Dobré ráno, dnes je středa 21.2.2024, svátek slaví Lenka, zítra Petr.

Vykázání partnera, manžela z domu, bytu pro domácí násilí

domaci_nasili_vykazani_z_domu_bytu.jpgTen kdo se někdy setkal s domácím násilím se jistě zajímá o to, kdy už se jedná o domácí násilí a kdy ještě ne a také jaké skutečnosti musí být splněny, aby bylo na konkrétní jednání takto pohlíženo a v neposlední řadě na jak dlouho je možné násilníka z bytu vykázat a zda je možné dobu vykázání prodloužit. Na to všechno odpovídá následující text.
___
___

Domácí násilí je jednání, které má tyto charakteristické znaky:

a) opakovanost – jde o jednání, které má svůj vývoj a dochází opakovaně k jeho projevům, často i po velice dlouhou dobu, domácím násilím není ojedinělý a jednorázový incident, byť se závažnými následky
b) postupný nárůst intenzity – domácí násilí začíná zpravidla psychickým násilím a zpravidla se přidává násilí fyzické, útoky jsou zpočátku vedeny proti lidské důstojnosti, posléze proti zdraví a mohou vyústit v útoky proti životu
c) jasné role – k násilí dochází mezi blízkými osobami, kde lze diferencovat roli násilné a ohrožené osoby, jejich vzájemné postavení je nerovné a role se v průběhu incidentů nemění
d) páchání násilí v soukromí – k násilí dochází zpravidla beze svědků, nejčastěji v soukromí společného obydlí, ale i na jiných místech, např. chata, hotel,… Jednotlivé útoky zapadající do schématu domácího násilí se však mohou vyskytnout i na veřejnosti

Vykázaná osoba je povinna:

  • Opustit neprodleně prostor vymezený policistou v potvrzení o vykázání,
  • zdržet se vstupu do tohoto prostoru,
  • zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou a
  • vydat policistovi na jeho výzvu všechny klíče od společného obydlí.

Vykázání trvá po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení. Tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby.
Doba vykázání se může prodloužit. Je však nutné podat návrh na vydání předběžného opatření podle občanského soudního řádu.

Pokud vykázaný nebude vykázání ze společného obydlí s ohroženou osobou respektovat, jedná se o trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.