Dobrý podvečer, dnes je pátek 1.3.2024, svátek slaví Bedřich, zítra Anežka.

Příčiny bolesti zad přehledně v kostce - funkční, strukturální, podíl psychiky

priciny_bolesti_zad_v_kostce.jpgPříčin bolestí páteře je velké množství. Některé jsou časté, jiné vzácné. Mezi časté patří blokády páteře, degenerativní změny nebo třeba vyhřeznutí disku. Mezi vzácnější patří nádory páteře nebo Scheuermanova choroba. Nesmíme zapomínat i na neoddělitelný podíl psychiky na těchto potížích.
___
___
Schéma etiologických skupin bolestí v oblasti páteře:
1.Funkční – sem řadíme funkční blokády konkrétního páteřního segmentu nebo řetězení blokád, přetížení svalstva a vazů, onemocnění vnitřních orgánů.

2.Strukturální – zde patří degenerativní onemocnění páteře, úrazy, vrozené vady a anomálie, spondylóza a spondylolistéza, nádory na páteři, osteoporóza, revmatoidní onemocnění, osteomyelitida a získané deformity.Funkční poruchy:

Funkční blokáda

Jako funkční blokádu označujeme mechanické uskřípnutí výchlipky kloubního pouzdra mezi kloubní plošky – tzv. uskřinutí meniskoidu. Blokáda je doprovázena sekundárně reflexně svalovou kontrakturou v daném intervertebrálním prostoru, který bolest potencuje.

 

Namožení svalstva a vazů

Přetížení svalů a vazů vzniká při špatném držení těla, vadných pohybových stereotypech, hypermobilitě nebo při nadměrně těžké práci, kdy dochází k přetížení pohybového systému jako takového.

 

Nemoci vnitřních orgánů

Onemocnění vnitřních orgánů (plíce, srdce, žaludek, žluční, ledviny, adnexa) vyvolává reflexní reakci v příslušném segmentu včetně bolesti zad. Naopak obtíže s páteří imitují poruchu příslušného vnitřního orgánu – tuto spojitost nazýváme viscerovertebrální vztahy.

 

Strukturální poruchy:

Degenerativní procesy - spondylóza, spondylartróza, chondróza, protruze, herniace (výhřez) meziobratlové ploténky

Degenerativní změny adaptační reakce na přetěžování páteře či horší stabilitu v segmentu. Jde však i o projev stárnutí a přirozeného opotřebování. Přetěžování a mikrotraumata mohou změny akcelerovat. Mezi degenerativní změny patří spondylóza (vytváření kostěných návalků, tzv. osteofytů, na ventrálních nebo dorzálních okrajích obratlových těl), spondylartóza (poškození kloubních chrupavek s osteofyty), chondróza meziobratlové ploténky (neelastická dehydrovaná ploténka vedoucí k mikrotraumatům anulus fibrosus, snížení ploténky, instabilitě páteřního segmentu s osteochondrózou) a protruze nebo herniace disku.

 

Kontuze, distorze, luxace a nejen kompresivní fraktury obratlů

Mezi úrazy páteře řadíme kontuze, distorze, luxace obratlů nebo jejich zlomeniny. Traumata vedou k různě intenzivní bolestivosti s omezením pohybu. U těžších úrazů hrozí poranění míchy nebo kaudy s možností rozvoje paraplegie, tetrapegie a jiných neurologických deficitů.

 

Vrozené vady - spina bifida, lumbalizace S1, sakralizace L5 a definice

Vrozené vady značí především různý počet obratlů a spinu bifidu. Vcelku často se v praxi setkáváme s náhodným nálezem na RTG - lumbalizací S1 (S1 jako šestý bederní obratel) a sakralizací L5 (asimilace, kdy dojde srůstu L5 k sakrální kosti). Spina bifida je rozštěp páteře s neuzavřenými obratlovými oblouky. Tyto vady mohou způsobovat poruchy a bolesti v lumbosakrální oblasti.

 

Spondylolýza, spondylolistéza

Spondylolýza je přerušení obratlového oblouku v isthmu (jednostranně nebo oboustranně) v interartikulární části (nejč. L4 a L5). Příčina může být vrozená, ale i získaná z důvodu přetěžování páteře např. u sportovců, případně zranění po opakovaných pádech na záda. Spondylolistéza je posun (sklouznutí) jednoho obratle vůči druhému a to ventrálně vůči obratli níže uloženému, nejč. při úraze.

 

Nádory zádové oblasti

Nádory lokalizované kdekoliv v páteři patří naštěstí poměrně k vzácným příčinám pacientových subjektivních potíží. Nejčastěji se setkáváme s benigními osteomy, meningeomy nebo neurinomy. Z malignit se pak vyskytují myelomy a metastázy z orgánů – prsu, prostaty, plic, štítné žlázy (ta je často při pátrání po primárním ložisku opomíjena a jako možný zdroj ložisek ji navrhne k došetření až onkolog).

 

Osteoporóza postmenopauzální, z inaktivity, endokrinologická, renální, z trávicích poruch - vysvětlení důvodů a následky

Osteoporóza má více příčin – postmenopauzální (při poklesu ženských hormonů nejč. v přechodovém období), dále poróza obratlů z inaktivity (např. u dlouhodobě ležícího pacienta). Další příčiny mohou být orgánové – poruchy endokrinologické, dále renální, gastrointestinální.  Obecně při řídké kostní tkáni obratlů dochází k mikrofrakturám, následně sumací těchto změn k deformitám obratlů – v hrudní páteři klínovitého tvaru (to dává za vznik gibotickému postavení trupu při zhroucení obratlů) a v bederním úseku páteře bikonkávních – tzv. „rybích“ obratlů. Porotická tkáň je náchylná ke vzniku kompresivních fraktur i po menších mechanických inzultech (např. kýchnutí, nevýznamné pády).

 

Revmatické choroby a změny - ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba), revmatoidní artritida

Revmatoidní onemocnění vedoucí k bolestem jsou ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba) a revmatoidní artritida. Bechtěrevova choroba je název pro chronické zánětlivé onemocnění meziobratlových kloubků a sakroiliakálního skloubení (SIS), které vede k menší hybnosti v kloubu a postupně ankylóze (srůstu kloubních plošek a nehybnosti v kloubu). Revmatoidní artritida postihuje převážně krční páteř, vzniká synovitida kloubků s poškozením chrupavek, kosti i vazů. Při postižení v lig. transversum atlantis vzniká dislokace atlanto-axilárního kloubu.

 

Osteomyelitida akutní a chronická

Osteomyelitida může být akutní (hlavně při stafylokokové infekci) a chronická (hlavně při tuberkulóze).

 

Získané deformity - Scheuermanova choroba, skolióza

Jako získané deformity označujeme Scheuermanovu chorobu a skoliózu. Scheurmanova choroba je patologický vývoj obratlů, kdy vznikají jejich klínovité deformity. Jako Schmorlovy uzly označujeme vtlačení meziobratlové destičky do těla obratle. Tato choroba postihuje především hrudní páteř a vede k hyperkyfóze. Skolióza je vybočení páteře ve frontální rovině – páteř není ve své ose, čímž je asymetricky přetěžováno páteřní svalstvo a meziobratlové kloubky. Součástí skoliózy je torze obratlů s rotací páteře.

 

Psychický podíl

Vliv na potíže může mít i psychika. Osoby hysteroidně laděné mohou své potíže zveličovat a jsou i lidé, kteří se snaží z onemocnění mít vlastní užitek a proto simulují – žadatelé o invalidní důchod nebo pacienti, kteří utrpěli pracovní úraz se stanovením finanční nebo jiné satisfakce. Související odkaz: