena českou zkušební značkou,
c) podléhající ověřování podle zvláštního právního předpisu, pokud není označena zkušební značkou.


202.   Příslušný útvar policie registraci zbraně neprovede, pokud jde mimo jiné o zbraň
a) kategorie A, B nebo C, kterou fyzická nebo právnická osoba nabude do vlastnictví a není oprávněna ji podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit,
b) kategorie B, C nebo D, kterou fyzická nebo právnická osoba nabude do vlastnictví a není oprávněna ji podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit,
c) kategorie A, C nebo E, kterou fyzická nebo právnická osoba nabude do vlastnictví a není oprávněna ji podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit.


203.   Jestliže při registraci zbraně vznikne důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, který by mohl vést k její destrukci, vyzve příslušný útvar policie vlastníka zbraně, aby předložil zbraň k ověření
a) Kriminalistickému ústavu Policie České republiky podle zvláštního právního předpisu,
b) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva podle zvláštního právního předpisu,
c) České státní zkušebně zbraní a střeliva podle zvláštního právního předpisu.


204.   Fyzická nebo právnická osoba, která nabude vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C, je povinna tuto skutečnost oznámit na předepsaném tiskopise příslušnému útvaru policie
a) do 5 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň,
b) do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň,
c) do 15 dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň.


205.   Fyzická nebo právnická osoba, která převede vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C na jinou osobu, je povinna tento převod oznámit příslušnému útvaru policie na předepsaném tiskopise do
a) 10 pracovních dnů ode dne převedení zbraně a současně odevzdat průkaz zbraně,
b) 15 dnů ode dne převedení zbraně a současně odevzdat průkaz zbraně,
c) 30 dnů ode dne převedení zbraně a současně odevzdat průkaz zbraně.


206.   Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva na zbraně kategorie A, B nebo C vydává
a) Ministerstvo vnitra,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) příslušný útvar policie.


207.   Souhlas příslušných státních orgánů země, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků, do které se uskutečňuje trvalý vývoz zbraně
a) kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně, je žadatel o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva doložit k žádosti o jeho vydání,
b) kategorie B, C nebo D nebo střeliva do této zbraně, je žadatel o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva doložit k žádosti o jeho vydání,
c) kategorie C, D nebo E nebo střeliva do této zbraně, je žadatel o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva doložit k žádosti o jeho vydání.


208.   Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, který nabude vlastnictví ke zbrani kategorie A, B a C nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, je povinen nejpozději do
a) 3 dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky,
b) 5 dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky,
c) 10 dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky.


209.   Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva na zbraně kategorie A, B nebo C pro držitele zbrojního průkazu nebo zbrojní licence vydává
a) Ministerstvo vnitra, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
c) příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.


210.   Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je povinen nejpozději do
a) 3 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole,
b) 5 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole,
c) 10 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole.


211.   Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je současně souhlasem k nabytí vlastnictví ke zbrani
a) kategorie A, C nebo E nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky,
b) kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky,
c) kategorie B, C nebo D nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky.


212.   V případě vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vydá současně předběžný souhlas s dovozem zbraně nebo střeliva do České republiky
a) Policejní prezidium České republiky, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
b) příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
c) Ministerstvo vnitra, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.


213.   Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva může na základě žádosti fyzickým nebo právnickým osobám vydat
a) Ministerstvo vnitra,
b) Ministerstvo dopravy,
c) zastupitelský úřad České republiky.


214.   Pokud držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva do nich pozbyl mimo jiné způsobilost k právním úkonům, rozhodne
a) Ministerstvo průmyslu a obchodu o jeho zajištění,
b) příslušný útvar policie o jeho odnětí,
c) Ministerstvo vnitra o jeho zadržení.


215.   Pokud držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva do nich pozbyl mimo jiné zdravotní způsobilost, rozhodne
a) příslušný útvar policie o jeho odnětí,
b) Ministerstvo vnitra o jeho zajištění,
c) Ministerstvo průmyslu a obchodu o jeho zadržení.


216.   Pokud držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva do nich mimo jiné závažným způsobem nebo opakovaně porušuje ustanovení zákona o zbraních, rozhodne
a) Ministerstvo vnitra o jeho zajištění,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu o jeho zadržení,
c) příslušný útvar policie o jeho odnětí.


217.   Každý, kdo vyváží a zpětně dováží zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní, je mimo jiné povinen nejméně
a) 5 pracovních dnů před datem jejich předpokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie osobní údaje a číslo cestovního dokladu osoby, která přepravu uskuteční,
b) 10 pracovních dnů před datem jejich předpokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie osobní údaje a číslo zbrojního průkazu osoby, která přepravu uskuteční,
c) 15 dnů před datem jejich předpokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie osobní údaje a číslo zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva osoby, která přepravu uskuteční.


218.   Každý, kdo vyváží a zpětně dováží zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní, je mimo jiné povinen nejméně
a) 3 pracovní dny před datem jejich předpokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie adresu místa, na které budou zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní dopraveny,
b) 5 pracovních dnů před datem jejich předpokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie adresu místa, na které budou zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní dopraveny,
c) 10 dnů před datem jejich předpokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie adresu místa, na které budou zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní dopraveny.


219.   Každý, kdo vyváží a zpětně dováží zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní, je mimo jiné povinen nejméně
a) 5 dnů před datem jejich předpokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie údaje o zbraních kategorie A, B nebo C nebo střelivu do těchto zbraní,
b) 5 pracovních dnů před datem jejich předpokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie údaje o zbraních kategorie A, B nebo C nebo střelivu do těchto zbraní,
c) 10 dnů před datem jejich předpokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie údaje o zbraních kategorie A, B nebo C nebo střelivu do těchto zbraní.


220.   Každý, kdo vyváží a zpětně dováží zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní, je mimo jiné povinen nejméně
a) 3 pracovní dny před datem jejich předpokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie dopravní prostředek, jakým budou přepravovány,
b) 10 dnů před datem jejich předpokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie dopravní prostředek, jakým budou přepravovány,
c) 5 pracovních dnů před datem jejich předpokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie dopravní prostředek, jakým budou přepravovány.


221.   Každý, kdo vyváží a zpětně dováží zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní, je mimo jiné povinen nejméně
a) 5 pracovních dnů před datem jejich předpokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie datum předpokládaného vývozu a zpětného dovozu zbraní nebo střeliva,
b) 10 dnů před datem jejich předpokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie datum předpokládaného vývozu a zpětného dovozu zbraní nebo střeliva,
c) 15 dnů před datem jejich předpokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie datum předpokládaného vývozu a zpětného dovozu zbraní nebo střeliva.


222.   Každý, kdo vyváží a zpětně dováží zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní je mimo jiné povinen nejméně
a) 3 pracovní dny před datem jejich předpokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie hraniční přechod, přes který se vývoz nebo zpětný dovoz uskuteční,
b) 5 dnů před datem jejich předpokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie hraniční přechod, přes který se vývoz nebo zpětný dovoz uskuteční ,
c) 5 pracovních dnů před datem jejich předpokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie hraniční přechod, přes který se vývoz nebo zpětný dovoz uskuteční.


223.   Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva se vydává na dobu, po kterou se zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo bude nacházet na území České republiky
a) nejdéle však na dobu 1 měsíce,
b) nejdéle však na dobu 3 měsíců,
c) nejdéle však na dobu 6 měsíců.


224.   Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, je povinen do
a) 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti odevzdat zbrojní průvodní list kterémukoliv útvaru policie,
b) 20 dnů ode dne zániku jeho platnosti zbrojní průvodní list odevzdat kterémukoliv útvaru policie,
c) 15 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti zbrojní průvodní list odevzdat příslušnému útvaru policie.


225.   Jestliže provozování střelnice prokazatelně ohrožuje život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo majetek, rozhodne příslušný útvar policie mimo jiné o
a) pozastavení provozování střelnice,
b) zastavení provozování střelnice,
c) zrušení střelnice.


226.   Jestliže správce střelnice nevykonává svou funkci a provozovatel střelnice neustanoví nového správce střelnice do
a) 10 dnů od ukončení výkonu funkce dosavadního správce střelnice, příslušný útvar policie rozhodne mimo jiné o zastavení provozování střelnice,
b) 30 dnů od ukončení výkonu funkce dosavadního správce střelnice, kterýkoliv útvar policie rozhodne o zrušení střelnice,
c) 30 dnů od ukončení výkonu funkce dosavadního správce střelnice, příslušný útvar policie rozhodne mimo jiné o pozastavení provozování střelnice.


227.   Jestliže se změnily podmínky, za nichž bylo vydáno povolení k provozování střelnice,
a) může příslušný útvar policie rozhodnout mimo jiné o pozastavení provozování střelnice,
b) může kterýkoli útvar policie rozhodnout o pozastavení provozování střelnice,
c) musí příslušný útvar policie rozhodnout mimo jiné o zastavení provozování střelnice.


228.   Pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny nedostatky, pro něž bylo provozování střelnice pozastaveno
a) kterýkoliv útvar policie povolení k provozování střelnice odejme,
b) příslušný útvar policie povolení k provozování střelnice zruší,
c) obecní úřad obce s rozšířenou působností povolení k provozování střelnice odejme.


229.   Změnu provozního řádu střelnice, změnu správce střelnice, změny, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu střelnice, nebo ukončení provozování nebo zrušení střelnice je povinen provozovatel střelnice oznámit do
a) 5 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice,
b) 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice,
c) 20 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice.


230.   Provozovatel střelnice je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen vybavit střelnici
a) ručními hasícími přístroji, jejichž druh stanoví prováděcí právní předpis,
b) lékárničkou první pomoci, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis,
c) vzduchotechnickým zařízením, jehož provedení stanoví prováděcí právní předpis.


231.   Správcem střelnice je osoba odpovědná za bezpečný provoz střelnice a může jím být jen fyzická osoba
a) starší 18 let, která je nejméně 2 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C nebo D,
b) starší 21 let, která je nejméně 2 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C nebo E,
c) starší 21 let, která je nejméně 3 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E.


232.   Správce střelnice je mimo jiné povinen při výkonu funkce
a) nosit uniformu stanovenou střeleckým řádem střelnice,
b) nosit viditelně označení správce střelnice stanovené provozním řádem střelnice,
c) nosit viditelně označení správce střelnice stanovené zkušebním řádem střelnice.


233.   Zajistit přístupnost a dodržování provozního řádu střelnice a ostrahu střelnice v souladu s provozním řádem je mimo jiné povinen
a) správce střelnice,
b) zbrojíř střelnice,
c) vlastník střelnice.


234.   Zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna, je mimo jiné povinen
a) zbrojíř střelnice,
b) vlastník střelnice,
c) správce střelnice.


235.   Správce střelnice je mimo jiné povinen
a) přerušit provoz střelnice v případě ohrožení života, zdraví a majetku,
b) zastavit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku,
c) omezit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku.


236.   Oznámit bez zbytečného odkladu útvaru policie zranění nebo usmrcení osoby při střelbě nebo manipulaci se zbraní na střelnici je mimo jiné povinen
a) zbrojíř střelnice,
b) vlastník střelnice,
c) správce střelnice.


237.   Zadržet zbraň kategorie A, B, C nebo D, střelivo, zbrojní průkaz, průkaz zbraně nebo zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, aby jejich držiteli zabránil v jednání, kterým porušuje povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený zákonem o zbraních, je oprávněn
a) příslušník policie,
b) pracovník Ministerstva vnitra,
c) kdokoli, kdo vlastní zbrojní průkaz skupiny D nebo E.


238.   Rozhodnout o zajištění zbraně, střeliva, zakázaného doplňku zbraně, zbrojního průkazu, průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva může
a) příslušný útvar policie, jestliže proti držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu bylo zahájeno stíhání pro přestupek uvedený v § 22 odst. 1 zákona o zbraních,
b) příslušný útvar policie, jestliže proti držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 odst. 1 zákona o zbraních nebo správní řízení pro přestupek uvedený v § 76 odst. 1 písm. a), § 76a odst. 1 písm. a), b) anebo d), § 76a odst. 4 písm. a), § 76a odst. 5 písm. a) anebo b) nebo v § 76a odst. 11 písm. a) anebo b) zákona o zbraních,
c) Policejní prezidium České republiky, jestliže proti držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin nebo přestupek uvedený v § 23 odst. 1 zákona o zbraních nebo správní řízení pro přestupek uvedený v § 76 odst. 1 písm. a), § 76a odst. 1 písm. a), b) anebo d), § 76a odst. 4 písm. a), § 76a odst. 5 písm. a) anebo b) nebo v § 76a odst. 11 písm. a) anebo b) zákona o zbraních.


239.   Nošené nebo přepravované držené zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do nich, musí být pod neustálou kontrolou
a) držitele zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje,
b) držitele zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje,
c) držitele zbrojní licence nebo zbrojního oprávnění, který přepravu realizuje.


240.   Nošené nebo přepravované zbraně kategorie D nebo střelivo do těchto zbraní musí být pod neustálou kontrolou
a) držitele zbrojního průkazu,
b) jejich oprávněného držitele,
c) držitele zbrojní licence.


241.   Držené zbraně kategorie A, B nebo C uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané zbraně)
a) v počtu do 5 kusů nebo střelivo do 5 000 nábojů se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem; toto se nevztahuje na přechovávané zbraně kategorie B nebo C v počtu do 1 kusu nebo střelivo v počtu do 200 nábojů, které je však držitel těchto zbraní a střeliva povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení,
b) v počtu do 10 kusů nebo střelivo do 10 000 nábojů se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem; toto se nevztahuje na přechovávané zbraně kategorie B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů, které je však držitel těchto zbraní a střeliva povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení,
c) v počtu do 10 kusů nebo střelivo do 15 000 nábojů se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem; toto se nevztahuje na přechovávané zbraně kategorie B nebo C v počtu do 3 kusů nebo střelivo v počtu do 1 500 nábojů, které je však držitel těchto zbraní a střeliva povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení.


242.   V uzamykatelném skříňovém trezoru, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, nebo uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem se zabezpečuje
a) více než 5 uschovaných, uložených nebo uskladněných (přechovávaných) zbraní nebo více než 5 000 nábojů,
b) více než 10 uschovaných, uložených nebo uskladněných (přechovávaných) zbraní nebo více než 10 000 nábojů,
c) více než 20 uschovaných, uložených nebo uskladněných (přechovávaných) zbraní nebo více než 20 000 nábojů.


243.   V uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, se zabezpečuje
a) více než 10 uschovaných, uložených nebo uskladněných (přechovávaných) zbraní nebo více než 10 000 nábojů,
b) více než 15 uschovaných, uložených nebo uskladněných (přechovávaných) zbraní nebo více než 15 000 nábojů,
c) více než 20 uschovaných, uložených nebo uskladněných (přechovávaných) zbraní nebo více než 20 000 nábojů.


244.   Uschovaná, uložená nebo uskladněná (přechovávaná) zbraň musí být v
a) ochranném pouzdru ve stavu okamžitého použití, to znamená, že zbraň je nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru,
b) nabitém stavu, to znamená, že zbraň je nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru,
c) nenabitém stavu, to znamená, že zbraň není nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru.


245.   Příslušný útvar policie je oprávněn u držitelů zbrojních průkazů provést kontrolu zabezpečení zbraní
a) kategorie A; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí,
b) kategorie B; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí,
c) kategorie B; při této kontrole není oprávněn vstupovat do jejich obydlí.


246.   Držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence může jiné fyzické osobě, která není držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, svěřit za podmínek uvedených v zákoně o zbraních zbraň
a) kategorie A nebo C,
b) kategorie B nebo C,
c) kategorie C nebo D.


247.   Při výuce, přípravě nebo soutěžích, jejichž součástí je střelba, může osoba, která není držitelem zbrojního průkazu
a) mladší 15 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 18 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně pět let a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem,
b) mladší 16 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 18 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně dva roky a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem,
c) mladší 18 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně tři roky a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.


248.   Osoba, která se účastní veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav, může na těchto akcích nosit zbraň,
a) podílí-li se na zabezpečení akce; souhlas pořadatele se nevyžaduje,
b) podílí-li se se souhlasem pořadatele na zabezpečení akce, jejíž součástí je střelba,
c) udělil-li k tomu pořadatel souhlas.


249.   Osoba, která se účastní veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav, může na těchto akcích nosit zbraň, pokud je to nezbytné k ochraně života, zdraví nebo majetku a nošení zbraně povolí
a) pořadatel,
b) útvar policie příslušný podle místa konání akce,
c) obecní úřad obce s rozšířenou působností.


250.   Zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně může být veřejně vystavována jen na základě povolení vydaného
a) příslušným útvarem policie,
b) útvarem policie příslušným podle místa konání akce,
c) obecním úřadem.


251.   Znehodnotit nebo zničit zbraň kategorie A, B nebo C nebo vyrobit jejich řez lze jen na základě povolení
a) příslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně,
b) kteréhokoliv útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně,
c) Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně.


252.   Vlastník zbraně kategorie A, B nebo C je povinen předložit ji před jejím znehodnocením nebo zničením nebo výrobou jejího řezu
a) kterémukoli útvaru policie ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí, podanou na předepsaném tiskopise,
b) příslušnému útvaru policie ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí, podanou na předepsaném tiskopise,
c) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva k expertize s písemnou žádostí, podanou na předepsaném tiskopise.


253.   Pokud kriminalistickou expertizou bylo zjištěno důvodné podezření, že se zbraní, která má být znehodnocena, zničena nebo má být provedena výroba jejího řezu, byl spáchán trestný čin nebo přestupek
a) příslušný útvar policie žádost o znehodnocení nebo zničení zbraně nebo výrobu jejího řezu zamítne,
b) kterýkoli útvar policie žádost o znehodnocení nebo zničení zbraně nebo výrobu jejího řezu odloží,
c) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva žádost o znehodnocení nebo zničení zbraně nebo výrobu jejího řezu zamítne.


254.   Žadatel, kterému bylo vydáno povolení ke znehodnocení nebo zničení zbraně kategorie A, B nebo C nebo k výrobě jejich řezu, je povinen je předat ke znehodnocení nebo zničení nebo výrobě jejich řezu osobě, která je k této činnosti oprávněna do
a) 20 pracovních dnů ode dne vydání povolení,
b) 20 dnů ode dne vydání povolení,
c) 30 dnů ode dne vydání povolení.


255.   Žadatel, kterému bylo vydáno povolení ke znehodnocení nebo zničení zbraně kategorie A, B nebo C nebo k výrobě jejich řezu, je povinen příslušnému útvaru policie, který povolení vydal, předložit do
a) 5 pracovních dnů po znehodnocení nebo zničení zbraně potvrzení podnikatele v oboru zbraní o jejich znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu,
b) 10 pracovních dnů po znehodnocení nebo zničení zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo výrobě jejich řezu potvrzení oprávněné osoby o jejich znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu,
c) 30 dnů po znehodnocení nebo zničení zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo výrobě jejich řezu potvrzení oprávněné osoby o jejich znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu.


256.   V případě znehodnocení zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně nebo výroby jejich řezu předloží žadatel do 10 pracovních dnů po jejich znehodnocení nebo zničení nebo výrobě jejich řezu zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně ke kontrole
a) kterémukoliv útvaru policie,
b) příslušnému útvaru policie,
c) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.


257.   Držitel znehodnocené zbraně
a) smí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně; při nošení není povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení,
b) nesmí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně; při nošení není povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení,
c) nesmí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně; při nošení této zbraně je povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení.


258.   Převést vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně na jiného oprávněného držitele je držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva povinen, pokud neučiní jinak, do
a) 2 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,
b) 3 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,
c) 6 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.


259.   Držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva je povinen, pokud neučiní jinak, požádat příslušný útvar policie o povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně kategorie A, B nebo C nebo předat ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu střelivo osobě, která je k této činnosti oprávněna, do
a) 1 měsíce ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,
b) 2 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,
c) 3 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.


260.   Držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva je povinen, pokud neučiní jinak, požádat příslušný útvar policie o předání zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně podnikateli v oboru zbraní a střeliva za účelem jejího prodeje nebo úschovy, do
a) 10 dnů ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,
b) 1 měsíce ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,
c) 2 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.


261.   Orgán, který v trestním řízení nebo v řízení o přestupku rozhodl o propadnutí nebo zabrání zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, zašle opis tohoto rozhodnutí opatřený doložkou právní moci
a) Kriminalistickému ústavu,
b) Ministerstvu financí,
c) příslušnému útvaru policie.


262.   Fyzická nebo právnická osoba, která nabyla zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně do vlastnictví děděním a není držitelem příslušných oprávnění k jejich držení, je oprávněna do
a) 4 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojní licence, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu,
b) 2 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojní licence, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu,
c) 3 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojní licence, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu.


263.   Každý, kdo nalezne zbrojní průkaz, průkaz zkušebního komisaře, zbrojní licenci, zbrojní průvodní list, evropský zbrojní pas nebo průkaz zbraně, je povinen tyto doklady odevzdat
a) nejpozději do 2 dnů příslušníkovi policie nebo kterémukoli útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který je předá nejbližšímu útvaru policie,
b) nejpozději do 3 dnů příslušníkovi policie nebo příslušnému útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který je předá nejbližšímu útvaru policie,
c) neprodleně příslušníkovi policie nebo kterémukoli útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který je předá nejbližšímu útvaru policie.


264.   Každý, kdo nalezne zbraň kategorie A, B, nebo C nebo střelivo do těchto zbraní anebo zbraň kategorie D, munici nebo výbušninu, je povinen
a) neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo kterémukoli útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie,
b) nejpozději do 2 dnů oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo kterémukoli útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie,
c) nejpozději do 3 dnů oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo kterémukoli útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie.


265.   V době trvání stavu ohrožení státu nebo válečného stavu je
a) Parlament oprávněn ve veřejném zájmu nařídit odevzdání zbraní a střeliva na určité místo do úschovy anebo omezit nebo zakázat jejich nošení,
b) vláda oprávněna ve veřejném zájmu nařídit odevzdání zbraní a střeliva na určité místo do úschovy anebo omezit nebo zakázat jejich nošení,
c) Senát oprávněn ve veřejném zájmu nařídit odevzdání zbraní a střeliva na určité místo do úschovy anebo omezit nebo zakázat jejich nošení.


266.   Informační systém obsahující osobní údaje a čísla průkazů zkušebních komisařů vede
a) Ministerstvo vnitra,
b) obecní úřad obce s rozšířenou působností,
c) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.


267.   Informační systém obsahující mimo jiné údaje o vydaných zbrojních průkazech a jejich držitelích a vydaných zbrojních licencích a jejich držitelích vede
a) Ministerstvo vnitra,
b) Ministerstvo obrany,
c) Policie České republiky.


268.   Informační systém obsahující mimo jiné údaje o vyvezených nebo provezených zbraních, hlavních částech zbraní, střelivu nebo zakázaných doplňcích zbraní, o zbrojních průvodních listech pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva vede
a) Ministerstvo vnitra,
b) Policie České republiky,
c) Ministerstvo průmyslu a obchodu.


269.   Údaje v informačních systémech se uchovávají
a) po dobu 10 let od zániku platnosti dokladů, z kterých byly údaje čerpány,
b) po dobu 15 let od zániku platnosti dokladů, z kterých byly údaje čerpány,
c) po dobu 20 let od zániku platnosti dokladů, z kterých byly údaje čerpány.


270.   Státní správu ve věcech zbraní a střeliva podle zákona o zbraních vykonává
a) Ministerstvo vnitra, Policie České republiky, zastupitelský úřad České republiky a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,
b) Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo obrany,
c) Policie České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.


271.   Soubory písemných testů ke zkouškám odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu a žadatelů o jmenování zkušebním komisařem vydává
a) příslušný útvar policie,
b) Policejní prezidium České republiky,
c) Ministerstvo vnitra.


272.   Fyzická osoba, která neoznámí nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví, se dopustí
a) přestupku,
b) jiného správního deliktu,
c) trestného činu.


273.   Držitel zbraně kategorie D, který nosí zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, se dopustí
a) trestného činu,
b) přestupku,
c) žádného protiprávního jednání.


274.   Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E, který převede vlastnictví ke zbrani, střelivu nebo zakázanému doplňku zbraně na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechá takové osobě, se dopustí
a) trestného činu,
b) přestupku,
c) správního deliktu.


275.   Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E, který nosí zbraň nebo manipuluje se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů anebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, se dopustí
a) trestného činu,
b) přestupku,
c) provinění.


276.   Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vyváží a zpětně dováží zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně a neprovede oznámení vývozu nebo zpětného dovozu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně, se dopustí
a) trestného činu,
b) přestupku,
c) správního deliktu.


277.   Držitel zbrojní licence skupiny A až J, který neprodleně neohlásí útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně, střeliva, zbrojní licence nebo průkazu zbraně, se dopustí
a) provinění,
b) správního deliktu,
c) žádného protiprávního jednání.


278.   Střelná zbraň je podle zákona o zbraních zbraň, u které je
a) její funkce odvozena při uvolnění energie při výstřelu,
b) funkce odvozena okamžitým uvolněním energie při výstřelu, konstruovaná na požadovaný účinek na definovanou vzdálenost,
c) požadovaná funkce odvozena množstvím uvolněných splodin při výstřelu, která je konstruovaná na požadovaný výkon a vzdálenost.


279.   Palná zbraň je podle zákona o zbraních
a) zbraň, u které je funkce odvozena od uvolnění nahromaděné mechanické energie,
b) střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění dynamické energie,
c) střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie.


280.   Plynová zbraň je podle zákona o zbraních střelná zbraň, u které je funkce odvozena od
a) okamžitého uvolnění energie stlačeného vzduchu nebo jiného plynu,
b) uvolnění energie střelného prachu,
c) okamžitého uvolnění dynamické nebo mechanické energie.


281.   Mechanická zbraň je podle zákona o zbraních
a) střelná zbraň, u které je funkce odvozena uvolněním nahromaděné dynamické energie,
b) střelná zbraň, u které je funkce odvozena okamžitým uvolněním nahromaděné mechanické energie,
c) zbraň, u které je funkce odvozena uvolněním nahromaděné chemické energie.


282.   Expanzní zbraň je podle zákona o zbraních
a) mechanická zbraň, jejíž konstrukce vylučuje použití brokového nebo kulového náboje,
b) střelná zbraň, jejíž konstrukce umožňuje použití kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou,
c) palná zbraň, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou.


283.   Expanzní přístroj je podle zákona o zbraních
a) plynové zařízení, u něhož je primárním zdrojem energie plynová látka obsažená ve střelivu pro tyto přístroje,
b) pracovní zařízení, u něhož je primárním zdrojem energie výbušná látka obsažená ve střelivu pro expanzní přístroje,
c) střelná zbraň, u které je primárním zdrojem energie výbušná látka obsažená ve střelivu pro střelné zbraně.


284.   Kulová zbraň je podle zákona o zbraních
a) zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu plynovými náboji nebo mechanickými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň,
b) palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň,
c) plynovková zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu chemickými náboji nebo plynovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň.


285.   Broková zbraň je podle zákona o zbraních
a) palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň,
b) palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň,
c) palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu nábojkami, případně speciálními nábojkami pro brokovou zbraň.


286.   Kombinovaná zbraň je podle zákona o zbraních
a) palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu náboji s okrajovým zápalem nebo nábojkami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu plynovkovými nábojkami, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň,
b) expanzní zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu nábojkami nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň,
c) palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň.


287.   Podle zákona o zbraních je krátká zbraň
a) palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 350 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 700 mm,
b) palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 300 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 600 mm,
c) palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 400 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 650 mm.


288.   Podle zákona o zbraních je dlouhá zbraň
a) palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 250 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 500 mm,
b) palná zbraň, která není krátkou zbraní,
c) palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 200 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 500 mm.


289.   Samočinná zbraň je podle zákona o zbraních palná zbraň, u níž se
a) opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,
b) opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,
c) opětovné nabití děje v důsledku mechanického otočení závěru a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.


290.   Samonabíjecí zbraň podle zákona o zbraních je palná zbraň, u níž se
a) opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,
b) opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,
c) opětovné nabití děje v důsledku mechanického otočení závěru a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.


291.   Opakovací zbraň podle zákona o zbraních je palná zbraň
a) se zásobníkem nebo jiným podávacím ústrojím, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,
b) bez zásobníku nebo jiného podávacího ústrojí, u níž se opětovné nabití děje v důsledku ručního ovládání závěru nebo mechanického otočení revolverového válce,
c) se zásobníkem nebo jiným podávacím ústrojím, u níž se opětovné nabití děje v důsledku ručního ovládání závěru nebo mechanického otočení revolverového válce.


292.   Střelná zbraň, která je určená k vedení námořní, letecké nebo pozemní války, je podle zákona o zbraních
a) bezpečnostní zbraň,
b) vojenská zbraň,
c) armádní zbraň.


293.   Střelná zbraň, určená pravidly sportovní střelby pro národní a mezinárodní disciplíny, je podle zákona o zbraních
a) sportovní zbraň,
b) lovecká zbraň,
c) vojenská zbraň.


294.   Lovecká zbraň je podle zákona o zbraních
a) střelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,
b) střelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle prováděcího předpisu k zákonu o zbraních,
c) střelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle zákona o myslivosti.


295.   Paintbalová zbraň podle zákona o zbraních je
a) mechanická zbraň, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou,
b) plynová zbraň, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou,
c) expanzní zbraň, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou.


296.   Signální zbraň je podle zákona o zbraních
a) jednoúčelové zařízení na principu krátké nebo dlouhé zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm,
b) jednoúčelové zařízení na principu krátké zbraně pro použití signálních nábojů ráže menší než 16 mm,
c) jednoúčelové zařízení na principu krátké nebo dlouhé zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 18 mm.


297.   Historická zbraň je podle zákona o zbraních
a) střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890,
b) střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, nebo platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890,
c) střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1945, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1945.


298.   Hlavní části střelné zbraně podle zákona o zbraních jsou
a) hlaveň, vložná hlaveň, rám, mířidla, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr,
b) hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr,
c) hlaveň, vložná hlaveň, kohout, spoušť, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr.


299.   Znehodnocená zbraň podle zákona o zbraních je
a) střelná zbraň, která byla odborně znehodnocena vlastníkem zbraně,
b) střelná zbraň, která byla znehodnocena postupem stanoveným právním předpisem,
c) střelná zbraň, která byla znehodnocena držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny.


300.   Souhrnné označení nábojů, nábojek a střel do střelných zbraní je podle zákona o zbraních
a) střelivo,
b) střelivina,
c) munice.


301.   Střelivo, které využívá již použitých nábojnic je podle zákona o zbraních střelivo
a) dobíjené,
b) přebíjené,
c) nabíjené.


302.   Zkušební střelivo je podle zákona o zbraních střelivo určené
a) pro účely cvičného využití ve zbraních kategorie A,
b) pro tormenskripční přezkoušení zbraní podle zvláštního předpisu,
c) pro úřední přezkušování zbraní podle zvláštního právního předpisu.


303.   Jednotná střela je podle zákona o zbraních
a) těleso určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně rozdělí,
b) těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně nerozdělí,
c) nábojka určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně rozdělí.


304.   Hromadná střela podle zákona o zbraních je
a) nábojka ve skupenství kapalném nebo plynném, určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně rozdělí,
b) těleso nebo látka ve skupenství tuhém, kapalném nebo plynném, určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně rozdělí,
c) těleso určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně nerozdělí.


305.   Průbojná střela je podle zákona o zbraních
a) jednotná střela, jejíž jádro je z tvrdého kovu,
b) hromadná střela, která je tvořena materiálem tvrdším než 150 HB - tvrdost podle Brinella, nebo střela, která je laborována do střeliva, které svou konstrukcí nebo energií střely vykazuje průbojný účinek; zpravidla má střelivo průbojnou střelu s kombinovaným účinkem, určenou pro vojenské nebo speciální účely,
c) jednotná střela, která je tvořena materiálem tvrdším než 250 HB - tvrdost podle Brinella, nebo střela, která je laborována do střeliva, které svou konstrukcí nebo energií střely vykazuje průbojný účinek; zpravidla má střelivo průbojnou střelu s kombinovaným účinkem, určenou pro vojenské nebo speciální účely.


306.   Složená plášťová střela obsahující výbušnou slož, která po nárazu exploduje, je podle zákona o zbraních střela
a) výbušná,
b) průbojná,
c) zápalná.


307.   Složená plášťová střela obsahující zápalnou slož, která se po styku se vzduchem nebo po nárazu vznítí, je podle zákona o zbraních střela
a) výbušná,
b) průbojná,
c) zápalná.


308.   Jednotná střela se špičkou ve tvaru komolého kužele, který je na vrcholu opatřen otevřenou válcovou dutinou, do které zasahuje část olověného jádra tvaru komolého kužele a plášť je na okrajích podélně naříznut, je podle zákona o zbraních střela
a) šoková,
b) průbojná,
c) výbušná.


309.   Náboj je podle zákona o zbraních celek určený ke vkládání (nabíjení) do
a) mechanické zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely,
b) paintbalové zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely,
c) palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely.


310.   Nábojka je podle zákona o zbraních celek určený ke vkládání (nabíjení) do
a) expanzní zbraně, expanzního přístroje nebo kulové zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, může obsahovat výmetnou náplň, granule nebo chemickou dráždivou látku,
b) expanzní zbraně, expanzního přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, může obsahovat výmetnou náplň, granule nebo chemickou dráždivou látku,
c) expanzní zbraně, expanzního přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, může obsahovat výmetnou náplň, jednotnou střelu nebo chemickou dráždivou látku.


311.   Fotografie podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. má mimo jiné
a) rastrovaný povrch a je v barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 30 x 40 mm, postavená na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy,
b) hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 x 45 mm, postavená na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy,
c) drsný povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Je obdélníkového tvaru o rozměrech 40 x 50 mm a postavená na delší stranu s rovnými rohy.


312.   Teoretická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu se podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. provádí
a) testem, který je složen ze 30 otázek, z nichž je 22 otázek ze znalosti právních předpisů hodnocených 3 body, 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu hodnocených 2 body a 3 otázky ze znalosti zdravotního minima hodnocené 1 bodem,
b) testem, který je složen ze 40 otázek, z nichž je 28 otázek ze znalosti právních předpisů hodnocených 3 body, 9 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu hodnocených 2 body a 3 otázky ze znalosti zdravotního minima hodnocené 1 bodem,
c) testem, který je složen ze 45 otázek, z nichž je 30 otázek ze znalosti právních předpisů hodnocených 3 body, 10 otázek za znalosti nauky o zbraních a střelivu hodnocených 2 body a 5 otázek ze znalosti zdravotního minima hodnocené 1 bodem.


313.   Praktická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu se podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. provádí tak, že žadatel mimo jiné předvede
a) prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu,
b) prohlídku střeliště za účelem zjištění, zda není poškozeno,
c) prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není poškozená.


314.   Praktická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu se podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. provádí tak, že žadatel mimo jiné předvede
a) rozebrání a vyčištění zbraně před střelbou,
b) částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k vyčištění zbraně po střelbě,
c) rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k překontrolování zbraně, zda na ní není závada.


315.   Praktická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu se podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. provádí tak, že žadatel mimo jiné předvede
a) postavení při střelbě a ukázku zastavení střelby při závadě zbraně,
b) postup při kontrole střeliva před střelbou a při zjištění závady na střelivu,
c) postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby.


316.   Praktická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu se podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. provádí tak, že žadatel mimo jiné předvede střelbu
a) na pevný cíl,
b) na pohyblivý cíl,
c) na nekrytý cíl.


317.   Při zkoušce odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz se ke střelbě na pevný cíl podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. použije mimo jiné
a) druh zbraně, kterou žadateli určí zkušební komisař,
b) druh zbraně odpovídající skupině zbrojního průkazu, kterou žadatel uvádí v přihlášce,
c) zbraň, kterou si žadatel zapůjčí od podnikatele na úseku zbraní a střeliva.


318.   Při zkoušce odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz se podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. použije ke střelbě místo loveckých kulových a loveckých kombinovaných zbraní
a) krátká zbraň ráže 22 LR (5,6 mm) - malorážka,
b) dlouhá zbraň ráže 22 LR (5,6 mm) - malorážka,
c) dlouhá zbraň ráže 38 Special (9 mm) - malorážka.


319.   Podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. v případech, kdy žadatel o zkoušku odborné způsobilosti je vlastníkem zbraně, kterou drží na povolení k držení zbraně
a) může být při praktické části zkoušky přednostně použita tato zbraň,
b) nemůže být při praktické části zkoušky přednostně použita tato zbraň,
c) musí vždy být při praktické části zkoušky přednostně použita tato zbraň.


320.   Střelba žadatele o zkoušku odborné způsobilosti se podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. provádí na střelnici
a) v poloze vstoje,
b) v poloze vkleče,
c) v poloze vleže.


321.   Podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. oporu zbraně při střelbě žadatele o zkoušku odborné způsobilosti
a) může použít pouze žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A, jde-li o střelbu z dlouhé zbraně, nebo zbrojního průkazu skupiny D,
b) může použít pouze žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny B, jde-li o střelbu z dlouhé zbraně, nebo zbrojního průkazu skupiny C,
c) může použít pouze žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A, jde-li o střelbu z dlouhé zbraně, nebo zbrojního průkazu skupiny E.


322.   Podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. se při střelbě žadatele o zkoušku odborné způsobilosti z krátké kulové zbraně jako cíl použije
a) pistolový mezinárodní terč 30/10 nebo bílý terč o rozměru 450 x 450 mm s černým kruhovým středem o průměru 100 mm, pevně uchycený v cílovém prostoru střelnice,
b) malorážkový mezinárodní terč 40/30 nebo bílý terč o rozměru 500 x 500 mm s černým kruhovým středem o průměru 150 mm, volně uchycený v cílovém prostoru střelnice,
c) pistolový mezinárodní terč 50/20 nebo bílý terč o rozměru 550 x 550 mm s černým kruhovým středem o průměru 200 mm, pevně uchycený v cílovém prostoru střelnice.


323.   Podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. při střelbě žadatele o zkoušku odborné způsobilosti z dlouhé kulové a brokové zbraně se jako cíl použije
a) pistolový mezinárodní terč nebo bílý terč o rozměru 150 x 150 mm s černým kruhovým středem o průměru 90 mm, pevně uchycený v cílovém prostoru střelnice,
b) malorážkový mezinárodní terč 40/30 nebo bílý terč o rozměru 300 x 300 mm s černým kruhovým středem o průměru 150 mm, volně uchycený v cílovém prostoru střelnice,
c) malorážkový mezinárodní terč nebo bílý terč o rozměru 250 x 250 mm s černým kruhovým středem o průměru 112 mm, pevně uchycený v cílovém prostoru střelnice.


324.   Podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. před zahájením hodnocené střelby si žadatel o zkoušku odborné způsobilosti ověří
a) dvěma výstřely správnost nastřelení zbraně,
b) třemi výstřely správnost nastřelení zbraně,
c) pěti výstřely správnost nastřelení zbraně.


325.   V teoretické části zkoušky odborné způsobilosti je žadatel podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. hodnocen stupněm "prospěl", jestliže bez pomůcek získá ve lhůtě
a) 20 minut nejméně 60 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny A,
b) 30 minut nejméně 64 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny A,
c) 40 minut nejméně 67 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny A.


326.   V teoretické části zkoušky odborné způsobilosti je žadatel podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. hodnocen stupněm "prospěl", jestliže bez pomůcek získá ve lhůtě
a) 30 minut nejméně 67 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny B a C,
b) 40 minut nejméně 71 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny B a C,
c) 45 minut nejméně 74 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny B a C.


327.   V teoretické části zkoušky odborné způsobilosti je žadatel podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. hodnocen stupněm "prospěl", jestliže bez pomůcek získá ve lhůtě
a) 40 minut nejméně 74 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny D a E,
b) 45 minut nejméně 69 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny D a E,
c) 30 minut nejméně 71 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny D a E.


328.   Při střelbě na pevný cíl v praktické části zkoušky je podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A hodnocen stupněm "prospěl", jestliže mimo zvládnutí ostatních činností dosáhne
a) nejméně jeden zásah v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nejméně jeden zásah v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 20 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut nebo nejméně jeden zásah terče z brokové zbraně na vzdálenost 30 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pět minut,
b) nejméně dva zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nejméně dva zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut nebo nejméně dva zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 25 m ze čtyř možných výstřelů v čase nejdéle tři minuty,
c) nejméně tři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 30 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nejméně tři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut nebo nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pět minut.


329.   Při střelbě na pevný cíl v praktické části zkoušky je podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny B hodnocen stupněm "prospěl", jestliže mimo zvládnutí jiných činností dosáhne
a) nejméně dva zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nejméně dva zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut nebo nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 20 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle čtyři minuty,
b) nejméně tři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 20 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nejméně tři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut nebo nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 20 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pět minut,
c) nejméně čtyři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nejméně čtyři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut nebo nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 25 m ze čtyř možných výstřelů v čase nejdéle tři minuty.


330.   Při střelbě na pevný cíl v praktické části zkoušky je podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny C hodnocen stupněm "prospěl", jestliže mimo zvládnutí jiných činností dosáhne
a) nejméně tři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 20 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut a nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 20 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pět minut,
b) nejméně čtyři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut a nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 25 m ze čtyř možných výstřelů v čase nejdéle tři minuty,
c) nejméně čtyři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 30 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle tří minut a nejméně čtyři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle tři minuty.


331.   Při střelbě na pevný cíl v praktické části zkoušky je podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny D hodnocen stupněm "prospěl", jestliže mimo zvládnutí jiných činností dosáhne
a) nejméně dva zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 5 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut,
b) nejméně tři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle tří minut,
c) nejméně čtyři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle dvou minut.


332.   Při střelbě na pevný cíl v praktické části zkoušky je podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny E hodnocen stupněm "prospěl", jestliže mimo zvládnutí jiných činností dosáhne
a) nejméně čtyři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle tří minut,
b) nejméně tři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle čtyř minut,
c) nejméně dva zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle jedné minuty.


333.   Podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. zkušební komisař při praktické části zkoušky odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz okamžitě ukončí zkoušku a žadatele ohodnotí stupněm "neprospěl", pokud tento
a) vlastním zaviněním ohrozí bezpečnost osob,
b) vlastním zaviněním způsobí závadu na zbrani nebo náboji,
c) vlastním zaviněním se nezúčastní střelby na pevný cíl.


334.   Žadatel, který byl v teoretické části zkoušky odborné způsobilosti hodnocen stupněm "prospěl" a v praktické části zkoušky "neprospěl", může podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. praktickou část zkoušky
a) jednou opakovat do dvou měsíců ode dne, kdy v praktické části zkoušky byl hodnocen stupněm "neprospěl",
b) dvakrát opakovat do tří měsíců ode dne, kdy v praktické části zkoušky byl hodnocen stupněm "neprospěl",
c) dvakrát opakovat do šesti měsíců ode dne, kdy v praktické části zkoušky byl hodnocen stupněm "neprospěl".


335.   Podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. zkušebnímu komisaři za účast u zkoušky jednoho žadatele o vydání zbrojního průkazu náleží odměna, která činí
a) 100,-Kč,
b) 200,-Kč,
c) 300,-Kč.


336.   Teoretická část zkoušky odborné způsobilosti zkušebního komisaře se podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. provádí
a) testem, který je složen ze 60 otázek, z nichž je 52 otázek ze znalosti právních předpisů , 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu a 3 otázky ze znalosti zdravotního minima, a z ústního pohovoru trvajícího nejdéle 20 minut,
b) testem, který je složen z 50 otázek, z nichž je 42 otázek ze znalosti právních předpisů, 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu a 3 otázky ze znalosti zdravotního minima, a z ústního pohovoru trvajícího nejdéle 30 minut,
c) testem, který je složen ze 65 otázek, z nichž je 50 otázek ze znalosti právních předpisů, 10 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu a 5 otázek ze znalosti zdravotního minima, a z ústního pohovoru trvajícího nejdéle 45 minut.


337.   V praktické části zkoušky odborné způsobilosti zkušebního komisaře podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. žadatel mimo jiné předvede
a) prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu,
b) prohlídku střeliště za účelem zjištění, zda není poškozeno,
c) prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není poškozená.


338.   V praktické části zkoušky odborné způsobilosti zkušebního komisaře podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. žadatel mimo jiné předvede
a) rozebrání a vyčištění zbraně před střelbou,
b) částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k vyčištění zbraně po střelbě,
c) rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k překontrolování zbraně, zda na ní není závada.


339.   V praktické části zkoušky odborné způsobilosti zkušebního komisaře podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. žadatel mimo jiné předvede
a) postavení při střelbě a ukázku zastavení střelby při závadě zbraně,
b) postup při kontrole střeliva před střelbou a při zjištění závady na střelivu,
c) postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby.


340.   V praktické části zkoušky odborné způsobilosti zkušebního komisaře podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. žadatel mimo jiné prokáže
a) znalosti z postupu řídícího střelby,
b) znalosti provozního řádu střelnice,
c) znalosti zkušebního řádu.


341.   V teoretické části zkoušky odborné způsobilosti zkušebního komisaře je žadatel podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. hodnocen stupněm "prospěl", jestliže bez nápovědy a pomůcek správně odpoví ve lhůtě
a) 30 minut nejméně 47 otázek z testu a následně potvrdí znalosti stanovené v zákoně o zbraních,
b) 60 minut nejméně 52 otázek z testu a následně potvrdí znalosti stanovené v zákoně o zbraních,
c) 80 minut nejméně 57 otázek z testu a následně potvrdí znalosti stanovené v zákoně o zbraních.


342.   Pokud žadatel při praktické části zkoušky odborné způsobilosti zkušebního komisaře vlastním zaviněním ohrozí bezpečnost osob, zkušební komise podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb.
a) zkoušku okamžitě ukončí a ohodnotí zkoušku stupněm "neprospěl",
b) napomene žadatele a v případě nápravy ohodnotí zkoušku stupněm "prospěl",
c) zkoušku ukončí a vyzve žadatele, aby se dostavil v dalším termínu k vykonání praktické části zkoušky.


343.   Technické požadavky pro zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných střelných zbraní nebo střeliva a podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami stanoví
a) nařízení vlády č. 338/2002 Sb.,
b) zákon o zbraních,
c) vyhláška Ministerstva vnitra.


344.   Podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. se za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní mimo jiné považuje uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, které splňují požadavky odolnosti proti vloupání
a) 10 odporových jednotek podle České technické normy ČSN EN 1143-1, a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy B podle České technické normy ČSN EN 1300,
b) 15 odporových jednotek podle České technické normy ČSN EN 1143-1, a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1300,
c) 20 odporových jednotek podle České technické normy ČSN EN 1143-1, a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy C podle České technické normy ČSN EN 1300.


345.   Podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. se za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní mimo jiné považuje
a) uzamykatelný skříňový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci skříňových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1,
b) ocelový skříňový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci skříňových trezorů bezpečnostní třídy A podle České technické normy ČSN EN 1143-1,
c) uzamykatelný trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci ocelových trezorů bezpečnostní třídy B podle České technické normy ČSN EN 1143-1.


346.   Podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. se za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní mimo jiné považuje
a) zvláštní uzamčené zařízení, které je neoddělitelně ukotveno do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu, a vybaveno zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1300,
b) uzamčené zařízení, které je ukotveno do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z cihel nebo jiného materiálu, a je vybaveno zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy B podle České technické normy ČSN EN 1300,
c) uzamčené zařízení, které je ukotveno do stěny nebo podlahy zhotovených z betonových panelů nebo stejného stavebního materiálu, a vybaveno zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy C podle České technické normy ČSN EN 1300.


347.   Za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní se mimo jiné považuje
a) uzamčená místnost nebo zvláštní objekt, které splňují požadavky podle § 5 zákona o zbraních,
b) uzamčená místnost nebo samostatný objekt, které splňují požadavky podle § 3 nařízení vlády č. 338/2002 Sb.,
c) zvláštní místnost nebo samostatný dům, které splňují požadavky podle § 2 vyhlášky MV č. 384/2002 Sb.


348.   Podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. se za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní mimo jiné považuje
a) celoocelový trezor, který splňuje shodné požadavky kladené na klasifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy II podle České technické normy ČSN EN 1143-1,
b) trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci celoocelových dveří a celoocelových trezorů bezpečnostní třídy III podle České technické normy ČSN EN 1143-1,
c) komorový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1.


349.   Za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní se mimo jiné považuje výloha a skla výloh, které splňují podmínky
a) podle § 24 zákona o zbraních,
b) podle § 4 nařízení vlády č. 338/2002 Sb.,
c) podle § 4 vyhlášky MV č. 384/2002 Sb.


350.   Podle nařízení č. 338/2002 Sb. se za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní mimo jiné považuje sklo vitríny nebo pultu, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností
a) nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu,
b) nejméně 300 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu,
c) maximálně 350 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu.


351.   Uzamčená místnost nebo samostatný objekt (zvláštní objekt) jsou podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. mimo jiné vybaveny trezorovými dveřmi, které splňují požadavky pro
a) kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy II podle České technické normy ČSN EN 1143-1,
b) kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy III podle České technické normy ČSN EN 1143-1,
c) kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1.


352.   U uzamčené místnosti nebo samostatného objektu (zvláštní objekt) jsou podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. mimo jiné
a) stěny, stropy a podlahy zhotoveny z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu,
b) stěny a podlahy zhotoveny z cihel nebo železobetonových panelů,
c) stěny a stropy zhotoveny z betonových nebo cihlových kvádrů.


353.   U uzamčené místnosti nebo samostatného objektu (zvláštní objekt) jsou podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. mimo jiné
a) okna, světlíky, větráky, šachty a další otvory opatřeny zabudovanými kovovými mřížemi s pruty o průměru nejméně 8 mm, kdy vzdálenost os prutů činí nejvíce 100 mm. Spoje prutů jsou snýtovány,
b) okna, světlíky, komíny, větráky, šachty a další otvory opatřeny pevně zabudovanými ocelovými mřížemi s pruty o průměru nejméně 10 mm, kdy vzdálenost os prutů činí nejvíce 130 mm. Spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány,
c) okna, větráky, šachty a další otvory opatřeny pevně zabudovanými železnými mřížemi s pruty o průměru nejméně 15 mm, kdy vzdálenost os prutů činí nejvíce 150 mm. Spoje prutů jsou svařeny.


354.   U uzamčené místnosti nebo samostatného objektu lze podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. mimo jiné
a) od prvého nadzemního podlaží místo mříže použít uzavíratelné okno s celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 300 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu,
b) od druhého nadzemního podlaží místo mříže použít uzavíratelné okno s celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu,
c) od třetího nadzemního podlaží místo mříže použít uzavíratelné okno s celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 200 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu.


355.   Podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. má mít výloha celoocelový rám pevně zabudovaný do stěny budovy se sklem výlohy vybaveným bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu. Podmínku odolnosti skla lze mimo jiné nahradit
a) pevně zabudovanou ocelovou mříží s pruty o průměru nejméně 8 mm a vzdáleností os prutů nejvíce 100 mm, přičemž spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány,
b) pevně zabudovanou ocelovou mříží s pruty o průměru nejméně 10 mm a vzdáleností os prutů nejvíce 130 mm, přičemž spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány,
c) pevně zabudovanou ocelovou mříží s pruty o průměru nejméně 15 mm a vzdáleností os prutů nejvíce 150 mm, přičemž spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány.


356.   Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. skladovat v prostorách, které jsou
a) schváleny Ministerstvem vnitra,
b) schváleny Policií České republiky,
c) k tomuto účelu schváleny.


357.   Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky určené k prodeji lze v bytových domech a stavbách pro obchod přechovávat pouze v prostorách a v množství, které nepřevyšuje váhu či počet, uvedených v příloze k
a) nařízení vlády č. 338/2002 Sb.,
b) zákonu o zbraních,
c) vyhlášce Českého báňského úřadu.


358.   Podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. má mít výloha celoocelový rám pevně zabudovaný do stěny budovy se sklem výlohy vybaveným bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu. Podmínku odolnosti skla lze mimo jiné nahradit
a) posuvnou, sklopnou nebo rolovací ocelovou mříží s parametry odpovídajícími ocelové mříži s pruty o průměru nejméně 10 mm a vzdáleností os prutů nejvíce 130 mm, přičemž spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány, se dvěma zámky s vysokou bezpečností zařazenými do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1143-1,
b) posuvnou, sklopnou nebo rolovací ocelovou mříží s parametry odpovídajícími ocelové mříži s pruty o průměru nejméně 8 mm a vzdáleností os prutů nejvíce 100 mm, přičemž spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány, se dvěma zámky s vysokou bezpečností zařazenými do třídy B podle České technické normy ČSN EN 1143-1,
c) posuvnou, sklopnou nebo rolovací ocelovou mříží s parametry odpovídajícími ocelové mříži s pruty o průměru nejméně 15 mm a vzdáleností os prutů nejvíce 120 mm, přičemž spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány, se dvěma zámky s vysokou bezpečností zařazenými do třídy C podle České technické normy ČSN EN 1143-1.


359.   Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. přechovávat mimo jiné
a) v několika místnostech v samostatných skříních nebo schránkách upravených proti možnému odcizení nebo zneužití,
b) v jednom prostoru pouze v samostatných skříních nebo schránkách upravených proti možnému odcizení nebo zneužití,
c) v jednom prostoru v samostatných uzamykatelných skříních nebo schránkách, s bezpečností zařazených do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1143, proti možnému odcizení nebo zneužití.


360.   Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. přechovávat mimo jiné tak
a) aby případným odcizením nebo zneužitím nebyl neohrožen život a zdraví,
b) aby případným výbuchem nebo požárem neohrozily životy, zdraví a majetek,
c) aby případným výbuchem nedošlo k ohrožení náhodných občanů nebo poškození soukromého majetku.


361.   Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. přechovávat mimo jiné
a) v jakýchkoli obalech nebo obalech, které splňují požadavky vysoké bezpečnosti ve třídě B podle České technické normy ČSN P 165111,
b) v původních obalech výrobce, které splňují požadavky 15 odporových jednotek podle vyhlášky Ministerstva vnitra,
c) v původních obalech výrobce nebo takových obalech, které splňují požadavky na bezpečnost obdobně jako původní obaly.


362.   Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. přechovávat mimo jiné
a) v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 25 °C,
b) v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 °C,
c) v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 45 °C.


363.   Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. přechovávat mimo jiné
a) v místnostech do vzdálenosti nejméně 5 m od hořlavých a lehce zápalných předmětů,
b) kdekoli bez přihlédnutí k hořlavým nebo lehce zápalným předmětům,
c) odděleně od hořlavých a lehce zápalných předmětů.


364.   Podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. lze mimo jiné černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky přechovávat
a) mimo obytné místnosti,
b) mimo rekreační oblasti,
c) mimo školská zařízení, ministerstva a vládní budovy.


365.   Zacházet s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami při přebíjení nábojů lze podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. provádět
a) pouze v uzavřených prostorách,
b) kdekoli na volných prostranstvích,
c) jen na střelnici nebo na neuzavřených prostranstvích, kam nemá veřejnost volný přístup.


366.   Podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. při přebíjení nábojů
a) nelze používat ohně a kouřit,
b) lze mimo jiné používat i některá nekrytá elektrická osvětlení,
c) nelze jíst, pít a provádět nesouvisející činnosti.


367.   Podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. při přebíjení nábojů
a) lze mimo jiné používat pouze nově zakoupenou nábojnici,
b) nelze používat nepoškozenou nábojnici,
c) lze mimo jiné používat pouze nepoškozenou nábojnici.


368.   V trestním zákoně je o nutné obraně stanoveno, že
a) čin jinak trestný, kterým někdo v sebeobraně odvrací napadení nebezpečným pachatelem, není trestným činem. O nutnou obranu jde i tehdy, byla-li obrana nepřiměřená útoku,
b) čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku,
c) čin jinak trestný, kterým někdo zneškodní nebezpečného ozbrojeného pachatele, který porušuje zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana účinná.


369.   V trestním zákoně je o krajní nouzi stanoveno, že
a) čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající nebezpečí většímu množství občanů, kteří jsou chráněni tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí odvrátit jinými prostředky,
b) čin jinak trestný, kterým někdo zabraňuje pachateli v páchání trestného nebo jiného činu, který je uveden v tomto zákoně, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno pachateli v páchání činu zabránit jiným způsobem,
c) čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.


370.   Druhy střelných zbraní podle charakteru střelby se dělí na
a) jednoranové, opakovací, víceranové, automatické,
b) jednokomorové, vícekomorové a samonabíjecí,
c) jednohlavňové, vícehlavňové a automatické.


371.   Podle střeliva se rozlišují druhy palných zbraní na zbraně
a) kulové, kombinované, signální, expanzní a automatické,
b) kulové, kombinované, zvláštní expanzní a samonabíjecí,
c) kulové, brokové, kombinované, signální, expanzní, expanzní přístroj a zvláštní.


372.   Expanzní zbraně se podle konstrukce a střeliva dělí na
a) akustické, plynovky a zbraně na granule,
b) akustické, signální a zbraně na granule,
c) paintbalové, plynovky a zbraně na granule.


373.   Druhy střelných zbraní podle způsobu držení se dělí na
a) lovecké a sportovní,
b) dlouhé a krátké,
c) speciální a samonabíjecí.


374.   Palná zbraň, u níž se vyhození vystřelené nábojnice, opětovné nabití a napnutí bicího mechanismu děje v důsledku předchozího výstřelu, a jejíž konstrukce umožňuje střílet jednotlivé rány, je
a) samonabíjecí zbraň palná,
b) opakovací zbraň palná,
c) samočinná zbraň.


375.   Palná zbraň, jejíž konstrukce umožňuje střílet dávkou nebo dávkami i jednotlivými ranami, je
a) samonabíjecí zbraň palná,
b) opakovací zbraň palná,
c) samočinná zbraň.


376.   Hlaveň slouží
a) k uzavírání nebo uzamykání náboje ve zbrani,
b) k zásobování zbraně náboji,
c) k přeměně určitého druhu energie v pohybovou energii střely; vodicí část vývrtu hlavně vede střelu v požadovaném směru.


377.   Závěr u zbraně je zařízení, které
a) uzavírá nebo uzamyká nábojovou komoru,
b) slouží k zamíření zbraně,
c) slouží k zásobování zbraně náboji.


378.   Bicí mechanismus u palných zbraní je mechanismus
a) sloužící k vedení střely,
b) způsobující úder na zápalku,
c) sloužící k zamíření zbraně.


379.   Pojistka je
a) součást zajišťující zbraň proti výstřelu,
b) součást, která přidržuje nábojnici,
c) zařízení, které vyhazuje nábojnici nebo náboj.


380.   Mířidla jsou zařízení sloužící
a) k měření ráže zbraně,
b) k zamíření zbraně,
c) k nabíjení zbraně.


381.   Vložná hlaveň je
a) hlaveň větší ráže vkládaná do vývrtu hlavně menší ráže,
b) hlaveň menší ráže vkládaná do vývrtu hlavně větší ráže,
c) zařízení nebo součást hlavně, která upravuje účinky výstřelu.


382.   Rám zbraně je
a) součást revolveru, která vytahuje a vyhazuje vystřelené nábojnice,
b) část zbraně, která je určena k podávání nábojů,
c) součást revolveru, ve které jsou uloženy nebo jsou na ní upevněny ostatní součásti zbraně.


383.   Spoušťový mechanismus palné zbraně slouží
a) k zamíření zbraně na cíl,
b) k ovládání bicího mechanismu,
c) k vytažení nábojnice z nábojové komory.


384.   Palná zbraň - jednuška je
a) jednoranová dvouhlavňová brokovnice,
b) jednohlavňová jednoranová brokovnice,
c) víceranová brokovnice.


385.   Palná zbraň - dvojka je
a) dvojhlavňová brokovnice s hlavněmi vedle sebe,
b) dvojhlavňová brokovnice s hlavněmi nad sebou,
c) lovecká zbraň s brokovou a kulovou hlavní vedle sebe.


386.   Palná zbraň - lankasterka je
a) dvojka se skrytými kladívky,
b) dvojka s vnějšími kohouty,
c) jednohlavňová jednoranová brokovnice.


387.   Palná zbraň - hamerleska je
a) dvojhlavňová zbraň s kulovou a brokovou hlavní,
b) dvojka s vnějšími kohouty,
c) dvojka se sklopnými hlavněmi a se skrytými kladívky.


388.   Palná zbraň - broková kozlice je
a) dvojhlavňová zbraň s kulovou a brokovou hlavní,
b) zbraň se dvěma hlavněmi vedle sebe; obě hlavně brokové,
c) zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; obě hlavně brokové.


389.   Palná zbraň - brokový troják je
a) kulová zbraň se třemi kulovými hlavněmi, dvěma vedle sebe a jednou pod nimi nebo nad nimi,
b) zbraň se třemi brokovými hlavněmi, dvěma vedle sebe a jednou pod nimi nebo nad nimi,
c) zbraň se třemi malorážkovými hlavněmi, dvěma vedle sebe a jednou pod nimi nebo nad nimi.


390.   Palná zbraň - kombinovaná zbraň je
a) lovecká dlouhá zbraň se dvěma a více hlavněmi; hlavně mají různý vývrt,
b) zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; obě hlavně brokové,
c) jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovým vývrtem určená pro střelbu kulovými náboji.


391.   Palná zbraň - obojetnice je
a) zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe,
b) dvouhlavňová brokovnice s hlavněmi vedle sebe,
c) dvouhlavňová zbraň s kulovou a brokovou hlavní vedle sebe.


392.   Palná zbraň - kulobroková kozlice je
a) zbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe,
b) zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; kulová a broková hlaveň bez ohledu na jejich vzájemnou polohu,
c) zbraň, která má dvě brokové hlavně vedle sebe.


393.   Palná zbraň - dvojákový troják je
a) zbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň broková,
b) zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň malorážková,
c) broková zbraň se třemi brokovými hlavněmi.


394.   Palná zbraň - troják je
a) zbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň broková,
b) zbraň se třemi hlavněmi, dvěma brokovými vedle sebe a kulovou pod nimi nebo nad nimi,
c) broková zbraň se třemi brokovými hlavněmi.


395.   Palná zbraň - trojáček je
a) broková zbraň se třemi brokovými hlavněmi,
b) zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe, nad nimi nebo pod nimi je hlaveň broková,
c) zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň malorážková.


396.   Palná zbraň - trojče je
a) zbraň se třemi hlavněmi; kulová a broková hlaveň nad sebou, po stranách hlaveň malorážková nebo kulová malé ráže,
b) broková zbraň se třemi hlavněmi, dvěma brokovými vedle sebe a kulovou pod nimi nebo nad nimi,
c) zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň malorážková.


397.   Palná zbraň - čtyřče je
a) zbraň se čtyřmi brokovými hlavněmi souměrně uspořádanými ke svislé ose,
b) zbraň se čtyřmi hlavněmi souměrně uspořádanými ke svislé ose; dvě hlavně brokové, jedna kulová a jedna malorážková nebo dvě hlavně kulové, jedna broková a jedna malorážková,
c) kulová zbraň se čtyřmi kulovými hlavněmi souměrně uspořádanými ke svislé ose.


398.   Palná zbraň - kulovnice je
a) jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu kulovými náboji,
b) vícehlavňová lovecká zbraň určená pro střelbu brokovými náboji,
c) jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu signálními náboji.


399.   Palná zbraň - dvoják je
a) dlouhá zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe,
b) lovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi nad sebou,
c) lovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe.


400.   Palná zbraň - kulová kozlice je
a) lovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi nad sebou,
b) dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe,
c) lovecká dlouhá zbraň se dvěma brokovými hlavněmi nad sebou.


401.   Palná zbraň - kulový troják je
a) dlouhá lovecká zbraň se třemi brokovými hlavněmi,
b) dlouhá lovecká zbraň se třemi kulovými hlavněmi,
c) lovecká zbraň se dvěmi kulovými a jednou brokovou hlavní.


402.   Palná zbraň - malorážka je
a) dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem pro kulový náboj se středovým zápalem,
b) krátká zbraň určená pro střelbu náboji typu Flobert,
c) dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem pro kulový náboj ráže 22 (5,6 mm) s okrajovým zápalem.


403.   Palná zbraň - flobertka je
a) krátká nebo dlouhá jednohlavňová nebo dvouhlavňová zbraň určená pro náboje typu Flobert,
b) dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem pro kulový náboj ráže .22 (5,6 mm) s okrajovým zápalem,
c) dlouhá kulová zbraň pro střelbu kulovými náboji se středovým zápalem.


404.   Palná zbraň - pistole je
a) krátká zbraň s pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy hlavně,
b) dlouhá zbraň s pevnou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová),
c) krátká zbraň s pevnou nebo pohyblivou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová).


405.   Palná zbraň - revolver je
a) krátká zbraň s pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy vývrtu hlavně,
b) krátká zbraň s pevnou nebo pohyblivou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová),
c) dlouhá zbraň s pohyblivou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy vývrtu hlavně.


406.   Ráže palné zbraně pro kulový náboj je
a) vyjádřena některými nebo všemi údaji: smluvní velikostí průměru vodicí části vývrtu hlavně, technickým popisem nábojové komory, technickým popisem použitého náboje, doplňkovými označeními,
b) vyjádřena všemi údaji: smluvní velikostí průměru vodicí části vývrtu hlavně, technickým popisem nábojové komory, technickým popisem použitého náboje,
c) přesně vyjádřena údaji: smluvní velikostí průměru vodicí části vývrtu hlavně, technickým popisem nábojové komory.


407.   Ráže palné zbraně pro brokový náboj je
a) vyjádřena přesnou velikostí průměru vývrtu hlavně a smluvním číslem udávajícím počet koulí libovolného průměru odlitých z jedné anglické libry olova, které projdou lehce vývrtem hlavně,
b) přesná velikost průměru vodicí části vývrtu hlavně, což je smluvní číslo udávající počet koulí stejného průměru odlitých z jedné anglické libry olova, které projdou vývrtem hlavně,
c) vyjádřena údaji: smluvní velikostí průměru vodicí části vývrtu hlavně a technickým popisem nábojové komory.


408.   Zahrdlení u palné zbraně pro brokový náboj (brokovnice) je úprava
a) úsťové části brokové hlavně ovlivňující velikost a charakter krytí,
b) nábojové komory brokové zbraně,
c) přechodového kužele brokové zbraně.


409.   Střelivo podle zápalu se dělí na
a) střelivo s dynamickým nebo mechanickým zápalem,
b) střelivo s elektrickým nebo plynovým zápalem,
c) střelivo s elektrickým nebo mechanickým zápalem.


410.   Střelivo s mechanickým zápalem se dělí na střelivo
a) s okrajovým zápalem nebo se zápalem Lefaucheux,
b) s okrajovým nebo středovým zápalem,
c) s okrajovým zápalem, středovým zápalem nebo se zápalem Lefaucheux.


411.   Školní náboj je náboj
a) určený ke světelné a akustické imitaci ostré střelby,
b) bez výmetné náplně a zápalky, který rozměrově odpovídá skutečnému náboji: slouží pro výuku a výcvik v nabíjení a spouštění zbraně a pro kontrolu funkce zásobníku, závěru a spušťadla,
c) s výmetnou náplní, který rozměrově odpovídá skutečnému náboji.


412.   Flobertův náboj je náboj
a) se středovým zápalem pro brokové zbraně,
b) se středovým zápalem; má střelu jednotnou nebo hromadnou v rážích 4 mm, 7 mm a 10 mm,
c) s okrajovým zápalem; má střelu jednotnou nebo hromadnou v rážích 4 mm, 6 mm a 9 mm.


413.   U perkusního zámku se iniciace výmetné náplně vyvozuje
a) úderem kladívka (kohoutu) na perkusní zápalku,
b) úhozem kladívka (kohoutu) na ocílku,
c) úderem křemene upevněného v čelistech zámku na ocílku.


414.   Záměrná je
a) kladný náměr, který definuje odklon náměrné od úrovně ústí vzhůru,
b) přímka spojující mířidla zamířené zbraně a nejvyšší bod dráhy střely na úrovni ústí,
c) přímka spojující mířidla zamířené zbraně a záměrný bod na cíli.


415.   Maximální dostřel je
a) největší dosažitelný dostřel při střelbě z určité zbraně s určitým druhem náboje,
b) největší vzdálenost od zbraně, na níž lze efektivně vyřadit střelbou zvolený cíl,
c) nejmenší dosažitelný dostřel při střelbě z určité zbraně.


416.   Účinný dostřel je
a) největší vzdálenost od zbraně, na níž lze efektivně vyřadit střelbou zvolený cíl,
b) největší dosažený dostřel při střelbě z určité zbraně s určitým druhem náboje,
c) maximální vzdálenost od zbraně, kam dopadne střela.


417.   Krytí zbraně je
a) poměr počtu zásahů vytvořených broky brokového shluku určitého náboje ve čtverci o stanovené úhlopříčce,
b) poměr počtu zásahů vytvořených broky brokového shluku určitého náboje ve svislém kruhu o stanoveném průměru v určené vzdálenosti od ústí zbraně k celkovému počtu broků v náboji, vyjádřený v procentech,
c) prodloužená osa hlavně zamířené zbraně bezprostředně před výstřelem.


418.   Ranivý účinek je
a) ničivý účinek střel na živé cíle, jehož výsledkem je vznik střelných poranění,
b) ničivý účinek střel na pevné cíle, jehož výsledkem je zničení cíle,
c) rozdíl mezi dopadovou a zbytkovou energií střely.


419.   Průbojný účinek je
a) účinek střely, který způsobí zapálení předmětu,
b) ničivý účinek střel na živé cíle, jehož výsledkem je vznik střelných poranění,
c) ničivý účinek střely spočívající v pronikání neživým cílem.


420.   Střelnice je komplex zařízení a prostorů určených
a) pro střelbu,
b) výhradně pro výuku a výcvik ve střelbě,
c) jen pro nastřelování a zkoušení zbraní.


421.   Střelecké stanoviště je
a) přibližně určené místo, popřípadě ohrazené, kde řídící střeleb vydává střelcům náboje,
b) přesně určené místo, popřípadě ohrazené, z něhož se střílí,
c) přesně určené místo, popřípadě ohrazené, na kterém se udělují střelcům instrukce.


422.   Palebná čára je čára, která omezuje střelecká stanoviště směrem
a) k terčové čáře,
b) k místu, kde jsou vydávány náboje,
c) k místu, kde řídící střeleb provádí instruktáž.


423.   Cílový prostor je prostor, kde
a) se zdržuje střelec po zasažení cíle,
b) je prováděno vyhodnocení střelby na cíl,
c) je umístěn terč a terčová zařízení.


424.   Ohrožený prostor je prostor střelnice, kde
a) lze předpokládat přímý dopad střel nebo střel a jejich částí po odrazu při dodržení bezpečnostních pravidel platných pro danou střelnici,
b) jsou uloženy zbraně, střelivo a další munice,
c) se provádí výuka a výcvik ve střelbě.


425.   Bezpečný prostor je prostor střelnice, který
a) není při střelbě ohrožen při dodržení bezpečnostních pravidel platných pro danou střelnici,
b) je za zády řídícího střeleb,
c) slouží k ukládání vystřelených nábojnic.


426.   Terčové zařízení je zařízení sloužící
a) k umístění a případnému pohybu terčů,
b) k automatickému lepení terčů po provedené střelbě,
c) k uskladnění používaných terčů na střelnici.


427.   Nástřelná série je
a) série sloužící k ověření zkušební značky zbraně,
b) série sloužící k ověření nastřelení a funkce zbraně zpravidla před soutěží,
c) série sloužící k ověření průměrné hodnoty bodu zásahu.


428.   Vydutí hlavně je
a) rozšíření ústí brokové hlavně,
b) místní zvětšení průměru hlavně způsobené při výstřelu,
c) prasknutí hlavně po výstřelu.


429.   Dva různými směry současně vržené asfaltové terče se nazývají
a) dvojterč,
b) nástřelný terč,
c) zadní terč.


430.   Terč definovaných rozměrů, hmotnosti a barvy, používaný pro brokové disciplíny, vrhaný vrhacím zařízením se nazývá
a) nástřelný terč (pohyblivý terč),
b) dvojterč (klouzavý terč),
c) asfaltový terč (letící terč).


431.   Zápalka je
a) prachová tableta určená jako zápalná látka v palných střelných zbraních,
b) součást náboje obsahující zápalkovou slož, která se nárazem nebo jiným způsobem vznítí a zažehne výmetnou náplň,
c) nábojnice obsahující zažehovací nebo zápalnou látku určenou pro palné střelné zbraně.


432.   Při popálení nebo opaření malé plochy postižené místo
a) překryjeme čistým obvazem,
b) poléváme chladnou vodou dokud chlazení přináší úlevu, pak zakryjeme co nejčistší tkaninou,
c) ošetříme mastí na spáleniny.


433.   Při polití kyselinou nebo louhem postižené místo
a) se snažíme chemicky neutralizovat,
b) otřeme čistým kouskem látky dosucha,
c) poléváme co největším množstvím vody.


434.   Při kolapsu (mdlobě) postiženého
a) uložíme do polohy na záda, zvedneme dolní končetiny, zajistíme přívod čerstvého vzduchu, dáváme studené obklady na čelo,
b) posadíme se zakloněnou hlavou, dáváme studené obklady na prsa,
c) položíme, nejlépe do polohy na břiše.


435.   Šok je závažný chorobný stav, se kterým se můžeme setkat
a) pouze po větším úrazu,
b) pouze při větší ztrátě tělesných tekutin,
c) u všech závažných úrazových, ale i neúrazových stavů.


436.   V rámci protišokových opatření při úrazu provádíme
a) stavění krvácení, zajištění psychického klidu, ochranu před prochlazením nebo přehřátím, znehybnění zlomenin,
b) obyčejně znehybnění končetin a uložení do polohy vleže,
c) podávání tekutiny podle žízně, na poraněné místo dáme elastické obinadlo, s pacientem nemanipulujeme, abychom mu neublížili.


437.   Při tepenném krvácení na končetině přiložíme škrtidlo
a) pod ránou, to je dále od srdce,
b) nad ránou, to je blíže k srdci,
c) nad i pod ránou.


438.   Při tepenném krvácení menšího rozsahu na končetině přiložíme
a) tlakový obvaz,
b) normální obvaz,
c) obvaz na ránu a nad ní škrtidlo.


439.   Při bezvědomí
a) zjistíme stav dýchání a srdeční činnosti, není-li porucha, orientačně vyšetříme a postiženého uložíme do stabilizované polohy na bok,
b) postiženého orientačně vyšetříme a při zjištění, že dýchá a tep je hmatný, jej uložíme na břicho,
c) ihned zahájíme dýchání z úst do úst, s orientačním vyšetřením se nezdržujeme.


440.   Při umělém dýchání z plic do plic provedeme
a) v poloze postiženého na zádech šetrný záklon hlavy, vyčistíme ústní dutinu, otevřeme ústa, předsuneme dolní čelist, nos stiskneme prsty a dýcháme do úst postiženého frekvencí 12x za minutu,
b) záklon hlavy a do úst postiženého dýcháme 10krát za minutu,
c) otevření úst a do úst postiženého dýcháme 20krát za minutu.


441.   Je-li dýchání z plic do plic neúčinné
a) snažíme se prudkým fouknutím odstranit event. překážku,
b) provedeme předklon hlavy,
c) zdokonalíme záklon hlavy.


442.   Zevní masáž srdce při resuscitaci provádíme
a) v poloze na zádech postiženého rytmickým masírováním hrudníku oběma rukama přeloženýma přes sebe,
b) uložením postiženého na tvrdou podložku, přičemž stlačujeme dolní třetinu hrudní kosti dlaňovou hranou jedné ruky, druhá ruka je přiložena na spodní, frekvencí 100krát za minutu,
c) přiložením dlaně na hrudní kost postiženého v její dolní části a stlačujeme frekvencí 80krát za minutu.


443.   Při poranění páteře transport poraněného
a) není možný,
b) je možný jen na tvrdé rovné podložce,
c) je možný na jakékoliv podložce.


444.   Při žilním krvácení většího rozsahu
a) přiložíme tlakový obvaz,
b) přiložíme normální obvaz a pod ránu škrtidlo,
c) postačí normální obvaz.


445.   Při tepenném krvácení na krku v oblasti klíční kosti v podpažní jamce zastavujeme krvácení
a) tlakovým obvazem,
b) pomocí škrtidla,
c) tlakem prstu v ráně.


446.   Cizí těleso v ráně většího rozměru
a) se snažíme odstranit a přiložit obvaz,
b) ponecháme zásadně v ráně, přiložíme pouze obvaz, těleso bude odstraněno až při odborném ošetření,
c) nesmíme v ráně ponechat, působilo by jako zdroj infekce.


447.   Stabilizovaná poloha je
a) vleže na zádech se zakloněnou hlavou,
b) na břiše,
c) na boku, s pokrčenou spodní dolní končetinou, horní paže je podložena pod obličejem a spodní paže je v mírném zapažení za tělem.


448.   Při prudkém zevním krvácení je nejdůležitější
a) okamžité stavění krvácení stiskem prstu v ráně, pak si rozmyslíme další postup,
b) nejprve si dobře promyslet postup a připravit si pomůcky,
c) ránu zavázat, s poraněním nemanipulovat a přivolat pomoc.


449.   Krvácení z nosu ošetříme
a) stlačením nosních dírek prsty a předklonem hlavy, případně přikládáním studených obkladů na zátylek,
b) záklonem hlavy,
c) uložením postiženého do vodorovné polohy.


450.   Otevřenou zlomeninu končetiny
a) znehybníme dlahami, před tím je však třeba zlomeninu napravit narovnáním v ose,
b) ošetříme poraněnému přiložením obvazu a elastického obinadla na ránu,
c) ošetříme poraněnému přiložením obvazu a končetinu znehybníme v poloze, v jaké se nachází.


451.   Při zavřeném poranění břicha, kdy je poraněný při vědomí
a) uložíme poraněného do polohy na zádech nebo na bok, cítí-li se tak lépe,
b) uložíme jej do polohy vsedě, dáváme pít podle žízně,
c) uložíme jej do polohy na břiše.


452.   Zlomeninu horní končetiny ošetříme přiložením
a) elastického obinadla a provedeme protišoková opatření,
b) elastického obinadla v místě bolesti,
c) dlahy a provedeme závěs, nejlépe šátkem.


453.   Zlomeninu dolní končetiny ošetříme přiložením
a) dlahy přes oblečenou končetinu, se znehybněním sousedních kloubů,
b) elastického obinadla v místě bolesti,
c) elastického obinadla od prstů až k tříslu.


454.   Při střelném poranění
a) musíme ránu pro zvýšenou možnost infekce důkladně vyčistit a vydezinfikovat,
b) musíme dbát na možnost komplikací, proto vždy ránu důkladně vymyjeme a dezinfikujeme pouze okolí,
c) je při prvním ošetření riziko infekce málo podstatné; snažíme se pouze zastavit krvácení a u končetin provést znehybnění.


455.   Při střelném poranění hlavy, kdy je poraněný v bezvědomí, dýchá, tep je hmatný a krvácí z ucha, poraněnému
a) přiložíme obvaz na krvácející ucho, uložíme ho do stabilizované polohy na bok na straně poraněného ucha, pravidelně sledujeme jeho stav,
b) přiložíme obvaz na ucho a uložíme ho na záda,
c) obvážeme ucho a pokud možno s ním nemanipulujeme.


456.   Při střelném poranění hrudníku, kdy je poraněný při vědomí, přiložíme na ránu
a) poloprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy v polosedě, sledujeme jeho stav,
b) neprodyšný obvaz, poraněného uložíme na záda,
c) neprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy na bok poraněnou stranou nahoru.


457.   Při střelném poranění břicha, kdy je poraněný při vědomí
a) obvážeme ránu, poraněného položíme nejlépe na břicho, aby byla rána stlačena,
b) na ránu přiložíme obvaz, případně vyhřezlé kličky střevní se nesnažíme nikdy vrátit zpět, poraněného uložíme v poloze na zádech s podloženými koleny, nesmí nic jíst ani pít,
c) ránu obvážeme, poraněného uložíme v polosedě, dáváme mu pít podle žízně, ale nesmí nic jíst.


458.   Při střelném poranění končetiny poraněnému
a) přiložíme tlakový obvaz, při větším tepenném krvácení zaškrtíme tepnu nad ránou,
b) ránu omyjeme, vyjmeme kulku a obvážeme,
c) ránu zaškrtíme nad ránou i pod ránou.


459.   Při poskytování první pomoci je nutné nejdříve
a) zastavit velké tepenné krvácení a zajistit dýchání,
b) přivolat odbornou pomoc,
c) zahájit umělé dýchání.


460.   Zlomeninu znehybňujeme přiložením dlahy tak, aby
a) znehybňovala kloub nad a pod zlomeninou,
b) sahala od zlomeniny ke kloubu,
c) znehybňovala celou končetinu.


461.   Tlakový bod je místo, ve kterém lze stisknout tepnu
a) na kterémkoli místě v jejím průběhu,
b) nad ránou,
c) proti kosti.


462.   Podezření na poranění míchy vyvolává
a) bezvědomí, pacient reaguje jen na bolestivé podněty,
b) ztráta hybnosti a citlivosti dolních končetin,
c) škubavé křeče dolních končetin.


463.   Žilní krvácení poznáme podle toho, že krev je
a) světlá a vystřikuje souhlasně s tepem,
b) tmavá a teče z rány bez pulzace,
c) světlá a vytéká z rány bez tlaku.


464.   Při tepenném krvácení s přítomností cizího tělesa v ráně se tlakový obvaz přikládá
a) na kratší dobu,
b) bez ohledu na přítomnost cizího tělesa,
c) až po jeho odstranění.


465.   Autotransfuzní poloha je
a) vleže na zádech se zdviženými dolními končetinami,
b) na břiše, tlakem na břišní orgány se dostane krev do srdce,
c) v polosedě s podloženou hlavou.


466.   Záchranná služba má telefonní číslo
a) 150,
b) 155,
c) 158.


467.   Při kolapsu (mdlobě) je zajištění odborné pomoci nutné
a) vždy,
b) nedojde-li k rychlé úpravě stavu,
c) nikdy.


468.   Mezi protišoková opatření nepatří
a) zabránění podchlazení,
b) tišení bolesti,
c) podání energeticky bohaté stravy.


469.   Při poranění oka úlomkem kovu při střelbě
a) opatrně vyjmeme pinzetou úlomek z oka,
b) oko nedráždíme, úlomek nevyndáváme, obě oči překryjeme sterilním obvazem a postiženého dopravíme co nejrychleji k lékaři,
c) provedeme výplach oka a pokusíme se ostrým předmětem tento úlomek vyjmout.


470.   Práva a povinnosti výrobců, dovozců, distributorů, opravců a držitelů střelných zbraní, střeliva nebo pyrotechnických výrobků při jejich ověřování upravuje
a) nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo,
b) zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů,
c) zákon o technických požadavcích na výrobky.


471.   Výkon státní správy při ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických výrobků, zajišťování úkolů plynoucích z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a kontrolní činnost s tím spojenou upravuje
a) zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů,
b) zákon o technických požadavcích na výrobky,
c) nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo.


472.   Činnost, při které se technickými zkouškami, měřením a zkušební střelbou zjišťují vlastnosti stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a pyrotechnických výrobků podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, je
a) zkoušením,
b) autorizováním,
c) ověřováním.


473.   Stanovené střelné zbraně jsou podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů palné zbraně, plynové zbraně a jejich hlavní části, které
a) podléhají ověřování,
b) nepodléhají ověřování,
c) podléhají autorizaci.


474.   Podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů stanovené střelivo pro palné zbraně, expanzní přístroje, expanzní zbraně, plynové zbraně - průmyslově vyráběné střely, výmetná náplň - střelivina (bezdýmný a černý prach) určená pro použití ve střelivu a ve střelných zbraních, a části střeliva nutné k sestavení náboje nebo nábojky
a) podléhají autorizaci,
b) podléhají ověřování,
c) nepodléhají ověřování.


475.   Podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo a pyrotechnické výrobky, které jsou nabývány do vlastnictví a drženy ve výzbroji ozbrojených sil České republiky, ozbrojených bezpečnostních sborů, ozbrojených složek celní správy, zpravodajských služeb České republiky, anebo ozbrojených sil nebo sborů jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím české republiky podle zvláštního právního předpisu nebo podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
a) podléhají autorizaci a vztahuje se na ně zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů,
b) podléhají ověřování a vztahuje se na ně zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů,
c) nepodléhají ověřování a nevztahuje se na ně zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů.


476.   Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů se mimo jiné nevztahuje na
a) stanovené střelné zbraně a střelivo určené pro účely výzkumu, vývoje a zkoušení, pokud Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva toto určení potvrdí,
b) expanzní přístroje, u nichž je primárním zdrojem energie výbušná látka,
c) historické zbraně, repliky a napodobeniny historických zbraní.


477.   Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů se mimo jiné nevztahuje na
a) balistické zbraně určené k zjišťování balistických hodnot,
b) expanzní přístroje, u nichž je primárním zdrojem energie plyn,
c) střelné mechanické zbraně.


478.   Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů se mimo jiné nevztahuje na
a) expanzní zbraně a střelivo do nich, kterými jsou akustické zbraně a zbraně na granule,
b) střelné zbraně držené k muzejním nebo sběratelským účelům nebo činnostem, které nejsou určeny nebo používány ke střelbě a byly k těmto účelům nebo činnostem zaregistrovány příslušným útvarem policie,
c) části střelných zbraní a části střeliva nutné k sestavení zbraně nebo náboje.


479.   Podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů se ověřování stanovených střelných zbraní provádí formou
a) zkoušení, kusového zkoušení nebo opakovaného kusového zkoušení,
b) homologace, kusového zkoušení nebo autorizace,
c) homologace, kusového ověřování nebo opakovaného kusového ověřování.


480.   U dovezených stanovených střelných zbraní před jejich uvedením na trh, pokud jsou označené zkušebními značkami na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, se podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
a) neprovádí autorizace,
b) neprovádí ověřování,
c) provádí zkoušení.


481.   Podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů se ověřování stanoveného střeliva provádí formou
a) kusové kontroly nebo opakované kusové kontroly,
b) homologace, kusové kontroly nebo autorizace,
c) typové kontroly nebo inspekční kontroly.


482.   U dovezeného stanoveného střeliva před jeho uvedením na trh, pokud je označeno zkušebními značkami na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, se podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
a) neprovádí autorizace,
b) neprovádí ověřování,
c) provádí zkoušení.


483.   Ověřování pyrotechnických výrobků se podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů provádí formou
a) typové zkoušky nebo opakovaného ověřování,
b) homologace a opakovaného zkoušení,
c) homologace nebo autorizace.


484.   Ověřování stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a pyrotechnických předmětů provádí podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
a) Státní zkušebna zbraní a střeliva,
b) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,
c) Licenční správa pro zkoušení zbraní a střeliva.


485.   Podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů výrobce a dovozce je povinen informovat Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva o všech změnách ve výrobě stanovených střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických výrobků, pokud tyto změny mohou ovlivnit vlastnosti některého z těchto výrobků
a) telefonicky do 15 dnů,
b) písemně do 30 dnů,
c) telefonicky nebo písemně do 5 dnů.


486.   Podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů na stanovenou střelnou zbraň, která nesplňuje technické požadavky při kusovém ověřování, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva vyrazí
a) zkušební značku,
b) svou identifikační značku,
c) tormentační značku.


487.   Podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo a pyrotechnické výrobky, které splňují stanovené technické požadavky a byly Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva ověřeny, se označují
a) zkušebními značkami,
b) typovými značkami,
c) tormentačními značkami.


488.   Podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů na stanovenou střelnou zbraň, která nesplňuje technické požadavky při opakovaném kusovém ověřování, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva vyrazí přes dříve udělené zkušební značky nebo vedle nich
a) písmeno "D",
b) písmeno "N",
c) písmeno "X".

 


 


Klíč k testovým otázkám na zbrojní průkaz

1 - b
2 - a
3 - c
4 - c
5 - a
6 - c
7 - a
8 - a
9 - b
10 - a
11 - b
12 - a
13 - c
14 - c
15 - a
16 - b
17 - a
18 - b
19 - b
20 - a
21 - c
22 - b
23 - b
24 - b
25 - a
26 - b
27 - b
28 - c
29 - c
30 - b
31 - c
32 - c
33 - b
34 - b
35 - c
36 - c
37 - c
38 - b
39 - b
40 - a
41 - c
42 - a
43 - b
44 - b
45 - a
46 - b
47 - a
48 - a
49 - b
50 - c
51 - c
52 - a
53 - b
54 - c
55 - a
56 - b
57 - c
58 - a
59 - b
60 - a
61 - b
62 - a
63 - c
64 - c
65 - b
66 - b
67 - a
68 - b
69 - c
70 - a
71 - b
72 - a
73 - b
74 - b
75 - c
76 - b
77 - a
78 - b
79 - a
80 - c
81 - b
82 - b
83 - c
84 - c
85 - b
86 - a
87 - c
88 - a
89 - c
90 - b
91 - c
92 - b
93 - c
94 - a
95 - b
96 - b
97 - c
98 - a
99 - b
100 - a
101 - c
102 - b
103 - a
104 - c
105 - b
106 - a
107 - a
108 - b
109 - c
110 - b
111 - a
112 - b
113 - b
114 - b
115 - b
116 - c
117 - b
118 - b
119 - b
120 - a
121 - c
122 - a
123 - a
124 - b
125 - b
126 - a
127 - c
128 - b
129 - b
130 - a
131 - b
132 - a
133 - b
134 - c
135 - c
136 - a
137 - b
138 - c
139 - b
140 - c
141 - c
142 - a
143 - b
144 - c
145 - b
146 - b
147 - c
148 - b
149 - a
150 - b
151 - a
152 - a
153 - a
154 - b
155 - c
156 - b
157 - b
158 - c
159 - c
160 - a
161 - b
162 - a
163 - b
164 - c
165 - c
166 - c
167 - b
168 - b
169 - b
170 - b
171 - c
172 - a
173 - c
174 - b
175 - c
176 - a
177 - a
178 - b
179 - b
180 - c
181 - b
182 - c
183 - b
184 - c
185 - a
186 - b
187 - a
188 - a
189 - b
190 - b
191 - a
192 - a
193 - b
194 - b
195 - c
196 - b
197 - a
198 - a
199 - c
200 - b
201 - c
202 - a
203 - b
204 - b
205 - a
206 - c
207 - a
208 - b
209 - c
210 - c
211 - b
212 - b
213 - c
214 - b
215 - a
216 - c
217 - a
218 - b
219 - b
220 - c
221 - a
222 - c
223 - b
224 - a
225 - a
226 - c
227 - a
228 - b
229 - b
230 - b
231 - c
232 - b
233 - a
234 - c
235 - b
236 - c
237 - a
238 - b
239 - b
240 - b
241 - b
242 - b
243 - c
244 - c
245 - a
246 - b
247 - c
248 - b
249 - b
250 - b
251 - a
252 - b
253 - a
254 - a
255 - b
256 - b
257 - c
258 - a
259 - b
260 - c
261 - c
262 - b
263 - c
264 - a
265 - b
266 - a
267 - c
268 - b
269 - c
270 - a
271 - c
272 - a
273 - b
274 - b
275 - b
276 - c
277 - b
278 - b
279 - c
280 - a
281 - b
282 - c
283 - b
284 - b
285 - b
286 - c
287 - b
288 - b
289 - b
290 - a
291 - c
292 - b
293 - a
294 - c
295 - b
296 - a
297 - a
298 - b
299 - b

300 - a
301 - b
302 - c
303 - b
304 - b
305 - c
306 - a
307 - c
308 - a
309 - c
310 - b
311 - b
312 - a
313 - a
314 - b
315 - c
316 - a
317 - b
318 - b
319 - a
320 - a
321 - b
322 - c
323 - c
324 - b
325 - c
326 - b
327 - a
328 - b
329 - c
330 - b
331 - c
332 - a
333 - a
334 - a
335 - c
336 - a
337 - a
338 - b
339 - c
340 - a
341 - c
342 - a
343 - a
344 - b
345 - a
346 - a
347 - b
348 - c
349 - b
350 - a
351 - c
352 - a
353 - b
354 - b
355 - b
356 - c
357 - a
358 - a
359 - b
360 - b
361 - c
362 - b
363 - c
364 - a
365 - a
366 - a
367 - c
368 - b
369 - c
370 - a
371 - c
372 - a
373 - b
374 - a
375 - c
376 - c
377 - a
378 - b
379 - a
380 - b
381 - b
382 - c
383 - b
384 - b
385 - a
386 - b
387 - c
388 - c
389 - b
390 - a
391 - c
392 - b
393 - a
394 - b
395 - c
396 - a
397 - b
398 - a
399 - c
400 - a
401 - b
402 - c
403 - a
404 - c
405 - a
406 - a
407 - c
408 - a
409 - c
410 - c
411 - b
412 - c
413 - a
414 - c
415 - a
416 - a
417 - b
418 - a
419 - c
420 - a
421 - b
422 - a
423 - c
424 - a
425 - a
426 - a
427 - b
428 - b
429 - a
430 - c
431 - b
432 - b
433 - c
434 - a
435 - c
436 - a
437 - b
438 - a
439 - a
440 - a
441 - c
442 - b
443 - b
444 - a
445 - c
446 - b
447 - c
448 - a
449 - a
450 - c
451 - a
452 - c
453 - a
454 - c
455 - a
456 - a
457 - b
458 - a
459 - a
460 - a
461 - c
462 - b
463 - b
464 - b
465 - a
466 - b
467 - b
468 - c
469 - b
470 - b
471 - a
472 - c
473 - a
474 - b
475 - c
476 - a
477 - c
478 - b
479 - c
480 - b
481 - c
482 - b
483 - a
484 - b
485 - b
486 - b
487 - a
488 - c