Dobrý večer, dnes je pátek 14.6.2024, svátek slaví Roland, zítra Vít.

Vysoký krevní tlak, hypertenze - léčba, příčina, komplikace, příznaky, projevy

vysoky-krevni-tlak-hypertenze-lecba-pricina-komplikace-priznaky-projevy-symptomy.jpg

vysoky-krevni-tlak-hypertenze-lecba-pricina-komplikace-priznaky-projevy-symptomy.jpg - vysoky-krevni-tlak-hypertenze-lecba-pricina-komplikace-priznaky-projevy-symptomy.jpg
Hypertenze neboli vysoký krevní tlak, je jednou z nejčastějších kardiovaskulárních chorob. Toto onemocnění je v dnešní době masově rozšířené. Dle statistik se s hypertenzí léčí okolo 20% dospělých osob. Ačkoliv je toto číslo už tak dosti vysoké, nejsou v něm zahrnuti lidé, kteří hypertenzí sice trpí, ale neléčí se.

___
___

Související názvy a pojmy:

 • vysoký krevní tlak,

 • hypertenze,

 • primární hypertenze,

 • esenciální hypertenze,

 • sekundární hypertenze,

 • arteriální hypertenze,

 • hypertenzní nemoc,

 • tichý zabiják

 

Definice hypertenze, vysvětlení a pojednání o nemoci

Arteriální hypertenze je vysoký krevní tlak v tepnách.

Opakovaně naměřené hodnoty arteriálního krevního tlaku

 • 140 a více mm rtuťového sloupce u systolického tlaku
 • 90 a více mm rtuťového sloupce u diastolického tlaku

jsou považovány za patologické (chorobné) a je třeba je léčit. U diabetiků je patologická hodnota opakovaně naměřeného krevního tlaku nad 130/90 mmHg.

 

Mnohdy se tedy tomuto onemocnění říká neinfekční epidemie a také se často zařazuje do skupiny civilizačních chorob. Odhaduje se, že 25% úmrtí ve věku nad 40 let je zapříčiněno právě touto chorobou. Jednou z příčin těchto smutných čísel je fakt, že hypertenze v počátečních stádiích nemá téměř žádné příznaky a nemocní pacienti lidé o ní nevědí nebo ji zkrátka ignorují a neléčí se, neboť je nijak neobtěžuje (alespoň prozatím).

Normální krevní tlak - za ideální u dospělých osob se považuje tlak 120/80 mmHg.

Pod pojmem krevní tlak se rozumí síla, kterou působí krev na stěny cév, v nichž koluje. Hodnotu krevního tlaku lze jednoduše zjistit, pomocí tonometru. Při měření krevního tlaku získáme dvě hodnoty - systolickou (to je ta vyšší) a diastolickou (to je ta nižší) např.: 120/80.

Systolická hodnota
je hodnota při maximálním stažení srdečního svalu myokardu v systole. Je to v podstatě přímým odraz stavu tepen. Jeho hodnota tedy většinou stoupá s přibývajícím věkem, protože starší lidé mají méně pružné cévní stěny, které se nejsou schopny již tolik „roztahovat“ při vyšším tlaku krve.

Diastolická hodnota
je tlak v době relaxace myokardu.

Příčiny hypertenze a faktory pro vznik nemoci

Dle faktorů, které toto onemocnění způsobují, rozeznáváme dva druhy hypertenze.

První je hypertenze primární (nebo také esenciální), která se vyskytuje u většiny hypertoniků (asi u 90%). Ačkoliv je tento typ mnohem častější, příčiny nejsou bohužel, ani v dnešní době, zcela objasněny.

Předpokládané rizikové faktory, které ji způsobují, jsou obezita, nadměrný příjem kuchyňské soli potravou, dlouhodobý a nadměrný stres, genetické předpoklady, kouření, nadměrná konzumace alkoholu a nedostatek pohybu. Na vzniku primární hypertenze se zřejmě podílí více těchto činitelů zároveň.

Druhým typem je sekundární hypertenze, u níž je příčina známa. Je způsobena jiným, základním onemocněním a doprovází jej, jako druhotný příznak. Objevuje se při různých ledvinných nebo hormonálních chorobách, jako jsou např.: zúžení ledvinových tepen nebo Connův syndrom. Mezi tento typ hypertenze se počítá i přechodné zvýšení tlaku, při těhotenství či užívání některých léků. Další příčinou může být i zúžení hlavní srdeční tepny (aorty).

Příznaky a projevy vysokého krevního tlaku

V počátečních stádiích není krevní tlak příliš zvýšen. Nemocný tak bývá bez obtíží a často o ní ani nemusí vědět. Bohužel toto je na hypertenzi velice zrádné, neboť lidé, i když o ní vědí, jí mnohdy zpočátku nevěnují pozornost, protože se cítí zdraví a neléčí se, díky čemuž se onemocnění dále rozvíjí.

Prvními, neurčitými projevy, může být bolest hlavy, únava, porucha spánku. Obtíže se zhorší nebo se většinou prvně objeví až s pokročilým stavem nemoci, kde ale již v jeho důsledku vzniká různé poškození některých orgánů.

 

Příznaky a projevy v přehledu:

 • bolest hlavy

 • únava

 • otok

 • tlak na hrudi

 • otok končetin

 • nespavost

 • pocit na zvracení

 • svalové křeče

 • zbytnění srdce/jeho části

 • dušnost

 • zvracení


 

Stádia nemoci:

 1. V prvním stadiu je nemocný většinou bez obtíží a jedinou známkou hypertenze je naměřený vysoký krevní tlak, který je nejprve občasný a později trvalý.

 2. Druhé stadium je již charakterizováno aterosklerotickými změnami na tepnách ("zvápenatění cév"). Levá srdeční komora je zvětšena, což je důsledkem neúměrného zatížení, zvláště levé části srdce. Tento příznak prokážeme hrudním echokardiografickým (ECHO), rentgenovým (RTG) a elektrokardio­grafickým (EKG) vyšetřením. Při vyšetření očního pozadí jsou patrné změny, v podobě angiopatie.

 3. V třetím stadiu jsou již jednotlivé orgány výrazně poškozeny a dochází k jejich zhoršené funkci. Tepny jsou v důsledku hypertenze postiženy aterosklerotickými změnami. Často vzniká ischemická choroba periferních tepen dolních končetin, což v nejvážnějších případech končí až amputací postižené nohy. V tomto stadiu může dojít, následkem onemocnění, ke krvácení do mozku a tedy k náhlé cévní mozkové příhodě, která někdy vede k různým stupňům poškození tělesných funkcí nebo až k úmrtí. Samozřejmostí je i souvislost s infarktem myokardu (srdečního svalu).

 

Komplikace

Dalším postiženým orgánem tedy bývá srdce. Hypertenze způsobuje ischemickou chorobu srdeční. Může se tedy objevovat dušnost, bolest na hrudníku nebo bušení srdce (palpitace).

Postižení očních cév se nadále zhoršuje a vzniká oční neuroretinopatii a následně dochází k slepotě.

Poškozeny bývají i ledviny, vzniká nefroskleróza, postupně se snižuje jejich funkce a dochází až k jejich selhání neboli urémii.

Nutno podotknout, že pokud je hypertenze dobře léčena, tak by k třetímu stadiu nemoci nemělo nikdy dojít.

Hypertenzní krize - definice, hodnoty tlaku krve

Při této chorobě může někdy dojít i k tzv.: hypertenzní krizi. Je to stav, kdy je krevní tlak náhle zvýšen nad hodnoty 230/130 mmHg. Nemocný v tomto stavu často trpí velkou bolestí hlavy, křečemi, nevolností a mnohdy i zvrací. Tato krize sice většinou brzy odezní, ale je při ní nutné pacienta hospitalizovat a urychleně zahájit léčbu, neboť hrozí zvýšené riziko srdečního selhání či krvácení do mozku.

Hypertenzní krize - další informace

Rizikové faktory hypertenze

Za hlavní rizikové faktory, vzniku tohoto onemocnění, se považuje

 • nadměrná konzumace soli a alkoholu,

 • nedostatek pohybu,

 • obezita,

 • nadměrný stres a

 • kouření.


Důležitou roli hrají i genetické dispozice, pohlaví, věk.

 

Léčba vysokého krevního tlaku, hypertenze

Předem nutno předeslat, že cílem léčby je normalizace krevního tlaku. Ačkoliv v dnešní době je mnoho moderních léků proti hypertenzi, bohužel se ji nedaří vždy efektivně léčit a to především, díky nedodržování pokynů lékaře.

 

Režimová opatření

 

Prvním terapeutickým krokem jsou režimová opatření. Jestliže nemocný trpí nadváhou, je vhodná redukce obezity na normální hodnotu BMI (18,5–25). Nezbytné je omezit příjem kuchyňské soli a to na maximálně 5g za 24 hodin. Důležité je také omezení konzumace alkoholu. Jeho nejvyšší denní množství je 30g. Hypertonik (pacient s vysokým TK) by měl přestat kouřit .

 

Léky

 

Farmakologická léčba (neboli podávání léků) je závislá na stavu pacienta. Jestliže nemocný trpí některou jinou chorobou např.: cukrovkou, je nezbytné léčbu zahájit co nejdříve.

Pokud má pacient problém pouze v podobě samostatné hypertenze, medikamenty se u něj většinou podávají, až když opakovaně naměřená hodnota systolického krevního tlaku překročí 160 mmHg. Podobné je to i s cílovými hodnotami, kterých je třeba dosáhnout. U osob s cukrovkou se lékař snaží udržet krevní tlak pod horní hranicí 130/80 mmHg a u jinak zdravých lidí pod 140/90 mmHg.

 

Léky podávané při hypertenzi mohou být diuretika, která podporují vylučování tekutin z organismu.

 

Další využívané preparáty jsou například, ze skupin:

 

 • betablokátorů,

 • blokátorů kalciového kanálu,

 • ACE inhibitorů,

 • vazodilatancií nebo

 • alfa-adrenergních blokátorů.

 

Monoterapie

 

Monoterapeutická léčba se volí v případě, že pacientovi stačí podávat pouze jeden preparát, který mu naprosto vyhovuje.

 

Dvojkombinace

 

Pokud nestačí pouze jeden lék, následuje tzv. dvojkombinační léčba, kdy se podává kombinace dvou léku z výše uvedených skupin, které vzájemné posilují a doplňují své účinky.

 

Trojkombinace

 

Jestliže ani dvojkombinace nepřinese očekávaný efekt, následuje podávání třech preparátů najednou, tedy trojkombinace.

 

Jak si mohu pomoci sám

 

Jestliže trpíte hypertenzí, je v prvé řadě důležité, abyste byli léčeni pod dohledem odborníka a svědomitě dodržovali pokyny.
Při farmakologické léčbě užívejte léky, jak Vám byly předepsány a nejen tehdy, když máte krevní tlak zrovna zvýšený.
Pomoci si můžete tím, že se budete snažit ovlivnit ovlivnitelné rizikové faktory. Pomoci mohou i bylinky.

Bylinka na vysoký a nízký tlak krve:

 

Kouření, alkohol, stres, hmotnost a obezita

 

Vyhněte se nadměrné konzumaci alkoholu, a jestliže jste kuřák, přestaňte úplně kouřit (v nejlepším případě) nebo alespoň radikálně omezte počet vykouřených cigaret.
Dalo by se říci, že konstantně s rostoucí tělesnou hmotností, roste i krevní tlak. Svou hmotnost proto udržujte v rozmezí BMI hodnot 18,5–25.

K případnému snižování hmotnosti Vám pomohou i pravidelné procházky, plavání, jízda na kole nebo jiný sport, prováděný v rozumné míře.
Nejste-li však na fyzickou aktivitu zvyklí, začněte s ní raději postupně a pomalu si přidávejte.

Hodnotu krevního tlaku nepříznivě ovlivňuje i stres. V dnešní době je sice obtížné být neustále „v klidu“, ale pokud je to alespoň trochu možné, vyhýbejte se psychicky náročným situacím a vymezte si čas na odpočinek, který může mít podobu i Vaší oblíbené činnosti.

 

Strava - sůl, tuky, kofein

 

V jídelníčku omezte množství soli a tuků. Bohužel, sůl se vyskytuje ve většině pokrmů. Pokud tedy nemusíte, jezte raději domácí jídlo, které si můžete sami připravit a vyhněte se solení. Místo soli k dochucení využijte bylinky, houby nebo jiné směsi koření (Vitana prodává kořenící směsi bez soli - např. grilovací koření bez soli, provensálské koření).

Omezte konzumaci uzenin, slaných sýrů, instantních jídel, chipsů a slaného pečiva. Existují i náhražky soli, bohužel nutno podotknout, že jejich chuť se poněkud liší, ale lze si na ně postupně zvyknout. Živočišné tuky nahraďte raději rostlinnými.

Vyhněte se konzumaci kofeinu, tedy zvláště kávy, energetických nápojů, různých limonád a čajů typu Maté. Klasickou kávu lze nahradit kávou bez kofeinu nebo meltou.
I při výběru minerálních vod buďte obezřetní, nevhodné jsou ty, které mají vysoký obsah sodíku.

Do jídelníčku naopak zařaďte dostatek čerstvé zeleniny a ovoce. Jednak tyto složky potravy budou zaručeně bez soli, dodají Vám potřebné výživové látky a jsou vhodné i při snižování tělesné hmotnosti.

I když výčet nevhodných potravin se zdá velice rozsáhlý, nezoufejte, postupem času si na změněný jídelníček zvyknete a budete si moci říci, že jste pro Vaše zdraví udělali maximum.

 

Komplikace vysokého krevního tlaku

 

Za komplikace nemoci lze považovat poškození orgánů a jejich funkce, v třetím stadiu hypertenze. Jedná se tedy o ischemickou chorobu srdeční (ICHS), zvláště selhávání levého srdce a akutní infarkt myokardu.

Dále pak o cévní mozkovou příhodu, selhání ledvin, oslepnutí, nebo ischemickou chorobu dolních končetin (ICHDKK).

 


Bylinka na vysoký a nízký tlak krve: