Dobrý večer, dnes je středa 29.5.2024, svátek slaví Maxmilián a Maxim, zítra Ferdinand.

Může dodavatel elektřiny zvýšit zálohy a nechat si přeplatky na příští období?

muze-dodavatel-elektriny-zvysit-zalohy-nechat-si-preplatky-na-pristi-obdobi

muze-dodavatel-elektriny-zvysit-zalohy-nechat-si-preplatky-na-pristi-obdobi
Roční vyúčtování energií s sebou vždy nese jisté napětí. Někteří z nás doplácí a čeká je pravděpodobně navýšení záloh, ti šfastnější začínají plánovat, co si za mnohdy významný přeplatek pořídí. Ne všichni se ho ale dočkají. Mnozí dodavatelé by si totiž přeplatky rádi ponechali déle, než mohou. Nedoplatky přitom vyžadují v několika málo dnech. Cítíte ten rozpor?

___
___


Trvejte na vrácení a úrocích z prodlení

Pokud se podíváte do smluvních podmínek svého dodavatele elektřiny či plynu, možná se budete divit, když zjistíte, že tomu, abyste obdrželi přeplatek z vyúčtování, stojí v cestě napohled nevinná krátká věta o tom, že "přeplatek může být použit na úhradu záloh na další zúčtovací období". A dodavatel by byl přeci hloupý, kdyby takovouto možnost, kterou si sám stanovil, nevyužil. Stane-li se tak, nenechte se odradit, namítejte neplatnost ujednání a požadujte přeplatek i s úroky a případnou náhradou škody. Toto jakési jednostranné převedení přeplatku do následujícího zúčtovacího období by totiž mělo nepřípustné právní i praktické důsledky. Z právního hlediska je přeplatek tzv. bezdůvodným obohacením, které vám musí být vydáno. Není-li tomu tak, máte nárok minimálně na úroky z prodlení v zákonné výši, která aktuálně dosahuje výše 7,75 % za rok. Vznikla-li vám v důsledku nevrácení či opožděného vrácení přeplatku škoda, můžete rovněž požadovat i tu.

 

Převedení do následujícího zúčtovacího období

Jednostranně převedený přeplatek do následujícího období by měl i značně nepříjemné praktické dopady: mnozí totiž mají placení záloh ošetřeno nastavením trvalého příkazu, jehož zrušení a zřízení něco stojí. Pokud by jej však nezrušili, přeplatek by si teoreticky "táhli" dál skoro věčně, popř. by jej ještě zvětšovali. Ustanovení smluvních podmínek, která brání tomu, aby byl spotřebiteli vydán přeplatek za poskytnuté služby, jsou v rozporu se zákonem a z toho důvodu neplatná. Jako ospravedlnitelný je možné připustit nanejvýše nevracení a převádění minimálních  částek, jejichž vracení se nejeví jako hospodárné a nemá smysl ani pro zákazníka.


Vrácení přeplatků:

BOHEMIA ENERGY

Přeplatek jakékoli výše může být použit na úhradu záloh na další zúčtovací období; nevrací přeplatek pod 100 Kč.

CENTROPOL

Může převést přeplatek jakékoli výše nepřevyšující 200 Kč.

ČEZ

Přeplatek jakékoli výše může být použit na úhradu záloh na další zúčtovací období.

EON (E.ON)

Přeplatek vrací, nedohodne-li se se zákazníkem jinak.

PRAŽSKÁ ENERGETIKA

Přeplatek jakékoli výše je použit k úhradě záloh na další zúčtovací období.

RWE

Přeplatek do výše 200 Kč převádí do dalšího zúčtovacího období vždy; přeplatky vyšší může.