Příjemnou noc, dnes je sobota 25.5.2024, svátek slaví Viola, zítra Filip.

Neurologie - záchvatovitá onemocnění a jejich léčba v přehledu

epilepsie.jpgStránka se zabývá v přehledu záchvatovými nemocemi nervového systému, mezi něž patří epilepsie, narkolepsie, tetanie. Stránka se krátce zmiňuje i o Meniérově syndromu, který se v neurologických ordinacích čas od času také vyskytne, ač patří především do péče lékaře ORL.

 

Obsah stránky:

 


Záchvatovitá onemocnění v neurologii:

 

 • náhle vzniklá z plného zdraví
 • epilepsie, narkolepsie, migréna, Meniérův syndrom, tetanie
 • vznikají bez zjevné příčiny
 • mezi záchvaty jsou nemocní zdraví
 • těžkosti se periodicky opakují

 


Epilepsie 

 • projevuje se epiparoxysmy = epileptickými záchvaty
 • porucha vědomí
 • projevy zvýšené funkce různých systémů cns
 • změny elektrické aktivity mozku
 • periodické opakování
 • v mozku je epileptogenní ložisko
 • ložisko může vzniknout po úrazu, nádory, záněty, intoxikaci, demenci a ložisko má zvýšenou
 • el. aktivitu
 • to co onemocnění vyvolalo, je může také zrušit

 


Dělení epilepsie:

 • primární - není možné určit příčinu
 • sekundární 

 

Patofyziologické příčiny epilepsie: 

 • změny metabolismu neuronů
 • zvýšený průtok krve
 • zvýšená spotřeba kyslíku a glukózy
 • zvýšená produkce kyseliny mléčné
 • zvýšení hladiny adenosindifosfátu a snížení hladiny adenosintrifosfátu
 • snížení hladiny glukózy, glykogenu a pokles pH mozku

Příčina epilepsie

 • kraniocerebrální trauma
 • překonaná neuroinfekce
 • stavy po operaci mozku
 • cirkulační poruchy mozku
 • chronické intoxikace - alkoholici
 • dědičnost ?

 


Klinický obraz epilepsie aneb jak vypadá epilepsie?

Velký záchvat - grand mal - vždy tonicko-klonické křeče + porucha vědomí,
vegetativní příznaky - slzy, bulby nahoru, pomočení, křeč žvýkacích svalů

Malý záchvat - petit mal - různé druhy
absence petit mal - u dětí, dítě není chvíli duchem přítomno
myoklonický petit mal - osoba jde a spadne na zem
akinetický petit mal - osoba není schopna pohybu

 

Prodromy epileptického záchvatu (varovné signály):

 • zrakové - záblesk,barevné skvrny
 • sluchové - pískání
 • čichové - nepříjemné pachy
 • chuťové - pachuť v ústech
 • vegetativní - nevolnost, bolest hlavy

 


Komplikace epilepsie:
Status epilepticus - záchvat se opakuje tak často, že osoba přechází z jednoho
záchvatu do druhého, bez adekvátní léčby je životu nebezpečný


Vyvolávající faktory záchvatu:

 • alkohol
 • noční bdělost a práce na směny
 • vysazení protiepileptické léčby
 • zdroje přerušovaného světla
 • velká fyzická zátěž

 

Nebezpečí pro epileptiky:

 • autohavárie
 • utonutí
 • nebezpečí při práci u rotačních strojů a při vysoké teplotě, na místech s neizolovanou elektroinstalací

 

Epileptik nesmí:

 • vlastnit zbrojní průkaz
 • řídit motorová vozidla (řidičský průkaz zabavuje praktický lékař)
 • dále viz část nebezpečí pro epileptiky výšePozáchvatové stavy:
porucha vědomí, stavy zmatenosti, mrákotné stavy, dezorientace, agresivita

 

Mezizáchvatová období:
občas povahové změny - egocentrismus, labilita nálady, změněná obratnost řeči, těžkopádnost, v pozdějším věku častější demence

 

Diagnostika epilepsie:

 • anamnéza
 • EEG po spánkové deprivaci
 • karotická angiografie
 • RTG lebky
 • neurologické a interní vyš.
 • CT nebo MR
 • odběr biologického materiálu
 • psychologické vyš.

Léčba epilepsie:

 • úprava životosprávy - nepracovat ve velkém teple,na prudkém slunci,ne noční služby,
 • ne velká fyzická námaha,nespát přes den,udržovat pravidelný životní rytmus,
 • lehká nedráždivá strava,úplný zákaz - drogy,alkohol.
 • těhotné ženy : dávat pozor na léky, zvýšený přísun G a rodit sekcí
 • léky: barbituráty, antiepileptika (pravidelně,systematicky), diuretika, hypertonická glukóza
 • neurologická operace

 

První pomoc u epileptického záchvatu:

Zbytečně s pacientem nemanipulovat, podložit hlavu a chránit hlavu proti úrazu, kapesník mezi zuby, sledovat základní životní funkce. 

Důležité údaje: začátek a konec záchvatu, charakter křečí, reakce zornic, průvodní jevy (zástava dýchání, pomočení, pokousání)
Chování po záchvatu - jak rychle se probral, bolesti hlavy, záškuby ...

 


Narkolepsie

Definice narkolepsie: záchvaty náhledého nepřekonatelného spánku, který trvá několik minut.
Někdy může být tento stav vyvolán smíchem nebo rozčilením.

Jak vypadá narkolepsie - klinický obraz:

 • kataplexie (pád na zem)
 • spánkové obrny (pacient není schopný pohybu, je při vědomí a stačí dotek, aby
 • obrna vymizela)

 

 

Příčina narkolepsie:

poškození - retikulární formace mozkového kmene

 

Diagnostika narkolepsie

EEG vyšetření
nutno odlišit od hypersomnie

 

Léčba narkolepsie:

Psychostimulancia

 


Menierův syndrom

 • záchvat náhlých závratí s pádem na zem
 • hučení v uších
 • snížení sluchu
 • nauza zvracení

 

Příčina (etiologie) Menierova syndromu

 • iritace labyrintu vnitřního ucha
 • porucha cévního zásobení
 • neurinom (nádorek na nervu)
 • zánět mozkových obalů


Diagnostika:

 • PEG
 • vyšetření likvoru
 • vertebrální angiografie
 • audiometrie na orl
 • CT nebo NMR


Léčba Menierovy choroby:

 • symptomatická
 • odstranění příčiny
 • klid na lůžku pro možnost úrazu


Tetanie


Definice tetanie: onemocnění způsobené nedostatkem ionizovaného kalcia v plazmě a charakterizované
zvýšenou dráždivostí nervosvalového systému

Příčina tetanie:
Hypokalcémie následkem hypoparatyreózy nebo poruchou iontové balance.

 

Jak se tetanie projevuje? Klinický obraz tetanie:

 • křeče končetin
 • pocit ztuhlosti končetin
 • křeč se stočením konce ruky a prstů - tzv. porodnická ruka
 • laryngeální stridor - chrapot
 • Chvostkův příznak - zvýšená dráždivost sedmého hlavového nervu (lícní nerv)
 • vegetativní projevy - střevní, žaludeční a renální koliky
 • katarakta
 • poruchy nehtů, vlasů, zubní kazy
 • epileptické záchvaty ?

 

Diagnostika tetanie:

 • EMG
 • EEG
 • laboratorní odběry krve a vyhodnocení

 

Léčba tetanie:
Substituční -  parathormon, calcium.