Dobrý podvečer, dnes je čtvrtek 30.11.2023, svátek slaví Ondřej, zítra Iva.

Škodlivost CT vyšetření kvůli záření, preventivní počítačová tomografie.

skodlivost_ct_vysetreni_zareni_pocitacova_tomografie.jpgZačíná přibývat lidí, kteří si mohou dovolit zaplatit preventivní CT test. O vyšetření celého těla počítačovou tomografií usilují i zdraví lidé, kteří ve snaze o prevenci, hodlají podchytit případné začínající ložisko rakoviny. Ironií je, že právě tím se vystavují riziku vzniku zhoubných nádorů.

___
___
___

Co je to počítačová tomografie a jaký je princip CT

Počítačová tomografie (computed tomography), kombinuje klasické rentgenové vyšetření s počítačovým systémem, který informace zpracovává. Snímek se tedy jednoduše neexponuje na rentgenový film (jako u obyčejného RTG vyšetření), ale je matematicky spočítán a zobrazen do nejmenších detailů. Je to jakoby bylo Vaše tělo "rozřezáno" na tenká kolečka.
V zářiovém čísle časopisu Radiology  vyšel na téma CT článek, v němž se praví: „ Skenování je marketingem doporučováno jako cesta jak podchytit nádory ještě před tím, než se projeví. Dávka radiace, kterou s sebou takové vyšetření nese, ale může být příčinou vzniku rakoviny. Riziko „CT“ vyšetření vyplývá z toho, že jeho základem je použití rentgenového záření (x-rays).  Zde si dovolíme malou odbočku s upozorněním na častý omyl, kdy se CT skenování, o němž je tento článek, zaměňuje se zobrazováním pomocí magnetické rezonance, nebo „MRI skenováním“. Obě ze dvou naposled jmenovaných metod jsou na jiném principu a při MR tělo rentgenovému záření vystaveno není

Radiační zátěž na CT

Radiační onkolog profesor David Brenner z New Yorské Columbia University začal zveřejňovat výsledky studie svého týmu a zasloužil se tak o pěkné vzrušení a to nejen na poli odborném. Prokazuje, že CT skenování celého těla představuje pro organismus významnou radiační zátěž. Dávku, kterou tělo takto dostane, expert srovnává s ozářením některých obyvatelé Hirošimy a Nagasaki, kteří přežili bombardování atomovou pumou.
Brenner dále vysvětluje, že srovnáním s účinky atomové pumy, má na mysli přeživší Japonce, kteří byli vystaveni nízkým dávkám záření, ne ty kteří dostali „plný zásah“.
Brenner který srovnával dávku kterou dostane člověk při CT vyšetření celého těla s jinými druhy vyšetření tvrdí, že je tato dávka stonásobně větší, než jakou například obdrží žena při typickém vyšetření na mamografu.

Podle závěrů studie Kolumbijské univerzity je u osoby, která ve věku 45 let projde jedním kompletním CT vyšetřením riziko, že v průběhu života se u něj vyskytne rakovina a na kterou zemře  0,08%. To znamená, že vyšetření by mělo navodit a být příčinou rakoviny u jednoho z 1200 vyšetřených.
U osoby, která ale každoročně projde celkovým CT skenem  po dobu třiceti let, je riziko úmrtí na rakovinu již  1,9%. Což znamená, že téměř jeden z padesáti nešťastníků, kteří si chtějí podchytit rakovinu „zavčas“ (a proto chodí na pravidelné roční celkové CT vyšetření), si rakovinu, právě tímto opakovaným vyšetřením, přivodí. Tyto závěry platí pro průměrné hodnoty zjišťované na zařízeních provozovaných v USA a autoři k nim uvádějí, že existují rozdíly v jednotlivých typech CT skenerů, které se, co do používaných dávek rentgenového záření, mohou poněkud lišit.

Riziko či prospěch?

Brenner prohlašuje, že při neuváženém naordinování vyšetření CT, převyšuje riziko prospěch, který z případného objevení skrytého ložiska rakoviny člověk získá. U indikací, kde je CT indikované specialistou a je opravdu opodstatněné, tam zisk pro pacienta převažuje nad podstupovaným rizikem.  Brenner ve svém tažení proti neuváženému používání CT vyšetření není sám. V některých zemích se k tomuto problému začínají vyjadřovat instituce nejpovolanější. Příkladem je Australsko-Novozélandská společnost radiologů (Royal Australian and New Zealand College of Radiologists), která se vyslovuje proti provádění CT celého těla a která ve svém prohlášení doslova uvádí: „I když vyšetření může zjistit řadu nálezů, nejsou v tuto dobu vědecké důkazy, které by potvrzovaly, že  v konečném důsledku  je toto vyšetření spojeno s prodloužením života těch, kteří jej podstupují.“
To že se příslušné instituce začínají tímto problémem zabývat souvisí s tím, že počet indikovaných sporných vyšetření roste. Možná je to proto, že za výkon se platí a tak pokud jsou „zákazníci“, kteří to požadují, bylo by nelogické kdyby zařízení, které takovou službu  může poskytnout, zájemcům nevyhovělo. Diskutovanou otázkou začíná být, nakolik si zdravotnická zařízení poskytováním neúplných informací o riziku CT vyšetření, své případné klienty takzvaně  „nenahánějí“.

 


Zdroj: osel.cz