Dobré ráno, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Neurologie - přehled nemocí extrapyramidového systému a jejich léčba

extrapyramidy_pakrinson.jpgStránka se zabývá v přehledu nemocemi extrapyramidového systému - Parkinsonova choroba, Hungtingtonova chorea, atetóza, chorea minor, Pickova nemoc a je zde pojednání i o Alzheimerově demenci.    * =degenerativní onemocnění nervového systému
    * příčina jsou degenerativní změny, infekce a nejasná příčina


 

Parkinsonova nemoc

    * nejačastější
    * postihuje muže
    * není dědičné
    * nevyléčitelná, postupně se zhoršuje
    * poškození bazálních gangií - nedostatek dopaminu
    * nemoc lze zpomalit
    * atrofie těl neuronů
    * klinický obraz
          o spastická rigidita svalů
          o - ztuhlé svaly
          o - maskovitý obličej - bez mimiky
          o - špatně mluví
          o - hypokynéze - pomalé šouravé kroky
          o - slzení z očí a nosu
          o - poruchy ve vyprazňování
          o - koliky
          o - zčervenání obličeje bez příčiny
          o - není porucha osobnosti
          o - normálně cítí
          o - klidový třes - tremor
          o - nezvládá rychlé pohyby
    * Dg - EEg, EMG
    * léčba:
          o substituce dopaminu
          o důležitá je RHB (ergoterapie, cévní, dechové cviky, vycházky, švihové cviky)


 

Hungtingtonova nemoc

    * degenerativní onemocnění
    * geneticky podmíněné
    * poškozeníbazálních ganglií a částí mozku
    * kl. obraz
          o poruchy hybnosti
          o depresivní stavy
          o zmatenost
          o není porucha osobnosti
          o zhoršuje se hybnost i dýchání
    * nevyléčitelné
    * léčba
          o symptomatická léčba
          o RHB
          o kortikoidy
          o B vitamíny


 

Distonie, atetóza

    * postihuje bazální ganglia a mozek
    * dítě po narození má zvýšený bilirubin a ten poškodí mozek
    * v dětském věku
    * pohyb
          o hyperkyneticko-hypokynetický - dítě "neposedí" - hadovité pohyby rukama a
             nahama - pomalý pohyb
          o spastický kortikolis - hlava je na bok, neudrží ji vzhůru
          o někdy spasmus trupu
    * léčba:
          o saliciláty
          o kortikoidy
          o vitamíny B
          o RHB


 
Chorea minor

    * = tanec sv. Víta = Šidenhamova nemoc
    * předchází mu revmatické onemocnění nebo jiné infekční onemocnění
    * pohyb
          o hyperkineticko-hypokinetický choreatický - rychlé pohyby končetin
    * u dívek mezi 5-14 lety
    * příznaky
          o poruchy nálad
          o záškuby v obličeji, grimasy
          o zvedá obočí
          o vystupňuje se v napětí, stresu
          o apraxie
          o až porucha vědomí
          o někdy nemluví
    * léčba
          o léčba zánětů
          o kortikoidy
          o saliciláty
          o vitamíny B
          o !!! nesmí užívat antikoncepci !!!
    * onemocnění se zhorší v pubertě
    * lze zmírnit tak, že to druzí nepoznají
    * není dědičné


 
Pickova nemoc

    * atrofie mozku
    * změny na mozkových lalocích a bazálních gangliích
    * snížaní tělesných a psychických funkcí
    * apraxie, afazie
    * dg - CT


 
Alzhaimerova demence

    * změny bazálních gangií + kůry mozečku + míchy
    * degenerativní změny
    * příčina neznámá
    * nelze zastavit
    * už ve středním věku
    * projevy:
          o poruchy paměti
          o dezorientace
          o zmatenost
          o afazie
          o apraxie
          o změny nálad
          o poruchy sebepéče
          o inkontinence
    * léčba
          o nootropika
          o léky s lecitinem
          o vitamíny
          o oxygenoterapie