Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Medicína Ostatní obory Samoléčba poruch erekce, erektilní dysfunkce u mužů

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7308
Samoléčba poruch erekce, erektilní dysfunkce u mužů Email
Úterý, 10. duben 2012 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 9736x

samolecba-poruch-erekce-erektilni-dysfunkce-u-muzuSchopnost udržet erekci penisu postačující k uspokojivé sexuální aktivitě se v poslední době stala synonymem společenské úspěšnosti a prestiže. Tato porucha, erektilní dysfunkce, která byla dříve označována dehonestujícím názvem impotence, postihuje v určitém stupni asi polovinu mužské populace ve věku 35 až 65 let. Nejedná se o problém ryze sexuální, musíme brát v úvahu i přidružené negativní emoce, jako nejistotu, stres a problémy partnerského života.

___
___


Není sporu o tom, že touto poruchou je zatížen intimní dialog sexuální dvojice. Postižený muž se zdráhá konzultovat svůj problém nejen s nejbližšími přáteli, dokonce však často váhá i s vyhledáním odborné pomoci. Stejně jako při léčení sexuálně přenosné nemoci, také lékařská intervence při poruchách erekce způsobuje pacientům pocit trapnosti a ostychu.
S erektilní dysfunkcí bývá spojováno také užívání různých medikamentů a škodlivých látek. Léky totiž způsobují až 25 % případů poruch erekce. Především to jsou antihypertenziva (léky na snížení vysokého krevního tlaku), hormony, antidepresiva a trankvilizéry. Úplná porucha erekce (postaru "impotence") se vyskytuje u 39 % mužů s léčenými onemocněními srdce, ve 28 % s léčenou cukrovkou a u 15% léčených pro hypertenzi ve srovnání s 9,6 % v celé populaci. Výskyt ED se ještě více zvětšuje u kuřáků. U léčených kardiaků trpí ED 21% nekuřáků proti 56 % kuřákům, zatímco v celé populaci se výskyt prakticky neliší (11% kuřáků a 9,3% nekuřáků).
Pocity trapnosti a ostych nesporně vedou k častým případům samoléčby poruchy erekce, kterým v poslední době ještě nahrávají moderní komunikační prostředky, zejména pak internetový obchod (s často neúčinnými preparáty).

Inhibitory fosfodiesteráz a samoléčba

Skutečnou revoluci v léčbě erektilní dysfunkce způsobilo použití inhibitorů fosfodiesteráz (PDE 5), jejichž historie se datuje od roku 1986. V roce 1989 pak byla z několika perspektivních inhibitorů vybrána látka, která dostala generický název sildenafil (Viagra). Další podobnou látkou je vardenafil (Levitra) a posledním schváleným inhibitorem PDE 5 je tadalafil (Cialis).
Všechny tyto tři preparáty jsou skutečným průlomem v léčbě poruch erekce, v důsledku jejich výrazného účinku byly zapomenuty všechny "klasické" preparáty, jako např. dříve velice 'populární yohimbin. Do muzea starožitností byly odsouzeny i intrakavernózní injekce vazoaktivních látek, cévní operace nebo implantace penilních protéz.
Přes veškeré téměř revoluční aspekty naráží tato účinná léčba na určité problémy zejména s ohledem na možnosti samoléčitelství. Především je použití všech výše uvedených inhibitorů PDE 5 vázáno na lékařský předpis. Je to důležité vzhledem k nežádoucím farmakodynamickým interakcím, ke kterým dochází při užívání hypotenziv (betablokátory, centrální sympatikolytika, periferní vazodilatancia, diuretika), antidepresiv (inhibitory monoaminooxidázy, tricyklická antidepresiva), sedativ (barbituráty), anxiolytik (benzodiazepiny), antagonistů aldosteronu (spironolakton), indometacinu a klofibrátu. Ze skupiny drog je nebezpečné nadměrné množství alkoholických nápojů a deriváty morfinu.

Kontraindikace a rizika

Absolutně kontraindikovány jsou všechny nitráty a donory NO (glycerol-trinitrát, isosorbid mono- a dinitrát a amylnitrit). Relativními kontraindikacemi jsou: infarkt myokardu, cévní mozková příhoda nebo život ohrožující srdeční arytmie v posledních šesti měsících a tlak krve pod 95/50 mmHg nebo nad 170/110 mmHg, selhávání jaterních nebo ledvinných funkcí. Střevní metabolismus všech tří inhibitorů PDE 5 snižují také látky obsažené ve šťávě z grepů, zatímco šťávy z jiných citrusových plodů (pomeranč, citron) nevadí.

Z výčtu lékových interakcí a kontraindikací je patrné nebezpečí samoléčby inhibitory fosfodiesteráz, které jsou v lidové řeči všechny šmahem nazývány "viagrou". Na toto nebezpečí je nutno upozornit zejména v souvislosti s relativně snadnou dosažitelností prostřednictvím pokoutního internetového obchodu s léčivy. Tímto způsobem jsou navíc často nabízeny falešné produkty, jejichž skutečné chemické složení není nikterak garantováno.

Samoléčba tíhne také občas k používání látek zdraví nebezpečných. Pouze historický význam v pozitivním ovlivnění erekce má nebezpečný toxický kantaridin obsažený ve španělských muškách (puchýřník lékařský - Lytta vesicatoria). Přesto se tato látka občas inzeruje v některých produktech distribuovaných v pochybných sexshopech. Aktuální nebezpečí dnes představuje inhalace amylnitritu. Inhalace působí jako donor oxidu dusnatého s následnou rychle nastupující relaxací hladkého svalstva vnitřních orgánů. Používá se jako protilátka při otravě kyanidem. Inhalován bezprostředně před orgasmem údajně zvyšuje a prodlužuje sexuální potěšenÍ. V mnoha zemích je populární na diskotékách pod názvem Poppers. Působí podráždění sliznice dýchacích cest a může vést i k těžké hypotenzi s následnou zástavou srdce.

L-arginin a oxid dusnatý aneb jak funguje ArginMax a Clavin

V posledním desetiletí se pozornost biochemického výzkumu často zaměřuje na účinek esenciálních aminokyselin. Přední místo v tomto výzkumu představuje aminokyselina L-arginin. Mezi důležité objevy ve studiu lidské sexuality patří zjištění, že prvotním fyziologickým zprostředkovatelem erekce penisu (a podle některých výzkumů i zduření kIitorisu) je oxid dusnatý (NO). Zvýšenou tvorbu NO iniciuje v mozku noradrenalin. Nervovou sítí se molekuly NO dostávají k arteriálním hladkým svalům a svalům penisu, kde vyvolají snížení svalového tonu. Tím usnadňují zvýšený přítok krve do topořivých těles penisu. Množstvím experimentů bylo prokázáno, že obohacení arteriální krve o NO nebo jeho prekurzory vede ke zlepšení nebo přímo k vyvolání erekce. Některé syntetické léky (např. nitroglycerin) ovlivňují tvorbu NO a jsou určeny kléčbě srdečních poruch. Vedlejším účinkem může být erekce penisu, často i bez sexuálního stimulu. Aminokyselina L-arginin rovněž zvyšuje hladinu NO a působí tak pozitivně na "erekční pohotovost."

Molekula argininu má 4 atomy dusíku, z nichž dva na sebe navážou dva atomy (krevního) kyslíku k vytvoření dvou molekul NO. Podávání preparátů obsahujících L-arginin (např. ArginMax, Clavin) nemá prakticky žádné kontraindikace a nehrozí zde nebezpečí předávkování nebo nepříznivých lékových interakcí. Jejich účinnost výrobce prokázal dokonce dvojitým slepým pokusem. Na rozdíl od všech výše jmenovaných léků jsou tyto přípravky registrovány jako potravinové doplňky a proti jejich užití v samoléčbě poruch erekce není možno mít žádné námitky.

 

Přírodní léčba poruch erekce bez tabletek

Nemáte rádi chemii? Neradi jíte tablety? Pokud se chcete vydat přírodní cestou, můžete zkusit ženšen pravý. Kde se dá v ČR sehnat ženšen pravý se dozvíte zde. Žvýkají se 4 cm kořene rostliny jednou za dva dny. Zlepšuje nejen schopnost erekce, ale též poruchy paměti, soustředění, nálad. Působí detoxikačně a blahodárně i na další systémy lidského organismu.

 
Zdroj: MUDr. Radim Uzel, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu
 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny