Dobré ráno, dnes je sobota 13.4.2024, svátek slaví Aleš, zítra Vincenc.

Řízení vozidla bez řidičského průkazu - tresty (postihy za trestný čin)

rizeni_auta_bez_ridicskeho_prukazu.jpg V naší repulblice existuje spousta frajírků bez řidičáku nebo zoufalých lidí, kterým byl řidičák z nějakého důvodu odebrán a tím pádem mají výrazně ztížený výdělek. Všichni tito lidé vědí, že nemají bez řidičského oprávnění jezdit, protože je to tresný čin (nikoliv přestupek!). Málokdo ale ví, jaké jsou za tento trestný čin sankce. Tato stránka popisuje 3 možné tresty.

 

Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a trest:

Od 1.7. 2006 byl podstatným způsoben novelizován zákon o silničním provozu. V souvislosti s tím ve stejné době došlo i k některým změnám trestního zákona, jejichž účelem je přísnějším postihem neukázněných řidičů zvýšit bezpečnost na českých silnicích.

Zmiňovanou novelou byl do trestního zákona vložen nový trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění (§ 180d trestního zákona). Tento trestný čin se téměř okamžitě stal nejčastěji projednávaným trestným činem před českými soudy. Trestní zákon za řízení motorového vozidla bez příslušného řidičského oprávnění umožňuje uložit trest odnětí svobody na dobu až jednoho roku, peněžitý trest (teoreticky v rozmezí 2.000,- Kč až 5.000.000,- Kč), trest zákazu činnosti (tedy zákaz řízení na dobu 1 roku až 10 let), případně by mohl v úvahu přicházet i trest obecně prospěšných prací (50 až 400 hodin).
Přes poměrně velkou publicitu opatření souvisejících s novým silničním zákonem je v České republice poměrně velká skupina „řidičů“, kteří řízení bez řidičského oprávnění stále považují za bagatelní záležitost. Z dřívější doby byli zvyklí, že věc byla projednána jako přestupek a byla jim uložena pokuta, případně i zákaz řízení. Pokutu většinou nezaplatili a spoléhali na to, že vymáhání ze strany státu je těžkopádné a málo účinné. Dnes, když je řízení bez řidičského oprávnění trestným činem, je věc poprvé většinou vyřízena trestním příkazem bez nařízeného jednání. Obviněnému je zpravidla na poprvé uložen podmíněný trest odnětí svobody či peněžitý trest a dále zákaz řízení motorových vozidel. Pokud ta samá osoba v řízení motorových vozidel pokračuje, málokdy to soud řeší již uložením nepodmíněného trestu odnětí svobody. Ten většinou přichází na řadu až při třetím přistižení obviněného při řízení. Poté ale již je nepodmíněný trest odnětí svobody ukládán v horní polovině trestní sazby a obviněný může počítat i s tím, že mu bude přeměněn dříve uložený podmíněný trest na trest nepodmíněný, případně (pokud byly dříve uloženy) může dojít i k přeměně trestu obecně prospěšných prací na trest odnětí svobody. Obviněný tak může za to, že si třikrát zařídil, strávit ve vězení i dobu delší než jeden rok. K tomu samozřejmě musí počítat i s dalším zákazem řízení motorových vozidel, jehož doba trvání se po nasčítání jednotlivých trestů může značně protáhnout.