Dobré ráno, dnes je úterý 16.7.2024, svátek slaví Luboš, zítra Martina.

Subkutánní injekce, intradermální injekce - postup aplikace kožní a podkožní injekce

subkutanni_intradermalni_injekce_postup_aplikace.jpgObsah některých injekcí aplikujeme do kůže nebo pod kůži. Tyto formy injekčních aplikací pak nazýváme subkutánní nebo intradermální. Nejčastěji takoto podávané léky jsou inzulín a heparin. Pojednání o aplikaci a o inzulínu a heparinu pojednává násleudjící stránka.

návod komplikace obrázek video

 

INTRADERMÁLNÍ  INJEKCE (i.d. injekce) - postup

 • jde o aplikaci léku do kůže pod epiderm za diagnostickým účelem (př. tuberkulínová zkouška, alergologické testy, profylaktickým...)

Způsob aplikace

 • obvykle malé množství léku (0,1 ml)
 • používáme injekční stříkačky s adekvátní kalibrací (setiny mililitru)
 • po dezinfekci místa vpichu napneme kůži a vedeme vpich pod úhlem 15°C (obr. 1)
 • po správné aplikaci se vytvoří bělavý pupenec v místě aplikace

Místa aplikace i.d. injekcí

 • ramena v oblasti - musculus deltoideus
 • vnější a vnitřní strana předloktí
 • horní část hrudníku - musculus pectoralis major
 • záda v oblasti lopatek - musculus trapezuis
 • na vnější straně stehen - musculus quadriceps femoris

 

SUBKUTÁNÍ INJEKCE (s.c. injekce) - postup

 • jde o vpravení malého či středního množství léčebného roztoku do podkoží
 • s.c. injekce se podávají především z terapeutických důvodů, výjimečně z diagnostických důvodů
 • účinek se dostavuje po 10-20 min.; pro urychlení resorpce lze místo jemně masírovat (POZOR - u některých léků je masáž nevhodná, př. nízkomolekulární hepariny) a zvolit vhodné místo aplikace

Způsob aplikace s.c. injekcí

 • zpravidla aplikujeme 1-2 ml léku ve formě vodného roztoku
 • lék aplikujeme pomocí 2 ml stříkačky, inzulínky, originální stříkačky s lékem
Nejčastější místa aplikace - je důležité vhodné místo aplikace, neboť může ovlivňovat účinnost léku. Rychlost vstřebávání je dále ovlivněna hloubkou vpichu a tukové vrstvě. Při dlouhodobém podání do téhož místa může vzniknout lipodystrofie(tj. ztráta tuku v místě aplikace).

 

 • zevní strana paže - musculus biceps brachii
 • zevní strana stehen - musculus quadriceps femoris
 • břicho - musculus rectus abdominis
 • dorzogluteální oblast - musculus gluteus medius

Pomůcky:

dekurz klienta s ordinací léku lékaře, ordinovaný lék (ampulka, lahvička), sterilní injekční stříkačka, sterilní injekční jehla, čtverečky, dezinfekce, emitní misky, tácek, event. pilníček a samolepku

 

Postup:

 1. Připravíme pomůcky, dekurz s ordinací lékaře, ještě jednou zkontrolujeme ampulku s lékem a porovnáme s ordinaci lékaře. Nasajeme adekvátní množství léku do stříkačky (POZOR u stříkaček s fixní jehlou, př. inzulínka nevracíme nikdy kryt na jehlu zpět, jehlu ponecháme v ampuli/lahvičce.). Provedeme hygienu rukou (správná technika mytí + ošetření př. Steriliem).
 2. Na pokoji zkontrolujeme totožnost klienta a vysvětlíme prováděný výkon.
 3. Klienta uložíme do vhodné polohy a pomůcky k aplikaci léku si uložíme k dosahu.
 4. Zvolíme vhodné místo aplikace (nikdy neaplikujeme na místa otoku, jizvy, hematomu, zánětu), dezinfikujeme jej.
 5. Vyměníme nasávací jehlu (nebo vyjmeme inzulínu z lahvičky) na stříkačce za jehlu aplikační, odstraníme vzduchové bubliny.
 6. Aplikace injekce: vytvoříme kožní řasu a vpich vedeme pod úhlem 45°C, aspirujeme; pokud se ve stříkačce neobjeví krev pomalu aplikujeme lék do podkoží; po aplikaci celé dávky léku na místo přiložíme čtvereček a jehlu rychle vytáhneme; pro lepší vstřebávání je možné místo jemně masírovat; místo aplikace přelepíme.
 7. POZOR - JINÁ TECHNIKA aplikace s.c.injekce je u inzulínu, nízkomolekulárních heparínůa léků s fixní jehlou dlouhou 12 mm viz. níže.

INZULÍN

- je hormon produkovaný β buňkami Langerhasových ostrůvků.

 Úkol č.1:Kde jsou uloženy Langerhasovy ostrůvky. Zopakujte, co víte o inzulínu za somatologie z 1. ročníku.

- používá se k léčbě onemocnění ozn. diabetes mellitus

- v současné době jsou preferovány humánní inzulíny a analoga inzulínu (biosynteticky připravené)

 

Druhy inzulínu dle délky působení 

krátkodobě působící

střednědobě působící

dlouhodobě působící

začátek

působení

za 15-30 minut

za 1-2,5 hodiny

za 2-3 hodiny

maximální

účinek

za 1-3 hodiny

za 4-8 hodin

za 10-18 hodin

doba působení

4-6 hodin

12-24 hodin

24-36 hodin

Inzulín HM R

Actrapid

Humunín R

Humalog (analog)

Novorapid (analog)

Tyto inzulíny lze aplikovat s.c., i.v., i.m.!

Inzulín HM NPH

Insulatard HM

Monotard HM

Humulon N

Humulon L

Insuman basal

Tyto inzulíny lze aplikovat pouze s.c.!

Ultratard HM

Humulon U

Lantus (analog)

Tyto inzulíny lze aplikovat pouze s.c.!

Stabilizované směsi

krátkodobě působící

střednědobě působící

dlouhodobě působící

Inzulín HM MIX 30

MIXTARD 10 (20-50) HM penfill

Humulin M3 (30/70) cartridge

Způsoby aplikace inzulínu:

 • inzulínky - aplikujeme pod úhlem 90°C, bez kožní řasy, nemasírovat místo vpichu, inzulínku lze i opakované užít (lahvička s inzulínem + inzulínka = jeden pacient, přísné dodržení sterility!!!)
 • inzulínová pera- pomůcka pro podávání inzulínových injekcí bez manipulace s ampulí a injekční stříkačky,  má tvar silnějšího pera, obsahuje inzulínovou náplň (cartridge), dávkovací mechanismus a jehlu
 • inzulínová pumpa- tvar malé krabičky s mikroPC a zásobníkem na inzulín (jen krátkodobý) podle nastaveného programu dodává trvale  do podkoží klientů (nejlépe břicho) malá množství inzulínu (vtlačují nepřetržitě nastavenou rychlostí inzulín skrz jehlu zavedenou na břiše, výměna jehly za 48 (kovová) - 72 (teflonová) hodin dle typu jehly),
 • BIOSTATORY (automaty) - monitorují a vyhodnocují hodnoty glykémie, dle nich aplikován inzulín či glukagon. Má značné nevýhody: velký rozměr, náročné, nepřesné, drahé, klient je upoután na lůžko, tato metoda není příliš preferovaná.

Zvláštnosti aplikace inzulínu

 • Inzulín se uskladňuje v lednici - ne pod mrazákem, pero nemusí být v lednici (pokojová teplota stačí), lahvičku popíšeme datumem prvního napíchnutí, délka uschování se řídí doporučením výrobce.
 • Zvolíme ordinovaný druh inzulínu (1 ml = 100 m.j., krátkodobě působící inzulín se aplikuje 3-4xd, střednědobě působící 2xd, dlouhodobě 1xd).
 • Natáhneme přesné množství inzulínu, bez vzduchových bublin.
 • Mléčně zbarvené inzulíny - středně/dlouhodobé promícháme (netřepat, promísiti v peru!!!) před natažením.
 • Aplikace 20-30 min. před jídlem.
 • Zvolíme vhodné místo aplikace (břicho (ne okolí pupku), zevní část paže, zevní strany stehen, dorzogluteální oblast (těsně pod linií pasu). Místa vpichu plánovitě střídat (vzdálenost jednotlivých vpichů asi (3 cm) 2 prsty, vpichy do pomyslných políček, viz obr. - prevence lipodystrofie, hematomů, abscesů). Klienta se ptáme na poslední místo aplikace. (obr. 2)
 • Inzulínkou aplikujeme inzulín pod úhlem 90°, bez kožní řasy.
 • Po aplikaci nemasírovat místo vpichu.
 • Zdůrazníme nutnost požití potravin po aplikaci inzulínu.
 • Sestra si zkontroluje množství požitých potravin a provede zápis do ošetřovatelské dokumentace.
 • Při mísení neutrálního inzulínu a střednědobého či dlouhodobého inzulínu natahujeme do injekční stříkačky vždy jako první neutrální inzulín.

HEPARINY

- indikační skupina: antikoagulancium. Indikace: prevence TEN, hluboké žilní trombózy, embolizace do plic, u rizikových klientů před operacemi, prevence systémové embolizace (př. u IM - infarkt myokardu)

 

- nežádoucími účinky heparinu jsou krvácivé projevy, př. krvácení z dásní, hematurie, enteroragie, petechie, hematomy, krvácení do vnitřních orgánů adt.; dále je  typická bolestivá aplikace a tvorba hematomů

 

- kontrolní odběr - APTT, norma 30-40 s, u léčených klientů 90-120 s

- antidotum: Protamin sulfát

Heparin

1 ml / 5000 j.

Heparin retard

1 ml / 25 000 j.

Nízkomolekulární hepariny - předplněné stříkačky v níže uvedeném dávkování:

Fraxiparine

Fragmin

Clexane

0,3 - 0,9 ml

Zvláštnosti aplikace nízkomolekulárních heparinů

 • nejvhodnější místo aplikace - břicho (anterolaterální a posterolaterální oblast, ne v okolí pupku),
 • z originální stříkačky neodstraňujeme vzduch,
 • vytvoříme kožní řasu, kterou držíme po celou dobu aplikace léku,
 • vpich vedeme pod úhlem 90°, po aplikaci léku odstraníme jehlu a poté pomalu pouštíme kožní řasu,
 • po aplikaci léku se místo vpichu nemasíruje,
 • střídáme místa vpichu.Zdroj: Střední zdravotnická škola Most