Dobré dopoledne, dnes je neděle 21.4.2024, svátek slaví Alexandra, zítra Evľénie.

Na co jsou ledviny, jak fungují, na co nám slouží, nemoci, dialýza, transplantace

na_co_jsou_ledviny_funkce_transplantace_selhavani_ledvin_nemoci.jpgV lidském těle obíhá zhruba 5 litrů krve. Ta přináší buňkám výživu a odvádí z nich zplodiny. Místem kde se krev od těchto látek očišťuje jsou ledviny. Životně důležitý orgán, který slouží k tomu, aby nás naše krev neotrávila.

 

 

___

___

Funkce ledvin

Ledviny jsou párovým orgánem. Uloženy jsou po obou stranách bederní páteře, pravá ledvina je uložena o něco níže než levá. Ledviny plní řadu životně důležitých funkcí.

 

Hormony tvořené ledvinami

Ledviny vylučují tři důležité hormony: renin, erytropoetin a calcitriol. Renin vylučují ledviny tehdy, když poklesne v ledvinách krevní tlak. Renin způsobuje zúžení cév v těle a tím způsobuje zvýšení krevního tlaku zpět k normálu. Erytropoetin stimuluje kostní dřeň k produkci červených krvinek, které roznášejí kyslík po celém těle. Ke zvýšené tvorbě erytropoetinu dochází tehdy, když se ledvinám dostává méně kyslíku - například pobytem ve vysokých nadmořských výškách. Calcitriol, známý jako aktivní vitamín D nebo D-3 pomáhá udržovat vápník vázaný v kostech a hladinu vápníku v krvi.

Poškození ledvin jedy, léky, vrozené poruchy

Poškození funkce ledvin může nastat mnohými způsoby. Nemoci ledvin mohou být vrozené, autoimunitní, nebo infekční. Ledviny si můžeme poškodit toxiny, včetně některých léků. V současné době je ale nejčastější příčinou selhání ledvin cukrovka.

Je-li snížena filtrační funkce ledvin asi na polovinu, začnou se pozvolna v těle zvyšovat koncentrace odpadních látek. Hodnoty močoviny (urey) a kreatininu v krvi začnou stoupat nad normální hodnoty. Přesto za běžných okolností je organismus schopen ostatních funkcí. Hovoříme o ledvinné nedostatečnosti = renální insuficienci. Dojde-li k tak velkému postižení funkce ledvin, že je nutno ledviny nahradit, hovoříme o selhání ledvin.
Dle rychlosti vývoje selhání ledvin hovoříme o akutním nebo chronickém selhání ledvin.

Renální selhávní a dialýza, transplantace ledviny

Akutní selhání ledvin je náhlá nebo rychlá ztráta funkce ledvin způsobené např. traumatem nebo pozřením toxické látky nebo i léku. Akutní selhání ledvin je někdy přechodné a po určité době dojde k úplné nebo částečné úpravě funkce ledvin, jindy je poškození již nezvratné.

Chronická nedostatečnost  je postupnou ztrátou funkce ledvin v důsledku ledvinného onemocnění, které velmi často probíhá léta tiše, aniž by nemocnému působilo nějaké potíže. Podle tíže poškození ledvinných funkcí lze selhání ledvin léčit konzervativně, tj. pomocí medikace, diety, režimových opatření u lehčího stupně.

Pokročí-li nedostatečnost ledvin do stádia ztráty převážné části funkce (tj. ztráty 80-90% původní funkce), musí být čistící schopnost orgánů nahrazena uměle pomocí dialýzy nebo transplantace ledviny.

Funkce tohoto párového orgánu je pro život zcela nezbytná. Lze ji do jisté míry zastoupit dializační, nebo transplantační léčbou. Umělá ledvina nám sice naše vlastní ledviny nenahradí zcela, ale život nám zachránit může.

 

Důležitá je prevence a nic nezanedbat

Jak už bylo řečeno pro zachování funkce ledvin je důležitý včasný záchyt pacientů s jejich poškozením. Důležité je i nenechávat zodpovědnost jen na lékařích, ale sami se do tohoto procesu aktivně zapojit.
Jedná se o naše ledviny, naše zdraví.

Vzhledem k vysokému počtu pacientů trpících chronickými nemocemi ledvin by se prevence měla stát samozřejmou součástí našeho života. Stejně jako chodíme k zubaři, měli bychom navštěvovat svého praktického lékaře, který může základními metodami hrozící nemoc včas rozpoznat. Pak je zcela nutné vyhledat nefrologa.