Dobré dopoledne, dnes je sobota 13.7.2024, svátek slaví Markéta, zítra Karolína.

Tumormarkery, onkomarkery - jak poznat rakovinu z krve

tumormarker-onkomarker-rakovina-z-krve.jpg
tumormarker-onkomarker-rakovina-z-krve.jpg - tumormarker-onkomarker-rakovina-z-krve.jpg
Onkomarkery (tumormarkery) pomáhají diagnostikovat rakovinu některých orgánů a tkání již v prvních stádiích. V praxi to probíhá tak, že pokud je na rakovinu podezření (tj. projeví se nějakým příznakem nebo na ni lékař usoudí z anamnézy), nechá vzít lékař pacientovi krev a dle výsledku (hodnot) těchto markerů může určit, zda se jedná skutečně o nádorové onemocnění (nebo i sekundrární metastázy např. do jater nebo plic) a nebo je příčina pacientových potíží v jinho zdroje.
___
___

 

Článek pojednává o těchto onkmarkerech (tumormarkerech) zjistitelných z krve:


Příčiny zvýšené hodnoty onkomarkerů, tumormarkerů

  

 

Ferritin

Referenční hodnoty: 18-440 ng/ml muži, 8-120 ng/ml ženy před menopauzou, 30-300 ng/ml ženy po menopauze
Zvýšení u zhoubných nádorů: beta-lymfom, endometrium, plíce, melanom, játra, slinivka, prs, varle, hemoblastosy
Zvýšení u nenádorových onemocnění: nespecifický reaktant akutních zánětů, hemosiderosa, idiopatická anemie, sideroblastická anemie, těhotenská toxemie, stav po transfusi krve

 

 

Alfa-fetoprotein (AFP)

Referenční hodnoty: do 13 U/ml muži a netěhotné ženy
Zvýšení u zhoubných nádorů: hepatocelulární karcinom, seminom (varle, ovarium, extragonadální), žaludek, žlučové cesty, pankreas, plíce, metastasy do jater
Zvýšení u nenádorových onemocnění: alkoholická hepatopathie, jaterní cirrhosa, akutní a chronická aktivní hepatitis, chronická persistující hepatitis, nosiči pozitivity HBsAg, stav po HE typu B, postnekrotická regenerace jater, onemocnění žlučových cest, gravidita

 

 

Choriogonadotropin (lidský choriový gonadotropin, hCG)

Referenční hodnoty: do 5 u/l ženy v premenopauze a mužido 10 U/l ženy v postmenopauze
Zvýšení u zhoubných nádorů: nádory ze zárodečných buněk, choriokarcinomy, embryonální karcinomy, zřídka i jiné karcinomy
Zvýšení u nenádorových onemocnění: gravidita, mola hydatidosa

 

Karcinoembryonální antigen (CEA)

Referenční hodnoty: do 4,6 ng/ml

do 10 ..... benigní onemocnění, 10-20 ..... solitární tumor, 20-50 ..... velký solitární tumor nebo metastasy do plic a uzlin nad 50 ..... metastasy do jater a kostní dřeně

Změna koncentrace během 10 dnů: nad 0,5 ..... metastasydo 0,5 ..... solidní tumor bez metasas

Zvýšení u zhoubných nádorů: colon, rectum, jícen, mamma, plíce, slinivka, uterus, žaludek, játra, urogenitální trakt

Zvýšení u nenádorových onemocnění: cirrhosa jaterní, mucoviscidosa, alkoholická hepatopathie, colitis ulcerosa, polyposa tlustého střeva, vředová choroba dvanáctníku a žaludku, záněty plic, záněty žlučových cest, pancreatitis

 

 

CA 15-3

Referenční hodnoty: do 22 U/ml Zvýšení u zhoubných nádorů: Indikace: karcinom prsu
Může být pozitivní i u těchto nádorů: plicní karcinom, tumory GIT, karcinom prostaty, karcinom ovaria, karcinom cervixu děložního
Zvýšení u nenádorových onemocnění(nejvýše do 50 U/ml): mastopathie, fibroadenom prsu, jaterní cirrhosa

 

 

CA 72-4

Referenční hodnoty: do 6,7 U/ml
Zvýšení u zhoubných nádorů: karcinom žaludku, mucinosní karcinom ovaria, bronchiální karcinom nemalobuněčný

 

 

CA 125

Referenční hodnoty: do 35 U/ml
Zvýšení u zhoubných nádorů: serózní karcinom ovaria, nediferencovaný karcinom ovaria (citlivost klesá v pořadí: serózní, mucinózní, endometriální),může být rovněž pozitivní i u těchto nádorů: karcinom těla i cervixu děložního, karcinom endometria, vzácně může být pozitivní i u karcinomů GIT, karcinomu prsu a karcinomu plic.
Zvýšení u nenádorových onemocnění: ovariální cysty, endometriosa, onemocnění adnex, žlučníku, jater, slinivky, I.trimestr gravidity, CHRI a hemodialysovaní pacienti, začátek menstruačního krvácení, extrauterinní gravidita

 

CA 19-9

Tento tumorový marker může být stanovován pouze u krevní skupiny Lewis pozitivní (95-97 % populace). Referenční hodnoty: do 22 U/ml

Zvýšení u zhoubných nádorů: karcinom pankreatu, karcinom žaludku, karcinom žlučových cest, kolorektální karcinom (všude v kombinaci CA 19-9 s CEA)

Zvýšení u nenádorových onemocnění: jaterní cirrhosa a nekrosa, hepatitis chronica, pancreatitis acuta, pancraetitis chronica, onemocnění žlučových cest - u všech těchto chorob jen vzácně nad 100 U/ml

 

 

Cytokeratinový fragment CYFRA 21-1

Referenční hodnoty: do 4 ng/ml
Zvýšení u zhoubných nádorů: bronchiální karcinom plic nemalobuněčný, malobuněčný (CYFRA 21-1 v kombinaci s CEA, resp. NSE), karcinomy ovaria, žlučových cest, močového měchýře, ústní dutiny, žaludku, pankreatu, prostaty
Zvýšení u nenádorových onemocnění: zánětlivá plicní onemocnění, TBC

 

 

Neuronspecifická enoláza (NSE)

Referenční hodnoty: do 12 mikrog/l
Jedná se o glykolytický enzym, vyskytující se v nervovém systému. Fyziologicky je produkován v nervové i plicní tkáni plodu i ve tkáních neuroendokrinního původu zdravých dospělých.
Zvýšení u zhoubných nádorů: především neuroblastom, meduloblastom, retinoblastom a malobuněčný plicní karcinom, dále pak karcinoid, feochromocytom, gastrinom, medulární karcinom štítné žlázy, adenokarcinom ledvin, adenikarcinom prostaty, seminom, melanom.
Zvýšení u nenádorových onemocnění: nemaligní plicní onemocnění, jaterní choroby (hodnoty až do 20 mikrog/l). Zvýšené hodnoty NSE u subarachnoidálního krvácení predikují zhoršení stavu.

 

 

Prostatický specifický antigen (PSA)

Referenční hodnoty: 0-4 ng/ml ..... není pravděpodobné onemocnění prostaty. V návaznosti na nové interpretační názory a přechod z RIA stanovení na chemiluminiscenční stanovení (ELECSYS) se připravuje úprava údajů o referenčním rozmezí.

 

 

Prostatický specifický antigen - volný (freePSA)

Referenční hodnoty: 0,0-2,5
Většina PSA přítomného v séru je ve vázané formě (na alfa-1-antichymotrypsin). Jen malé množství je ve volné formě. U karcinomu prostaty čítá volná frakce cca 10 %, kdežto v případě benigní hyperplazie prostaty se pohybuje množství volné frakce okolo 30%. Stanovení poměru FPSA/PSA umožňuje zvýšit specificitu vyšetření v případě, že PSA je v intervalu 4-20 ng/ml.
FSPA/PSA [%]:0-15 ..... malignita15-25 ..... malignita i benigní hyperplazienad 25 ..... benigní hyperplazieV návaznosti na nové interpretační názory a přechod z RIA stanovení na chemiluminiscenční stanovení (ELECSYS) se připravuje úprava údajů o referenčním rozmezí.

 

 

Tkáňový polypetidový antigen - specifický (TPA-S)

Referenční hodnoty: do 80 U/l, mírné zvýšení (tzv. šedá zóna) je do 120 U/l
Je to specifický marker pro nádorový růst nezávislý na typu tkáně, indikátor tumorové proliferace i nekrózy.

 

 

Tymidinkináza (TK)

Referenční hodnoty: do 5 IU/l
Je to enzym podílející se na syntéze DNA - jeho hladina v séru je ukazatelem buněčné proliferace. Vyšetření je nutné provádět těsně před zahájením léčby cytostatiky (metotrexát, 5-fluorouracil).
Zvýšení u zhoubných nádorů: nemalobuněčný karcinom plic, lymfom, leukemie, mnohočetný myelom, karcinom prsu, kolorektální karcinom, vybrané mozkové tumory (astrocytom)
Zvýšení u nenádorových onemocnění: virové infekce (především herpesviry), plicní onemocnění (fibróza, sarkoidóza, absces)

 

 

Tumormarker, onkomerker beta-2-mikroglobulin

Referenční hodnoty: sérum: 0,7-1,9 mg/l (nad 3,4 g/l je pozitivita), moč: 5-126 mikrog/l (nad 154 mikrog/l je pozitivita)
Zvýšení u zhoubných nádorů: mnohočetný myelom, lymfom z beta buněk, chronická lymfocytární anemie
Zvýšení u nenádorových onemocnění:postižení ledvin, revmatoidní arthritis, Crohnova choroba

 

Tkáňový specifický antigen (TPS)

Sérový TPS je univerzální nádorový marker vhodný především pro dlouhodobé sledování nemocných a hodnocení účinnosti terapie, a to u karcinomů plic, prsu, močového měchýře a dalších malignit. Je přítomen v séru i u některých infekčních onemocnění a u postižení jater.
 
 
 
Tumormarker, onkomarker S100

Nízkomolekulární protein dimerického charakteru S 100 je exprimován v lidském těle především astrogliálními buňkami, ale také melanomy. Výhodný biologický poločas 30–90 minut je využíván při sledování poškození mozku. Patří do skupiny proteinů vážících vápník. V současné době je známo již 21 příslušníků rodiny S100.
Marker S 100 je využíván při sledování průběhu onemocnění maligním melanomem. Bylo zjištěno, že exprese tohoto markeru je přímo úměrná stupni malignity. Obecně tedy platí, že pokles hodnoty S100B v séru ukazuje na remisi onemocnění a vzestup naopak progresi. Je popsáno, že stanovení S100 je využitelné v některých případech také k diferenciální diagnostice vyšetřovaných metastáz. Vzhledem k poměrně krátké době od určení diagnózy k výskytu metastáz může být stanovení S100 významným vodítkem léčby. Pro screening a diagnostiku se neužívá. Senzitivita při metastatickém onemocnění je vysoká – až 80 %. Hodnoty před primární terapií mají v ysokou prognostickou hodnotu. Positivní hodnoty lze nalézt i u mozkových maligních nádorů ektodermálního původu. Vyšetření se stanovuje sendvičovou metodou fy ROCHE na analyzátoru ELECSYS. Soubor sledovaných pacientů je kolem 500 a stanoveno 1800 vyšetření.
Závěr: Sérový diagnostický marker S 100 může být použit při sledování a rozhodování o léčbě pacientů s maligním melanonem (stanovení proteinu S100 není vhodné pro diagnostiku).
Monitorování úspěšnosti léčby: Detekuje opětovný výskyt onemocnění ve stádiích II–IV. Zvýšení hladin může upozornit na recidivu onemocnění dříve, než zobrazovací metody. Snížení hladin odráží příznivý dopad léčby.
Včasná diagnostika metastáz: Na metastázy nás může marker S100 upozornit dříve, než se začnou klinicky manifestovat.
U pacientů s maligním melanomem, zvláště pak ve stadiu II, III a IV indikuje sérová hladina S 100 progresi onemocnění. Stanovení proteinu S 100 není vhodné pro primární diagnostiku maligního melanomu.