Dobré odpoledne, dnes je neděle 24.9.2023, svátek slaví Jaromír, zítra Zlata.

Invalidní důchody 2010 - nejčastější dotazy k novele o invalidních důchodech

invalidni_duchody_2010.jpgVelkou změnu vnesl do systému invalidních důchodů letošní rok 2010. Zatímco dosud byli nemocní lidé buď plně nebo částečně invalidní, a podle toho brali plný nebo částečný invalidní důchod, nově existuje už jen invalidní důchod. Jeho výše ale závisí na jednom ze tří stupňů invalidity, který určí lékař. Kromě toho se mění i podmínky nároku na invalidní důchod.
___
___


1. Kdo posuzuje invaliditu?

Zdravotní stav žadatelů posuzují posudkoví lékaři při okresních (v Praze pražské, v Brně městské) správách sociálního zabezpečení.


2. Kde se o invalidní důchod žádá?

Pokud se cítíte invalidní a chcete pobírat invalidní důchod, musíte si o něj požádat na „sociálce“ podle místa bydliště. Ta žádost předá České správě sociálního zabezpečení, která o ní rozhoduje.


3. Jak dlouho trvá vyřízení žádosti?

Délka vyřízení závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady. Může se stát, že chybí, protože zaměstnavatelé potřebné dokumenty. V takovém případě se musí chybějící doby pojištění došetřit. Zákonná lhůta je sice 90 dnů od zahájení řízení, ale může se prodloužit o dobu, po kterou se došetřují další údaje.


4. Přišlo mi rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu. Za jak dlouho dostanu peníze?

Když jde o novou žádost, tak po vydání rozhodnutí asi během 14 dnů, obdrží žadatel vyúčtování důchodu ode dne jeho přiznání.


5. Má na invalidní důchod nárok každý?

Na invalidní důchod mají nárok lidé, kterým klesly jejich pracovní schopnosti v důsledku zhoršení zdravotního stavu pod určitou hranici. Kromě toho ale musí žadatel o invalidní důchod splnit i potřebnou dobu pojištění. Po splnění obou podmínek vznikne nárok na invalidní důchod.


6. Jak to bude, když už mám kvůli dluhům na důchod exekuci?

Pokud je na důchod uvalená exekuce, tak se musí ještě před výplatou důchodu z něj strhnout exekuční srážka. To pak může prodloužit dobu, po kterou na důchod čekáte.


7. Kdy a jak se peníze vyplácí?

Dávky důchodového pojištění se vyplácejí dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplaty se provádějí buď v hotovosti prostřednictvím České pošty, nebo bezhotovostně připsáním výplaty důchodu na účet.


8. Jak dlouho budu brát invalidní důchod?

Tak dlouho, dokud se nezlepší váš zdravotní stav natolik, že přestanete být invalidní. Nárok na invalidní důchod vám zanikne také dosažením věku 65 let – tímto okamžikem se váš důchod změní na starobní, který bude ve stejné výši jako dosavadní invalidní důchod.


9. Podal jsem si žádost o invalidní důchod. Zatím mi ale nic nepřišlo. Co s tím?

Vyčkejte, každá podaná žádost bude vyřízena. Pokud jste se ocitl zcela bez prostředků a potřebujete vyřízení vaší žádosti zaurgovat, můžete se obrátit na call centrum důchodového pojištění na číslo 257 062 860. Pracovnice v centrální databázi zjistí stav řešení konkrétní důchodové záležitosti, popř. zajistí přiznání a vyplacení předběžné zálohy.

 

10. Co mám dělat, když nesouhlasím s rozhodnutím ČSSZ?

Můžete do 30 dnů od doručení rozhodnutí podat námitky, o kterých rozhodne opět ČSSZ. Nesouhlasíte-li s rozhodnutím ani pak, můžete požádat o soudní přezkum. Žalobu podejte do dvou měsíců od doručení rozhodnutí o námitkách. Podání směřujte na krajský soud podle místa bydliště. Soudní řízení je osvobozené od poplatků.

 

Zdroj: MF dnes