Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Právní předpisy u osob se zdravotním postižením, příspěvky, invalidní důchod

osoba_se_zdravotnim_postizenim.jpgTato stránka postkytuje informace o částečném a plném invalidním důchodu, o příspěvcích na dopravu, motorové vozidlo a také pojednává např. o zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností (handicapem nebo nějakým postižením).

___

___

Zabezpečování zaměstnání občanů se změněnou pracovní schopností
1) Úřad práce - ukládá zaměstnavatelům obsazovat volná pracovní místa vymezená pro občany se změněnou pracovní schopností pouze těmito občany,


Povinnost zaměstnávat zdravotně postižené
Zaměstnavatel je povinen zaměstnat občany se změněnou pracovní schopností ve výši povinného podílu těchto občanů na celkovém počtu svých zaměstnanců, který stanoví vláda svým nařízením.


Přehled nejdůležitějších právních předpisů vztahující se k osobám se zdravotním postižením


Částečný invalidní důchod
Pojištěnec je částečně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %.


Plný invalidní důchod
Pojištěnec má nárok na plný invalidní důchod, jestliže se stal


Příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu
náleží občanu pečujícímu osobně, celodenně a řádně o blízkou osobu


Zvýšení důchodu pro bezmoctnost
je-li důchodce trvale tak bezmocný, že potřebuje ošetření a obsluhu jinou osobou, zvyšuje se mu důchod z důchodového pojištění, popřípadě úhrn těchto důchodů


Příspěvek na individuální dopravu
poskytovaný občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, kteří nejsou vlastníky motorového vozidla až do výše 6.000 Kč ročně.


Příspěvek na provoz motorového vozidla
poskytovaný těžce zdravotně postiženým občanům, poživatelům mimořádných výhod II. a III. stupně, pokud jsou držiteli nebo spoludržiteli motorového vozidla.


Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu vozidla
poskytovaný občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, kteří jsou odkázáni na individuální dopravu.


Příspěvek na úpravu bytu
určený pro občany s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí a občanům nevidomým až do výše 70% prokázaných nákladů, max. do výše 50 000 Kč, nebo 100 000 Kč