Dobré ráno, dnes je pátek 29.9.2023, svátek slaví Michal, zítra Jeroným.

Nemoci a poranění míchy - příznaky, projevy, symptomy, léčba

nemoci-a-poraneni-michy-priznaky-projevy-symptomy-lecba

nemoci-a-poraneni-michy-priznaky-projevy-symptomy-lecba
V neurologické praxi se určitě nelze vyhnout vyšetření míšních nemocí a traumat. Jsou jimi například transverzální míšní léze, komoce míchy (míšní komoce), syndrom přední míšní tepny (arteria spinalis anterior), zadní míšní tepny (arteria spinalis anterior), syndrom míšní šedi ad. Jak se jednotlivé nemoci projevují a jaký je nástin jejich léčby se dozvíte ve stručnosti zde.

___
___


Syndrom transverzální mížní léze

 • ztráta veškeré volní hybnosti (včetně sfinkterů) a všech kvalit čití distálně od léze
 • je taky provázena vegetativními příznaky – pokles TK (porucha sympatiku → relativní hypovolémie, tzv. traumatická sympatektomie), bradykardie, u mužů priapismus
 • nevede ale k šoku, při vzniku šoku je třeba zkoumat zdroj krvácení
 • míšní šok – stav 2–3 týdny po poranění, distálně od léze je svalová atonie, areflexie (pseudochabá plegie)
 • až po jejím odeznění vzniká obraz centrální parézy (spasticita a hyperreflexie)
 • poranění krční míchy – obrna i mm. intercostales, dýchání je abdominální, ohrožuje život respirační insuficiencí
 • obrna nad C3 vede okamžitě k zástavě dechu (nn. phrenici) – pokud je pacient resuscitován, je závislý doživotně na UPV nebo na trvalé stimulaci freniku
 • po 24 h trvání léze, kdy se neobjeví známky zlepšení, jde vysoce pravděpodobně o definitivní stav
 • výšku léze určujeme dle posledního segmentu, který má ještě normální funkci


Neúplný syndrom míšní léze

 • distálně od léze může být zachován ostrůvek čití nebo hybnosti

 

Syndrom přední míšní arterie – syndrom a. spinalis anterior

 • nejčastěji vzniká při skoku do vody s nárazem hlavy do dna 
 • vzniká uzávěrem tepny nebo kompresí kostním fragmentem či ploténkou
 • vypadává funkce toho, co jde v přední části míchy – plégie (kvadru- nebo para-), čití – termické, taktilní, …
 • z čití je zachováno vedení zadními provazci – propriocepce a diskriminační čití
 • nejčastější indikací k dekompresní operaci (kompresi je třeba potvrdit zobrazovacími metodami)
 • z inkompletních syndromů má nejhorší prognózu

 

Syndrom zadní míšní arterie

 • při přímém nárazu na páteř (nejčastěji při bojových sportech)
 • málo častá, v popředí jsou bolesti a parestézie HK a trupu
 • pacient má nekoordinovaný pohyb (tabická chůze (jako u syfilitika)), částečně snížené vnímání bolesti
 • Schéma Brown-Sequardova syndromu

 

Brown-Séquardův syndrom – syndrom míšní hemisekce

 • příčné poškození poloviny míchy, vzácné, často nekompletní
 • bývá po penetrujících poraněních, při extramedulárních tumorech, RS, krvácení, ischemii, zánětu, či iatrogenně
 • má relativně dobrou prognózu
 • po odeznění míšního šoku se projevuje v závislosti na lokalizaci, typicky dle průchodu míšních drah

IPSILATERÁLNĚ

 • ve výši léze
 • radikulární zóna anestezie ve všech kvalitách čití s chabou obrnou
 • pod úrovní léze
 • spastická obrna (poškození tractus corticospinalis),
 • ztráta hlubokého (proprioceptivního) a epikritického čití (poškození dráhy zadních provazců)
 • ztráta povrchového (taktilního) čití (poškození tractus spinothalamicus anterior – nekříží se v míše)
 • těsně nad úrovní léze
 • radikulární zóna parestezie, dysestezie, bolesti

KONTRALATERÁLNĚ

 • kaudálně pod úrovní léze (o 2 až 3 segmenty níž pro šikmý výstup vláken drah)
 • porucha termického čití a analgézie (poškození tractus spinothalamicus lateralis – kříží se v míše)

 

Syndrom míšní šedi – „Central cord syndrom“

 • bývá po hyperextenzivním poranění krční páteře při stenóze kanálu (vrozené či získané – osteofyty), dáno kontuzí míchy nebo hematomyélii
 • mícha je poškozená, páteř poškozena pouze degenerací nikoliv traumatem! 
 • podobný příznakům syringomyelie, motorické výpadky – převážně na HK, variabilní výpadky čití
 • prognóza je relativně dobrá, lépe se upravuje hybnost DK, jemná motorika pokulhává
 • pokud nejsou současně nestabilní zlomeniny páteře, léčí se konzervativně

 

Míšní komoce

 • analogie komoce mozku, vzácněji se vyskytující reverzibilní poranění
 • dojde k výpadku funkcí, obnovují se během hodin

 

Kořenové syndromy

 • může dojít též ke kompresi míšních kořenů
 • segmentální výpadek čití a motoriky různého stupně

 

Traumatický syndrom kaudy

 • poranění či komprese kaudy při úrazech
 • poranění je distálně od L2

 

Úplný syndrom kaudy

 • poranění pod úrovní konce míchy – nejčastěji L1, L2 [2]
 • sphincterová porucha (S2–S4) s příslušnou poruchou čití v perianogenitální oblasti (sedlovitá hypestezie)
 • jedná se o urgetní stav, operace by měla následovat do 24 hodin - nad kaudou by nemělo "zapadnout slunce"
 • je to léze periferního nervu, pokud tedy není přerušen, je možná regenerace

 

Léčba nemocí a poranění míchy

 • principy první pomoci – když je to úraz, kde můžeme poškození páteře předpokládat, musíme s postiženým vždy jednat, jako by měl nestabilní zlomeninu
 • nutno ho předpokládat – u zjevně těžkých úrazů, polytraumat, poraněních hlavy, při nálezu abdominálního dýchání, pokud postižený udává ztuhlost krku, parestézie, anestézie, …
 • přednemocniční péče – imobilizujeme krční páteř límcem, zabráníme velkým pohybům páteře během přesunu, intubaci bez pohybů krku, pokles TK stabilizujeme dopaminem (ne infuzí), podáváme kyslík, provedeme orientačně vyšetření čití a motoriky
 • nemocniční péče:
  • zajistit sled vyšetření (hlavně zobrazení - vždy MR!) tak, aby nebylo nutné zraněného zbytečně překládat z lůžka na lůžko,
  • udržovat TK nad 90 dopaminem,
  • zavedeme močový katetr,
  • provedeme detailní vyšetření motoriky,
  • podáváme kortikoidy - metylprednizon, solu-medro, dexona