Dobré odpoledne, dnes je čtvrtek 22.2.2024, svátek slaví Petr, zítra Svatopluk.

Bolesti páteře - projevy a klinické obrazy u jednotlivých syndromů

cervikokranialni_cervikobrachialni_lumboischiadicky_syndrom_kaudy_lumbago.jpgČlánek podává definice a vysvětlení jednotlivých páteřních klinických jednotek, mezi něž patří cervikokraniální (CC), cervikobrachiální (CB), lumboischiadický syndrom (LIS) které charakterizuje a uvádí jejich příznaky a klasické projevy v akutním nebo chronickém stádiu. Definuje pojem lumbago nebo třeba sy. kaudy.

___

Akutní blokáda, ústřel krční páteře 

vzniká nejčastěji při „přeležení“ na lůžku, při práci ve strnulé poloze hlavy, po prudkém pohybu hlavou, někdy po pobytu v průvanu po delší dobu. Postižení se vyskytuje nejčastěji v meziobratlovém prostoru C3/4) Projevuje se antalgickým držením hlavy v úklonu a rotaci, bolestí krční páteře (často jednostranně), která vyzařuje do týla. Aktivní i pasivní pohyb hlavou bolest potencuje. Blokáda může být spjata s vegetativním doprovodem – nauzeou a vomitem. Diferenciálně diagnosticky je u blokády nutno pomýšlet na subarachnoidální krvácení, které vyloučíme odběrem mozkomíšního moku a jeho následným rozborem.

Chronické bolesti krční páteře

jsou většinou tupé, stálé, s projekcí do ramen, do týla. Klinicky nacházíme známky vadného držení a dysbalance krčních svalů (např. kontraktura trapézových svalů), omezení dynamiky krční páteře. Na RTG nacházíme degenerativní změny – spondylózu, spondylartrózu, osteochondrózu.

Jako cervikokraniální syndrom (CC sy.)

označujeme bolesti hlavy, které jsou většinou jednostranné, paroxysmální (intenzivní záchvaty se střídají s obdobím menších potíží). Vliv mají i vlivy psychické a hormonální. Palpačně nacházíme blokády v přechodu mezi lebkou a C1 nebo C1 a C2 obratlem.

Cervikovestibulární syndrom (CV sy.)

označujeme synonymně cervikální závratí nebo syndromem arterie vertebralis. Blokáda krční páteře spojená s poruchou prokrvení u této artérie vyvolává vertigo, které je závislé na poloze hlavy (polohová závrať). Mohou být přítomny bolesti hlavy, klinicky nacházíme známky vestibulárního syndromu (např. pozitivní Rombergova zkouška). Potíže jsou frekventnější u starších osob s ateroskleroticky změněnými cévami. Syndrom je zhoršen záklonem a rotací hlavy, což nazýváme DeKleyneovu zkouškou. Manévr se nedoporučuje se zkoušet u starších lidí – může vést k úlomku aterosklerotického plátu s rozvojem ischemické mozkové příhody.

Cervikobrachiální syndrom (CB sy.)

je bolest krční páteře projikující se do horní končetiny a nemající charakter kořenového syndromu (tedy nenacházíme výpadky čití a reflexů). Maximum bolesti je v rameni a paži. Příčinou bývají blokády krční páteře. Diferenciálně diagnosticky musíme myslet na syndrom zamrzlého ramene (freezing shoulder syndrome), poruchu manžety rotátorů, ad.

Kořenové sy. na horní končetině

se projevují pásovitou bolestí horní končetiny směřující distálně k prstům často s pocitem projekce od horní hrudní páteře mediálně od lopatky. Nacházíme nižší (méně často vyšší) reflexy, někdy je oslabená svalová síla v odpovídajících svalech a poruchu čití v příslušném dermatomu. Záklon hlavy s rotací nebo úklonem ke straně potíže akcentuje (způsobuje zúžení meziobratlového prostoru, ze kterého vystupuje nerv). Syndrom pro C6 – bolest má projekci pásovitě do palce a ukazováku, je snížen radio-pronační reflex. Syndrom C7 – bolest vystřeluje do středních prstů a snížen je tricipitový reflex, oslabena extenze v lokti. Syndrom C8 – bolest se projikuje do malíku a prsteníku, je nižší reflex flexorů prstů, oslabena flexe prstů. 

Bolesti hrudní páteře

způsobené blokádami meziobratlových a kostotransverzálních kloubů je nutné odlišit od vážných onemocnění vnitřních orgánů – především koronární příhody, některé nemoci, gastroduodenální, žlučníkové, ad. Interkostální neuralgie je bolest propagující se z hrudní páteře pásovitě podél žeber. Pravá neuralgie s typickými puchýřnatými kožními změnami je u herpes zoster.

Akutní lumbago

označujeme stav náhlé, prudké, zničující bolesti nejčastěji vzniklé po zvednutí těžkého břemene nesprávným způsobem (tedy např. z předklonu). Někdy je vyvolávajícím faktorem kýchnutí nebo prudký pohyb. Postižení může předcházet prochlazení páteře, viróza nebo větší fyzická zátěž. Pacienti mohou mít pocit „lupnutí v zádech“. Na vyšetřovnu přichází často v blokovém postavení – mírný předklon a vybočení do strany (antalgická skolióza) a to v důsledku reflexních kontraktur paravertebrálních svalů Pacient se nemůže předklonit ani narovnat, vadí mu jakýkoliv pohyb, někdy má problém se sám k vyšetření vysléci a musí mu někdo dopomáhat, totéž i při uléhání a vstávání z vyšetřovacího lůžka. Napínací testy (Laségue) jsou pozitivní, nemusí být přítomny kořenové příznaky (tj. reflexní výpadek, hypestezie-anestezie kůže).  Příčinou je akutní blokáda nebo některá z výše zmíněných diskopatií.

Chronické bolesti v bedrech a kříži

jsou nejčastěji tupého charakteru, přítomné v dolní části zad. Vyvolány jsou přetěžováním vazů a svalů, nacházíme svalovou dysbalanci a blokády sakroiliakálních kloubů (SI skloubení). U starších osob je příčinou osteoporóza, spondylartróza a osteochondróza.

Kořenové sy. na dolní končetině

jsou různé pro kořen L4, L5 a S1. Příčinou je tlak výhřezu disku nebo osteofytů působících na kořen (pro kořen L4 v meziobratlovém prostoru L3/4, atd.).

Při postižení kořene L4 vyzařuje bolest na přední stranu stehna a vnitřní ploše bérce k vnitřnímu kotníku. Patelární reflex je snížen, oslabena extenze v koleni a flexe v kyčli (oslabení musculus quadriceps femoris). Pozitivní je zadní napínací test (obrácený Laségue).

Při kořenovém syndromu L5 je bolest lampasovitého charakteru – na zevní straně stehna, stáčí se na přední stranu bérce a nárt až k palci. Bývá oslabena dorsální flexe prstů (zvláště palce a akra končetiny), pacient zakopává a nezvládá se postavit na patu. Laségův test je pozitivní.

Syndrom kořene S1 se projevuje bolestí jdoucí po zadní straně stehna a lýtka do paty. Reflex Achillovy šlachy a medioplantární je oslaben, stejně jako plantární flexory nohy prstů. Pacient se nepostaví na špičku. Laségue je rovněž pozitivní.

Syndrom kaudy equiny

Jednou z klinických jednotek, ze kterých má každý neurolog obavy je syndrom kaudy, kdy kompesi nervů kaudy equiny dochází k poruše sfinkterových funkcí, hypestezii až anestezii vnitřní kůže stehna, perigenitální a perianální oblasti. Klinickému obrazu dominují spontánní, kořenové bolesti vystřelující do dolní končetiny. Všechny příznaky jsou asymetrické. Příčinou je nejč. prolaps meziobratlové ploténky obratle L2-S1, traumata, vzácně i metastázy v páteři. Syndrom je nutné řešit do 24 hodin od vzniku. V opačném případě může vést k trvalé inkontinenci.

 

Spondylolistéza

V etiologických jednotkách byla výše zmíněna také spondylolistéza. Klinicky se  projevuje bolestmi v lumbosakrální oblasti, která může propagovat do dolních končetin, může být omezena hybnost, oblast sklouznutí je možné vyhmatat, charakteristický nález je na rentgenovém snímku. Léčba bude zmíněna níže.Související odkaz: