Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 30.5.2024, svátek slaví Ferdinand, zítra Kamila.

Glasgow coma scale - hodnocení bezvědomí a jeho hloubky

glasgow_coma_scale_hodnoceni_bezvedomi.jpg V neurologii potřebujeme zjistit hloubku bezvědomí pacienta. K tomu nám slouží několik měřítek, které nám po celkovém vyhodnocení dají určitý počet bodů. Ten značí stav vědomí pacienta a případně jeho poruchu a závažnost. Patří sem Glasgow coma scale a poněkud starší hodnocení dle Drábka.
___
___

Hodnocení hloubky bezvědomí

 

10 stupňová škála dle Drábka (z roku 1985), přehled:

(1.) plné vědomí

(2-5.) somnolence I-IV

6.) sopor

(7.) semikoma

(8-10.) koma I-III

 

Glasgow coma scale

Hodnotí otevírání očí, slovní odpověď a motorickou odpověď. Nejvíce bodů lze získat 15, nejméně pak 3.

 

Otevírání očí
4 spontánní
3 na výzvu
2 na algický podnět
1 neotevírá
Motorické projevy
6 uposlechnutí příkazů
5 lokalizace bolesti
4 uhýbání od algického podnětu
3 dekortikační (flekční) rigidita
2 decerebrační (extenční) rigidita
1 žádná reakce
Verbální reakce
5 pacient orientovaný a konverzuje
4 pacient dezorientovaný či zmatený, ale komunikuje
3 neadekvátní či náhodně volená slova, žádná smysluplná konverzace
2 nesrozumitelné zvuky, mumlání, žádná slova
1 žádné verbální projevy

 

Vyhodnocení:

GCS kóma
8 a méně těžké kóma
9-12 střední
13 a více lehké