Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Texty Počítače a internet Techniky optimalizace stránek pro vyhledávače, on-page a off-page faktory, zakázané techniky

Sponzorované odkazy:

  • Luštitelské časopisy

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307
Techniky optimalizace stránek pro vyhledávače, on-page a off-page faktory, zakázané techniky Email
Pátek, 01. únor 2008 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 4614x

metody_optimalizace_seo.jpg Díky SEO (Search Engine Optimalization) můžete alespoň do jisté míry zajistit, aby se Vaše stránky začaly umisťovat na lepší pozici ve vyhledávačích. SEO se dělí na on-page a off-page faktory. Optimalizace se provádí vzhledem k nějakému dotazu (slovu nebo slovnímu spojení). Proto je důležité si před vytvořením nového webu uvědomit na jaké dotazy chci být vyhledán. Nejlépe takové dotazy, které jsou málo konkurenční, ale je jich velké množství.

___
___

On-page faktory stránky

Mezi on-page faktory patří vše, co je přímo na stránce a je s ní přímo spojeno. Jde především o text, titulek a url.
Titulek - by měl obsahovat informaci o obsahu konkrétní stránky. Rozhodně by neměl být na všech stránkách webu shodný. Titulek „Firma ABC – úvod“ není nejvhodnější. Sice uživateli řekne, že se jedná o úvodní stránku firmy, ale už nepozná čím se firma zabývá a jaká informace se na stránce vyskytuje.

TIP!

Title je jeden z nejdůležitějších tagů celé URL – vyhledávače na něj kladou velký důraz.

V html kódu se zapisuje takto:

<title>Titulek stránky</title>

 

Nadpisy a zvýrazněný text – <h1> až <h6>, <b> a <strong> - používá se pro označení nadpisů a klíčových slov na stránce. Kdy jednotlivá zvýraznění by se měla na stránce vyskytovat v „přiměřeném“ množství. Pokud bude celý obsah dokumentu napsán v <h1>, pak robot indexující stránku nemusí rozpoznat, které slovo je pro stránku opravdu důležité od toho, které by mělo být součástí běžného textu
V html kódu se zapisuje takto:

<h1>Nadpis stránky</h1>
<b>zvýrazněný text</b>
<strong>zvýrazněný text</strong>

Běžný text dokumentu - je přirozený text dokumentu, který není nijak zvýrazněn. Přesto pro robota fulltextu obsahuje cenné informace o obsahu stránky – jedná se přímo o obsah stránky.

Alt obrázku (alternativní popis) - Běžný robot fulltextového vyhledávání není schopen rozeznat, co je na obrázku zato dokáže zpracovat atribut alt a s ním dál pracovat
V html kódu se zapisuje takto:

<img src="/obrazek.jpg" alt="popis toho co je na obrázku vidět">

Vytváření url - Dejte si pozor na spojování výrazů. Je lepší při vytváření názvu domény / adresáře - u víceslovných výrazů – použít jako oddělovač tyto znaky ‘-‘, ‘.’ (pouze u názvů adresářů, u doménového jména slouží pro oddělení domény dalšího řádu) ,‘_‘. Např.: “olympijskehry.cz“ nahraďtě “olympijske-hry.cz”.

TIP!

Pokuste se vyhnout víceparametrovým url – používejte například mod_rewrite. Delší Session ID ukládejte do cookies.

 


Off-page faktory stránky

jsou ty, které se na stránce přímo nevyskytují a autor stránky není většinou schopen tyto faktory přímo ovlivnit. Mají však přímý vliv na relevanci stránky při hledání určitého dotazu.

Zpětné odkazy (text zpětného odkazu)

Pokud odkazujete na jakoukoliv URL ať už v rámci domény, nebo na doménu jinou, je vhodné do těla odkazu (<a href="http://napoveda.seznam.cz">tělo odkazu</a>) vkládat text týkající se obsahu odkazované stránky.

TIP!
Špatný zápis odkazu:
Užitečnou nápovědu serveru Seznam.cz
naleznete <a href="http://napoveda.seznam.cz">zde</a>“

 

Spravný zápis odkazu:
<a href="http://napoveda.seznam.cz">Nápověda serveru Seznam.cz</a> obsahuje užitečné informace.


Nevhodné optimalizační techniky

Duplicitní weby (kopie www stránek na různých doménách)

Pokud fyzicky existují dvě a více domén se shodným obsahem, Seznambot toto rozezná a do výsledků vyhledávání zařadí pouze jednu. Často tvůrce nezamýšlí dopustit se nějakého klamání.
Je vhodné, pokud vlastníte např. domény olympijskehry.cz a olympijske-hry.cz místo duplikování obsahu na obou doménách provést přesměrování z domény, kterou považujete za sekundární na doménu hlavní.
Toto můžete provést pomocí meta tagu refresh.
V html kódu se zapisuje takto:

<meta http-equiv="refresh" content="3;url=http://adresa.primarniho.webu">
Kde číslo 3 uvádí čas v sekundách po jehož uplynutí dojde k přesměrování na vybrané url. Aby byla stránka považována za přesměrovanou, tak je potřeba nastavit čas přesměrování 0 - 30 vteřin.
Dalšími možnostmi je využit JavaScript (nedoporučujeme - takto definované přesměrování nemusí být ze strany robota správně pochopeno), nebo změnou serverové hlavičky pomocí modulu vašeho webového serveru (např. pro Apache mod_rewrite), nebo některým ze skriptovacích jazyků – php, asp apod. V takovém případě je potřeba, aby server se sekundarními stránkami vracel status kódy 301 Moved Temporarily, nebo 302 Moved Permanently.

Opakovaný a nesmyslný (s tématem stránky nesouvisející) text
Za opakovaný či nesmyslný text se považuje takový text, který se na stránce nepřirozeně opakuje, nebo nesouvisí s přímo s tématem stránky a je patrné, že jeho výskyt na stránce je pouze za účelem zlepšení pozice ve vyhledávání.

 


Zakázané optimalizační techniky

jsou posuzovány poloautomaticky a mají jasně daná pravidla, která nelze ovlivňovat.

Skrytý text - text, který splývá se svým pozadím, je úplně skryt pomocí css, nebo je tak malý, že je pro běžného uživatele nečitelný. Další možností jsou texty skryté pod obrázky. V takových případech je potřeba, aby zakrytý text odpovídal tomu co je na obrázku!

MFM (made for money) - stránka, která nemá téměř žádný text popř. text bez větší informační hodnoty. Za to obsahuje reklamy. Stránka vznikla za účelem vydělávání peněz na reklamě.

Cloaking - obsahu podvržený indexovacímu robotovi, který se na stránce normálnímu uživateli nezobrazí nebo se zobrazí až pro zaplacení poplatku. Jedná se o stránky, na kterých uživatel vidí něco jiného, než Seznambot. Může se jednat o kompletní záměnu obsahu stránky, nebo o skrývání menších či větších částí textu pomocí css, nebo pod obrázky s nimiž vůbec nesouvisí. Viz skrytý text

Doorway - většinou skupina stránek (někdy desítek či stovek), které mají obsah – často duplicitní, které obsahují odkazy na jeden konkrétní web. Účelem doorway stránek je umístit se na širokou škálu dotazů na jakékoliv pozici (samozřejmě čím výše ve vyhledávání, tím lépeí) a tak získat potencionální návštěvníky pro web na který je odkazováno.

Link farma - skupina stránek, jejichž cílem je zvýšit jedné konkrétní doméně – stránce hodnotu ranku získávaného ze zpětných odkazů. Jednotlivé stránky odkazují na jednu konkrétní, většinou však nikoliv mezi sebou.

Mirror - web, který stahuje obsah cizích webů a vystavuje – prezentuje jej jako svůj.

Doménový spam - Označují se tak případy, kdy si někdo na doméně 2. řádu udělá několik desítek či stovek subdomén, které mají stejný design a málo odlišný obsah.

Podvodné odkazy - jsou ty, kdy javascriptem je ve skutečnosti odkazováno někam jinam, než o sobě tvrdí v atributu
„<a href...“. 


Zdroj: seznam.cz

 

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny