Příjemnou noc, dnes je úterý 5.12.2023, svátek slaví Jitka, zítra Mikuláš.

Podmínky vydržení pozemku sousedem

Ve starém geodetickém plánu na katastru nemovitostí byly chyby. Nechávám si nově zaměřit pozemek. Jde o tři sousedy, kteří mi zmenšili můj pozemek asi o 300 m čtverečných. Vztahuje se na ně právo vydržení? Jak mám tedy postupovat. Děkuji, Petr

___
___


ODPOVĚĎ:

Na Vaše sousedy se  vztahuje právo vydržení pozemku, pokud byly oprávněnými držiteli po dobu nejméně deseti let (to znamená, že pozemek ve stanovené době užívali v domnění, že je řádně vyměřen a že užívají svůj pozemek; nikoliv pokud věděli, že výměra je špatná a oni užívají cizí pozemek), tedy pozemek dlouhodobě užívali v dobré víře, že jsou vlastníky. Pokud tomu tak je, tak se po uplynutí této doby stali vlastníky Vaší části pozemku a Vám nezbývá nic jiného než jej odkoupit zpět.

 


Odpověď poskytla Bezplatná právní poradna online