Dobrý podvečer, dnes je úterý 21.5.2024, svátek slaví Monika, zítra Emil.

Neurologie - přehled vyšetření, diagnostické a léčebné metody

magneticka_rezonance.jpgNeurologie používá k diagnostice nemocí mnoho metod - od prostého pohledu na pacienta přes poklep kladívkem v rámci vyšetření reflexů až po složité metody, kterými jsou EEG, EMG, evokované potenciály nebo ze zobrazovacích metod potom CT a MR. Poměrně obávaným vyšetřením pro pacienta je lumbální punkce.
___
___

Lumbální punkce

* lumbální - vpich v oblasti L4 až L5
* zkouška Queckenstedtova Stookeyho
* suboccipitální - vpich cisterna magna, přesně pod týlní kostí
* komplikace punkce - kolaps, náhlá prudká bolest, poranění cévy
Více informací o pro pacienta velmi šetrné atraumatické lumbální punkci.Radiodiagnostické metody

* radiografie lebky - boční a předozadní projekce
* rtg diagnostika míchy - boční a předozadní projekce
* pneumoencefalografie (PEG) - do mozkových komor se pomocí punkce vpraví vzduch
* ventrikulografie (VEG) - vzduch se insufluje do boční mozkové komory - dnes nahrazeno ct
* mozková angiografie - kontrastní látka se vstřikuje do jedné z přívodních mozkových tepen
* digitální subtrakční angiografie
* CT - rtg znázornění intrakraniálních struktur měřením hustoty tkáně ve více řezech
* emisní CT - možno měřit objem krve, průtok a metabolismus mozku
* NMR - využívá magnetické vlastnosti vodíku
* myelografie - pomocí kontrastní látky se určují změny v páteřním kanálu
* perimyelografie (PMG) - kontrastní látka se podává do páteřního kanálu
* diskografie - kontrastní vyšetření plotýnek
* pneumoperimyelografie (PPMG) - vzduch do páteřního kanálu
* gamaencefalografie - mozkové struktury je možno vyšetřit radioaktivními látkami
* reografie - metoda na zajišťování změn vodivosti tkání v oblasti hlavy


Další vyšetřovací metody

* echoencefalografie
* dopplerova ultrasonografie
* termografie
* měření intrakraniálního tlaku
* elektroencefalografie (EEG)
* elektromyografie (EMG)
* elektrogoniografie
* evokované potenicály
* vyšetření fatických funkcí
* vyš. zraku, sluchu, ...
* vyš. praktikých funkcí
* vyšetřování mozečkuLéčba

* vazoaktivní látky
* protizánětlivé
* protiedematózní
* diuretika
* myorelaxancia
* nootropní látky
* antikoagulancia
* hemostyptika
* substituční léčba
* cytostatika
* imunosupresiva
* psychofarmakaRehabilitace

* polohování
* pasivní pohyby
* aktivní pohyby
* facilitační postupy
* relaxace
* manipulační cviky
* extenze, trakce
* masáž
* elektroléčba, diatermie, ergoterapie