Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Vigilní kóma, apalický syndrom, vegetativní stav, locked-in syndrom, dekortikace, decerebrace

vigilni_koma_decerebracni_rigidita_decerebrace_dekortikace.jpg Vigilní stav, apalický syndrom, vegetativní stav, locked-in syndrom, dekortikace a decerebrace se řadí mezi zvláštní poruchy vědomí. Úkolem stránky je uvést definice stavů a popsat, jaký je na pacientech v danou chvíli klinický nález (jak vypadají a co dělají nebo nedělají).

___

___

Vigilní stav, vigilní kóma, coma vigile

 • stav specifického bezvědomí (hluboké poruchy vědomí), kdy nemocný není schopen kontaktu s okolním světem - ani očního ani verbálního
 • spontánně ale otevírá oči, působí jako bdělý, pohled bloudí po místnosti, ale nefixuje (nesleduje cíl)
 • jsou přítomny primitivní automatismy - úchop, , sací reflex
 • co se týče příjmu potravy, žvýká a polyká (při vigilním komatu)
 • pasivně nastavené polohy končetin dlouho přetrvávají
 • je inkontinentní - neudrží moč a stolici

Apalický syndrom

 • pacienta s apalickým syndromem nazýváme "apalik"
 • je to vyšší stupeň vigilního komatu, kdy jsou u pacienta projevy extrémní svalové hypertonie (většinou flekční na horních, extenční na dolních končetinách)
 • soubor příznaků funkčního výpadku mozkové kůry (pallia) při zachované funkci mozkového kmene
 • patří k decerebračním syndromům
 • příčina (etiologie) spočívá v déletrvající hypoxii kůry mozkové (šok, intoxikace CO, déle trvající resuscitace, mozkový edém), resp. porucha aferentace mezi kůrou mozkovou a retikulární formací mozkového kmene
 • může trvat různě dlouho, od dnů po měsíce (ev. i několik let)
 • s délkou trvání klesá šance, že pacient nabere plné vědomí, pokud se tak stane, potřebuje speciální, komplexní dlouhodobou péči
 • prognóza quod vitam je podstatně příznivější u dětí
 • nepřijímá potravu a musí být živen sondou či gastrosotmií

Vegetativní stav

 • pokud výše uvedená tělesná situace (apalický syndrom) trvá velmi dlouho,přechází do perzistujícího vegetativního stavu
 • doba přežití je různá, z literatury je znám stav ženy, která takto přežila 47 let!

Dekortikace

 • funkční výpadek mozkové kůry
 • pacient odpovídá na nocieptivní podněty flexí horních a extenzí dolních končetin
 • léze nad nc. ruber

 

Decerebrace a decerebrační rigidita

 • pacient provádí na nocicepci vnitřní rotaci horních končetin s flekční postavení rukou a opistotonus
 • léze mezi nc. ruber a vestibulárními jádryLocked-in syndrom

 • situace, kdy je pacient kvadruplegický v rámci léze ventrálního pontu
 • není schopen mluvit (ochrnutí mluvidel), ale přitom slyší a rozumí
 • kortikální činnost je zachována
 • může komunikovat jiným způsobem (ano - 1x mrknutí víčky, ne - 2x mrknutí víčky) - okohybné funkce mesencephala jsou zachovány