Dobré ráno, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Co je to slaměný vdovec, kdo nebo co je slaměná vdova

co_je_to_slameny_vdovec_slamena_vdova.jpg Kdo je slaměný vdovec - co je to znamená. A hlavně co má společného se slámou, že? Musím se přiznat, že jsem dodneška vůbec netušil do to je a už vůbec jsem nevěděl, že slaměný vdovec není vůbec vdovcem!

 

Slamněný vdovec , slaměná vdova

Slamněný vdovec, slamněná vdova - definice

Mnohým mužům se stalo, že jejich ženy s dětmi odjely na chalupu, a oni jsou nuceni trávit horké letní dny ve městě. Přes den v zaměstnání, po večerech buď osamoceně doma, nebo neosamoceně...


Chci tu dnes povídat o původu pojmenování takových prázdninově osamocených mužů. Jak víme, říká se jim slamění vdovci.

Nejprve konstatujme, že spojení slaměný vdovec není původní, neboť vzniklo ze spojení slaměná vdova. Další nesporný fakt je, že toto slovní spojení do češtiny přešlo z němčiny, že slaměná vdova je překlad německého Strohwitwe. Všechno další, co o spojení slaměný vdovec řeknu, je tak trochu nejisté.

Existují celkem tři teorie vzniku tohoto slovního spojení. Podle první jde o mimomanželské sexuální styky, které se odehrávaly kdesi na slámě. Žena, která byla opuštěna jaksi na slámě, byla vdova nepravá, vdova slaměná. Druhá teorie říká, že jde o vzpomínku na zvyk, podle něhož nevěsty, které nebyly pannami, což byly většinou vdovy, nosily slaměný věnec. Jak by ale vdova, která se chce znovu vdávat, souvisela s vdovou nepravou či dočasnou, tato teorie neříká. A tak asi nejpravdivější bude teorie třetí. Podle ní na počátku stálo německé označení hastroše do polí slovem Strohman, slaměný muž. Strohman byla napodobenina muže, byl to nepravý muž, a tak se slovo Stroh, sláma, začalo vnímat jak synonymum pro napodobeniny a nepravé věci. Například pro nepravé, tedy dočasné vdovy a vdovce.