Příjemnou noc, dnes je úterý 18.6.2024, svátek slaví Milan, zítra Leoš.

Intramuskulární injekce, postup aplikace injekce do svalu

postup_aplikace_intramuskularni_injekce.jpgAplikací injekce do svalu dosáhneme rychlého nástupu efektu léčiva a také prodlouženého účinku. Léčivo se totiž ze svalu uvolňuje delší dobu. Do svalu aplikujeme velké množství léků - např. léky od bolesti. Stránka popisuje do kterých svalů se intramuskulární injekce aplikují a jaký je správný postup aplikací injekcí.

návod komplikace obrázek video


Intramuskulární injekce, aplikace injekce do svalu - postup, informace
 • jde o vpravení léku do svalu
 • léky jsou ve formě roztoku, emulze, suspenze v množství 1-20 ml
 • účinek takto podávaného léku se dostaví za 5-10 minut
 • výhody: lék se absorbuje rychleji, než při s.c. aplikaci; při i.m. aplikaci lze podat větší objem tekutiny; lze takto podat léky, které při s.c. aplikaci dráždí podkožní tkáň.

Místa aplikace intramuskulárních injekcí

 • musculus gluteus maximus,
 •  musculus gluteus medius,
 •  musculus vastus medius, musculus femoris,

a) m. gluteus maximus - lokalizace místa vpichu

Hranu malíku položíme na cristu iliaca (hřeben kosti kyčelní) a palec na spinu iliaca anterior superior (přední horní trn kosti kyčelní); ukazovák srovnáme do roviny spina iliaca posterior (zadní trn kosti kyčelní). Místo vpichu je celá dlaň, kromě konce prstů. Klient leží na boku nebo na břiše. Dolní končetiny musí být v zevní rotaci.

b) m. gluteus medius - lokalizace místa vpichu

Prostředníkem vyhmátneme cristu iliaca a palcem spinu iliaca anterior superior; abdukcí palce se dostaneme nad trochanter major. Místo vpichu je uprostřed vzdálenosti mezi palcem a prostředníkem; lez jej vyhmatat - na boku, na břiše, na zádech, preferujeme bok. Tuková vrstva průměrně 1,8 cm, lze jí určit podle kožní řasy. Aplikujeme pod úhlem 45-60°.

c) m. quadriceps femoris - m.vastus lateralis - lokalizace místa vpichu

Stehno obejmeme ze strany, metakarpální kůstky musí ležet na čáře - trochanter, patella. Natažené palce leží v postranní rýze stehna. Místo vpichu je ve středu čáry trochanter-patella. Směr vpichu kolmo na kůži směrem na stehenní kost.

Technika a postup aplikace i.m. injekce

1 Připravíme pomůcky (sterilní jehlu k aplikaci i nasátí léku, ordinovaný lék + příbalový leták, sterilní injekční stříkačka, FR či aqua (dle pokynů výrobce), čtverečky, dezinfekce, emitní misky, tácek, event. pilníček a samolepku), dekurz s ordinací lékaře, ještě jednou zkontrolujeme ampulku s lékem a porovnáme s ordinaci lékaře. Provedeme hygienu rukou (správná technika mytí + ošetření př. Steriliem).

2 Za dodržování všech aseptických zásad připravíme i.m. injekci (naředit, nasát, ponechat ampulku pro kontrolu léku vedle injekce, event. ozn. stříkačku s nasátým lékem).

3 Zkontrolujeme totožnost klienta, vysvětlíme výkon (včetně účelu), uvedeme jej do vhodné polohy pro aplikaci léku.

4 Určíme vhodné místo k aplikaci (kožní kryt bez defektů, zánětů, hematomů apod.).

5 Na injekční stříkačku nasadíme aplikační jehlu - odstraníme vzduch (event. ponecháme cca 0,2 ml vzduchu (obr. 1) - zejména u dráždivých látek). Malé množství vzduchu zabrán úniku léku  přes podkoží, lék se nedostane do kontaktu s koncem jehly před aplikací a vzduchová bublina odstraní zbytky léku po aplikaci.

6 Vyhmatáme místo vpichu, dezinfikujeme jej, vypneme kůži mezi ukazovákem a palcem, aplikujeme pod úhlem 90°, rychlým pohybem propíchneme kůži a aspirujeme - jestliže se ve stříkačce objeví krev, je nutné aplikaci ukončit a připravit novou injekcí, aspirujeme opakovaně.

7 Pomalu aplikujeme lék, jehlu se stříkačkou pevně fixujeme, aby nedošlo ke změnu úhlu aplikace a stříkačka se nepohybovala.

8 Po aplikaci léku, vyjmeme jehlu, místo překryjeme čtvercem a jemně masírujeme. Místo přelepíme náplastí.

9 U dětí, kachektických klientů je vhodné v místě aplikace vytvořit kožní řasu a jehlu vést pod úhlem 60°.

10 Uklidíme a dekontaminujeme pomůcky (pozor na třídění odpadu!)

11 Provedeme záznam o aplikaci a sledujeme hlavní a vedlejší účinky léku.

Zvláštnosti aplikace i.m. injekce u dětí (kojenci a batolata)

1 Příprava a postup je stejný. Pozornost věnujeme zejména volbě jehly - individuálně, dle výšky svalové hmoty, čím slabší vrstva, tím větší sklon, menší úhel (ne méně jak 45°)

2 Injekci aplikujeme za asistence druhé sestry, která zajišťuje spolehlivé držení dítěte v žádoucí poloze - snížíme tak riziko komplikací.

3 Výkon provádíme šetrně, celou dobu komunikujeme s dítětem a předem vysvětlíme výkon (s ohledem na rozumové schopnosti dítěte).

Komplikace při aplikaci i.m. injekce

 •  vznik hematomu
 • nabodnutí kosti
 • vpravené léku do podkoží a vznik abscesu
 • proniknutí léku do žíly
 • aplikace léku do tukové tkáně - nevhodná délka jehly
 • vznik mikroembolizace při kumulaci vpichů do jednoho místa, kdy dojde k proniknutí léčebné látky do krevního oběhu tzv. Hoigné syndrom (př. depotní PNC)
 • zanesení dezinfekčního roztoku do organismu a vznik zánětu v místě vpichu
Úkol č.1: Zamyslete se a pokuste se vymyslet u prvních 5. komplikací i.m. aplikace příčiny těchto komplikací.

 

Užitá literatura:

Mikešová, Z., Fraňková, M., Hernová, R., Zajíčková, M.: Kapitoly z ošetřovatelské péče I. Grada, 2006.

Koziérová: Ošetrovaťelstvo

obr. 1 Vzduchová bublina

Ředení léků k i.m. aplikaci

PROCAIN PENICILIN G (PNC G)

Vyrábí se v suché inj. o obsahu 1 500 000 I.U. pro dospělé a 600 000 I.U. pro děti.

Ředí se aquou pro injectione.

Ředění:

1. 1,5 mil PNC naředíme 7,5 ml aquy.

1 ml = 200 000 I.U.

př. Máme aplikovat 1 000 000 I.U. Kolik ml aplikujeme?

1 000 000 :  200 000 = 5

Požadovanou dávku vydělíme velikostí dávky v jednom ml.

Výsledek:

Jestliže naředíme 1,5 mil. PNC 7,5 ml a máme aplikovat       1 000 000  aplikujeme 5 ml ze 7,5 ml naředěného PNC.

2. 1,5 mil PNC naředíme 10 ml aquy.

1 ml = 150 000 I.U.

3. 1,5 mil PNC naředíme 5 ml aquy.

1 ml = 300 000 I.U.

4. 1,5 mil PNC naředíme 15 ml aquy.

1 ml = 100 000 I.U.

Příklad:

1. Lékař naordinoval 17 letému Jindrovi 800 000 I.U. PNC 2xd.

Kolika naředíte, kolik aplikujete?

 

STREPTOMYCIN (STM)

1 lahvička obsahuje 1g STM = 1000 mg.

Ředění:

U dětí se doporučuje ředit 5 ml.         1 ml = 200 mg.

Příklady:

Aplikujte 280 mg STM.

280 : 200 = 1,4 ml

Aplikujte 500 mg STM.

 

U dospělých se doporučuje  ředit 4 ml.          1 ml = 250 mg

Příklad:

Aplikujte 750 mg STM.

 


Zdroj: Střední zdravotnická škola Most