Dobré ráno, dnes je úterý 16.7.2024, svátek slaví Luboš, zítra Martina.

Intravenozní injekce a aplikace infúze - postup podávání i.v. injekcí a infúzí

postup_aplikace_intravenozni_injekce_infuze.jpgIntravenózní aplikace je způsob vpravení tekuté látky přímo do žíly či tepny. Může být jednorázová (injekce) nebo kontinuální (infuze). V porovnání s ostatními způsoby vpravování látek do těla je intravenózní aplikace nejrychlejším způsobem. Některé léky, stejně tak jako krevní transfuze a smrtící injekce mohou být aplikovány pouze intravenózně.

 

návod komplikace

Intravenozní aplikace injekce - postup, informace
 • intravenózní aplikace léku je vpravení léku do žíly ve formě vodného roztoku
 • podání suspenzí, emulzí a olejových roztoků do žíly je kontraindikován
 • nástup účinku je velmi rychlý - do 30-60s
 • aplikaci i.v. injekcí provádí lékař nebo sestra s pověřením o způsobilosti aplikace i.v. injekcí (pověření od vedení oddělení, sestra bakalářka, sestra specialistka) 

Napíchnutí periferní žíly - venepunkce 

 • mezi vhodné žíly patří velké, na pohmat měkké, rovné žíly, pokud možno na nedominantní končetině; vhodným místem pro venepunkci může být tedy v. metacarpeae, v. cephalica, v. basilica, v. mediana cephalica, v. mediana basilica, v. mediana cubiti
 • nevhodným místem vpichu jsou žíly na paretické končetině, místa předešlé kanylace, tuhé sklerotické žíly, žíly na dolních končetinách, u flexily i žíly v loketní jamce a žíly určené pro eliminační metody (končetiny kde je A-V shunt)

Nejčastěji užívané léky k i.v. aplikaci 

 • používají se různé lékové skupiny, např. kardiotonika, antiarytmika, antibiotika, diuretika, analgetika, antihistaminika

Pomůcky k i.v. aplikaci 

 • dekurz klienta s ordinací lékaře,
 • ordinovaný lék,
 • sterilní injekční jehly k nasátí léku a aplikaci (používají se jehly dlouhé 40-60mm  x  krátké nitrožilní kanyly  x  nitrožilní periferní katétry /flexily -obr. 1/),
 • Bionector či mandrén adekvátní velikosti,
 • čtverečky,
 • pilníček,
 • dezinfekci,
 • škrtidlo (turniket či Esmarchovo škrtidlo),
 • podnos,
 • emitní misky,
 • podložka pod končetinu,
 • ochranné rukavice

Technika a postup aplikace i.v. injekce 

 • Připravíme pomůcky, dekurz s ordinací lékaře, ještě jednou zkontrolujeme ampulku s lékem a porovnáme s ordinaci lékaře. Provedeme hygienu rukou (správná technika mytí + ošetření př. Steriliem).
 • Za dodržování všech aseptických zásad připravíme i.v. injekci (naředit, nasát, ponechat ampulku pro kontrolu léku vedle injekce, event. ozn. stříkačku s nasátým lékem).
 • Zajistíme lékaře k aplikaci, pokud k ní nejsme kompetentní.
 • Zkontrolujeme totožnost klienta, vysvětlíme výkon (včetně účelu), uvedeme jej do vhodné polohy pro aplikaci léku.
 • Zhodnotíme žilní systém a určíme vhodné místo k aplikaci (pohledem, pohmatem).
 • Podložíme končetinu.
 • Přiložíme škrtidlo na vybranou končetinu 5-10 cm nad předpokládaným místem vpichu, klienta můžeme vybídnout k zatínání a otevírání pěsti  pro zvýšení prokrvení končetiny a lepší odhad místa aplikace.
 • Jedním směrem provedeme dezinfekci pokožky a necháme ji chvilku zaschnout.
 • Připravíme injekci k vlastní aplikaci - odstraníme vzduchovou bublinu.
 • Napíchneme žílu  přes kůži (kůži vypneme a pod ostrým úhlem napíchneme žílu - 45°) . (obr.3)
 • Aspirujeme, nasajeme-li krev do stříkačky, uvolníme škrtidlo a za stálého sledování pomalu aplikujeme lék. V případě zavedené flexily provedeme průplach flexily po aplikaci léku  FR a zajistíme ji mandrénem (pokud nemá klient Bionector - viz. Bionector). Lék i.v. lze aplikovat i přes lineární dávkovač.
 • Po vyjmutí jehly místo překryjeme čtverečkem a náplastí.
 • Po výkonu klienta poučíme aby  zůstal na lůžku (15-20 minut) a případně informoval sestru při jakýchkoliv obtížích.
 • Znehodnotíme jednorázové pomůcky předepsaným způsobem, ostatní pomůcky dekontaminujeme a uklidíme.
 • Provedeme záznam o aplikaci (datum, čas, podpis lékaře či sestry).
 • Sledujeme účinky léku a provedeme záznam do dokumentace

Komplikace venepunkce 

 • př. paravenózní aplikace léku (projevy: otok, prosáknutí, pálení, bolest; rozsah potíží je dán složením léku, může dojít až k nekróze tkáně) a vznik zánětlivé reakce v místě vpichu
 • paravenózní zavedení  jehly a tvorba hematomu (intervence  sestry - stlačit a ledovat), flebitis (projevy: zarudnutí, otok, bolest, intervence sestry - chladit, alkoholové obklady), alergická reakce
 • embolizace vzduchem či trombem
 • nesprávně podaný lék - chybná gramáž, nesprávný klient
 • nevhodná rychlost podání, poranění nervu

Zdroj: Střední zdravotnická škola Most