Dobré dopoledne, dnes je neděle 21.4.2024, svátek slaví Alexandra, zítra Evľénie.

Odmítnutí svědecké výpovědi, svědectví u soudu

Stanu se svědkem zločinu. Odsouhlasím svědectví. Je možné na poslední chvíli, kdy už je rozhodnuto o datu soudního řízení odmítnout svědectví u soudu? Například ze strachu z možných represalií vůči mé osobě? Za jakých podmínek je možno podat žádost o zrušení svědectví? Děkuji, Bořivoj

___

ODPOVĚĎ:
Odepřít výpověď před soudem můžete buď prostřednictvím Policie, a to odvoláním své výpovědi, nebo výslovně před soudem.
Je možné požádat soud o utajení své totožnosti, máte-li k tomu prokazatelně závažný důvod, tak bude Vaše svědectví anonymizováno.
Podat informace důležité pro trestní řízení je povinností občana, takže pokud odepření Vaší výpovědi bude soudem shledáno jako bezdůvodné, bude při hlavním líčení čten záznam Vaší výpovědi na Policii.
Pokud je na Vás jako na svědka vyvíjen nátlak pachatelem nebo pachateli či jeho blízkými či známými, oznamte to Policii, případně státnímu zástupci či soudci.


Odpověď poskytla Bezplatná právní poradna online.