Dobré ráno, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Mužská antikoncepce - antikoncepční metody mužů

muzska-antikoncepce-antikoncepcni-metody.jpgStránka se poměrně obsáhle zabývá všemi běžnými metodami mužské antikoncepce - sterilizace přetětím chámovodu (vazektomie), přerušovanému pohlavnímu styku, kondomu (prezervativu), supresivní (hormonální metody). Věnuje se i méně tradičním metodám a to je zmáčknutí kořene penisu (coitus saxonicus) a tantrickému sexu.

___
___

Coitus interruptus (přerušovaný pohlavní styk, soulož)

Přerušovaná soulož je popsána v Bibli, kdy druhorozený Judův syn Onan na příkaz svého otce měl po smrti svého bratra Hera obcovat s jeho manželkou Támar. „Věděl pak Onan, že to símě nebude jeho. Protož kdykoli vcházel k ženě bratra svého, vypouštěl símě na zem, aby nezplodil synů bratru svému“. Hospodinu se takové počínání nelíbilo a Onana zabil. Z toho možná plyne část výhrad, které k přerušovanému koitu byly v populaci zakořeněné. Dnes (09.01.2019) se zdravotní škodlivost přerušované soulože považuje za mýtus.

Coitus interruptus tedy znamená ukončení soulože těsně před výronem semene, tj. vynětí penisu z pochvy před ejakulací tak, aby se spermie nedostaly do rodidel ženy. Uvádí se, že při používání této metody otěhotní během roku 15-20 žen ze 100 (těhotenské číslo, resp. Pearl index, failure rate je 15-20, pro srovnání bez antikoncepce otěhotní do roka 80 žen ze 100). Tato malá spolehlivost je dána jednak chybou uživatele, neboť vyžaduje perfektní ovládání a bdělost, a za druhé chybou metody, neboť v předejakulační tekutině se může vyskytovat určité množství spermií. Pokud se soulož opakuje, je nutné aby se muž mezitím vymočil, aby v močové trubici nezůstaly spermie z předchozího koitu. A i přesto mohou spermie přetrvávat v semenných váčcích a metoda může selhat.

Výhodou je, že metoda je použitelné prakticky vždy a všude a je bez zdravotních rizik. Dříve předpokládaný rozvoj psychoneurotických poruch a pánevních bolestí nebyl potvrzen. Pokud pár techniku přerušované soulože ovládá, nelze jí ze zdravotního hlediska nic vytknout.

Nevýhody jsou, že přerušovaný sex vyžaduje sebekontrolu a sebeovládání muže a souhru obou zúčastněných. Pokud sebekontrola a souhra chybí, hrozí značné procento selhání. Dále některým zvláště citlivým osobám vadí náhlé přerušení soulože, může však jít pouze o předsudek.Prezervativ, kondom, coitus condomatus

Předchůdci kondomu jsou známí již z antických bájí. Krétský král Mínós chránil své milenky před vlastním začarovaným semenem obsahujícím hady a štíry tak, že na penis navlékal kozí měchýř. Praktikoval tak vlastně bariérovou ochranu před přenosem pohlavní choroby. Ve středověku se návleky na mužský úd používaly jako ochrana před pohlavními chorobami a teprve od 18. století začaly plnit funkci ochrany před nežádoucím otěhotněním. Používala se zvířecí střeva a rybí měchýře. Od poloviny 19. století byla k výrobě použitelná guma. Dnes (09.01.2019) se nejčastěji jedná o latexový nebo polyuretanový elektronicky testovaný návlek na pohlavní úd, do něhož se semeno zachytí a tím se zabrání, aby spermie pronikly do rodidel ženy. Dosti spolehlivě chrání i před pohlavními chorobami (např. AIDS). Pokud je používán správným způsobem, je antikoncepcí velmi spolehlivou, uvádí se 3 těhotenství na 100 žen za rok.
Prezervativ se navléká na ztopořený úd před zasunutím do pochvy. Zní to jako naprostá samozřejmost, avšak v praxi se lze setkat s tím, že muž zahájí soulož bez ochrany a teprve před ejakulací styk přeruší, navlékne kondom s styk dokončí. Na konci kondomu je rezervoár na ejakulát, který by měl být prázdný, neměl by v něm být ani vzduch, jinak se zvyšuje riziko prasknutí. U ozdobných kondomů může rezervoár chybět a je třeba na jeho konci ponechat prázdné místo. Po ejakulaci je třeba kondom u kořene penisu přidržet, z ochablého penisu může snadno sklouznout a obsah se vylije do pochvy. Po vyjmutí kondomu se snadno zkontroluje jeho celistvost. Opakované používání jednoho kondomu je nepřípustné, lubrikační oleje mohou narušit jeho integritu. Většina kondomů je lubrikována výrobcem. Plejáda dostupných kondomů pokrývá i další rozmanité nároky, jako je aromatická vůně, atraktivní barva, velikost XXL nebo svítící, ozdobné nebo vroubkované  kondomy.

Výhodou je jeho široká použitelnost a dostupnost (hotely, čerpací stanice, toalety), vysoká spolehlivost při správném používání, vysoká spolehlivost ochrany před přenosem pohlavních chorob, neškodlivost. Při předčasném výronu semene slabší dráždění penisu umožní muži prodloužit trvání pohlavního styku.

Nevýhodou může být vzácně existující alergie na latex nebo silikonový olej.

Méně intenzivní dráždění penisu může činit potíže u mužů s problematickou erekcí, někdy uváděné i méně intenzivní pocity u ženy, které jsou však spíše předsudkem. U coitus condomatus a ostatních bariérových metod lze předpokládat zvýšené riziko rozvoje gestózy (preeklampsie), tj. onemocnění vázané na těhotenství, projevující se vysokým tlakem a ztrátami bílkovin močí, někdy otoky. Je způsobené insufucientním kontaktem imunitního systému ženy s antigeny spermií a následně špatnou tolerancí k antigenům plodu, které pocházejí od otce.Sterilizace, vazektomie

Sterilizace je chirurgický zákrok na pohlavním ústrojí, který znemožňuje oplodnění. Sterilizace se nerovná kastraci (!!!), po sterilizaci pohlavní žlázy a jejich funkce zůstává normální. Lze ji považovat za trvalou antikoncepci, hodí se tedy pro muže, který ví s jistotou, že žádné další dítě nechce. U muže se provádí přetětím chámovodů. Jde o jednoduchou metodu, kterou lze provést ambulantně v lokálním znecitlivění nejlépe v urologické ambulanci. Nemá žádné další následky, množství semene zůstává prakticky stejné, spermie tvoří jen 1% ejakulátu, hlavní část je produktem semenných váčků a prostaty.
Další možnou technikou je perkutánní vazoligatura nebo aplikace silikonových ucpávek do chámovodů.

Výhodou je vysoká spolehlivost blížící se 100 %.

Nevýhodou zůstává, že operační zákrok vždy nese s sebou, byť malé, operační riziko a že rekonstrukční operace k opětnému zprůchodnění chámovodů nemusí být úspěšná. V 0,5‰ se objevuje kongenitálně zdvojený chámovod.

Související články:
Vazektomie, vasektomie - provedení mužské trvalé sterilizace přetětím chámovodu


Hormonální antikoncepce pro muže (suprese)

Hormonální suprese tvoby spermií nebo jejich maturace a imunologické metody jsou ve fázi výzkumu. Největší pozornosti se zatím dočkal gossypol, pigment z oleje bavlníku. Byl zkoušen v Číně na několikatisícových souborech mužů. Je vysoce účinný, u 99% mužů vyvolává dostatečnou oligo- nebo azoospermii.  Po ukončení léčby je však návrat k normě pomalý a v 10% jde dokonce o efekt trvalý. Způsobuje i další vedlejší nežádoucí účinky jako pokles libida, únavu, závratě a ukládá se v játrech, srdci a ledvinách. Problémy byly tak závažné, že klinické zkoušení bylo přerušeno.


Coitus saxonicus (zpětná ejakulace)

Coitus saxonicus je zvláštní technika pohlavního styku, popsaná ve 14. století Kokkokou. Před ejakulací se pevně stiskne kořen penisu, čímž se komprimuje penilní část uretry a semeno se nemůže dostat ven, ale pronikne do močového měchýře (zpětná ejakulace).
Tuto metodu je nutné nacvičit a i přesto je značné procento selhání a proto se nedoporučuje.


Tantrický sex a Kegelovy cviky

Tantra je indická filosofie stará několik tisíc let. Tantrici byli v bráhmanské Indii pronásledováni, neboť nepovažovali ženu za mužovu služebnou a poddanou, ale za rovnocennou partnerku a zdroj inspirace. Každá žena pro ně byla bohyní, dárkyní života a zdrojem rozkoše. Je v ní skryta obrovská sexuální energie, neboť žena je spojena s přírodou a s vesmírem. Ejakulace pro tantriky není spojena s orgasmem, naopak mu brání.
Princip tantrického sexu spočívá v oddalování ejakulace, čímž se prožívání příjemných pocitů prohloubí a prodlouží. Vlastní sexuální akt spočívá v duševní a fyzické relaxaci, pohyby mají být pouze jemné nebo dokonce žádné a v pozici, v níž lze snadno kontrolovat ejakulaci. Žena ovládá svaly vagíny, dokáže je stahovat a uvolňovat podle chuti. Tím může muže přivést k orgasmu, aniž by se pohnula. Metodu je nutné se naučit a do značné míry změnit navyklé stereotypy, spíše než o antikoncepci jde o životní styl. K tréninku vaginálních svalů existuje systém cvičení nazvaný podle autora Kegelovy cviky.