Dobrý podvečer, dnes je úterý 21.5.2024, svátek slaví Monika, zítra Emil.

Zrušení letu - práva a nároky cestujících na náhradu za zrušený let

zruseni_letu_nahrada_za_skodu_naroky.jpgDozvěděli jste se, že z nějakých důvodů nemůžete odletět letadlem a následně přemýšlíte jaká jste měli nebo máte práva za zrušený let? Tak v tom případě si přečtěte tuto stránku.

reklamace, odškodnění

Dne 17. února 2006 vstoupilo v platnost nařízení č. 261/2004/EU, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů. Toto nařízení má bezprostřední právní účinky (je přímo vymahatelné) ve všech členských zemích Evropské unie.

V případě zrušení letu (tedy odložení letu na druhý den) je letecký dopravce povinen nabídnout cestujícímu možnost volby mezi:

  • náhradou pořizovací ceny letenky do sedmi dní, a to za část nebo části neuskutečněné cesty a za část nebo části již uskutečněné cesty, jestliže let nadále neslouží účelu vztahujícímu se k původnímu cestovnímu plánu cestujícího, spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu, a to při nejbližší příležitosti;
  • přesměrováním za srovnatelných dopravních podmínek a při nejbližší příležitosti na jejich cílové místo určení;
  • přesměrováním za srovnatelných dopravních podmínek na jejich cílové místo určení v pozdější době podle přání cestujícího s výhradou dostupnosti míst.

Dále je povinen poskytnout zdarma:

  • stravu a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době;
  • ubytování v hotelu, pokud se pobyt na jednu noc nebo více nocí stane nezbytným, nebo se nezbytným stane pobyt delší než zamýšlený cestujícím;
  • přepravu mezi letištěm a místem ubytování (hotelem nebo jiným zařízením).

Navíc je povinen cestujícím zdarma nabídnout dva telefonní hovory, podání dvou zpráv telexem nebo faxem či elektronickou poštou.

 

Náhrada škody (např. za nerealizování části dovolené):

Provozující dopravce musí také nahradit cestujícímu škodu (stanovenou paušálně v eurech v závislosti na vzdálenosti předpokládaného letu). Jestliže však prokáže, že zrušení je způsobeno mimořádnými okolnostmi, za které se nepřízeň počasí skutečně považuje, tato povinnost mu nevzniká.

Náhrada je následující:

 

  • 250 EUR na letech kratších než 1500 km
  • 400 EUR při delším letu uvnitř EU a při letu mezi 1500 a 3500 km
  • 600 EUR při letu delším než 3500 km mimo EU

 

Je třeba upozornit, že výše uvedené se vztahuje pouze na lety z letiště umístěného na území členského státu EU a na lety odlétající z třetích zemí na letiště nacházející se na území členského státu EU, tedy nikoli v případě, že zrušený navazující let měl být mezi dvěma destinacemi mimo prostor EU.