Dobré dopoledne, dnes je sobota 13.7.2024, svátek slaví Markéta, zítra Karolína.

Rozdíl: minimální trvanlivost, datum spotřeby (použitelnosti), záruční doba - vysvětlení

rozdil-minimalni-trvanlivost-datum-pouzitelnosti-zarucni-doba-definice-vysvetleniPokud se spotřebitel při nákupu zajímá, co je na etiketách napsáno, může si všimnout, že doba, do které má výrobek spotřebovat, bývá označena dvěma způsoby: slovy „Datum použitelnosti“ a „Datum minimální trvanlivosti“. Obyčejný člověk často vůbec netuší, jaký je mezi těmito daty rozdíl. Když se do toho ještě připlete pojem „záruční doba“ popř. „lhůta“ neboli „záruka“ začíná být v pojmech zmatek ještě větší. Jaký je mezi těmito daty rozdíl?
___
___


Datum spotřeby, datum použitelnosti (DP, anglicky „Use by Date“)

Datum použitelnosti se uvádí slovy "Spotřebujte do ...". Datum se uvádí v předepsaném pořadí - den, měsíc a rok ukončení této doby. Je-li potravina označena dobou použitelnosti, tedy slovy: „Spotřebujte do…“, musí výrobce na obal doplnit i údaje o podmínkách skladování.

Doba spotřeby (použitelnosti) se používá pro potraviny, které podléhají rychle zkáze, a musí být proto rychle spotřebovány, např. jogurty a jiné mléčné výrobky, ryby, chlazenoá drůbež, výrobky studené kuchyně atp.

Potraviny s prošlou dobou použitelnosti se považují za zdravotně závadné a  nesmí se v žádném případě uvádět do oběhu.

Minimální trvanlivost (DMT, anglicky „Best before“)

Datum minimální trvanlivosti se uvádí slovy "Minimální trvanlivost do …" a opět následuje uvedení dne, měsíce a roku. Pokud je DMT kratší než 3 měsíce, nemusí být na obale uveden rok, pokud je DMT delší než 3 měsíce, ale nepřesahuje 18 měsíců, nemusí být na obale uveden den a pokud je DMT delší než 18 měsíců, nemusí být uveden ani den ani měsíc.

V případě, že není v souladu s požadavky uveden den, uvede se minimální trvanlivost slovy "Minimální trvanlivost do konce ...".

Datem minimální trvanlivosti se většinou označují potraviny, které se rychle nekazí. Příkladem mohou být konzervy, sušenky, čokoláda, nápoje, těstoviny atp.

Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti lze uvádět do oběhu pouze pokud jsou zdravotně nezávadné a pokud jsou jako prošlé označeny a odděleně umístěny. (Označení slovem "sleva", "akce" není v žádném případě dostačující).

Po ukončení data výrobce nezaručuje chuťové a výživové kvality výrobku. Odpovědnost za zdravotní nezávadnost potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti přebírá prodejce.

Jestliže za slovy "Spotřebujte do" nebo "Minimální trvanlivost do" nebude následovat datum, musí zde být uvedeno, kde je toto datum na obale vyznačeno.

Potraviny, které nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti ani datem použitelnosti

Existují potraviny, které nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti ani datem spotřeby (použitelnosti). Jedná se o

 • čerstvé ovoce a zeleninu,
 • nijak neupravené konzumní brambory,
 • naklíčená semena,
 • konzumní líh,
 • lihoviny a
 • ostatní alkoholické nápoje s obsahem alkoholu nad 10 objemových procent (výjimku tvoří emulzní likéry),
 • víno,
 • pekařské a cukrářské výrobky, které se spotřebují do 24 hodin po výrobě,
 • jedlá sůl,
 • přírodní sladidla v pevné formě,
 • neplněné nečokoládové cukrovinky obsahující pouze cukry a barviva a látky určené k aromatizaci,
 • žvýkačky a
 • kvasný ocet,
 • limonády,
 • ovocné šťávy a nektary a
 • alkoholické nápoje balené v nádobách nad 5 litrů, které nejsou určeny pro běžné spotřebitele a
 • jednotlivé porce nebalené zmrzliny.

 


 

Jakým způsobem označovat

Podle vyhlášky o způsobu označování potravin musí být všechny údaje, tedy i datum, pro spotřebitele srozumitelné, uvedené na viditelném místě, snadno čitelné, nezakryté nebo nepřerušené jinými údaji, nesmazatelné a vyjádřené v nekódované formě.

Nejčastější problémy a přestupky v souvislosti s datem spotřeby či minimální trvanlivosti:

 • datum bývá přelepeno cenovkou nebo bývá uvedeno příliš malým písmem
 • datum bývá vyjádřeno např. ve formě 020306 a spotřebitel tak neví, co údaj znamená
 • datum bývá nečitelné (např. tvarohy ve staniolové fólii nebo výrobky tavený typu sýr v "salámovém" balení s kovovou sponou, uzeniny, datum umístěné ve svaru sáčku atp.)
 • špatná orientace v informacích uvedených na obale v souvislosti s několikajazyčným údaji (slovenské Spotrebujte do... znamená Dobu minimální trvanlivosti nikoli české Spotřebujte do...).