Dobrý podvečer, dnes je čtvrtek 22.2.2024, svátek slaví Petr, zítra Svatopluk.

Somnolence, sopor, semikóma, kóma, hluboké kóma

somnolence_sopor_semikoma_koma_hluboke_koma.jpgPři normálním stavu vědomí je přítomna vigilita (bdělost) a lucidita (plné, normální vědomí). Somnolence, sopor, semikóma, kóma a hluboké kóma se řadí mezi poruchy vědomí kvantitativního typu. Stránka se zabývá klinickými projevy jednotlivých kvantitativních poruch vědomí.
___
___

Kvantitativní poruchy vědomí

Představují vadu bdělosti různého stupně od lehkého psychomotorického útlumu a ospalosti až po hluboké kóma. Jednotlivé fáze v sebe mohou navzájem přecházet, u neurologických pacientů se závažnějšími postiženími různé etiologie kvantitativní stránka vědomí není stabilní veličinou.

Fyziologickou změnou kvantitativního stavu vědomí je spánek, který je aktivním biologickým pochodem, sloužícím ke zotavení a regeneraci mozkové tkáně.

 

Stav plného vědomí - definice

Pacient si plně a správně uvědomuje sám sebe i své okolí, je schopen jednat podle své vůle a reagovat adekvátně na zevní i vnitřní stimuly.

 

Somnolence

 • lehká porucha vědomí - hlubší spánek
 • na důraznější oslovení nebo dotyk pacient otevře oči a odpoví, jeho reakce jsou zpomalené a neprobírá se k normálnímu (plnému) vědomí a bdělosti
 • na výzvu provede motorickou odpověď
 • polykání zachováno
 • sfinktery intaktní (fungující) - pacient není inkontinentní
 • charakteristické je, že pokud se pacient ponechá v klidu, rychle opět usíná

 

Sopor

 • výraznější porucha vědomí - velmi hluboký spánek, ze kterého pacienta s obížemi probíráme
 • bolestivý podnět (nociceptivní stimul) je nutný a to většinou opakovaně, vyvolá obranný pohyb a grimasu
 • pacient může otevřít oči (+/-)
 • polykání může být částečně zachováno (+/-)
 • sfinktery nejsou kontrolovány (je inkontinentní)
 • verbální kontakt není zachován, reaguje nejčastěji zamručením maximálně jedním slovem špatně artikulovaným
 • náročnější slovní kontakt nebo splupráce nejsou možné

 

Semikóma (soporózně-komatosní stav)

 • stav mezi soporem a kómatem (soporozně-komatozní stav)
 • neúčelné flekční a extenční pohyby končetin

 

Kóma

 • hluboké bezvědomí
 • nereaguje na slovní podněty
 • nelze s ním navázat verbální ani jiný kontakt
 • bolest vyvolá jen reflexní odpověď (flexe nebo extenze)
 • vyhasínající reflexní činnost

Hluboké (těžké) kóma, areaktivní kóma

 • vyhaslé zornicové reflexy
 • vyhaslé korneální (rohovkové) reflexy
 • není reakce na nociceptivní (bolestivé) podněty
 • je ohroženo spontánní dýchání

 

 


Hodnocení hloubky bezvědomí

 

10 stupňová škála dle Drábka (z roku 1985):

(1.) plné vědomí

(2-5.) somnolence I-IV

6.) sopor

(7.) semikoma

(8-10.) koma I-III

 

Glasgow coma scale

Hodnotí otevírání očí, slovní odpověď a motorickou odpověď. Nejvíce bodů lze získat 15, nejméně pak 3.

 

Otevírání očí
4 spontánní
3 na výzvu
2 na algický podnět
1 neotevírá
Motorické projevy
6 uposlechnutí příkazů
5 lokalizace bolesti
4 uhýbání od algického podnětu
3 dekortikační (flekční) rigidita
2 decerebrační (extenční) rigidita
1 žádná reakce
Verbální reakce
5 pacient orientovaný a konverzuje
4 pacient dezorientovaný či zmatený, ale komunikuje
3 neadekvátní či náhodně volená slova, žádná smysluplná konverzace
2 nesrozumitelné zvuky, mumlání, žádná slova
1 žádné verbální projevy

 

Vyhodnocení:

GCS kóma
8 a méně těžké kóma
9-12 střední
13 a více lehké