Příjemnou noc, dnes je neděle 23.6.2024, svátek slaví Zdeňka, zítra Jan.

Jak napsat pracovní posudek, náležitosti, lhůta vystavení zaměstnavatelem

pracovni_posudek_lhuta_odvolani.jpgPtáte se jak napsat pracovní posudek, co musí obsahovat, co do něj je možné a není možné napsat, jaké jsou jeho náležitosti a chtěli byste vidět vzor? Zajímá vás jaké máte práva, pokud nesouhlasíte s obsahem a jaká je lhůta na jeho vystavení? Pak pokračujte zde.

vzor formulář tiskopis ke stažení lhůta odvolání

PP dle zákoníku práce

Zákoník práce
PP upravuje Zákoník práce. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v Části třinácté Společná ustanovení, Hlava VII: Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek, § 314 a § 315.

§ 314, odstavec 1
Požádá-li zaměstnanec zaměstnavatele o vydání posudku o pracovní činnosti (PP), je zaměstnavatel povinen toto udělat. Lhůta na vystavení (napsání) je do 15 dnů.  Do 15 dne musí zaměstnanci posudek vydat. Zaměstnavatel však není povinen vydat mu jej dříve, než v době 2 měsíců před skončením jeho zaměstnání. PP jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce.

§ 314, odstavec 2
Jiné informace o zaměstnanci než ty, které mohou být obsahem pracovního posudku (odstavec 1 věta druhá), je zaměstnavatel oprávněn o zaměstnanci podávat pouze s jeho souhlasem, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

§ 315
Nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem potvrzení o zaměstnání nebo PP, může se domáhat do 3 měsíců ode dne, kdy se o jejich obsahu dověděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně jej upravit.

 

Jak napsat pracovní posudek

Do PP uvedeme veškeré skutečnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce. PP je nejlépe napsat na hlavičkový papír a s uvedením kontaktních údajů na osobu, u které lze posudek ječtě dodatečně ověřit.

 


Související odkaz: