Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Léčba bolestí páteře - různé metody používané při léčbě bolestí zad

lecba_bolesti_patere_zad.jpgOdstranit zádové potíže je poměrně obtížné. Vždy je nutné zjistit příčinu a tuto, pokud je to možné, léčit. Vždy je nutná spoluúčast pacienta, který nesmí přistupovat jako pasivní prvek a čekat "která tabletka zabere." Významný podíl má totiž rehabilitace, fyzioterapie a cvičení páteře.
___
___

Přehled

V léčbě páteřních potíží se uplatňuje klidový režim, farmakoterapie, fyzikální terapie, manipulace (manuální techniky), akupunktura, léčebná tělesná výchova (fyzioterapie, rehabilitace, cvičení), neurochirurgické operace a lázeňská léčba.

 

Pojednání o jednotlivých metodách

Režimová opatření

Klidový režim je vhodný především u akutních bolestí páteře a to v úlevové poloze. Postižené úseky lze fixovat krčním límcem nebo bederním pásem.

Léky používané k terapii zádových obtíží

Stran farmakoterapie využíváme léky tlumící bolest a zánět – tzn. především nesteroidní antirevmatika (NSA) – léky obsahující ibuprofen, indometacin, diclofenac, kyselinu acetylsalicylovou. Možno podat perorálně nebo parenterálně. Při velmi silných bolestech je možné použít anodyna nebo opiáty. Lokálně lze použít analgetika formou obstřiků, které vedou u pacientů v praxi k významné úlevě. Snížení svalového hypertonu můžeme dosáhnout pomocí aplikace centrálních myorelaxancií. Jejich nevýhodou je přetrvávající vliv na ostatní kosterní svalstvo, takže pacient může být celkově hypotonický.

 

Fyzikální metody

K fyzikální terapii řadíme termoterapii (aplikace teplých sáčků, infračerveného záření nebo parafínové obklady), kryoterapii (chladné obklady ke snížení bolestivosti), elektroléčbu (různé typy proudů nebo transkutánní nervové stimulace), ultrazvuk (přináší účinek analgetický a myorelaxační), magnetoterapii, trakční terapii (využívaná u potíží s krční nebo bederní páteří - při lumbalgiích, kořenových syndromech, cervikobrachiálním syndromu) a to po předchozí aplikaci tepla, ultrazvuku nebo interferenční proudy. Oblíbená forma léčby je masáž (klasická, reflexní, vakuová). Nevýhodou všech výše uvedených metod je pasivita pacienta.

 

Manipulace, mobilizace, měkké techniky

Manipulací a mobilizací uvolňujeme funkční blokády. Mobilizace v kombinaci s postisometrickou relaxací může vést k uvolnění svalových kontraktur. Manipulace v současné době není metodou volby rehabilitačních pracovníků.

 

Rehabilitace, fyzioterapie, cvičení

Léčebná tělesná výchova je zásadní. Jejím předpokladem je skutečnost, že bez pravidelné pohybové aktivity nelze bolesti zad úspěšně léčit. Docilujeme zlepšení hybnosti jednotlivých úseků páteře, uvolňují se svaly v hypertonu (spasmu), posilují oslabené (mizí svalová dysbalance). Vytvářejí se správné pohybové návyky a stereotypy. V moderní rehabilitaci převládají techniky vycházející z principů vývojové kinesiologie, která se zabývá psychomotorickým vývojem jedince. Touto problematikou se v ČR zabývá např. doc. PeadDr. Pavel Kolář, CSc.

 

Neurochirurgická operace u změn meziobratlových plotének

Neurochirurgická intervence je především indikována u výhřezů plotének s kompresí kořene. Provádí se transligamentosní odstranění výhřezu s uvolněním kořene, někdy s rozšířením foramen intervertebrale (foraminotomie).

 

Lázeňská léčba

Při lázeňské léčbě je využíváno režimových opatření, přírodních léčivých zdrojů, pohybové a fyzikální léčby. Indikují se u bolestí zad (indikační skupina VII/12), kořenových syndromů (sk. VI/3), po operaci páteře (sk. VII/14).

 

Ortopedická spolupráce a její indikace

Ortopedická intervence je vhodná při léčbě spondylolistézy, kdy se doporučují cviky ke zpevnění svalstva, dočasně nasazení korzetu a v krajním případě chirurgický zákrok (spondylodéza). U verifikované osteoporózy je samozřejmostí substituce vápníku.

 

Akupunktura

Akupunktura se využívá s individuálním úspěchem a to především při léčbě chronických bolestí.Související odkaz: