Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Neurologie - lalokové syndromy, poruchy řeči a chůze, meningeální příznaky

laloky.jpgPokud dochází poškození některých laloků mozku, projevuje se to klasickou řadou příznaků, které toto mohou odhalit. K neurologickému vyšetření také klasicky patří vyšetření stavu vědomí, řeči a chůze.

 

Všeobecné syndromy poruch pohybového systému

 

 • periferní obrny - vznikají při poškození kterékoliv části spinálního motorického oblouku
 • metabolické obrny - porucha automatické pohyblivosti
 • centrální obrny - vznikají poškozením kortikospinálních a kortikobulbárních drah
 • míšní syndromy - motorické poruchy
 • extrapyramidové syndromy - hypotonicko-hypokinetický, choreatický, atetonický syndrom a torticollis spastica
 • mozečkový syndrom - syvalový hypotonie, porucha koordinace, intenční tremor, nystagmus a závratě

Hlavové nervy

o I. hyposomie až anosmie
o II. porucha zorného pole, zrakové ostrosti
o III., IV., VI. ptóza, diplopie, nepřímá fotorelaxie, obrna akomodace, strabismus
o V.neuralgie, trismus, snížení síly žvýkačů
o VI. obrna, porucha sekrece slz, křeče mimických svalů
o VIII. závratě, poruchy dýchání, nystagmus, poruchy sluchu
o IX. dysfágie, porucha chuti
o XII. obrna jazyka, svalová atrofie

Seznam, názvy a funkce hlavových nervů - informace získáte kliknutím zde

 

Nyndrom zvýšeného nitrolebního tlaku (nitrolební hypertenze)

 • bolest hlavy,
 • nevolnost,
 • závratě,
 • oslabení zrakové ostrosti,
 • zvýšený tlak likvoru,
 • zpomalený puls,
 • edematózní papila na očním pozadí
Poruchy řeči

 

 • afonie - ztráta hlasu (při poruchách hrtanu)
 • rinolalie - nosová řeč
 • dysartrie - porušená, zhoršená artikulace
 • mutismus - němote
 • balbuties - koktavost
 • myastenická řeč - tichá, šeptavá řeč
 • afázie - porucha tvorby a porozumění řeči, rozdělujeme na motorickou a senzorickou
Poruchy chůze

 

 • spastická chůze
 • kohoutí chůze
 • tabická chůze - cerebrální chůze
 • parkinsonická chůze
 • hyperkinetická chůze
 • kachní chůze - při myopatii

Meningeální syndrom

 • prudké bolesti hlavy
 • zvracení
 • bradykardie
 • porucha vědomí
 • přecitlivělost na světlo a hluk
 • ztuhlost svalů šíje
 • zvýšené teploty, horečky, hyperpyrexie

 

Syndromy a symptomy mozkových laloků v přehledu

 

Parietální syndrom (poruchy temenního laloku mozku)

 

 • afázie
 • ztráta schopnosti číst
 • akalkulie
 • agrafie
 • ztráta schopnosti rozeznávat běžné předměty
 • apraxie
Frontální syndrom (poruchy čelního laloku mozku)

 

 • psychické poruchy
 • porucha paměti, intelektu
 • moria
 • gatismus
 • poškození čichového nervu
Temporální syndrom (poruchy spánkového laloku mozku)

 

 • snové stavy
 • pseudohalucinace
 • porucha sluchu
 • závratě
Okcipitální symptomatika (poruchy týlního laloku mozku)

 • fosfény - světelné body
 • neschopnost rozpoznat předměty
 • porucha zraku
Porucha vědomí

 • somnolence (spavost)
 • sopor (hluboký spánek)
 • koma
 • koma vigile (vigilní kóma)
 • narkolepsie (nadměrná spavost)
 • amence (zmatenost)
Související text:
Vigilní kóma, apalický syndrom, vegetativní stav, locked-in syndrom, dekortikace, decerebrace