Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Vyšetření před zvětšením prsou nebo zmenšením prsů

 

vysetreni-pred-zvetsenim-prsou-nebo-zmensenim-prsu

vysetreni-pred-zvetsenim-prsou-nebo-zmensenim-prsu
Součástí každého plánovanéno chirurgického zákroku je předoperační vyšetření. To platí i u plastických operací prsů. V těchto případech by „předoperační" mělo zahrnovat rovněž ultrazvukové či mamografické vyšetření prsu. Důkladná prohlídka však může přinést nečekaná zjištění. V rámci běžného předoperačního vyšetření žena podstupuje prohlídku u praktického lékaře, který zajistí interní vyšetření včetně EKG.

___

___

Současně odběr krve, z nějž se laboratorním rozborem určí, zda žena je, či není chudokrevná, zda počet bílých krvinek nesignalizuje probíhající infekci, důležité jsou pak i hodnoty vztahující se ke srážlivosti krve. Smyslem vyšetření je zhodnocení zdravotního stavu ženy a toho, zda je schopna absolvovat výkon v celkové anestezii.

Plánuje-li žena plastickou úpravu prsů, nemá-li v rodinné anamnéze zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu a je-li jí méně než 40 let, měla by ještě navíc podstoupit vyšetření u specializovaného ultrasonografisty, žena starší 40 let by měla současně absolvovat i mamografické vyšetření.

„Cílem vyšetření je zhodnocení stavu mléčné žlázy a případné odhalení ložiska nádoru dříve, než je provedena plastická úprava prsu. Vyšetření je možné provést buď v rámci kliniky plastické chirurgie, nebo jej zajistí praktický lékař ženy v místě bydliště.

 

Místo nových prsou vzácně onkologická léčba ...

Ve velké většině případů ultrazvukové vyšetření prsu ukáže běžný stav žlázy a žena může plastickou úpravu podstoupit bez problémů. U části žen tomu tak ale není. Zhruba u jedné ženy z osmi set je v rámci předoperačního vyšetření v prsu diagnostikováno ložisko.

Ložisko je u těchto žen podchyceno ještě v tzv. bezpříznakovém stadiu, kdy bulka v prsu není větší než jeden centimetr, není hmatatelná a žena je zcela bez obtíží. Pokud je zjištěn takový nález, je plastická operace odložena a ženě je doporučeno dovyšetření dalšími diagnostickými postupy. V případě vyslovení podezření na nádor v prsu je ženě odebrán vzorek tkáně z ložiska, který je poslán na histologický rozbor. Pokud rozbor prokáže přítomnost nádoru, je ženě navržena terapie, to znamená chirurgická léčba spočívající v odebrání prsu či jeho části, chemoterapie, případně radioterapie, podle rozhodnutí ošetřujícího onkologa.

Součástí komplexní léčby může být i následná rekonstrukce odebraného prsu, ke které se přistupuje po dohodě s onkologem do dvou let od odebrání prsu.

Výhoda spolupráce mamologa a plastického chirurga je i v tom, že v rámci primární chirurgické léčby mohou lékaři při odebírání prsu či jeho části brát ohled na to, že v budoucnu dojde k rekonstrukci prsu, a podle toho zvolit způsob provedení operace.

 

vysetreni-pred-zvetsenim-prsou-nebo-zmensenim-prsu-2
vysetreni-pred-zvetsenim-prsou-nebo-zmensenim-prsu-2
Ultrazvuk i po plastické operaci prsou

Pokud ultrazvukové vyšetření neprokáže žádné změny na mléčné žláze a žena bez problémů podstoupí úpravu prsů, je dobré stav prsu po plastické operaci pravidelně kontrolovat. Je-li silikonový implantát uložen pod svalem, je možné snadno vyšetřit stav celé prsní žlázy, uložení implantátu a jeho vztah k okolní tkáni i opouzdření, které je tvořeno tenkou vazivovou vrstvou. U žen, které v prvních dnech po úpravě prsu nedodržují doporučený režim a nadměrně zatěžují dominantní ruku, může dojít v místě implantátu k vytvoření většího množství volné obvykle čiré tekutiny. Těmto ženám je doporučena změna denního režim u a každodenních stereotypů tak, aby dominantní ruce bylo odlehčeno a mohlo dojít k vymizení tekutiny. Někdy stačí vystřídání ramene, na kterém žena nosí kabelku, změna práce s počítačovou myší, odlehčení ruky od nošení těžkých tašek, změna polohy, ve které žena chová dítě, a podobně.

Je-li implantát uložen pod mléčnou žlázou, může být žláza hůře viditelná zejména ve své dolní části a vyšetření by měl provádět ultrasonografista se zkušenostmi s vyšetřováním prsů s implantáty.

První ultrazvukové vyšetření by mělo být provedeno zhruba rok po zákroku, další pravidelně každý rok.

 

Těhotenství před rakovinou prsu ochránit nemusí

Rakovinou prsu může onemocnět i těhotná žena. U 1-2 % těhotných žen může během těhotenství dojít k vytvoření nádoru na mléčné žláze. Do vztahu k těhotenství se obvykle dávají i nádory prsu, které se manifestují (projevují) až do jednoho roku po porodu. Pokud v tomto období dojde ke zjištění nádoru, předpokládá se, že vznikl právě za jiného stavu ženy. Pokud u ženy na základě vyšetření pomocí zobrazovacích metod vznikne podezření na karcinom prsu, může být odeslána na bioptické vyšetření, které nález ověří. Další postup se odvíjí od histologického výsledku.