Dobré odpoledne, dnes je úterý 21.5.2024, svátek slaví Monika, zítra Emil.

Co je to normostrana, kolik má úhozů, řádků a sloupců má normostrana

co_je_to_normostrana_kolik_ma_uhozu_radku_sloupcu.jpgČlánek přehledně píše co je to normostrana (NS) podle oficiální vyhlášky č. 77/1993 Sb. § 24 odst. 2, kolik má úhozů a řádků, uvádí jak snadno ve Wordu zjistit statistické údaje o stránce, nebo jak ji vypočítat.
___
___

Vlastnosti 

Normovaná strana, tedy tzv. normostrana (NS) představuje 1800 úhozů (tedy znaky včetně mezer a poznámek pod čarou), můžeme si tedy představit stránku, na níž je 30 řádků po 60 úhozech; obvykle jsou ovšem texty formátovány jinak (hustší text, řidší text), takže si k zjištění skutečného rozsahu textu – tedy počtu normostran posloužíme jednoduchým výpočtem (v textovém editoru Word si najedeme na Soubor-Vlastnosti najdeme Statistické údaje - zde jsou všechny důležité údaje - stránky, odstavce, řádky, slova, znaky, znaky s mezerami, doba otevření souboru, čas vytvoření, poslední změny, čas vytištění, ad.), to celé vydělíme 1800 - a tak máme počet normostran.

 

Výpočet 

Používáme makro, které je založeno na tomto výpočtu a je používáno v předních českých agenturách.
Definice normostrany, jak je definována vyhl. č. 77/1993 Sb. § 24 odst. 2
1 NS = 1800 úhozů
Počet úhozů: počet znaků + počet slov + počet odstavců
Výpočet = 1 NS = počet úhozů : 1800

Přibližně stejně vychází i způsob výpočtu užívaný některými agenturami: 1 NS = 1 500 znaků (bez mezer)
Poznámka: Počet NS výsledného textu (překladu) je zpravidla přibližně o 20 % vyšší.

1 NS představuje průměrně cca. 60-120 minut práce.

 

Jak vypadá diplomová normostránka

Od dolního a horního okraje se vynechává 20 mm, od pravého okraje 25 mm, od levého 30 mm, aby se práci mohla dát pevná vazba. Doporučuje se psát  písmem Times New Roman, velikost 12 (v poznámkách velikost 10, na titulním listu 14), řádkování v textu hlavním 1,5, v poznámkách 1,0. Rozsah práce je dán konkrétní školou - většinou u diplomové práce cca 80 normostran, čili zhruba 144 000 znaků.