Dobré ráno, dnes je úterý 16.4.2024, svátek slaví Irena, zítra Rudolf.

Podmínky pro výpověď nájemní smlouvy na dobu neurčitou

Koupili jsme byt 3+1 s nájemníky. Domluvili jsme se s nájemníky, že se vystěhují, přislíbili jsme jim pomoc při stěhování, zajištění auta, denně jsem volala do realitek a sehnala jim asi 15 bytů. Nájemníci nám však oznámili, že se stěhovat nebudou. S pozemkovým fondem měli smlouvu na dobu neurčitou. Bohužel se smlouva vztahuje i na nás. Nájem 2700 Kč zatím platí včas. Je nějaký způsob, jak bychom mohli nájemníky vystěhovat? Bohužel byt stejné ceny, kategorie neseženeme. Děkuji, Miriam

___
___

ODPOVĚĎ:
Dle Vámi popisovaného případu Vám zákon dává určité možnosti, při kterých můžete nájem vypovědět. Bez přivolení soudu v případech, kdy nájemníci
1. přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě,
2. mají dva nebo více bytů, vyjma případů, že na nich nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt,
3. neužívají byt bez vážných důvodů nebo byt bez vážných důvodů užívají jen občas
4. neplatí nájemné po dobu delší než tři měsíce nebo nedoplnili kauci.

Také můžete dát výpověď se souhlasem soudu v těchto případech:
1. potřebujete-li byt pro sebe, manžela, pro své děti, vnuky, zetě nebo snachu, své rodiče nebo sourozence;
2. je-li potřebné z důvodu veřejného zájmu s bytem nebo s domem naložit tak, že byt nelze užívat nebo vyžaduje-li byt nebo dům opravy, při jejichž provádění nelze byt nebo dům delší dobu užívat;
3. jde-li o byt, který souvisí stavebně s prostory určenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových prostorů chce tento byt užívat.

Pokud tedy je dán některý z důvodů, vypovědět nájem můžete. Pokud je k tomu potřeba souhlas soudu, musíte podat žalobu na své nájemníky a žádat výpověď z konkrétního důvodu. Ten musíte také dostatečně prokázat.Odpověď poskytla: Bezplatná právní poradna online